ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Jótékonysági koncert az Emlékház javára

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c5b103227d36c5f701731c6622639f80' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/778\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban minden bel&eacute;pőt sz&iacute;ves mosollyal fogadnak. A falakon az eml&eacute;kh&aacute;z alap&iacute;t&oacute;j&aacute;nak a k&eacute;peiből l&aacute;thatunk egy igen &iacute;zl&eacute;ses ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st.</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Rekkenő hős&eacute;g dac&aacute;ra sokan gyűltek &ouml;ssze a ZeneSz&oacute; ny&aacute;ri k&uuml;l&ouml;nkiad&aacute;s&aacute;nak alkalm&aacute;val, melyet Horv&aacute;th Zolt&aacute;n, a sorozat moder&aacute;tora vezetett le. Besz&eacute;lgető partnere Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs, fiatals&aacute;ga ellen&eacute;re is komoly zenei m&uacute;lttal rendelkező zongoraműv&eacute;sz volt, kettős szerep&eacute;ben, mind előad&oacute;műv&eacute;sz, &eacute;s mind &bdquo;pedag&oacute;gus&rdquo;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A besz&eacute;lget&eacute;s sor&aacute;n Dem&eacute;ny Bal&aacute;zsnak a szeptemberben lezajl&oacute; sv&aacute;jci Clara Haskil Nemzetk&ouml;zi Zongoraversenyre val&oacute; felk&eacute;sz&uuml;l&eacute;s&eacute;t, &eacute;s előad&oacute;i p&aacute;ly&aacute;j&aacute;nak alakul&aacute;s&aacute;t taglalt&aacute;k. Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs rangos nemzetk&ouml;zi versenyre k&eacute;sz&uuml;l, amelyre a vil&aacute;g minden t&aacute;j&aacute;r&oacute;l &eacute;rkeznek zongoraműv&eacute;szek. A verseny első fordul&oacute;ja kem&eacute;ny volt. A versenyt &uacute;gy hirdett&eacute;k meg, hogy nem csak a zenei muzikalit&aacute;st figyelik az előad&oacute;ban, hanem a k&eacute;rd&eacute;sfeltev&eacute;s mer&eacute;szs&eacute;get, &uacute;j olvasatban adja-e elő az &aacute;ltala j&aacute;tszott művet. A versenynek van kamarazene vet&uuml;lete. Amikor versenyművet v&aacute;laszt, akkor min&eacute;l t&ouml;bbet akar hallgat&oacute;s&aacute;g&aacute;nak bemutatni. A kamarazene fordul&oacute; fontos. Kih&iacute;v&aacute;st jelent mindenki sz&aacute;m&aacute;ra. Megmutatja, a zen&eacute;sz hogyan van, felk&eacute;sz&uuml;lve- mondta az ifj&uacute; zongoraműv&eacute;sz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Horv&aacute;th Zolt&aacute;n a sz&eacute;psz&aacute;m&uacute; hallat&oacute;s&aacute;gnak elmondta: Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs t&ouml;bb nemzetk&ouml;zi versenyen rendk&iacute;v&uuml;l &eacute;rt&eacute;kes d&iacute;jakat kapott. Karrierj&eacute;nek &eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;vel kapcsolatban k&eacute;rdezte a fiatal zongoraműv&eacute;szt, a tan&aacute;rair&oacute;l, csal&aacute;di h&aacute;tt&eacute;r szerep&eacute;ről. (&Eacute;desapja Dem&eacute;ny Attila rangos zeneszerző, zongoraműv&eacute;sz, operarendező, aki tudatosan ir&aacute;ny&iacute;totta a fi&aacute;nak p&aacute;ly&aacute;j&aacute;t. Az is igaz: volt kit)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A karrierhez tehets&eacute;g, j&oacute; tan&aacute;r &eacute;s hatalmas munka sz&uuml;ks&eacute;ges. A tanulm&aacute;nyi &eacute;veiről besz&eacute;lt, zongoratan&aacute;rair&oacute;l, akik ir&aacute;ny&iacute;tott&aacute;k. Kolozsv&aacute;ron, a Zeneműv&eacute;szeti K&ouml;z&eacute;piskol&aacute;ban kezdte zongoratanulm&aacute;nyait, Buz&aacute;s P&aacute;l n&ouml;vend&eacute;ke volt. 2004-től, Budapesten a Bart&oacute;k B&eacute;la Zeneműv&eacute;szeti Szakk&ouml;z&eacute;piskola &eacute;s Gimn&aacute;ziumban folytatta tanulm&aacute;nyait, Eckhardt G&aacute;bor tan&iacute;tv&aacute;nyak&eacute;nt. Majd 2009-ben a Liszt Ferenc Zeneműv&eacute;szeti Egyetemen tanult, Kemenes Andr&aacute;s zongoraoszt&aacute;ly&aacute;ba j&aacute;r.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs elmondta, &eacute;desapja miben seg&iacute;tette. Ő volt, aki elmondta, mire lehet v&aacute;rni, &eacute;s mire kell jobban oda figyelni. &bdquo;K&uuml;lső f&uuml;lk&eacute;nt&rdquo;, tan&aacute;csad&oacute;k&eacute;nt volt jelentős szerepe. 2011-ben Erasmus &ouml;szt&ouml;nd&iacute;jask&eacute;nt Berlinbe ment, Hochschule f&uuml;r Musik &bdquo; Hanns Eisler&rdquo; Zeneműv&eacute;szeti Főiskol&aacute;n tanult. Tan&aacute;rai Georg Sava &eacute;s Gabrielle Kupfernagel professzorok. Nem akarta budapesti tanulm&aacute;nyait abbahagyni. Ez&eacute;rt p&aacute;rhuzamosan v&eacute;gzi a Budapesti &eacute;s a Berlini Zeneakad&eacute;mi&aacute;n a mesterszakot.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Tan&aacute;rair&oacute;l sz&oacute;lva, elmondta mindeniktől m&aacute;st &eacute;s m&aacute;st kapott, tanult. Tudni kell, melyik tan&aacute;r, miben szaktekint&eacute;ly. P&eacute;ld&aacute;ul, ha barokk művekkel pr&oacute;b&aacute;lkozik, akkor Kemenes Andr&aacute;s professzorhoz fordul.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Dem&eacute;ny Bal&aacute;zs szeptemberben (Vevey) Clara Haskil Nemzetk&ouml;zi Zongoraverseny m&aacute;sodik szakasz&aacute;ra k&eacute;sz&uuml;l. A verseny c&eacute;lja, hogy felfedje a tehets&eacute;ges &eacute;s fiatal zongorist&aacute;kat, a muzikalit&aacute;st, az &eacute;rz&eacute;kenys&eacute;get &eacute;s &eacute;letben tartsa az &ouml;r&ouml;k keres&eacute;st.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Clara Haskil sv&aacute;jci zongorista (1895 Bukarest- 1960 Br&uuml;sszel). 1973-t&oacute;l, Veveyben tartj&aacute;k a versenyt, ahol zongoraműv&eacute;sz 1942-1960 k&ouml;z&ouml;tti időszakban &eacute;lt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A besz&eacute;lget&eacute;s alkalm&aacute;val a műv&eacute;sz előad&aacute;s&aacute;ban elhangzott: D. Scarlatti: C-d&uacute;r szon&aacute;ta, R. Schumann: C-d&uacute;r fant&aacute;zia op. 17.Cl. Debussy: Images I. k&ouml;tet.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A rendezv&eacute;ny egyben az Eml&eacute;kh&aacute;z jav&aacute;ra felaj&aacute;nlott j&oacute;t&eacute;konys&aacute;gi est&eacute;je volt. J&oacute; volt l&aacute;tni azokat, akik adom&aacute;nyaikat adt&aacute;k &aacute;t az igen figyelmes szervezőknek abb&oacute;l a c&eacute;lb&oacute;l, hogy a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z l&eacute;gkondicion&aacute;l&oacute; felszerel&eacute;st v&aacute;s&aacute;roljon.</p>\n<p> Csomaf&aacute;y Ferenc,&nbsp;<a href=\"http://www.erdon.ro/jotekonysagi-koncert-az-emlekhaz-javara/2338658\" target=\"_blank\">Erd&eacute;ly Online, 2013. augusztus 16.</a></p>\n', created = 1527114285, expire = 1527200685, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c5b103227d36c5f701731c6622639f80' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114285, expire = 1527200685, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114285, expire = 1527200685, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114285, expire = 1527200685, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114285, expire = 1527200685, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114285, expire = 1527200685, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114285, expire = 1527200685, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Erdély Online, 2013. augusztus 16.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházában minden belépőt szíves mosollyal fogadnak. A falakon az emlékház alapítójának a képeiből láthatunk egy igen ízléses kiállítást.

Rekkenő hőség dacára sokan gyűltek össze a ZeneSzó nyári különkiadásának alkalmával, melyet Horváth Zoltán, a sorozat moderátora vezetett le. Beszélgető partnere Demény Balázs, fiatalsága ellenére is komoly zenei múlttal rendelkező zongoraművész volt, kettős szerepében, mind előadóművész, és mind „pedagógus”.

A beszélgetés során Demény Balázsnak a szeptemberben lezajló svájci Clara Haskil Nemzetközi Zongoraversenyre való felkészülését, és előadói pályájának alakulását taglalták. Demény Balázs rangos nemzetközi versenyre készül, amelyre a világ minden tájáról érkeznek zongoraművészek. A verseny első fordulója kemény volt. A versenyt úgy hirdették meg, hogy nem csak a zenei muzikalitást figyelik az előadóban, hanem a kérdésfeltevés merészséget, új olvasatban adja-e elő az általa játszott művet. A versenynek van kamarazene vetülete. Amikor versenyművet választ, akkor minél többet akar hallgatóságának bemutatni. A kamarazene forduló fontos. Kihívást jelent mindenki számára. Megmutatja, a zenész hogyan van, felkészülve- mondta az ifjú zongoraművész.

Horváth Zoltán a szépszámú hallatóságnak elmondta: Demény Balázs több nemzetközi versenyen rendkívül értékes díjakat kapott. Karrierjének építésével kapcsolatban kérdezte a fiatal zongoraművészt, a tanárairól, családi háttér szerepéről. (Édesapja Demény Attila rangos zeneszerző, zongoraművész, operarendező, aki tudatosan irányította a fiának pályáját. Az is igaz: volt kit)

A karrierhez tehetség, jó tanár és hatalmas munka szükséges. A tanulmányi éveiről beszélt, zongoratanárairól, akik irányították. Kolozsváron, a Zeneművészeti Középiskolában kezdte zongoratanulmányait, Buzás Pál növendéke volt. 2004-től, Budapesten a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnáziumban folytatta tanulmányait, Eckhardt Gábor tanítványaként. Majd 2009-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanult, Kemenes András zongoraosztályába jár.

Demény Balázs elmondta, édesapja miben segítette. Ő volt, aki elmondta, mire lehet várni, és mire kell jobban oda figyelni. „Külső fülként”, tanácsadóként volt jelentős szerepe. 2011-ben Erasmus ösztöndíjasként Berlinbe ment, Hochschule für Musik „ Hanns Eisler” Zeneművészeti Főiskolán tanult. Tanárai Georg Sava és Gabrielle Kupfernagel professzorok. Nem akarta budapesti tanulmányait abbahagyni. Ezért párhuzamosan végzi a Budapesti és a Berlini Zeneakadémián a mesterszakot.

Tanárairól szólva, elmondta mindeniktől mást és mást kapott, tanult. Tudni kell, melyik tanár, miben szaktekintély. Például, ha barokk művekkel próbálkozik, akkor Kemenes András professzorhoz fordul.

Demény Balázs szeptemberben (Vevey) Clara Haskil Nemzetközi Zongoraverseny második szakaszára készül. A verseny célja, hogy felfedje a tehetséges és fiatal zongoristákat, a muzikalitást, az érzékenységet és életben tartsa az örök keresést.

Clara Haskil svájci zongorista (1895 Bukarest- 1960 Brüsszel). 1973-tól, Veveyben tartják a versenyt, ahol zongoraművész 1942-1960 közötti időszakban élt.

A beszélgetés alkalmával a művész előadásában elhangzott: D. Scarlatti: C-dúr szonáta, R. Schumann: C-dúr fantázia op. 17.Cl. Debussy: Images I. kötet.

A rendezvény egyben az Emlékház javára felajánlott jótékonysági estéje volt. Jó volt látni azokat, akik adományaikat adták át az igen figyelmes szervezőknek abból a célból, hogy a Györkös Mányi Albert Emlékház légkondicionáló felszerelést vásároljon.

Csomafáy Ferenc, Erdély Online, 2013. augusztus 16.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés