ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Ismerjük Kolozsvár városfalának címereit?

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e026dbd5b3caffa362e3fdd53c5ab7de' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>Kolozsv&aacute;r v&aacute;rosfal&aacute;nak c&iacute;merei c&iacute;mmel tartott előad&aacute;st Dr. Lupescu Radu t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, &aacute;prilis 15-&eacute;n, szerd&aacute;n 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az előad&aacute;s l&eacute;trej&ouml;tt&eacute;t az indokolta, hogy a Kolozsv&aacute;r v&aacute;rfal&aacute;nak c&iacute;merei kev&eacute;sb&eacute; ismertek, pedig a v&aacute;ros &ouml;r&ouml;ks&eacute;g&eacute;hez tartoznak. R&aacute;ad&aacute;sul a mindennapokban csak ritk&aacute;n tal&aacute;lkozhatunk vel&uuml;k, mert nagyon sok elveszett, &eacute;s a fennmaradtak t&ouml;bbs&eacute;ge a Kolozsv&aacute;ri T&ouml;rt&eacute;nelmi M&uacute;zeumba ker&uuml;lt; az int&eacute;zm&eacute;ny sajnos t&ouml;bb &eacute;ve nem l&aacute;togathat&oacute;.</p>\n<p>\n <img alt=\"\" src=\"http://itthon.ma/kepek/2015/04/480/6840_21429216210.jpg\" title=\"\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Dr. Lupescu, a Sapientia EMTE Eur&oacute;pai Tanulm&aacute;nyok Tansz&eacute;k&eacute;nek adjunktusa szerint Kolozsv&aacute;r v&aacute;rosfala, m&aacute;s erd&eacute;lyi v&aacute;rosokkal ellent&eacute;tben, a k&uuml;l&ouml;nf&eacute;le c&iacute;merek &eacute;s feliratok val&oacute;s&aacute;gos t&aacute;rh&aacute;z&aacute;nak sz&aacute;m&iacute;t. Az eml&eacute;kt&aacute;bl&aacute;k fontos dokumentumai mindazon sarkalatos esem&eacute;nyeknek, amelyeken a v&aacute;ros kereszt&uuml;lment, &eacute;s &eacute;rdekes betekint&eacute;st ny&uacute;jtanak a kir&aacute;lyi, a fejedelmi, v&aacute;rosi &eacute;s k&ouml;rnyezeti reprezent&aacute;ci&oacute; vil&aacute;g&aacute;ba. Az ilyen t&iacute;pus&uacute; eml&eacute;kjelhagy&aacute;s a 15. sz&aacute;zadban kezdőd&ouml;tt &eacute;s - mint hagyom&aacute;ny - eltartott a 18. sz&aacute;zadig.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kolozsv&aacute;r &oacute;v&aacute;ros&aacute;nak v&aacute;rosfala val&oacute;sz&iacute;nűleg 1316 k&ouml;r&uuml;l &eacute;p&uuml;lt, amikor I. Anjou K&aacute;roly kir&aacute;ly az első jelentősebb kiv&aacute;lts&aacute;glevelet adta a v&aacute;rosnak. A v&aacute;rfal h&eacute;t saroktoronnyal rendelkezett, amely k&ouml;vette az egykori r&oacute;mai Napoc&aacute;nak a fal&aacute;t. A kibőv&iacute;tett &uacute;j v&aacute;ros pedig a nagy piact&eacute;r k&ouml;r&eacute; szerveződ&ouml;tt, &eacute;s &iacute;gy m&aacute;r sokkal ink&aacute;bb megtervezett volt. Az &uacute;j v&aacute;ros erőd&iacute;t&eacute;se 1405-ben kezdőd&ouml;tt meg.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A c&iacute;mereket t&ouml;bbnyire a v&aacute;rosfal k&uuml;lső r&eacute;sz&eacute;re helyezt&eacute;k el, a k&iacute;v&uuml;lről &eacute;rkezőknek sz&aacute;nt&aacute;k, mert m&aacute;r akkor is tudt&aacute;k, hogy mennyire meghat&aacute;rozza a v&aacute;ros arculat&aacute;t. Ezek k&eacute;t fő kateg&oacute;ri&aacute;ba sorolhat&oacute;ak, vannak első gener&aacute;ci&oacute;sak, ezek uralkod&oacute;khoz kapcsol&oacute;dnak, k&ouml;zt&uuml;k V. L&aacute;szl&oacute; &eacute;s Zsigmond kir&aacute;lyhoz. Ezek az eml&eacute;kt&aacute;bl&aacute;k szervesen kapcsol&oacute;dnak az &uacute;j v&aacute;rosfal &eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;hez, a XV. sz&aacute;zadhoz. A v&aacute;ros h&eacute;t kij&aacute;rata k&ouml;z&uuml;l a legfontosabb a Monostor utcai, a H&iacute;d utcai &eacute;s a K&ouml;z&eacute;putcai kaputornyokon elhelyezett eml&eacute;kt&aacute;bl&aacute;k.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A m&aacute;sodik gener&aacute;ci&oacute;s c&iacute;mereket fejedelmi c&iacute;mereknek is nevezhetj&uuml;k, mert a fejedelmek kor&aacute;hoz kapcsol&oacute;dik keletkez&eacute;s&uuml;k. A c&iacute;merek sz&ouml;vegei elsősorban megeml&iacute;tik az uralkod&oacute;t, majd a fő- &eacute;s kir&aacute;lyb&iacute;r&oacute;t, valamint azt, hogy a v&aacute;ros k&ouml;zk&ouml;lts&eacute;g&eacute;n lettek ki&aacute;ll&iacute;tva, illetve mikor k&eacute;sz&uuml;ltek.Ezek fők&eacute;nt &eacute;p&iacute;tkez&eacute;sekhez, a fal jav&iacute;t&aacute;saihoz kapcsol&oacute;dnak. Tal&aacute;lni lehet k&ouml;z&ouml;tt&uuml;k Bethlen G&aacute;borhoz &eacute;s R&aacute;k&oacute;czi Gy&ouml;rgyh&ouml;z, Bocskai Istv&aacute;nhoz &eacute;s m&eacute;g Basta t&aacute;bornokhoz kapcsol&oacute;d&oacute;t is.+</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A c&iacute;mereket az előad&aacute;s hallgat&oacute;s&aacute;ga f&eacute;nyk&eacute;peken vagy rajzokon l&aacute;thatta, att&oacute;l f&uuml;ggően, hogy mi maradt fenn r&oacute;luk.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p>\n Kelemen E. Eszter, <a href=\"http://itthon.ma/szines.php?cikk_id=6840\" target=\"_blank\">itthon.ma, 2015. &aacute;prilis 16.</a></p>\n', created = 1521358542, expire = 1521444942, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e026dbd5b3caffa362e3fdd53c5ab7de' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521358542, expire = 1521444942, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521358542, expire = 1521444942, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521358542, expire = 1521444942, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521358542, expire = 1521444942, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521358542, expire = 1521444942, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521358542, expire = 1521444942, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
itthon.ma, 2015. április 16.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Kolozsvár városfalának címerei címmel tartott előadást Dr. Lupescu Radu történész, április 15-én, szerdán 18 órától a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

Az előadás létrejöttét az indokolta, hogy a Kolozsvár várfalának címerei kevésbé ismertek, pedig a város örökségéhez tartoznak. Ráadásul a mindennapokban csak ritkán találkozhatunk velük, mert nagyon sok elveszett, és a fennmaradtak többsége a Kolozsvári Történelmi Múzeumba került; az intézmény sajnos több éve nem látogatható.

Dr. Lupescu, a Sapientia EMTE Európai Tanulmányok Tanszékének adjunktusa szerint Kolozsvár városfala, más erdélyi városokkal ellentétben, a különféle címerek és feliratok valóságos tárházának számít. Az emléktáblák fontos dokumentumai mindazon sarkalatos eseményeknek, amelyeken a város keresztülment, és érdekes betekintést nyújtanak a királyi, a fejedelmi, városi és környezeti reprezentáció világába. Az ilyen típusú emlékjelhagyás a 15. században kezdődött és - mint hagyomány - eltartott a 18. századig.

Kolozsvár óvárosának városfala valószínűleg 1316 körül épült, amikor I. Anjou Károly király az első jelentősebb kiváltságlevelet adta a városnak. A várfal hét saroktoronnyal rendelkezett, amely követte az egykori római Napocának a falát. A kibővített új város pedig a nagy piactér köré szerveződött, és így már sokkal inkább megtervezett volt. Az új város erődítése 1405-ben kezdődött meg.

A címereket többnyire a városfal külső részére helyezték el, a kívülről érkezőknek szánták, mert már akkor is tudták, hogy mennyire meghatározza a város arculatát. Ezek két fő kategóriába sorolhatóak, vannak első generációsak, ezek uralkodókhoz kapcsolódnak, köztük V. László és Zsigmond királyhoz. Ezek az emléktáblák szervesen kapcsolódnak az új városfal építéséhez, a XV. századhoz. A város hét kijárata közül a legfontosabb a Monostor utcai, a Híd utcai és a Középutcai kaputornyokon elhelyezett emléktáblák.

A második generációs címereket fejedelmi címereknek is nevezhetjük, mert a fejedelmek korához kapcsolódik keletkezésük. A címerek szövegei elsősorban megemlítik az uralkodót, majd a fő- és királybírót, valamint azt, hogy a város közköltségén lettek kiállítva, illetve mikor készültek.Ezek főként építkezésekhez, a fal javításaihoz kapcsolódnak. Találni lehet közöttük Bethlen Gáborhoz és Rákóczi Györgyhöz, Bocskai Istvánhoz és még Basta tábornokhoz kapcsolódót is.+

A címereket az előadás hallgatósága fényképeken vagy rajzokon láthatta, attól függően, hogy mi maradt fenn róluk.

 

Kelemen E. Eszter, itthon.ma, 2015. április 16.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés