ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Igaz élmény és hagyomány

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6ad9c2180b298cd97b816e9d50db0637' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Gondolatok Sipos L&aacute;szl&oacute; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa kapcs&aacute;n</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>M&aacute;sf&eacute;l h&oacute;napja kaptam azt a felk&eacute;r&eacute;st, hogy nyissam meg Sipos L&aacute;szl&oacute; festő- &eacute;s grafikusműv&eacute;sz ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;t, &eacute;s az&oacute;ta is azon gondolkodom, mit is tehetn&eacute;k hozz&aacute; mindahhoz, amit eddig a t&ouml;bb &eacute;vtizede alkot&oacute; műv&eacute;szről m&aacute;r elmondtak vagy le&iacute;rtak egy-egy megmutatkoz&aacute;sa sor&aacute;n. Ugyanis Sipos L&aacute;szl&oacute; mostan&aacute;ra t&uacute;l van m&aacute;r a huszon&ouml;t&ouml;dik egy&eacute;ni &eacute;s enn&eacute;l j&oacute;val t&ouml;bb csoportos ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;n (itthon &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n), k&ouml;zel hetven k&ouml;nyvet illusztr&aacute;lt, plak&aacute;tokat &eacute;s b&aacute;bokat is k&eacute;sz&iacute;tett. Bevallom sz&aacute;momra kih&iacute;v&aacute;s, egyben nagy &ouml;r&ouml;m &eacute;s megtiszteltet&eacute;s, hogy megnyithattam Sipos L&aacute;szl&oacute; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;t.</em></p>\n<div class=\"rtecenter\" id=\"descriptionbody0\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/476\" style=\"width: 225px; height: 300px; margin: 5px; \" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"info_small\">Eml&eacute;kmű Erd&eacute;lynek</span></span></div>\n<p class=\"rtejustify\">\n Gadamer mondta, hogy nyitott az, aki nem előre &eacute;rti, mit is akar mondani neki a hagyom&aacute;ny, hanem aki hagy mag&aacute;nak mondani valamit. Mindebből arra k&ouml;vetkeztetett a hermeneutika atyja, hogy nem a m&oacute;dszertani magabiztoss&aacute;g, hanem a tapasztal&aacute;sra val&oacute; k&eacute;szs&eacute;g az, amire sz&uuml;ks&eacute;g van egy mű meg&iacute;t&eacute;l&eacute;s&eacute;hez. K&eacute;t szempontb&oacute;l is fontosnak tartom ezt. Egyr&eacute;szt az&eacute;rt, mert tudom, hogy Sipos L&aacute;szl&oacute; al&aacute;zattal fordul a hagyom&aacute;nyhoz, m&aacute;sr&eacute;szt mert &uacute;gy gondolom, az ő k&eacute;peit vizsg&aacute;l&oacute;nak is al&aacute;zattal kellene k&ouml;zelednie fel&eacute;j&uuml;k. Az al&aacute;zat egy r&eacute;g divatjam&uacute;lt emberi magatart&aacute;s, mely azonban &ndash; minden t&uacute;lz&aacute;s n&eacute;lk&uuml;l &aacute;ll&iacute;thatom &ndash; elengedhetetlen ahhoz, hogy minős&eacute;gi kapcsolataink lehessenek. Ez az al&aacute;zat term&eacute;szetes magatart&aacute;s a nagyobbal, a t&ouml;bbel szemben. Az al&aacute;zat itt nem abban nyilv&aacute;nul meg, hogy hűen akarjuk rekonstru&aacute;lni azt, amit a műv&eacute;sz mondani akart, hanem hogy felismerj&uuml;k annak hozz&aacute;nk a jelenben sz&oacute;l&oacute; besz&eacute;d&eacute;t. Angi Istv&aacute;n eszt&eacute;ta tal&aacute;l&oacute;an fogalmaz, amikor Sipos L&aacute;szl&oacute; k&eacute;peinek meg&eacute;rt&eacute;s&eacute;ről &eacute;rtekezik: &bdquo;hol a hermeneutikai magatart&aacute;s alkot&aacute;ss&aacute; v&aacute;lik.&rdquo; A műalkot&aacute;s val&oacute;di l&eacute;te a megmutatkoz&aacute;sban van, ehhez sz&uuml;ks&eacute;gszerű teh&aacute;t, hogy valaki l&aacute;ssa, hallja, olvassa, felismerje. E felismer&eacute;s egy&uacute;ttal mindig annak a felismer&eacute;se is, hogy amit n&eacute;z, az igaznak bizonyul.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Sipos L&aacute;szl&oacute; annak idej&eacute;n megtanulta a tananyagot: elsaj&aacute;t&iacute;totta a sz&iacute;nek szimbolik&aacute;j&aacute;t, az alapoz&aacute;s &eacute;s a form&aacute;k mesteri haszn&aacute;lat&aacute;t, csod&aacute;lattal k&ouml;vette Giotto, Masaccio, Cimabue, Boticelli, Tiziano, Uccello nyom&aacute;n az ecsetkezel&eacute;st, a kompon&aacute;l&aacute;st, az anat&oacute;mia ismeret&eacute;nek szents&eacute;g&eacute;t, a kompoz&iacute;ci&oacute; fontoss&aacute;g&aacute;t &eacute;s az alkot&aacute;s m&aacute;gi&aacute;j&aacute;t, majd sokoldal&uacute; technikai k&eacute;szs&eacute;g&eacute;t tov&aacute;bb csiszolta Goya, Csontv&aacute;ry &eacute;s Kondor B&eacute;la nyom&aacute;n. De ugyanakkor fontosnak tartja, hogy ne a nyugati hat&aacute;sok &uacute;tvesztőj&eacute;ben t&eacute;velyegjen, hanem saj&aacute;t n&eacute;pe műv&eacute;szet&eacute;t, a fafarag&aacute;st tekintse fő inspir&aacute;l&oacute;j&aacute;nak, t&eacute;mav&aacute;laszt&aacute;sban pedig ugyancsak a n&eacute;pi kult&uacute;ra mot&iacute;vumvil&aacute;ga, illetve a kereszt&eacute;ny szimb&oacute;lumok hassanak r&aacute; legink&aacute;bb.</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <span style=\"font-size:10px;\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/475\" style=\"width: 250px; height: 333px; margin: 5px; \" /><br />\n Fl&oacute;ra</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &Aacute;m mindezek mell&eacute; m&eacute;g kellett valami, ami ma m&aacute;r keveseknek adatik meg, &eacute;s amihez Sipos L&aacute;szl&oacute;nak volt szerencs&eacute;je: olyan oktat&oacute;k keze alatt v&eacute;gezte a főiskol&aacute;t, akikre fel tudott n&eacute;zni. A műv&eacute;sz saj&aacute;t bevall&aacute;sa szerint F&ouml;ldes L&aacute;szl&oacute; a maga m&eacute;lys&eacute;g&eacute;vel &eacute;s komolys&aacute;g&aacute;val hatott r&aacute;, Bretter Gy&ouml;rgy pedig megalapozta k&eacute;pzőműv&eacute;szeti filoz&oacute;fiai gondolkod&aacute;s&aacute;t &eacute;s megtan&iacute;totta azt, hogy a műv&eacute;szethez, amellett hogy rajz, kompoz&iacute;ci&oacute;s tud&aacute;s &eacute;s a sz&iacute;nek ismerete kell, az &eacute;lm&eacute;nyre is elengedhetetlen sz&uuml;ks&eacute;g van.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Voltam Sipos L&aacute;szl&oacute; műterm&eacute;ben &eacute;s l&aacute;thattam munk&aacute;inak egy r&eacute;sz&eacute;t. De egy műteremben nem is annyira a k&eacute;sz, befejezett munk&aacute;k ragadnak magukkal, hanem ink&aacute;bb az, ami ott folyamatban van. A t&aacute;rol&aacute;sra k&eacute;sz&iacute;tett polcokon sorakoz&oacute; k&eacute;sznek tekintett alkot&aacute;sok mellett l&aacute;thattam a sok-sok előre megalapozott v&aacute;sznat, a gondosan t&aacute;rolt ecseteket, a ceruz&aacute;kat, tus- &eacute;s m&aacute;s f&eacute;ltve őrz&ouml;tt rajzol&oacute;szereket, a rajzlapokat, a festm&eacute;nyekbe bekoll&aacute;zsozand&oacute; k&uuml;l&ouml;nf&eacute;le szőttesek &eacute;s v&aacute;sznak gyűjtem&eacute;ny&eacute;t, az olvas&aacute;s r&ouml;vid ideig val&oacute; megszak&iacute;t&aacute;sa miatt letett k&ouml;nyveket, v&aacute;zlatrajzok k&ouml;nyvt&aacute;rba illő arch&iacute;vum&aacute;t, a műv&eacute;szt jelenleg &eacute;ppen foglalkoztat&oacute;, m&eacute;g be nem fejezett n&eacute;h&aacute;ny festm&eacute;nysorozatot, &eacute;s a portr&eacute;khoz haszn&aacute;lt fejfedők k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző &aacute;tv&aacute;ltoz&aacute;sainak v&aacute;ltozatos ki&eacute;rlel&eacute;si k&iacute;s&eacute;rleteit. &Eacute;s l&aacute;thattam, hogy Felvinc zavartalan csendj&eacute;ben Sipos L&aacute;szl&oacute; &uacute;gy k&iacute;s&eacute;rletezik, hogy k&ouml;zben a szenz&aacute;ci&oacute;keres&eacute;s k&eacute;nyszere n&eacute;lk&uuml;l, szer&eacute;nyen, de magabiztosan k&ouml;zvet&iacute;ti korunk &eacute;rt&eacute;keit. Teszi ezt olykor ceruz&aacute;val vagy tussal, m&aacute;skor ecsettel a kez&eacute;ben, &aacute;m a t&ouml;bb sz&aacute;z &eacute;ves recept szerint lenolajb&oacute;l, m&eacute;hviaszb&oacute;l, velencei terpentinből gondosan kikevert alapoz&aacute;ssal, &eacute;s t&ouml;ltőanyagk&eacute;nt boszork&aacute;nykonyh&aacute;j&aacute;ban ott van a hegyi kr&eacute;ta, a cinkfeh&eacute;r, k&ouml;tőanyagnak meg a bőr- vagy csontenyv.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n (...) Amint e ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s alkalm&aacute;val kiemelt 19 k&eacute;pen is l&aacute;that&oacute;, a műv&eacute;sz olyan szuggeszt&iacute;v, &ouml;sszetett szimb&oacute;lumrendszert teremtett, amelyek &ouml;sszetevői r&eacute;v&eacute;n a legm&eacute;lyebb egzisztenci&aacute;lis r&eacute;tegekig pr&oacute;b&aacute;l behatolni. (...)</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/474\" style=\"width: 250px; height: 333px; margin: 5px; \" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\">Krisztusl&aacute;ny</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A ki&aacute;ll&iacute;tott kompoz&iacute;ci&oacute;kban az alkot&aacute;s minden r&eacute;sze saj&aacute;tos jelent&eacute;st hordoz &eacute;s ezek szimb&oacute;lumrendszerben kapcsol&oacute;dnak egym&aacute;shoz. E festm&eacute;nyeket a sz&iacute;nek &eacute;s form&aacute;k, ar&aacute;nyok &eacute;s f&eacute;nyek k&ouml;rk&ouml;r&ouml;sen kiegyenl&iacute;tett fesz&uuml;lts&eacute;ge uralja. A form&aacute;k &eacute;s a mot&iacute;vumok egym&aacute;sba folynak vagy &aacute;tmetszik egym&aacute;st, olykor egyik&uuml;k-m&aacute;sikuk kiemelkedik a s&iacute;kb&oacute;l vagy kusz&aacute;n egym&aacute;sra halmoz&oacute;dik. T&ouml;bb festm&eacute;ny eleve koll&aacute;zsszerű, k&uuml;l&ouml;nf&eacute;le t&aacute;rgyak &eacute;s s&iacute;kok t&ouml;red&eacute;keinek, szimbolikus &eacute;rt&eacute;kű fragmentumainak &ouml;tv&ouml;z&eacute;se. A haszn&aacute;lati eszk&ouml;z&ouml;k (oll&oacute;k, sz&ouml;gek, dr&oacute;tok, biztos&iacute;t&oacute;tűk, kapcsok stb.) portr&eacute;kba vagy arctalan figur&aacute;kba, boh&oacute;cokba &eacute;p&uuml;lnek be, &eacute;s ezt k&ouml;r&uuml;lveszi az ősi szimb&oacute;lumok (hal, mad&aacute;r, h&aacute;romsz&ouml;g) vagy pap&iacute;rj&aacute;t&eacute;kok, n&ouml;v&eacute;nyek, k&uuml;l&ouml;nf&eacute;le szerkezetek gomolyg&oacute; halmaza.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&eacute;pek n&eacute;h&aacute;ny fő t&eacute;ma k&ouml;r&eacute; csoportos&iacute;that&oacute;ak: a tud&oacute;sok felelőss&eacute;ge, ami az emberek, az alkot&oacute;k lelkiismeret&eacute;t jelenti, a rekl&aacute;mok vil&aacute;ga, ami korunk &uacute;tvesztőit boncolgatja, a nő figur&aacute;ja, mint portr&eacute;, &eacute;s minden, ami ehhez hozz&aacute;tartozik, amit sz&eacute;lesebb k&ouml;rben k&eacute;pviselnek a nők most, illetve az elm&uacute;lt &eacute;vek sor&aacute;n, a cirkusz vil&aacute;ga &eacute;s ezen bel&uuml;l a sz&iacute;vszor&iacute;t&oacute;an j&aacute;t&eacute;kos boh&oacute;c figur&aacute;ja, &eacute;s mindezt kieg&eacute;sz&iacute;ti a n&eacute;pműv&eacute;szet jelrendszere. A műv&eacute;sz &uacute;jra&eacute;rtelmezte az egyetemes szimb&oacute;lumokat, v&aacute;laszt keresve saj&aacute;t kor&aacute;nak k&eacute;rd&eacute;seire. E k&eacute;pek &aacute;ltal a modern kor kollekt&iacute;v m&iacute;toszai, a műv&eacute;szet t&ouml;bb ezer &eacute;ves trad&iacute;ci&oacute;ja &eacute;s egy kiv&eacute;telesen &eacute;rz&eacute;keny, egy&eacute;ni festői nyelvet besz&eacute;lő, formateremtő akarata nyilatkozik meg.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A női portr&eacute; fejfedőj&eacute;n kalap&aacute;csb&oacute;l, sz&ouml;gből, &eacute;gő gyuf&aacute;b&oacute;l, goly&oacute;csk&aacute;kb&oacute;l, illetve madarakb&oacute;l &eacute;s halakb&oacute;l &eacute;p&uuml;lő szerkezetek &eacute;s lebontott alakzatok tornyosulnak. N&eacute;hol az arc nincs kit&ouml;ltve, de a fej fel&eacute;p&iacute;t&eacute;se, a k&eacute;pbe be&eacute;p&uuml;lő k&ouml;rvonalak text&uacute;r&aacute;ja &eacute;rz&eacute;kenyen id&eacute;zi fel a nőt, mint jelens&eacute;get, mint biztos h&aacute;tteret, az otthon meleg&eacute;t vagy az &eacute;let folytat&aacute;s&aacute;t. Minden v&eacute;gleges &eacute;s kisz&aacute;m&iacute;thatatlan. (...)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&eacute;pc&iacute;mei olykor k&ouml;ltői erőt mutatnak, m&aacute;skor pedig ir&oacute;ni&aacute;val tel&iacute;tettek, n&eacute;ha meg paradox helyzetekkel j&aacute;tszanak. A nevek m&ouml;g&ouml;tt egy szellem &aacute;ll, aki az alkot&aacute;s utols&oacute; aktusak&eacute;nt a szavak szellemi ter&eacute;ben kijel&ouml;li azt a a helyet, ahonnan a k&eacute;p szeml&eacute;lendő. Hasonl&oacute;an az ikonfest&eacute;szethez, ahol a n&eacute;vad&aacute;ssal, a felszentel&eacute;ssel nyeri el hierarchikus hely&eacute;t. Minden egyes k&eacute;p egy vallom&aacute;s, egy v&eacute;lem&eacute;ny az emberről &eacute;s az ő vil&aacute;g&aacute;r&oacute;l &ndash; a műv&eacute;sz l&eacute;nyegl&aacute;t&aacute;s&aacute;val. &Eacute;s &uacute;jra felteszem a k&eacute;rd&eacute;st, mint ahogy ezeket a k&eacute;peket is &uacute;jra &eacute;s &uacute;jra meg kell n&eacute;zn&uuml;nk: milyen is ez a vil&aacute;g? Pillanatnyi, ami f&eacute;lő, hogy egy szemrebben&eacute;s alatt &ouml;sszeomlik. Ott van a K&eacute;k fa az &uuml;veghegyen: ha elvessz&uuml;k egy &aacute;gacsk&aacute;j&aacute;t, az eg&eacute;sz &ouml;sszeomlik. A mondanival&oacute; itt sok esetben meghat&aacute;rozza a form&aacute;t. Sipos L&aacute;szl&oacute; a k&eacute;pzőműv&eacute;sz felv&aacute;llalt felelőss&eacute;g&eacute;vel, &aacute;m ir&oacute;ni&aacute;val besz&eacute;li el, hogy &iacute;me, ide jutott az ember, mik&ouml;zben a vil&aacute;g a feje tetej&eacute;re &aacute;llt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ez egy saj&aacute;t gondolatk&ouml;r, amiben benne van &uacute;gy a n&eacute;p&uuml;nk, mint az a kor, amiben &eacute;l&uuml;nk vagy az a t&aacute;j is, ahol &eacute;l&uuml;nk. A magyar n&eacute;pi kult&uacute;ra eg&eacute;sz mot&iacute;vumkincse annak &ouml;sszef&uuml;ggő jelrendszer&eacute;vel &eacute;s benne lappang&oacute; archaikus vil&aacute;gszeml&eacute;let&eacute;vel. Ez a vil&aacute;gl&aacute;t&aacute;s, a jelekben r&ouml;gz&iacute;tett &eacute;s jelekkel k&ouml;zvet&iacute;tett tud&aacute;s ma is &eacute;rv&eacute;nyes &uuml;zenettel sz&oacute;l az ember hely&eacute;ről a vil&aacute;gmindens&eacute;gben: feladat&aacute;r&oacute;l, lehetős&eacute;geiről, term&eacute;szethez val&oacute; viszony&aacute;r&oacute;l, a term&eacute;szetben &eacute;s az ember &ouml;nn&ouml;n term&eacute;szet&eacute;ben fellelhető t&ouml;rv&eacute;nyszerűs&eacute;gek megfigyel&eacute;s&eacute;ről &eacute;s alkalmaz&aacute;s&aacute;r&oacute;l, a term&eacute;szettel val&oacute; term&eacute;szetes egy&uuml;tt&eacute;l&eacute;sről. Hogy nem tudjuk olvasni a jeleket? Tal&aacute;n a mi hib&aacute;nk, tal&aacute;n a felgyorsult vil&aacute;gunk&eacute;, amelyben nem marad idő arra, hogy elsaj&aacute;t&iacute;tsuk a sok ezer &eacute;ves hagyom&aacute;nyt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n V&eacute;gezet&uuml;l, mintegy &ouml;sszefoglal&aacute;sk&eacute;nt elmondhatjuk, hogy Sipos L&aacute;szl&oacute; saj&aacute;t t&ouml;rv&eacute;nyei szerint &eacute;lő &eacute;s alkot&oacute; szem&eacute;lyis&eacute;g, aki st&iacute;lust &eacute;s egy&eacute;ni mitol&oacute;gi&aacute;t teremtett, eredeti festői vil&aacute;ga &eacute;s saj&aacute;tos l&aacute;t&aacute;sm&oacute;dja a magyar műv&eacute;szetben saj&aacute;t &ouml;sv&eacute;nyt tapos. E ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa egy sz&aacute;mvet&eacute;s, de fők&eacute;nt SZ&Iacute;N-VET&Eacute;S, a műv&eacute;sz szeretn&eacute; ha itt most sz&iacute;neit, form&aacute;it, gondolatait elvetve az megfelelő k&ouml;zegbe ker&uuml;lne. Az alkot&oacute; egyik j&oacute; ismerőj&eacute;t id&eacute;zem &uacute;jra, Angi Istv&aacute;nt, aki szerint &bdquo;a l&aacute;tv&aacute;ny megalkot&aacute;sa Sipos festm&eacute;nyein egyszerre k&eacute;pien &eacute;rz&eacute;ki &eacute;s eszmeien l&aacute;ttat&oacute;&rdquo;, &eacute;s aki azt javasolja, &bdquo;kelj&uuml;nk p&aacute;rbesz&eacute;dre k&eacute;peivel &eacute;s fedezz&uuml;k fel őket, szerezz&uuml;k meg magunknak a felismer&eacute;s borzong&oacute; &ouml;r&ouml;m&eacute;t&rdquo;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Lőrincz Ildik&oacute;<br />\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Elhangzott 2011. okt&oacute;ber 19-&eacute;n a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban Sipos L&aacute;szl&oacute; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;nak megnyit&oacute;j&aacute;n.</em><br />\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/65299\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2011. november 1.</a></p>\n', created = 1527113652, expire = 1527200052, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6ad9c2180b298cd97b816e9d50db0637' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527113652, expire = 1527200052, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527113652, expire = 1527200052, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527113652, expire = 1527200052, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527113652, expire = 1527200052, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527113652, expire = 1527200052, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527113652, expire = 1527200052, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2011. november 1.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Gondolatok Sipos László kiállítása kapcsán

Másfél hónapja kaptam azt a felkérést, hogy nyissam meg Sipos László festő- és grafikusművész kiállítását, és azóta is azon gondolkodom, mit is tehetnék hozzá mindahhoz, amit eddig a több évtizede alkotó művészről már elmondtak vagy leírtak egy-egy megmutatkozása során. Ugyanis Sipos László mostanára túl van már a huszonötödik egyéni és ennél jóval több csoportos kiállításán (itthon és külföldön), közel hetven könyvet illusztrált, plakátokat és bábokat is készített. Bevallom számomra kihívás, egyben nagy öröm és megtiszteltetés, hogy megnyithattam Sipos László kiállítását.


Emlékmű Erdélynek

Gadamer mondta, hogy nyitott az, aki nem előre érti, mit is akar mondani neki a hagyomány, hanem aki hagy magának mondani valamit. Mindebből arra következtetett a hermeneutika atyja, hogy nem a módszertani magabiztosság, hanem a tapasztalásra való készség az, amire szükség van egy mű megítéléséhez. Két szempontból is fontosnak tartom ezt. Egyrészt azért, mert tudom, hogy Sipos László alázattal fordul a hagyományhoz, másrészt mert úgy gondolom, az ő képeit vizsgálónak is alázattal kellene közelednie feléjük. Az alázat egy rég divatjamúlt emberi magatartás, mely azonban – minden túlzás nélkül állíthatom – elengedhetetlen ahhoz, hogy minőségi kapcsolataink lehessenek. Ez az alázat természetes magatartás a nagyobbal, a többel szemben. Az alázat itt nem abban nyilvánul meg, hogy hűen akarjuk rekonstruálni azt, amit a művész mondani akart, hanem hogy felismerjük annak hozzánk a jelenben szóló beszédét. Angi István esztéta találóan fogalmaz, amikor Sipos László képeinek megértéséről értekezik: „hol a hermeneutikai magatartás alkotássá válik.” A műalkotás valódi léte a megmutatkozásban van, ehhez szükségszerű tehát, hogy valaki lássa, hallja, olvassa, felismerje. E felismerés egyúttal mindig annak a felismerése is, hogy amit néz, az igaznak bizonyul.

Sipos László annak idején megtanulta a tananyagot: elsajátította a színek szimbolikáját, az alapozás és a formák mesteri használatát, csodálattal követte Giotto, Masaccio, Cimabue, Boticelli, Tiziano, Uccello nyomán az ecsetkezelést, a komponálást, az anatómia ismeretének szentségét, a kompozíció fontosságát és az alkotás mágiáját, majd sokoldalú technikai készségét tovább csiszolta Goya, Csontváry és Kondor Béla nyomán. De ugyanakkor fontosnak tartja, hogy ne a nyugati hatások útvesztőjében tévelyegjen, hanem saját népe művészetét, a fafaragást tekintse fő inspirálójának, témaválasztásban pedig ugyancsak a népi kultúra motívumvilága, illetve a keresztény szimbólumok hassanak rá leginkább.


Flóra

Ám mindezek mellé még kellett valami, ami ma már keveseknek adatik meg, és amihez Sipos Lászlónak volt szerencséje: olyan oktatók keze alatt végezte a főiskolát, akikre fel tudott nézni. A művész saját bevallása szerint Földes László a maga mélységével és komolyságával hatott rá, Bretter György pedig megalapozta képzőművészeti filozófiai gondolkodását és megtanította azt, hogy a művészethez, amellett hogy rajz, kompozíciós tudás és a színek ismerete kell, az élményre is elengedhetetlen szükség van.

Voltam Sipos László műtermében és láthattam munkáinak egy részét. De egy műteremben nem is annyira a kész, befejezett munkák ragadnak magukkal, hanem inkább az, ami ott folyamatban van. A tárolásra készített polcokon sorakozó késznek tekintett alkotások mellett láthattam a sok-sok előre megalapozott vásznat, a gondosan tárolt ecseteket, a ceruzákat, tus- és más féltve őrzött rajzolószereket, a rajzlapokat, a festményekbe bekollázsozandó különféle szőttesek és vásznak gyűjteményét, az olvasás rövid ideig való megszakítása miatt letett könyveket, vázlatrajzok könyvtárba illő archívumát, a művészt jelenleg éppen foglalkoztató, még be nem fejezett néhány festménysorozatot, és a portrékhoz használt fejfedők különböző átváltozásainak változatos kiérlelési kísérleteit. És láthattam, hogy Felvinc zavartalan csendjében Sipos László úgy kísérletezik, hogy közben a szenzációkeresés kényszere nélkül, szerényen, de magabiztosan közvetíti korunk értékeit. Teszi ezt olykor ceruzával vagy tussal, máskor ecsettel a kezében, ám a több száz éves recept szerint lenolajból, méhviaszból, velencei terpentinből gondosan kikevert alapozással, és töltőanyagként boszorkánykonyhájában ott van a hegyi kréta, a cinkfehér, kötőanyagnak meg a bőr- vagy csontenyv.

(...) Amint e kiállítás alkalmával kiemelt 19 képen is látható, a művész olyan szuggesztív, összetett szimbólumrendszert teremtett, amelyek összetevői révén a legmélyebb egzisztenciális rétegekig próbál behatolni. (...)


Krisztuslány

A kiállított kompozíciókban az alkotás minden része sajátos jelentést hordoz és ezek szimbólumrendszerben kapcsolódnak egymáshoz. E festményeket a színek és formák, arányok és fények körkörösen kiegyenlített feszültsége uralja. A formák és a motívumok egymásba folynak vagy átmetszik egymást, olykor egyikük-másikuk kiemelkedik a síkból vagy kuszán egymásra halmozódik. Több festmény eleve kollázsszerű, különféle tárgyak és síkok töredékeinek, szimbolikus értékű fragmentumainak ötvözése. A használati eszközök (ollók, szögek, drótok, biztosítótűk, kapcsok stb.) portrékba vagy arctalan figurákba, bohócokba épülnek be, és ezt körülveszi az ősi szimbólumok (hal, madár, háromszög) vagy papírjátékok, növények, különféle szerkezetek gomolygó halmaza.

A képek néhány fő téma köré csoportosíthatóak: a tudósok felelőssége, ami az emberek, az alkotók lelkiismeretét jelenti, a reklámok világa, ami korunk útvesztőit boncolgatja, a nő figurája, mint portré, és minden, ami ehhez hozzátartozik, amit szélesebb körben képviselnek a nők most, illetve az elmúlt évek során, a cirkusz világa és ezen belül a szívszorítóan játékos bohóc figurája, és mindezt kiegészíti a népművészet jelrendszere. A művész újraértelmezte az egyetemes szimbólumokat, választ keresve saját korának kérdéseire. E képek által a modern kor kollektív mítoszai, a művészet több ezer éves tradíciója és egy kivételesen érzékeny, egyéni festői nyelvet beszélő, formateremtő akarata nyilatkozik meg.

A női portré fejfedőjén kalapácsból, szögből, égő gyufából, golyócskákból, illetve madarakból és halakból épülő szerkezetek és lebontott alakzatok tornyosulnak. Néhol az arc nincs kitöltve, de a fej felépítése, a képbe beépülő körvonalak textúrája érzékenyen idézi fel a nőt, mint jelenséget, mint biztos hátteret, az otthon melegét vagy az élet folytatását. Minden végleges és kiszámíthatatlan. (...)

Képcímei olykor költői erőt mutatnak, máskor pedig iróniával telítettek, néha meg paradox helyzetekkel játszanak. A nevek mögött egy szellem áll, aki az alkotás utolsó aktusaként a szavak szellemi terében kijelöli azt a a helyet, ahonnan a kép szemlélendő. Hasonlóan az ikonfestészethez, ahol a névadással, a felszenteléssel nyeri el hierarchikus helyét. Minden egyes kép egy vallomás, egy vélemény az emberről és az ő világáról – a művész lényeglátásával. És újra felteszem a kérdést, mint ahogy ezeket a képeket is újra és újra meg kell néznünk: milyen is ez a világ? Pillanatnyi, ami félő, hogy egy szemrebbenés alatt összeomlik. Ott van a Kék fa az üveghegyen: ha elvesszük egy ágacskáját, az egész összeomlik. A mondanivaló itt sok esetben meghatározza a formát. Sipos László a képzőművész felvállalt felelősségével, ám iróniával beszéli el, hogy íme, ide jutott az ember, miközben a világ a feje tetejére állt.

Ez egy saját gondolatkör, amiben benne van úgy a népünk, mint az a kor, amiben élünk vagy az a táj is, ahol élünk. A magyar népi kultúra egész motívumkincse annak összefüggő jelrendszerével és benne lappangó archaikus világszemléletével. Ez a világlátás, a jelekben rögzített és jelekkel közvetített tudás ma is érvényes üzenettel szól az ember helyéről a világmindenségben: feladatáról, lehetőségeiről, természethez való viszonyáról, a természetben és az ember önnön természetében fellelhető törvényszerűségek megfigyeléséről és alkalmazásáról, a természettel való természetes együttélésről. Hogy nem tudjuk olvasni a jeleket? Talán a mi hibánk, talán a felgyorsult világunké, amelyben nem marad idő arra, hogy elsajátítsuk a sok ezer éves hagyományt.

Végezetül, mintegy összefoglalásként elmondhatjuk, hogy Sipos László saját törvényei szerint élő és alkotó személyiség, aki stílust és egyéni mitológiát teremtett, eredeti festői világa és sajátos látásmódja a magyar művészetben saját ösvényt tapos. E kiállítása egy számvetés, de főként SZÍN-VETÉS, a művész szeretné ha itt most színeit, formáit, gondolatait elvetve az megfelelő közegbe kerülne. Az alkotó egyik jó ismerőjét idézem újra, Angi Istvánt, aki szerint „a látvány megalkotása Sipos festményein egyszerre képien érzéki és eszmeien láttató”, és aki azt javasolja, „keljünk párbeszédre képeivel és fedezzük fel őket, szerezzük meg magunknak a felismerés borzongó örömét”.

Lőrincz Ildikó
 

Elhangzott 2011. október 19-én a Györkös Mányi Albert Emlékházban Sipos László kiállításának megnyitóján.
 

Szabadság, 2011. november 1.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés