ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

„Igazi úriember volt, velünk és mindenkivel”

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9d5e1b806a040dcbc7c55a642de854ef' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>M&oacute;csy L&aacute;szl&oacute; eml&eacute;kest &eacute;s -ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s a Gy&ouml;rk&ouml;s-M&aacute;nyi Eml&eacute;kh&aacute;zban</strong></p>\n<div class=\"rtejustify\" id=\"descriptionbody0\">\n <em>2003. janu&aacute;r 14-&eacute;n k&iacute;s&eacute;rt&eacute;k utols&oacute; &uacute;tj&aacute;ra a H&aacute;zsong&aacute;rdi temetőbe M&oacute;csy L&aacute;szl&oacute; kolozsv&aacute;ri kriminol&oacute;gust, aki a jogtudom&aacute;nyok eme saj&aacute;tos, &aacute;m kevesek &aacute;ltal kedvelt &aacute;g&aacute;nak művel&eacute;se mellett a rendszerv&aacute;lt&aacute;st k&ouml;vető időszakban az Erd&eacute;lyi M&uacute;zeum-Egyes&uuml;let &uacute;jj&aacute;alakul&aacute;s&aacute;b&oacute;l is kivette a r&eacute;sz&eacute;t. Nyolc &eacute;vvel hal&aacute;la ut&aacute;n az emberre, a jog&aacute;szra &eacute;s a műv&eacute;szre eml&eacute;kezhettek szerd&aacute;n a kolozsv&aacute;riak az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban: Benkő Samu t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, Somai L&aacute;szl&oacute; J&oacute;zsef &uuml;gyv&eacute;d, Vallasek Magdolna jog&aacute;sz &eacute;s Farkas Gy&ouml;rgy fotogr&aacute;fus kimer&iacute;tő előad&aacute;sa mellett az eml&eacute;kest keret&eacute;ben megnyitott&aacute;k a M&oacute;csy L&aacute;szl&oacute; f&eacute;nyk&eacute;peiből &eacute;s miniatűrjeiből &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;tott ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st is.</em><br />\n &nbsp;</div>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/438\" style=\"width: 219px; height: 300px; margin: 5px; \" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"info_small\">M&oacute;csy L&aacute;szl&oacute;</span></span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n M&eacute;g nyugodt k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek k&ouml;z&ouml;tt is nyomasztja őket a felelőss&eacute;g: a kriminalist&aacute;k sem t&eacute;vedhetetlenek, de ehhez a munk&aacute;hoz felt&eacute;tlen t&uuml;relem, nyugalom &eacute;s koncentr&aacute;ci&oacute; sz&uuml;ks&eacute;ges- nyilatkozta a Korunk egyik 1978-as lapsz&aacute;m&aacute;ban M&oacute;csy L&aacute;szl&oacute; Kiss J&aacute;nos &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute;nak. Ezt az interj&uacute;t id&eacute;zte Benkő Samu t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, akad&eacute;mikus, aki m&aacute;r nagyon hamar, hatodik gimnazista kor&aacute;ban megismerte M&oacute;csyt. Benkő Samu a reform&aacute;tus koll&eacute;giumban, bar&aacute;tja pedig, k&eacute;t &eacute;vvel f&ouml;l&ouml;tte, az unit&aacute;rius koll&eacute;giumban tanult. &bdquo;Minden ehhez a v&aacute;roshoz, Kolozsv&aacute;rhoz k&ouml;t. Itt sz&uuml;lettem 1925-ben, k&ouml;z&eacute;piskol&aacute;mat itt v&eacute;geztem, majd 1945-ben beiratkoztam a Bolyai Egyetem jogi kar&aacute;ra. R&aacute; n&eacute;gy &eacute;vre m&aacute;r tan&aacute;rseg&eacute;dk&eacute;nt dolgoztam a b&uuml;ntetőjogi tansz&eacute;ken&rdquo;-mondta egykor mag&aacute;r&oacute;l M&oacute;csy L&aacute;szl&oacute;, aki Benkő Samu szavaival &eacute;lve a b&uuml;ntetőjogban r&aacute;tal&aacute;lt arra a t&aacute;rgyi fel&uuml;letet biztos&iacute;t&oacute; l&aacute;tv&aacute;nyra, amelyet megsz&oacute;laltathatott, ami nem m&aacute;s, mint a bűncselekm&eacute;ny t&aacute;rgyi h&aacute;ttere. Az akad&eacute;mikus utalt ugyanakkor arra is, hogy mily sokat k&ouml;sz&ouml;nhet a megbecs&uuml;lt tud&oacute;snak az erd&eacute;lyi tudom&aacute;nyoss&aacute;g: a &lsquo;89-es &uacute;jrakezd&eacute;s ut&aacute;n &ndash; alig n&eacute;h&aacute;ny t&aacute;rs&aacute;val k&ouml;z&ouml;sen &ndash; M&oacute;csy L&aacute;szl&oacute; szervezi meg az Erd&eacute;lyi M&uacute;zeum-Egyes&uuml;let Jog-, K&ouml;zgazdas&aacute;g- &eacute;s T&aacute;rsadalomtudom&aacute;nyi Szakoszt&aacute;ly&aacute;t 1991-ben.</p>\n<div id=\"descriptionbody1\">\n<p class=\"rtejustify\">\n Vet&iacute;tettk&eacute;pes előad&aacute;s&aacute;ban t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt az elemista, majd a v&eacute;gzős gimnazista M&oacute;csy L&aacute;szl&oacute;t is bemutatta a jelenl&eacute;vőknek Somai L&aacute;szl&oacute; J&oacute;zsef &uuml;gyv&eacute;d, akit eleinte csal&aacute;di bar&aacute;ts&aacute;g, k&eacute;sőbb tan&aacute;r-di&aacute;k viszony &eacute;s kollegi&aacute;lis kapcsolat fűz&ouml;tt M&oacute;csy L&aacute;szl&oacute;hoz. Mint mondta, a kolozsv&aacute;ri igazs&aacute;g&uuml;gyi palot&aacute;ban műk&ouml;dő laborat&oacute;rium&aacute;ban fő tev&eacute;kenys&eacute;gi ter&uuml;let&eacute;t k&eacute;pezte az ujjlenyomatok elemz&eacute;se, az okiratok technikai vizsg&aacute;lata, valamint a lőfegyverek vizsg&aacute;lata, munk&aacute;j&aacute;nak mintegy 80 sz&aacute;zal&eacute;k&aacute;t azonban az &iacute;r&aacute;sszak&eacute;rtői vizsg&aacute;latok &eacute;s szakv&eacute;lem&eacute;nyez&eacute;sek k&eacute;pezt&eacute;k. Alapos jogi ismereteket k&ouml;vetelő, orvostudom&aacute;nyi &eacute;s pszichol&oacute;giai t&aacute;j&eacute;kozotts&aacute;got is ig&eacute;nylő tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;nek volt a r&eacute;sze a grafotechnika mellett a grafol&oacute;gia is, emellett k&ouml;tetei, tanulm&aacute;nyai &eacute;s tanulm&aacute;nyn&eacute;pszerűs&iacute;tő &iacute;r&aacute;sai &iacute;r&aacute;sai jelentek meg. K&ouml;z&ouml;lt a Korunkban, A H&eacute;tben, az Előr&eacute;ben, a Tettben, az Igazs&aacute;gban, Mit mond az &iacute;r&aacute;sunk? c&iacute;mmel grafol&oacute;giai cikkei jelentek meg a Csal&aacute;di t&uuml;k&ouml;r has&aacute;bjain. 1976-ban szerzett jogi doktor&aacute;tust a Iaşi-i tudom&aacute;nyegyetemen, s 1993-ban, nyugd&iacute;jaz&aacute;sa ut&aacute;n f&uuml;ggetlen kriminalista szak&eacute;rtői enged&eacute;lyt v&aacute;ltott ki &ndash; der&uuml;lt ki Somai előad&aacute;s&aacute;b&oacute;l.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Vallasek Magdolna jog&aacute;sz M&oacute;csy L&aacute;szl&oacute;t, az embert jellemezte, kiindulva abb&oacute;l, hogy milyennek l&aacute;tt&aacute;k ők fiatal, 18-19 &eacute;ves joghallgat&oacute;kk&eacute;nt az akkor m&aacute;r idős, &aacute;m igen n&eacute;pszerű jog&aacute;szt. K&eacute;szs&eacute;ggel v&aacute;laszolt a k&eacute;rd&eacute;seikre, valah&aacute;nyszor felh&iacute;vt&aacute;k telefonon, s &ouml;r&ouml;mmel v&aacute;llalta, hogy előad&aacute;st tartson a Kolozsv&aacute;ri Magyar Di&aacute;ksz&ouml;vets&eacute;g Jur&aacute;tus K&ouml;r&eacute;ben. &ndash; Az első előad&aacute;s&aacute;t 1997-ben hallottam, &eacute;s eml&eacute;kszem, egy h&oacute;nappal azut&aacute;n kokt&eacute;lpartit szervezt&uuml;nk, ahol a szakm&aacute;ban dolgoz&oacute; idősebb jog&aacute;szokkal tal&aacute;lkozhattak a fiatalok. Laci b&aacute;csi az elsők k&ouml;z&ouml;tt &eacute;rkezett, elkezdte oldani a benn&uuml;nk l&eacute;vő fesz&uuml;lts&eacute;get, mindenkivel k&uuml;l&ouml;n-k&uuml;l&ouml;n sz&oacute;ba &aacute;llt &ndash; magyar&aacute;zta Vallasek. Megtudtuk: M&oacute;csy L&aacute;szl&oacute; szeretett a fiatalok k&ouml;z&ouml;tt lenni, figyelt r&aacute;juk, b&aacute;rmif&eacute;le szakmai gőg vagy f&eacute;lt&eacute;kenys&eacute;g n&eacute;lk&uuml;l. Komolyan vette, koll&aacute;gak&eacute;nt kezelte a &bdquo;fiatal z&ouml;ldf&uuml;lűeket&rdquo;. &ndash; Mindig igazi &uacute;riember volt, vel&uuml;nk &eacute;s mindenkivel, val&oacute;ban tan&iacute;tani akart, nem pedig kioktatni &ndash; mondta a jog&aacute;sz.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Minden vesszőre, k&eacute;rdőjelre &eacute;s pontra olyan szigor&uacute;an figyelt, mintha az &eacute;lete f&uuml;gg&ouml;tt volna rajta- hangs&uacute;lyozta Farkas Gy&ouml;rgy fotogr&aacute;fus. M&oacute;csy L&aacute;szl&oacute; fot&oacute;s tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;vel kapcsolatban kiemelte: szorgalmas, t&uuml;relmes &ouml;nk&eacute;pző volt, nem pr&oacute;b&aacute;lta v&eacute;ka al&aacute; rejteni az &eacute;rt&eacute;keket. A f&eacute;nyk&eacute;peiből &eacute;s miniatűrjeiből az eml&eacute;kh&aacute;zban szervezett ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st &aacute;prilis 4-ig tekinthetik meg az &eacute;rdeklődők, h&eacute;tk&ouml;znapokon 12 &eacute;s 17 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt: Farkas szerint l&aacute;tv&aacute;ny- &eacute;s emberk&ouml;zpont&uacute;s&aacute;g, valamint k&ouml;z&eacute;rthetős&eacute;g jellemzi ezeket az alkot&aacute;sokat, amelyek &bdquo;a val&oacute;s vil&aacute;got mutatj&aacute;k be: a k&ouml;znapit &eacute;s az &uuml;nnepit, amelyben a műv&eacute;sz a rendk&iacute;v&uuml;lit is meg tudta tal&aacute;lni&rdquo;. Utalt arra, hogy &eacute;lete sor&aacute;n M&oacute;csy L&aacute;szl&oacute; f&eacute;nyk&eacute;peit Kolozsv&aacute;ron, Nagyv&aacute;radon, Nagyk&aacute;rolyban, Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen, Brass&oacute;ban, Nagyszebenben, Aradon, de m&eacute;g Szingap&uacute;rban, Portug&aacute;li&aacute;ban &eacute;s Spanyolorsz&aacute;gban is ki&aacute;ll&iacute;tott&aacute;k.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n <span class=\"article_date\">Ferencz Zsolt, <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/55318\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2011. m&aacute;rcius 18.</a></span></p>\n</div>\n', created = 1527114616, expire = 1527201016, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9d5e1b806a040dcbc7c55a642de854ef' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114616, expire = 1527201016, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114616, expire = 1527201016, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114616, expire = 1527201016, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114616, expire = 1527201016, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114616, expire = 1527201016, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114616, expire = 1527201016, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2011. március 18.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Mócsy László emlékest és -kiállítás a Györkös-Mányi Emlékházban

2003. január 14-én kísérték utolsó útjára a Házsongárdi temetőbe Mócsy László kolozsvári kriminológust, aki a jogtudományok eme sajátos, ám kevesek által kedvelt ágának művelése mellett a rendszerváltást követő időszakban az Erdélyi Múzeum-Egyesület újjáalakulásából is kivette a részét. Nyolc évvel halála után az emberre, a jogászra és a művészre emlékezhettek szerdán a kolozsváriak az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházban: Benkő Samu történész, Somai László József ügyvéd, Vallasek Magdolna jogász és Farkas György fotográfus kimerítő előadása mellett az emlékest keretében megnyitották a Mócsy László fényképeiből és miniatűrjeiből összeállított kiállítást is.
 


Mócsy László

Még nyugodt körülmények között is nyomasztja őket a felelősség: a kriminalisták sem tévedhetetlenek, de ehhez a munkához feltétlen türelem, nyugalom és koncentráció szükséges- nyilatkozta a Korunk egyik 1978-as lapszámában Mócsy László Kiss János újságírónak. Ezt az interjút idézte Benkő Samu történész, akadémikus, aki már nagyon hamar, hatodik gimnazista korában megismerte Mócsyt. Benkő Samu a református kollégiumban, barátja pedig, két évvel fölötte, az unitárius kollégiumban tanult. „Minden ehhez a városhoz, Kolozsvárhoz köt. Itt születtem 1925-ben, középiskolámat itt végeztem, majd 1945-ben beiratkoztam a Bolyai Egyetem jogi karára. Rá négy évre már tanársegédként dolgoztam a büntetőjogi tanszéken”-mondta egykor magáról Mócsy László, aki Benkő Samu szavaival élve a büntetőjogban rátalált arra a tárgyi felületet biztosító látványra, amelyet megszólaltathatott, ami nem más, mint a bűncselekmény tárgyi háttere. Az akadémikus utalt ugyanakkor arra is, hogy mily sokat köszönhet a megbecsült tudósnak az erdélyi tudományosság: a ‘89-es újrakezdés után – alig néhány társával közösen – Mócsy László szervezi meg az Erdélyi Múzeum-Egyesület Jog-, Közgazdaság- és Társadalomtudományi Szakosztályát 1991-ben.

Vetítettképes előadásában többek között az elemista, majd a végzős gimnazista Mócsy Lászlót is bemutatta a jelenlévőknek Somai László József ügyvéd, akit eleinte családi barátság, később tanár-diák viszony és kollegiális kapcsolat fűzött Mócsy Lászlóhoz. Mint mondta, a kolozsvári igazságügyi palotában működő laboratóriumában fő tevékenységi területét képezte az ujjlenyomatok elemzése, az okiratok technikai vizsgálata, valamint a lőfegyverek vizsgálata, munkájának mintegy 80 százalékát azonban az írásszakértői vizsgálatok és szakvéleményezések képezték. Alapos jogi ismereteket követelő, orvostudományi és pszichológiai tájékozottságot is igénylő tevékenységének volt a része a grafotechnika mellett a grafológia is, emellett kötetei, tanulmányai és tanulmánynépszerűsítő írásai írásai jelentek meg. Közölt a Korunkban, A Hétben, az Előrében, a Tettben, az Igazságban, Mit mond az írásunk? címmel grafológiai cikkei jelentek meg a Családi tükör hasábjain. 1976-ban szerzett jogi doktorátust a Iaşi-i tudományegyetemen, s 1993-ban, nyugdíjazása után független kriminalista szakértői engedélyt váltott ki – derült ki Somai előadásából.

Vallasek Magdolna jogász Mócsy Lászlót, az embert jellemezte, kiindulva abból, hogy milyennek látták ők fiatal, 18-19 éves joghallgatókként az akkor már idős, ám igen népszerű jogászt. Készséggel válaszolt a kérdéseikre, valahányszor felhívták telefonon, s örömmel vállalta, hogy előadást tartson a Kolozsvári Magyar Diákszövetség Jurátus Körében. – Az első előadását 1997-ben hallottam, és emlékszem, egy hónappal azután koktélpartit szerveztünk, ahol a szakmában dolgozó idősebb jogászokkal találkozhattak a fiatalok. Laci bácsi az elsők között érkezett, elkezdte oldani a bennünk lévő feszültséget, mindenkivel külön-külön szóba állt – magyarázta Vallasek. Megtudtuk: Mócsy László szeretett a fiatalok között lenni, figyelt rájuk, bármiféle szakmai gőg vagy féltékenység nélkül. Komolyan vette, kollágaként kezelte a „fiatal zöldfülűeket”. – Mindig igazi úriember volt, velünk és mindenkivel, valóban tanítani akart, nem pedig kioktatni – mondta a jogász.

Minden vesszőre, kérdőjelre és pontra olyan szigorúan figyelt, mintha az élete függött volna rajta- hangsúlyozta Farkas György fotográfus. Mócsy László fotós tevékenységével kapcsolatban kiemelte: szorgalmas, türelmes önképző volt, nem próbálta véka alá rejteni az értékeket. A fényképeiből és miniatűrjeiből az emlékházban szervezett kiállítást április 4-ig tekinthetik meg az érdeklődők, hétköznapokon 12 és 17 óra között: Farkas szerint látvány- és emberközpontúság, valamint közérthetőség jellemzi ezeket az alkotásokat, amelyek „a valós világot mutatják be: a köznapit és az ünnepit, amelyben a művész a rendkívülit is meg tudta találni”. Utalt arra, hogy élete során Mócsy László fényképeit Kolozsváron, Nagyváradon, Nagykárolyban, Marosvásárhelyen, Brassóban, Nagyszebenben, Aradon, de még Szingapúrban, Portugáliában és Spanyolországban is kiállították.


Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés