ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Húsz év az EMKE történetében plakáton, könyvekben, fotókon

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:4562494e34b1dd3ebb095725bcf6aa78' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n <br />\n <em>Plak&aacute;tok, oklevelek, megh&iacute;v&oacute;k, f&eacute;nyk&eacute;pek, &uacute;js&aacute;gcikkek, k&ouml;nyvek &eacute;s foly&oacute;iratok r&eacute;v&eacute;n ismerhetik meg az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) &uacute;jraalakul&aacute;sa &oacute;ta eltelt h&uacute;sz &eacute;v&eacute;t mindazok, akik bet&eacute;rnek a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zba</em><em> (Maj&aacute;lis/Republicii u. 5/1. sz.): Az &uacute;jj&aacute;sz&uuml;let&eacute;s kr&oacute;nik&aacute;ja &ndash; az EMKE 20 &eacute;ve dokumentumokban elnevez&eacute;sű t&aacute;rlatot kedden d&eacute;lut&aacute;n, a Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok keret&eacute;ben nyitott&aacute;k meg. A gazdag gyűjtem&eacute;nyből szervezett v&aacute;logat&aacute;s mellett az &eacute;rdeklődők a zenetan&aacute;r-festőműv&eacute;sz, Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert festm&eacute;nyeiből is megtekinthetnek t&ouml;bb munk&aacute;t. Ki&aacute;ll&iacute;tott&aacute;k ugyanakkor az 1910-ben megjelent Az EMKE megalap&iacute;t&aacute;sa &eacute;s negyedsz&aacute;zados műk&ouml;d&eacute;se c&iacute;mű k&ouml;nyvet is, amelynek &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa P&aacute;k&eacute;i S&aacute;ndor J&oacute;zsef aleln&ouml;k-főtitk&aacute;r nev&eacute;hez fűződik, &eacute;s az egyes&uuml;let &bdquo;25 &eacute;ves &ouml;r&ouml;m&uuml;nnep&eacute;re jelent meg&rdquo;.</em></div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/454\" style=\"width: 428px; height: 284px; margin: 5px; \" />\n<div class=\"rtecenter\">\n <span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"info_small\">Ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokkal, zenei esem&eacute;nyekkel, k&ouml;nyvbemutat&oacute;kkal kapcsolatos plak&aacute;tokat</span></span></div>\n<div class=\"rtecenter\">\n <span style=\"font-size: 10px;\"><span class=\"info_small\">is szem&uuml;gyre vehettek az &eacute;rdeklődők &ndash; fot&oacute;: Kiss G&aacute;bor</span></span></div>\n</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</div>\n<div class=\"rtejustify\">\n Bevezetőj&eacute;ben D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n EMKE-eln&ouml;k utalt arra, hogy a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;sakor az elm&uacute;lt h&uacute;sz &eacute;v esem&eacute;nyeiből, a teljess&eacute;g ig&eacute;nye n&eacute;lk&uuml;l k&iacute;v&aacute;ntak egy csokorra val&oacute;t bemutatni. Mint mondta, a nemzeti &eacute;rz&uuml;let erős&iacute;t&eacute;se &eacute;rdek&eacute;ben 1885-ben megalap&iacute;tott, majd a magyar k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gnek h&aacute;la a k&eacute;t vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute; k&ouml;z&ouml;tti időszakban is fenntartott Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;letet a kommunista hatalom 1947-es int&eacute;zked&eacute;se sem tudta elt&uuml;ntetni, &bdquo;tov&aacute;bbra is ott &eacute;lt a lelkekben, főnixmad&aacute;r m&oacute;dj&aacute;ra pedig &uacute;jraalakulhatott 1991-ben. Megjegyezte: jelentős m&uacute;lttal b&uuml;szk&eacute;lkedhet az egyes&uuml;let az erd&eacute;lyi magyar civil t&aacute;rsadalom fel&eacute;leszt&eacute;s&eacute;ben val&oacute; szerepv&aacute;llal&aacute;s&eacute;rt, ami&eacute;rt k&uuml;l&ouml;n k&ouml;sz&ouml;net illeti D&aacute;vid Gyula tiszteletbeli eln&ouml;k&ouml;t, valamint K&ouml;tő J&oacute;zsef főtan&aacute;csost. D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n rem&eacute;ny&eacute;t fejezte ki, hogy az elk&ouml;vetkező h&uacute;sz &eacute;v is ugyanilyen gazdag lesz, mint az elm&uacute;lt időszak, amelyből a magyar k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek tov&aacute;bbra is profit&aacute;lhatnak.</div>\n<div align=\"justify\" id=\"descriptionbody1\">\n<p>\n D&aacute;vid Gyula hangs&uacute;lyozta: az EMKE &uacute;gy akart orsz&aacute;gos magyar kultur&aacute;lis egyes&uuml;let lenni, hogy egyr&eacute;szt integr&aacute;lni tudta azokat a szervezeteket, amelyek &ouml;nszerveződ&eacute;sből, vagy &eacute;ppen az egyes&uuml;let biztat&aacute;s&aacute;ra, kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re j&ouml;ttek l&eacute;tre, hagyva, hogy k&ouml;zben megőrizz&eacute;k a szuverenit&aacute;sukat. &ndash; Az erd&eacute;lyi magyars&aacute;got egyf&eacute;lek&eacute;ppen lehet &ouml;sszefogni, &eacute;s ebben az EMKE p&eacute;ld&aacute;t mutatott: integr&aacute;lni mindenkit, aki ugyanazt a c&eacute;lt akarja szolg&aacute;lni, tiszteletben tartva mindenkinek az egy&eacute;nis&eacute;g&eacute;t &ndash; magyar&aacute;zta D&aacute;vid Gyula.</p>\n<p>\n K&ouml;tő J&oacute;zsef utalt arra, hogy f&uuml;ggőlegesen &eacute;s v&iacute;zszintesen is siker&uuml;lt jelentős eredm&eacute;nyeket felmutatni: egyr&eacute;szt az orsz&aacute;gos hat&aacute;sk&ouml;rű sz&ouml;vets&eacute;gek l&eacute;trej&ouml;tt&eacute;nek &ouml;szt&ouml;nz&eacute;se r&eacute;v&eacute;n, amelyek a minős&eacute;gi kult&uacute;ra megteremt&eacute;s&eacute;nek lettek a műhelyei (Rom&aacute;niai Magyar Dalossz&ouml;vets&eacute;g, Barab&aacute;s Mikl&oacute;s C&eacute;h), m&aacute;sr&eacute;szt pedig a feh&eacute;r folt program kidolgoz&aacute;s&aacute;val, hogy &ouml;n&aacute;ll&oacute; civil szervezet j&ouml;jj&ouml;n l&eacute;tre minden magyarlakta telep&uuml;l&eacute;sen. Sz&aacute;mos ter&uuml;leten v&aacute;llalt m&eacute;g szerepet az EMKE: k&ouml;zgyűjtem&eacute;nyek kialak&iacute;t&aacute;sa &ndash; a Szab&eacute;di-h&aacute;zban &eacute;s a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban &ndash;, magyar tanint&eacute;zm&eacute;nyek l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;nak &ouml;szt&ouml;nz&eacute;se, az EMKE-d&iacute;jak r&eacute;v&eacute;n a művelőd&eacute;si szf&eacute;ra &eacute;rt&eacute;kalkot&oacute;inak kit&uuml;ntet&eacute;se stb.<br />\n &nbsp;</p>\n<p>\n Ferencz Zsolt, <a href=\"http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/61893\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2011. augusztus 18.</a></p>\n</div>\n', created = 1527113700, expire = 1527200100, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:4562494e34b1dd3ebb095725bcf6aa78' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527113700, expire = 1527200100, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527113700, expire = 1527200100, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527113700, expire = 1527200100, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527113700, expire = 1527200100, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527113700, expire = 1527200100, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527113700, expire = 1527200100, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2011. augusztus 18.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang
 

Plakátok, oklevelek, meghívók, fényképek, újságcikkek, könyvek és folyóiratok révén ismerhetik meg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) újraalakulása óta eltelt húsz évét mindazok, akik betérnek a Györkös Mányi Albert Emlékházba (Majális/Republicii u. 5/1. sz.): Az újjászületés krónikája – az EMKE 20 éve dokumentumokban elnevezésű tárlatot kedden délután, a Kolozsvári Magyar Napok keretében nyitották meg. A gazdag gyűjteményből szervezett válogatás mellett az érdeklődők a zenetanár-festőművész, Györkös Mányi Albert festményeiből is megtekinthetnek több munkát. Kiállították ugyanakkor az 1910-ben megjelent Az EMKE megalapítása és negyedszázados működése című könyvet is, amelynek összeállítása Pákéi Sándor József alelnök-főtitkár nevéhez fűződik, és az egyesület „25 éves örömünnepére jelent meg”.
 
Kiállításokkal, zenei eseményekkel, könyvbemutatókkal kapcsolatos plakátokat
is szemügyre vehettek az érdeklődők – fotó: Kiss Gábor
 
Bevezetőjében Dáné Tibor Kálmán EMKE-elnök utalt arra, hogy a kiállítás összeállításakor az elmúlt húsz év eseményeiből, a teljesség igénye nélkül kívántak egy csokorra valót bemutatni. Mint mondta, a nemzeti érzület erősítése érdekében 1885-ben megalapított, majd a magyar közösségnek hála a két világháború közötti időszakban is fenntartott Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületet a kommunista hatalom 1947-es intézkedése sem tudta eltüntetni, „továbbra is ott élt a lelkekben, főnixmadár módjára pedig újraalakulhatott 1991-ben. Megjegyezte: jelentős múlttal büszkélkedhet az egyesület az erdélyi magyar civil társadalom felélesztésében való szerepvállalásért, amiért külön köszönet illeti Dávid Gyula tiszteletbeli elnököt, valamint Kötő József főtanácsost. Dáné Tibor Kálmán reményét fejezte ki, hogy az elkövetkező húsz év is ugyanilyen gazdag lesz, mint az elmúlt időszak, amelyből a magyar közösségek továbbra is profitálhatnak.

Dávid Gyula hangsúlyozta: az EMKE úgy akart országos magyar kulturális egyesület lenni, hogy egyrészt integrálni tudta azokat a szervezeteket, amelyek önszerveződésből, vagy éppen az egyesület biztatására, kezdeményezésére jöttek létre, hagyva, hogy közben megőrizzék a szuverenitásukat. – Az erdélyi magyarságot egyféleképpen lehet összefogni, és ebben az EMKE példát mutatott: integrálni mindenkit, aki ugyanazt a célt akarja szolgálni, tiszteletben tartva mindenkinek az egyéniségét – magyarázta Dávid Gyula.

Kötő József utalt arra, hogy függőlegesen és vízszintesen is sikerült jelentős eredményeket felmutatni: egyrészt az országos hatáskörű szövetségek létrejöttének ösztönzése révén, amelyek a minőségi kultúra megteremtésének lettek a műhelyei (Romániai Magyar Dalosszövetség, Barabás Miklós Céh), másrészt pedig a fehér folt program kidolgozásával, hogy önálló civil szervezet jöjjön létre minden magyarlakta településen. Számos területen vállalt még szerepet az EMKE: közgyűjtemények kialakítása – a Szabédi-házban és a Györkös Mányi Albert Emlékházban –, magyar tanintézmények létrehozásának ösztönzése, az EMKE-díjak révén a művelődési szféra értékalkotóinak kitüntetése stb.
 

Ferencz Zsolt, Szabadság, 2011. augusztus 18.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés