ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Húszéves az Arménia magyar – örmény baráti társaság

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7992835bcbec6e0e315055cb3884fb91' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kettős megeml&eacute;kez&eacute;st szerveztek h&eacute;tfőn d&eacute;lut&aacute;n a kolozsv&aacute;ri Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban az Arm&eacute;nia magyar&ndash;&ouml;rm&eacute;ny bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;g tagjai: megeml&eacute;keztek az &ouml;rm&eacute;ny n&eacute;pirt&aacute;s 96. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;ra, &eacute;s egyben meg&uuml;nnepelt&eacute;k a bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;g bejegyz&eacute;s&eacute;nek huszadik &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az &ouml;rm&eacute;ny n&eacute;pirt&aacute;s egy olyan omin&oacute;zus t&ouml;rt&eacute;nelmi esem&eacute;ny volt 1915 &eacute;s 1922 k&ouml;z&ouml;tt, amikor a t&ouml;r&ouml;k&ouml;k 600&ndash;800 ezer &ouml;rm&eacute;nyt v&eacute;geztek ki.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az esem&eacute;nyt B&aacute;lint Tibor &iacute;r&oacute; &ouml;zvegye, B&aacute;lint Tiborn&eacute; Kov&aacute;cs J&uacute;lia (egyben az Arm&eacute;nia eln&ouml;ke) nyitotta meg, aki eml&eacute;keztetett a bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;g 1991-es megalakul&aacute;s&aacute;ra, majd felolvasta S&aacute;ska Ernő n&eacute;hai szamos&uacute;jv&aacute;ri &ouml;rm&eacute;ny katolikus pl&eacute;b&aacute;nosnak az EMKE-hez c&iacute;mzett level&eacute;t, amelyben az Arm&eacute;nia bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;g felv&eacute;tel&eacute;t k&eacute;rte az EMKE-be &ndash; ez 1998-ban val&oacute;sult meg, akkor az Arm&eacute;nia t&aacute;rsszervezete lett az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;letnek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kov&aacute;cs J&uacute;lia ut&aacute;n D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n, az EMKE eln&ouml;ke sz&oacute;lalt fel. Besz&eacute;d&eacute;ben kit&eacute;rt arra, hogy a magyar kult&uacute;ra soksz&iacute;nűs&eacute;ge az &ouml;rm&eacute;ny, zsid&oacute;, cig&aacute;ny, sv&aacute;b kisebbs&eacute;geknek is k&ouml;sz&ouml;nhető, tov&aacute;bb&aacute; kifejezte &ouml;r&ouml;m&eacute;t, hogy az Arm&eacute;nia bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;g az EMKE sz&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban folytathatja tev&eacute;kenys&eacute;geit.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ezt k&ouml;vetően a jelenl&eacute;vő, kolozsv&aacute;ri, szamos&uacute;jv&aacute;ri &eacute;s d&eacute;si &ouml;rm&eacute;nyek &eacute;s magyarok megtekinthett&eacute;k azt a riportfilmet, amely 2008-ban k&eacute;sz&uuml;lt Budapesten, az &ouml;rm&eacute;ny kult&uacute;ra het&eacute;n (&aacute;prilis 18&ndash;25). A riportban egyar&aacute;nt megeml&eacute;keztek az &ouml;rm&eacute;ny n&eacute;pirt&aacute;sr&oacute;l &eacute;s feleleven&iacute;tett&eacute;k az &ouml;rm&eacute;ny&ndash;magyar &iacute;r&oacute;kat, k&ouml;ltőket, k&eacute;pzőműv&eacute;szeket.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A riportfilm megtekint&eacute;se ut&aacute;n Kov&aacute;cs J&uacute;lia feleleven&iacute;tette a t&aacute;rsas&aacute;g &eacute;let&eacute;nek fontosabb m&eacute;rf&ouml;ldk&ouml;veit, &iacute;gy t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt azt a pillanatot, amikor saj&aacute;t h&aacute;z&aacute;ban felavatt&aacute;k a t&aacute;rsas&aacute;g sz&eacute;kh&aacute;z&aacute;t, 1997-ben &ndash; idők&ouml;zben a sz&eacute;kh&aacute;z az EMKE sz&eacute;kh&aacute;z&aacute;ba k&ouml;lt&ouml;z&ouml;tt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A rendezv&eacute;ny v&eacute;g&eacute;n az egybegyűltek gyerty&aacute;t gy&uacute;jtottak &eacute;s az elhunytak tisztelet&eacute;re im&aacute;dkoztak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Riti J&oacute;zsef Attila, <a href=\"http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/56904\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2011. &aacute;prilis 20.</a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Hibajav&iacute;t&aacute;s</strong><br />\n Riti J&oacute;zsef Attila tegnapi, <em>H&uacute;sz&eacute;ves az Arm&eacute;nia magyar-&ouml;rm&eacute;ny bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;g</em> c&iacute;mű tud&oacute;s&iacute;t&aacute;sa sajn&aacute;latos m&oacute;don t&ouml;bb t&eacute;ves k&ouml;zl&eacute;st is tartalmaz. A t&aacute;rsas&aacute;g neve helyesen: Arm&eacute;nia &Ouml;rm&eacute;nymagyar Bar&aacute;ti T&aacute;rsas&aacute;g, n&eacute;hai eln&ouml;ke, a volt szamos&uacute;jv&aacute;ri pl&eacute;b&aacute;nos neve pedig S&aacute;ska Jenő. A t&aacute;rsas&aacute;g sz&eacute;kh&aacute;za tov&aacute;bbra is a r&eacute;gi, csak a t&aacute;rsas&aacute;g rendezv&eacute;nyeinek ad alkalomadt&aacute;n helyet az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;za. Az olvas&oacute;k &eacute;s a bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;g sz&iacute;ves eln&eacute;z&eacute;s&eacute;t k&eacute;rj&uuml;k.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Szabads&aacute;g, 2011. &aacute;prilis 21.</p>\n', created = 1527114958, expire = 1527201358, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7992835bcbec6e0e315055cb3884fb91' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114958, expire = 1527201358, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114958, expire = 1527201358, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114958, expire = 1527201358, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114958, expire = 1527201358, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114958, expire = 1527201358, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114958, expire = 1527201358, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2011. április 20.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Kettős megemlékezést szerveztek hétfőn délután a kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékházban az Arménia magyar–örmény baráti társaság tagjai: megemlékeztek az örmény népirtás 96. évfordulójára, és egyben megünnepelték a baráti társaság bejegyzésének huszadik évfordulóját.

Az örmény népirtás egy olyan ominózus történelmi esemény volt 1915 és 1922 között, amikor a törökök 600–800 ezer örményt végeztek ki.

Az eseményt Bálint Tibor író özvegye, Bálint Tiborné Kovács Júlia (egyben az Arménia elnöke) nyitotta meg, aki emlékeztetett a baráti társaság 1991-es megalakulására, majd felolvasta Sáska Ernő néhai szamosújvári örmény katolikus plébánosnak az EMKE-hez címzett levelét, amelyben az Arménia baráti társaság felvételét kérte az EMKE-be – ez 1998-ban valósult meg, akkor az Arménia társszervezete lett az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületnek.

Kovács Júlia után Dáné Tibor Kálmán, az EMKE elnöke szólalt fel. Beszédében kitért arra, hogy a magyar kultúra sokszínűsége az örmény, zsidó, cigány, sváb kisebbségeknek is köszönhető, továbbá kifejezte örömét, hogy az Arménia baráti társaság az EMKE székházában folytathatja tevékenységeit.

Ezt követően a jelenlévő, kolozsvári, szamosújvári és dési örmények és magyarok megtekinthették azt a riportfilmet, amely 2008-ban készült Budapesten, az örmény kultúra hetén (április 18–25). A riportban egyaránt megemlékeztek az örmény népirtásról és felelevenítették az örmény–magyar írókat, költőket, képzőművészeket.

A riportfilm megtekintése után Kovács Júlia felelevenítette a társaság életének fontosabb mérföldköveit, így többek között azt a pillanatot, amikor saját házában felavatták a társaság székházát, 1997-ben – időközben a székház az EMKE székházába költözött.

A rendezvény végén az egybegyűltek gyertyát gyújtottak és az elhunytak tiszteletére imádkoztak.

Riti József Attila, Szabadság, 2011. április 20.

 

Hibajavítás
Riti József Attila tegnapi, Húszéves az Arménia magyar-örmény baráti társaság című tudósítása sajnálatos módon több téves közlést is tartalmaz. A társaság neve helyesen: Arménia Örménymagyar Baráti Társaság, néhai elnöke, a volt szamosújvári plébános neve pedig Sáska Jenő. A társaság székháza továbbra is a régi, csak a társaság rendezvényeinek ad alkalomadtán helyet az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékháza. Az olvasók és a baráti társaság szíves elnézését kérjük.

Szabadság, 2011. április 21.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés