ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

K… mint összekötő

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:88832f2ef98a9411b8e3b77528fe717d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <br />\n <strong><span class=\"on_subtitle\">(Nevek bűv&ouml;lete)</span></strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em><font><font color=\"#1B3735\">F&ouml;ldrajzi nevekre gondolok ez&uacute;ttal, a t&ouml;rt&eacute;nelmi szem&eacute;lyis&eacute;geket az ut&oacute;bbi időben tal&aacute;n a kellet&eacute;n&eacute;l is t&ouml;bbet zaklattuk, a sűrű hivatkoz&aacute;sokkal.</font></font></em></p>\n<p>\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/455\" style=\"width: 211px; height: 300px; margin: 20px; float: left; \" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\">K&aacute;ntor Lajos</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ez a m&uacute;l&oacute;ban l&eacute;vő, b&aacute;r szeptember elej&eacute;n meghosszabbodni l&aacute;tsz&oacute;, kor&aacute;bbi hektikuss&aacute;g&aacute;&eacute;rt k&aacute;rp&oacute;tolni akar&oacute; 2011-es ny&aacute;r a helynevektől is hangos volt, s az &uuml;nneplő, fesztiv&aacute;loz&oacute;, falunapokat szervező k&ouml;zs&eacute;geink majd annyit tettek &eacute;rte, mint az erd&eacute;lyi v&aacute;rosok. Nek&uuml;nk persze a Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok jelentett&eacute;k a fő esem&eacute;nyt, valamint a k&ouml;zvetlen&uuml;l r&aacute;k&ouml;vetkező Hungarol&oacute;giai Kongresszus, a VII. a nemzetk&ouml;zi sorban (t&ouml;bbek k&ouml;zt B&eacute;cs, R&oacute;ma &eacute;s N&aacute;poly, Szeged, Debrecen ut&aacute;n), kolozsv&aacute;ri rendez&eacute;sben. Mindkettőnek a j&oacute; eml&eacute;ke nem csup&aacute;n benn&uuml;nk, helyiekben &ouml;r&ouml;k&iacute;tődik tov&aacute;bb, hanem a messzebbről &eacute;rkezettekben is, ezt tan&uacute;s&iacute;thatom. (Szerencs&eacute;tlen, felejtendő epiz&oacute;d volt a s&eacute;tat&eacute;ri sz&iacute;nh&aacute;ztermi kongresszus-nyit&oacute;n eml&iacute;tett &bdquo;aj&aacute;nl&aacute;s&rdquo;, hogy a vend&eacute;gek ne magyarul sz&oacute;l&iacute;ts&aacute;k meg az embereket az utc&aacute;n; val&oacute;ban a Programf&uuml;zet első mondata adta ezt a &bdquo;hasznos inform&aacute;ci&oacute;t&rdquo;, t&uacute;lzott &oacute;vatoss&aacute;ggal, ezt kapta fel az egyik hivatalos sz&oacute;nok, k&eacute;ts&eacute;gtelen&uuml;l f&eacute;lre&eacute;rthetően, amiből a <em>Szabads&aacute;g</em> has&aacute;bjain vita t&aacute;madt.) T&eacute;ny, hogy id&eacute;n augusztusban sokkal t&ouml;bbnek &eacute;rezhett&uuml;k magunkat, mint &bdquo;megk&ouml;zel&iacute;tőleg 19%&rdquo; &ndash; a k&ouml;zpontban, (fők&eacute;nt) a belv&aacute;rosi helysz&iacute;neken ugyanis l&aacute;that&oacute;v&aacute;, hallhat&oacute;v&aacute; v&aacute;lt a &bdquo;magyar Kolozsv&aacute;r&rdquo;, a m&uacute;lt mellett a jelen (egy r&eacute;sze).</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n H&aacute;t erről sz&oacute;ln&eacute;k, n&eacute;h&aacute;ny kolozsv&aacute;ri utc&aacute;t emlegetve.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Farkas utca</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Bennsz&uuml;l&ouml;tt kolozsv&aacute;rinak, de &uacute;jabban itt letelep&uuml;lt, a t&ouml;rt&eacute;nelem t&eacute;nyeire-eml&eacute;keire &eacute;s a kult&uacute;r&aacute;ra fog&eacute;kony embernek megker&uuml;lhetetlen ez a hely, a piarist&aacute;k hajdani iskol&aacute;j&aacute;t&oacute;l a Farkas utcai reform&aacute;tus templomig &eacute;s a Szab&oacute;k b&aacute;sty&aacute;j&aacute;ig. (Cs. Szab&oacute; L&aacute;szl&oacute;, a 20. sz&aacute;zadi kiv&aacute;l&oacute; essz&eacute;&iacute;r&oacute; &iacute;gy kezdte a bemutat&aacute;s&aacute;t, 1942-ben k&ouml;z&ouml;lt &iacute;r&aacute;s&aacute;ban: &bdquo;Ez a mi Via Sacr&aacute;nk. Itt &aacute;llt B&aacute;thory Istv&aacute;n egyeteme, ez meg Mikes Kelemen &eacute;s J&oacute;sika Mikl&oacute;s iskol&aacute;ja.&rdquo;)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Nekem a gyermekkoromat jelenti. Term&eacute;szetesen gyakran j&aacute;rtam-j&aacute;rok vissza a Farkas utc&aacute;ba, j&oacute; vagy kev&eacute;sb&eacute; j&oacute; &eacute;rz&eacute;ssel, most augusztusban azonban mintha &uacute;jra eg&eacute;sz&eacute;ben az eny&eacute;m lett volna. Pedig nem k&uuml;l&ouml;n&ouml;sebben szeretem a v&aacute;s&aacute;ri forgatagot. De a 18-&aacute;n d&eacute;lelőtt megny&iacute;lt fesztiv&aacute;lutca a k&ouml;nyvstandjaival, k&eacute;zműves v&aacute;s&aacute;r&aacute;val, borbemutat&oacute;ival, lacikonyh&aacute;j&aacute;val &eacute;s koncertjeivel, mindenekelőtt a megnyitott Romkert gyermekprogramjaival legyőzte elő&iacute;t&eacute;leteimet. Kisiskol&aacute;s korom &oacute;ta nem l&aacute;thattam a templom romkerttel kibőv&uuml;lt oldal&aacute;t, nem l&aacute;ttam ennyi f&aacute;ra m&aacute;sz&oacute; vagy babakocsiban tolt gyermeket. Csal&aacute;dok vett&eacute;k &uacute;jra birtokukba, ami tulajdonk&eacute;ppen az &ouml;v&eacute;k!</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Azt&aacute;n elj&ouml;tt&uuml;nk ide, a Kolozsv&aacute;r T&aacute;rsas&aacute;g &aacute;ltal meghirdetett t&aacute;rlatvezet&eacute;s keret&eacute;ben vagy hetvenen, m&aacute;snap d&eacute;lut&aacute;n, a Farkas utcai templom h&aacute;ts&oacute; oldals&oacute; term&eacute;ben gy&ouml;ny&ouml;rű otthonra lelt K&oacute;s Andr&aacute;s-szoborki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sra. J&oacute; h&eacute;ttel k&eacute;sőbb &uacute;jra felk&iacute;n&aacute;ltuk a lehetős&eacute;get, ez&uacute;ttal a Hungarol&oacute;giai Kongresszus r&eacute;sztvevőinek; j&oacute;val kevesebben voltunk (m&aacute;r csak a p&aacute;rhuzamos programok miatt is), de a t&aacute;volr&oacute;l, p&eacute;ld&aacute;ul Finnorsz&aacute;gb&oacute;l vagy csak Biharp&uuml;sp&ouml;kin t&uacute;lr&oacute;l j&ouml;ttek &aacute;multak-b&aacute;multak K&oacute;s faszobrai k&ouml;zt j&aacute;rva.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Bolyai utca &ndash; Maj&aacute;lis utca</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Bolyai J&aacute;nos sz&uuml;lőh&aacute;za nem l&aacute;togathat&oacute; helysz&iacute;n a nev&eacute;t viselő utca sark&aacute;n; k&ouml;zelebb a Kossuth Lajos utc&aacute;hoz viszont van egy m&aacute;sodik emeleti lak&aacute;s a 9-es sz&aacute;m alatt, ahol igencsak lehet eml&eacute;kezni, gy&ouml;ny&ouml;rk&ouml;dni &ndash; itt lakott a jeles fametsző Gy. Szab&oacute; B&eacute;la; 1985 november&eacute;ben el&aacute;rvult műterem-otthona k&eacute;r&eacute;sre (az &ouml;r&ouml;k&ouml;s&ouml;k &aacute;ltal) ma is megny&iacute;lik. A Kolozsv&aacute;r T&aacute;rsas&aacute;g belv&aacute;rosi gal&eacute;ria-k&ouml;r&uacute;tj&aacute;nak a Bolyai utca 9. az egyik &aacute;llom&aacute;sa lehetett, Ferenczi Mikl&oacute;s t&aacute;rlatvezet&eacute;se a kolozsv&aacute;riaknak nem ak&aacute;rmilyen &eacute;lm&eacute;nyt jelentett. Akik kor&aacute;bban, m&eacute;g Gy. &eacute;let&eacute;ben j&aacute;rtunk itt, ism&eacute;t &ouml;r&ouml;mmel regisztr&aacute;lhattuk, hogy a 21. sz&aacute;zad elej&eacute;re annyira megv&aacute;ltozott k&eacute;pzőműv&eacute;szet (koncepci&oacute;? &iacute;zl&eacute;s?) &eacute;vtizedei nem t&ouml;rlik el a r&eacute;gi &eacute;rt&eacute;keket. Gy. Szab&oacute; a mi&eacute;nk, kolozsv&aacute;riak&eacute; (is), tess&eacute;k &eacute;lni a lehetős&eacute;ggel, grafik&aacute;it, pasztelljeit &uacute;jra &eacute;s &uacute;jra megszeml&eacute;lni.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Hasonl&oacute;k&eacute;ppen a mi&eacute;nk a p&aacute;r utc&aacute;val nyugatabbra őrz&ouml;tt Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert gyűjtem&eacute;ny, amely folyamatosan l&aacute;togathat&oacute;, m&eacute;gis sokaknak f&ouml;lfedez&eacute;s, hogy a Tordaszentl&aacute;szl&oacute;r&oacute;l ide sz&aacute;rmazott Gy&ouml;rk&ouml;s fest&eacute;szete hat&aacute;s&aacute;ban egyre nő az idő m&uacute;l&aacute;s&aacute;val; sz&aacute;mos &bdquo;hivatalos festőt&rdquo;, akik amatőrnek becsm&eacute;relt&eacute;k őt, hovatov&aacute;bb elfelejt&uuml;nk &ndash; az ő &uacute;jra&aacute;lmodott falusi&ndash;zenei vil&aacute;ga, mer&eacute;szen felrakott sz&iacute;nei, &bdquo;t&ouml;rv&eacute;nyt&rdquo; felr&uacute;g&oacute; kompoz&iacute;ci&oacute;i &eacute;lnek &eacute;s hatnak. Az EMKE j&oacute; s&aacute;f&aacute;ra a Gy&ouml;rk&ouml;s-hagyat&eacute;knak, ennek id&eacute;n augusztusban is tan&uacute;s&aacute;g&aacute;t adta. (&Eacute;s hogy m&eacute;g mivel s&aacute;f&aacute;rkodik, azt az egyes&uuml;let &uacute;jraalakul&aacute;s&aacute;nak 20. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;ra elk&eacute;sz&uuml;lt ig&eacute;nyes pann&oacute;kon, t&aacute;rl&oacute;kban szeml&eacute;lhett&eacute;k a vend&eacute;gek.)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Dermata</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ez persze nem utcan&eacute;v, ma m&aacute;r a taxisnak Clujan&aacute;t kell mondanunk, ha az egykor vir&aacute;gz&oacute; bőr- &eacute;s cipőgy&aacute;rhoz akarunk eljutni. Ha nem is annyit, mint a Farkas utca, nekem ugyancsak fontos eml&eacute;ket id&eacute;z fel ez a (h&aacute;ny sz&aacute;zal&eacute;kban ki&uuml;r&uuml;lt?) gy&aacute;rtelep, pontosabban a sporttelepe, strandja. Hazafel&eacute; j&ouml;vet a trolibuszra v&aacute;rva, a l&aacute;ngoss&uuml;tő mellett, a kirakott asztal f&ouml;l&eacute; emelt ernyőn ilyeneket olvasok ugyan, hogy &bdquo;Napoca, Gustul copilăriei&rdquo; (vagyis: a gyermekkor &iacute;z&eacute;t &bdquo;Napoca&rdquo; id&eacute;zi fel? esetleg ford&iacute;tva?) &ndash; amit &eacute;n nem igazolhatok, hiszen &eacute;n mindig Kolozsv&aacute;rt tudtam, term&eacute;szetesen kos&aacute;rlabd&aacute;zni oda j&aacute;r&oacute; ifj&uacute;k&eacute;nt is; a kinti kos&aacute;rp&aacute;ly&aacute;kat felsz&aacute;molt&aacute;k (a tornaterem &aacute;ll), a teniszezőket azonban egyenesen nyolc kitűnő p&aacute;ly&aacute;val v&aacute;rj&aacute;k. Teh&aacute;t nem csak szomork&aacute;san lehet itt nosztalgi&aacute;zni, hanem kipr&oacute;b&aacute;lni, kinek mire futja m&eacute;g az erej&eacute;ből, m&aacute;rmint sportosan. Mag&aacute;nak a gy&aacute;rnak az eml&eacute;k&eacute;t, nagy sz&aacute;m&uacute; magyar munk&aacute;s&aacute;val, ugyancsak jobban kellene &aacute;polnunk, tudatos&iacute;tanunk. Előbb-ut&oacute;bb csak siker&uuml;l a terv&uuml;nk, hogy a Kolozsv&aacute;r T&aacute;rsas&aacute;g főt&eacute;ri sz&eacute;khely&eacute;n r&eacute;gi dermatist&aacute;kkal hozzunk l&eacute;tre egy tal&aacute;lkoz&oacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Sz&eacute;kelyf&ouml;ld</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ezzel a t&aacute;rs&iacute;t&aacute;ssal m&eacute;g nagyobbat ugrunk &ndash; de nem felt&eacute;tlen&uuml;l t&aacute;volodunk Kolozsv&aacute;rt&oacute;l. &Eacute;s ez a meglepet&eacute;s. Az Erd&eacute;lybe, sz&uuml;lőf&ouml;ldj&uuml;kre vissza-visszat&eacute;rő &iacute;r&oacute;k nem elősz&ouml;r kapnak teret a Cs&iacute;kszered&aacute;ban szerkesztett kultur&aacute;lis foly&oacute;irat lapjain, olyan intenzit&aacute;s&uacute; sz&ouml;veget azonban ritk&aacute;n olvashatunk, mint a <em>Bodor &Aacute;d&aacute;m Cs&iacute;kban</em> c&iacute;m alatt k&ouml;z&ouml;lt besz&eacute;lget&eacute;s, Ferenczes Istv&aacute;n prezent&aacute;l&aacute;s&aacute;ban. (Ken&eacute;z Ferenc verse ugyanitt nyomat&eacute;kos&iacute;tja a szerkesztői sz&aacute;nd&eacute;kot: tudatos&iacute;tani az &ouml;sszetartoz&aacute;st a Sz&eacute;kelyf&ouml;ld hat&aacute;rain k&iacute;v&uuml;l &eacute;lő szerzőkkel, esetleg f&ouml;ldrajzilag t&aacute;volabbra ker&uuml;ltekkel. Ide beid&eacute;zhető &eacute;lm&eacute;ny&uuml;nk volt Kolozsv&aacute;rt hallgatva Ken&eacute;z megr&aacute;z&oacute;, elgondolkodtat&oacute;, r&aacute;di&oacute;ra is feldolgozott verses sz&ouml;veg&eacute;t: Szabadnak lenni mit jelent?) Ferenczes j&oacute;l k&eacute;rdez, &eacute;s Bodor &Aacute;d&aacute;m j&oacute;l v&aacute;laszol. Bodor nem l&aacute;tja &eacute;rtelm&eacute;t annak, hogy szembe&aacute;ll&iacute;tsa magyar &iacute;r&oacute;s&aacute;g&aacute;t &eacute;s erd&eacute;lyis&eacute;g&eacute;t, a &bdquo;hat&aacute;ron t&uacute;lis&aacute;got&rdquo;, j&oacute;llehet &eacute;vtizedek &oacute;ta Budapesten &eacute;l. (&bdquo;A megk&uuml;l&ouml;nb&ouml;ztető gondolkod&aacute;st valami buta anyaorsz&aacute;gi gőg dikt&aacute;lja, aki propag&aacute;lja, maga sem tudja, miről besz&eacute;l.&rdquo;) Erd&eacute;ly soksz&iacute;nűs&eacute;ge pedig r&eacute;sz&eacute;v&eacute; v&aacute;lt Eur&oacute;p&aacute;t h&oacute;d&iacute;t&oacute; pr&oacute;z&aacute;j&aacute;nak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Sz&eacute;k &ndash; a sz&eacute;kiek szerint Sz&iacute;k &ndash; term&eacute;szetesen nem a Sz&eacute;kelyf&ouml;ldből elvon&aacute;ssal keletkezett falun&eacute;v. Nem k&iacute;s&eacute;rleteznek a foly&oacute;irat szerkesztői, felk&eacute;rt munkat&aacute;rsai ilyen d&eacute;lib&aacute;bos sz&oacute;sz&aacute;rmaztat&aacute;ssal. (Hagyj&aacute;k az eff&eacute;l&eacute;t m&aacute;soknak.) Mag&aacute;t a dolgot, azaz a sz&eacute;ki (n&eacute;pi) hagyom&aacute;nyt &eacute;s a falu jelen&eacute;t vizsg&aacute;lj&aacute;k, eml&eacute;kez&eacute;sekben, tanulm&aacute;nyokban, 2011. augusztusi sz&aacute;mukban. Nem a m&aacute;r j&oacute;l ismert K&aacute;ny&aacute;di-versből, a <em>Fekete-piros</em>b&oacute;l indulnak ki, nem t&eacute;rnek vissza Korniss P&eacute;ter klasszikus &eacute;rt&eacute;kk&eacute;nt sz&aacute;mon tartott, vil&aacute;gszerte n&eacute;pszerű sz&eacute;ki fot&oacute;ira (a B&aacute;nffy-palot&aacute;ban l&aacute;thattuk őket nem is olyan r&eacute;g), Mak&aacute;r Alajos eml&eacute;kezetes, sz&eacute;ki ihlet&eacute;sű olajk&eacute;pei sem ker&uuml;lnek sz&oacute;ba. A mezős&eacute;gi magyar szigetfalub&oacute;l elsz&aacute;rmazottak&eacute; most a vez&eacute;rsz&oacute;lam (a falumonogr&aacute;fi&aacute;t kiadott nyugd&iacute;jas seb&eacute;sz főorvost&oacute;l, Szab&oacute; M&aacute;rtont&oacute;l a frissen v&eacute;gzett egyetemist&aacute;ig &iacute;vel a sk&aacute;la), mellett&uuml;k nyilv&aacute;n sz&oacute;hoz jutnak sz&eacute;ki &eacute;lm&eacute;nyeikkel olyanok, mint a n&eacute;prajzos Andr&aacute;sfalvy Bertalan, az &iacute;r&oacute; V&aacute;ri Attila &eacute;s J&oacute;zsa M&aacute;rta. P&eacute;ld&aacute;san gazdag, sz&iacute;nes anyag (Wagner P&eacute;ter lin&oacute;metszeteivel &eacute;s f&eacute;nyk&eacute;peivel) &ndash; amelyből azt is megtudhatjuk, hogy naponta k&eacute;tszer indul aut&oacute;busz Sz&eacute;kről Budapestre. Hogy k&ouml;zben otthon mi t&ouml;rt&eacute;nik, am&iacute;g az asszonyok-l&aacute;nyok &eacute;s a f&eacute;rfiak (ők kisebb sz&aacute;mban) Pesten, Bud&aacute;n takar&iacute;tanak, &ouml;regeket gondoznak, fizikai munk&aacute;t v&aacute;llalnak &ndash; arr&oacute;l kevesebbet tudunk meg. A k&eacute;rd&eacute;sfelvet&eacute;s mindenesetre megt&ouml;rt&eacute;nik.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &Eacute;s j&oacute;, hogy megt&ouml;rt&eacute;nik. Egy-egy helyn&eacute;v sokkal t&ouml;bbet rejt mag&aacute;ban, mint amit a szavak &aacute;h&iacute;tat&aacute;ban &eacute;lők, a szimb&oacute;lumokban gondolkod&oacute;k tudni v&eacute;lnek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&aacute;ntor Lajos, <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/archive%2CPArchiveArticleSelectedScreen.vm/id/63096/year/2011/month/8/day/15/web/0/quick/0/ynews/0/mainarticle/false\">Szabads&aacute;g, 2011. szeptember 15.</a></p>\n', created = 1527114637, expire = 1527201037, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:88832f2ef98a9411b8e3b77528fe717d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114637, expire = 1527201037, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114637, expire = 1527201037, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114637, expire = 1527201037, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114637, expire = 1527201037, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114637, expire = 1527201037, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114637, expire = 1527201037, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2011. szeptember 15.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang


(Nevek bűvölete)

Földrajzi nevekre gondolok ezúttal, a történelmi személyiségeket az utóbbi időben talán a kelleténél is többet zaklattuk, a sűrű hivatkozásokkal.


Kántor Lajos

Ez a múlóban lévő, bár szeptember elején meghosszabbodni látszó, korábbi hektikusságáért kárpótolni akaró 2011-es nyár a helynevektől is hangos volt, s az ünneplő, fesztiválozó, falunapokat szervező községeink majd annyit tettek érte, mint az erdélyi városok. Nekünk persze a Kolozsvári Magyar Napok jelentették a fő eseményt, valamint a közvetlenül rákövetkező Hungarológiai Kongresszus, a VII. a nemzetközi sorban (többek közt Bécs, Róma és Nápoly, Szeged, Debrecen után), kolozsvári rendezésben. Mindkettőnek a jó emléke nem csupán bennünk, helyiekben örökítődik tovább, hanem a messzebbről érkezettekben is, ezt tanúsíthatom. (Szerencsétlen, felejtendő epizód volt a sétatéri színháztermi kongresszus-nyitón említett „ajánlás”, hogy a vendégek ne magyarul szólítsák meg az embereket az utcán; valóban a Programfüzet első mondata adta ezt a „hasznos információt”, túlzott óvatossággal, ezt kapta fel az egyik hivatalos szónok, kétségtelenül félreérthetően, amiből a Szabadság hasábjain vita támadt.) Tény, hogy idén augusztusban sokkal többnek érezhettük magunkat, mint „megközelítőleg 19%” – a központban, (főként) a belvárosi helyszíneken ugyanis láthatóvá, hallhatóvá vált a „magyar Kolozsvár”, a múlt mellett a jelen (egy része).

Hát erről szólnék, néhány kolozsvári utcát emlegetve.

Farkas utca

Bennszülött kolozsvárinak, de újabban itt letelepült, a történelem tényeire-emlékeire és a kultúrára fogékony embernek megkerülhetetlen ez a hely, a piaristák hajdani iskolájától a Farkas utcai református templomig és a Szabók bástyájáig. (Cs. Szabó László, a 20. századi kiváló esszéíró így kezdte a bemutatását, 1942-ben közölt írásában: „Ez a mi Via Sacránk. Itt állt Báthory István egyeteme, ez meg Mikes Kelemen és Jósika Miklós iskolája.”)

Nekem a gyermekkoromat jelenti. Természetesen gyakran jártam-járok vissza a Farkas utcába, jó vagy kevésbé jó érzéssel, most augusztusban azonban mintha újra egészében az enyém lett volna. Pedig nem különösebben szeretem a vásári forgatagot. De a 18-án délelőtt megnyílt fesztiválutca a könyvstandjaival, kézműves vásárával, borbemutatóival, lacikonyhájával és koncertjeivel, mindenekelőtt a megnyitott Romkert gyermekprogramjaival legyőzte előítéleteimet. Kisiskolás korom óta nem láthattam a templom romkerttel kibővült oldalát, nem láttam ennyi fára mászó vagy babakocsiban tolt gyermeket. Családok vették újra birtokukba, ami tulajdonképpen az övék!

Aztán eljöttünk ide, a Kolozsvár Társaság által meghirdetett tárlatvezetés keretében vagy hetvenen, másnap délután, a Farkas utcai templom hátsó oldalsó termében gyönyörű otthonra lelt Kós András-szoborkiállításra. Jó héttel később újra felkínáltuk a lehetőséget, ezúttal a Hungarológiai Kongresszus résztvevőinek; jóval kevesebben voltunk (már csak a párhuzamos programok miatt is), de a távolról, például Finnországból vagy csak Biharpüspökin túlról jöttek ámultak-bámultak Kós faszobrai közt járva.

Bolyai utca – Majális utca

Bolyai János szülőháza nem látogatható helyszín a nevét viselő utca sarkán; közelebb a Kossuth Lajos utcához viszont van egy második emeleti lakás a 9-es szám alatt, ahol igencsak lehet emlékezni, gyönyörködni – itt lakott a jeles fametsző Gy. Szabó Béla; 1985 novemberében elárvult műterem-otthona kérésre (az örökösök által) ma is megnyílik. A Kolozsvár Társaság belvárosi galéria-körútjának a Bolyai utca 9. az egyik állomása lehetett, Ferenczi Miklós tárlatvezetése a kolozsváriaknak nem akármilyen élményt jelentett. Akik korábban, még Gy. életében jártunk itt, ismét örömmel regisztrálhattuk, hogy a 21. század elejére annyira megváltozott képzőművészet (koncepció? ízlés?) évtizedei nem törlik el a régi értékeket. Gy. Szabó a miénk, kolozsváriaké (is), tessék élni a lehetőséggel, grafikáit, pasztelljeit újra és újra megszemlélni.

Hasonlóképpen a miénk a pár utcával nyugatabbra őrzött Györkös Mányi Albert gyűjtemény, amely folyamatosan látogatható, mégis sokaknak fölfedezés, hogy a Tordaszentlászlóról ide származott Györkös festészete hatásában egyre nő az idő múlásával; számos „hivatalos festőt”, akik amatőrnek becsmérelték őt, hovatovább elfelejtünk – az ő újraálmodott falusi–zenei világa, merészen felrakott színei, „törvényt” felrúgó kompozíciói élnek és hatnak. Az EMKE jó sáfára a Györkös-hagyatéknak, ennek idén augusztusban is tanúságát adta. (És hogy még mivel sáfárkodik, azt az egyesület újraalakulásának 20. évfordulójára elkészült igényes pannókon, tárlókban szemlélhették a vendégek.)

Dermata

Ez persze nem utcanév, ma már a taxisnak Clujanát kell mondanunk, ha az egykor virágzó bőr- és cipőgyárhoz akarunk eljutni. Ha nem is annyit, mint a Farkas utca, nekem ugyancsak fontos emléket idéz fel ez a (hány százalékban kiürült?) gyártelep, pontosabban a sporttelepe, strandja. Hazafelé jövet a trolibuszra várva, a lángossütő mellett, a kirakott asztal fölé emelt ernyőn ilyeneket olvasok ugyan, hogy „Napoca, Gustul copilăriei” (vagyis: a gyermekkor ízét „Napoca” idézi fel? esetleg fordítva?) – amit én nem igazolhatok, hiszen én mindig Kolozsvárt tudtam, természetesen kosárlabdázni oda járó ifjúként is; a kinti kosárpályákat felszámolták (a tornaterem áll), a teniszezőket azonban egyenesen nyolc kitűnő pályával várják. Tehát nem csak szomorkásan lehet itt nosztalgiázni, hanem kipróbálni, kinek mire futja még az erejéből, mármint sportosan. Magának a gyárnak az emlékét, nagy számú magyar munkásával, ugyancsak jobban kellene ápolnunk, tudatosítanunk. Előbb-utóbb csak sikerül a tervünk, hogy a Kolozsvár Társaság főtéri székhelyén régi dermatistákkal hozzunk létre egy találkozót.

Székelyföld

Ezzel a társítással még nagyobbat ugrunk – de nem feltétlenül távolodunk Kolozsvártól. És ez a meglepetés. Az Erdélybe, szülőföldjükre vissza-visszatérő írók nem először kapnak teret a Csíkszeredában szerkesztett kulturális folyóirat lapjain, olyan intenzitású szöveget azonban ritkán olvashatunk, mint a Bodor Ádám Csíkban cím alatt közölt beszélgetés, Ferenczes István prezentálásában. (Kenéz Ferenc verse ugyanitt nyomatékosítja a szerkesztői szándékot: tudatosítani az összetartozást a Székelyföld határain kívül élő szerzőkkel, esetleg földrajzilag távolabbra kerültekkel. Ide beidézhető élményünk volt Kolozsvárt hallgatva Kenéz megrázó, elgondolkodtató, rádióra is feldolgozott verses szövegét: Szabadnak lenni mit jelent?) Ferenczes jól kérdez, és Bodor Ádám jól válaszol. Bodor nem látja értelmét annak, hogy szembeállítsa magyar íróságát és erdélyiségét, a „határon túliságot”, jóllehet évtizedek óta Budapesten él. („A megkülönböztető gondolkodást valami buta anyaországi gőg diktálja, aki propagálja, maga sem tudja, miről beszél.”) Erdély sokszínűsége pedig részévé vált Európát hódító prózájának.

Szék – a székiek szerint Szík – természetesen nem a Székelyföldből elvonással keletkezett falunév. Nem kísérleteznek a folyóirat szerkesztői, felkért munkatársai ilyen délibábos szószármaztatással. (Hagyják az effélét másoknak.) Magát a dolgot, azaz a széki (népi) hagyományt és a falu jelenét vizsgálják, emlékezésekben, tanulmányokban, 2011. augusztusi számukban. Nem a már jól ismert Kányádi-versből, a Fekete-pirosból indulnak ki, nem térnek vissza Korniss Péter klasszikus értékként számon tartott, világszerte népszerű széki fotóira (a Bánffy-palotában láthattuk őket nem is olyan rég), Makár Alajos emlékezetes, széki ihletésű olajképei sem kerülnek szóba. A mezőségi magyar szigetfaluból elszármazottaké most a vezérszólam (a falumonográfiát kiadott nyugdíjas sebész főorvostól, Szabó Mártontól a frissen végzett egyetemistáig ível a skála), mellettük nyilván szóhoz jutnak széki élményeikkel olyanok, mint a néprajzos Andrásfalvy Bertalan, az író Vári Attila és Józsa Márta. Példásan gazdag, színes anyag (Wagner Péter linómetszeteivel és fényképeivel) – amelyből azt is megtudhatjuk, hogy naponta kétszer indul autóbusz Székről Budapestre. Hogy közben otthon mi történik, amíg az asszonyok-lányok és a férfiak (ők kisebb számban) Pesten, Budán takarítanak, öregeket gondoznak, fizikai munkát vállalnak – arról kevesebbet tudunk meg. A kérdésfelvetés mindenesetre megtörténik.

És jó, hogy megtörténik. Egy-egy helynév sokkal többet rejt magában, mint amit a szavak áhítatában élők, a szimbólumokban gondolkodók tudni vélnek.

 

Kántor Lajos, Szabadság, 2011. szeptember 15.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés