ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Hogy kerültek nudisták és barlangászok a szebeni dzsesszfesztiválra?

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:ddfae519606d606636cf09df102938b7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n <em>T&ouml;bbek k&ouml;zt ezt is megtudhattuk Boros Zolt&aacute;nt&oacute;l, akinek szakmai &eacute;s &eacute;letp&aacute;ly&aacute;j&aacute;t egy j&oacute; hangulat&uacute; kolozsv&aacute;ri esten k&ouml;vethett&uuml;k v&eacute;gig.</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Boros Zolt&aacute;nt a sz&eacute;lesebb k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g fők&eacute;nt telev&iacute;zi&oacute;s szerkesztői munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;r&oacute;l ismeri, illetve arr&oacute;l, hogy a 70-80-as &eacute;vekben ő volt a rom&aacute;niai magyar k&ouml;nnyűzenei szc&eacute;na legfőbb szervezője &ndash; &eacute;rtve ez alatt nemcsak a pop-rock vil&aacute;g&aacute;t, hanem m&aacute;s, &bdquo;alternat&iacute;vnak&rdquo; sz&aacute;m&iacute;t&oacute; műfajokat is, a dzsessztől a r&eacute;gizen&eacute;ig.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A&nbsp;Főt&eacute;r&nbsp;egyik fontos anyag&aacute;nak tartom azt a&nbsp;<a href=\"http://foter.ro/cikk/20170215_erdelyi_pop_rocktortenet_1_ha_bejon_a_szakallas_allitsd_le_az_eloadast?utm_source=foter_ro&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=foter_ro_201803\" target=\"_blank\">k&eacute;tr&eacute;szes</a>&nbsp;<a href=\"http://foter.ro/cikk/20170216_erdelyi_pop_rocktortenet_2_a_zenekarok_kozott_mukodott_a_sorskozosseg?utm_source=foter_ro&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=foter_ro_201802?utm_source=foter_ro&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=foter_ro_201802&amp;utm_source=foter_ro&amp;utm_medium=link&amp;utm_campaign=foter_ro_201803\" target=\"_blank\">&ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;st</a>, amelyben vele eleven&iacute;tett&uuml;k fel ezt a m&aacute;ra els&uuml;llyedt vil&aacute;got, &eacute;s amelynek kezdeteiről Boros a szerdai kolozsv&aacute;ri estj&eacute;n azt mondta:</p>\n<blockquote>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>&bdquo;&uacute;gy tett&uuml;nk, mintha lett volna [erd&eacute;lyi magyar k&ouml;nnyűzene], &eacute;s lett is&rdquo;.</strong></p>\n</blockquote>\n<p class=\"rtejustify\">\n A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z zs&uacute;fol&aacute;sig telt term&eacute;nek k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ge előtt azonban Boros Zolt&aacute;n, az alkot&oacute;, a kiv&aacute;l&oacute; dzsessz-zongorista &eacute;s zeneszerző mutatkozott be, Sz&eacute;p Gyula operaigazgat&oacute; moder&aacute;l&aacute;s&aacute;val ugyan, de egy nagyon rigur&oacute;zus, &ouml;nt&ouml;rv&eacute;nyű forgat&oacute;k&ouml;nyvet k&ouml;vetve: a kivet&iacute;tőn fot&oacute;k &eacute;s vide&oacute;felv&eacute;telek voltak hivatottak feleleven&iacute;teni &eacute;let&eacute;nek &eacute;s p&aacute;lyafut&aacute;s&aacute;nak főbb st&aacute;ci&oacute;it.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az, hogy zongorista lett belőle, nem meglepő &ndash; mondja Boros &ndash;, hiszen egy zongor&aacute;t&oacute;l k&eacute;t-h&aacute;rom l&eacute;p&eacute;sre sz&uuml;letett: egy d&eacute;l-bihari telep&uuml;l&eacute;s, Gyanta par&oacute;ki&aacute;j&aacute;n, a helyi reform&aacute;tus pap fiak&eacute;nt, k&ouml;zvetlen&uuml;l a m&aacute;sodik vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute; kit&ouml;r&eacute;se előtt. Miut&aacute;n 1944 szeptember&eacute;ben az &aacute;tvonul&oacute; rom&aacute;n csapatok fel&eacute;gett&eacute;k a par&oacute;ki&aacute;t &eacute;s kiv&eacute;geztek 45 lakost, egy ideig V&aacute;radra ker&uuml;lt, majd felv&eacute;telizett a Bolyai egyetem b&ouml;lcs&eacute;szkar&aacute;ra, ahol olyanok voltak a csoportt&aacute;rsai, mint a k&ouml;ltő Szil&aacute;gyi Domokos vagy a Kalevala-ford&iacute;t&oacute; Nagy K&aacute;lm&aacute;n.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &bdquo;B&ouml;lcs&eacute;szkarrierje&rdquo; mindaddig tartott, am&iacute;g az &#39;56-os megmozdul&aacute;sokban v&aacute;llalt szerep&eacute;&eacute;rt ki nem r&uacute;gt&aacute;k az akkor m&aacute;r a Babeșsel val&oacute; egyes&iacute;t&eacute;s előtt &aacute;ll&oacute; egyetemről. Ezut&aacute;n fordult a zen&eacute;l&eacute;s fel&eacute;, elősz&ouml;r a iași-i, majd a kolozsv&aacute;ri konzervat&oacute;rium hallgat&oacute;jak&eacute;nt. Itt egy&eacute;bk&eacute;nt m&aacute;ris&nbsp;jazz bandetalap&iacute;tott, amellyel ilyen j&oacute; kis muzsik&aacute;t j&aacute;tszottak &#39;66-ban:</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <a href=\"https://www.youtube.com/watch?v=3hNR30meZ74\" title=\"https://www.youtube.com/watch?v=3hNR30meZ74\">https://www.youtube.com/watch?v=3hNR30meZ74</a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Boros Zolt&aacute;nnak mindenről vannak t&ouml;rt&eacute;netei: mes&eacute;l a v&aacute;radi &eacute;vekről, amikor sz&iacute;ndarabokhoz &iacute;rt k&iacute;s&eacute;rőzen&eacute;t; a tengerparti zen&eacute;l&eacute;sről, amikor Mamai&aacute;n nyugati turist&aacute;knak muzsik&aacute;ltak, t&ouml;bbek k&ouml;zt Aura Urziceanuval egy&uuml;tt; a F&ouml;ldk&ouml;zi-tengeri k&ouml;r&uacute;tr&oacute;l, amikor haj&oacute;n &eacute;s kik&ouml;tőkben l&eacute;ptek fel; vagy a k&uuml;l&ouml;nleges &#39;69-es &eacute;vről, amikor &ndash; a rendszer r&ouml;vid ideig tart&oacute; &bdquo;felpuhul&aacute;sa&rdquo; k&ouml;vetkezm&eacute;nyek&eacute;nt &ndash; annyi minden t&ouml;rt&eacute;nt egyszerre: beindult a bukaresti telev&iacute;zi&oacute; magyar ad&aacute;sa,&nbsp;A H&eacute;t&nbsp;c&iacute;mű foly&oacute;irat, a Kriterion k&ouml;nyvkiad&oacute; &ndash; majd k&eacute;sőbb a ploiești-i dzsesszfesztiv&aacute;l, illetve az erd&eacute;lyi magyar k&ouml;nnyűzenei &eacute;let legfontosabb sz&iacute;nter&eacute;v&eacute; v&aacute;l&oacute; Siculus t&aacute;ncdalfesztiv&aacute;l vagy a cs&iacute;kszeredai r&eacute;gizene fesztiv&aacute;l (ehhez kapcsol&oacute;d&oacute;an pedig a n&eacute;h&aacute;ny &eacute;ve &uacute;jra kiadott&nbsp;&Eacute;nekben hallottam&nbsp;c&iacute;mű r&eacute;gi magyar vil&aacute;gi &eacute;nekgyűjtem&eacute;ny).</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <a href=\"https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&amp;v=6uTenV9ZNN8\" title=\"https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&amp;v=6uTenV9ZNN8\">https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&amp;v=6uTenV9ZNN8</a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A &#39;74-ben Nagyszebenbe k&ouml;lt&ouml;ztetett dzsesszfesztiv&aacute;l &ndash; amelyen ő elősz&ouml;r szerkesztők&eacute;nt, azt&aacute;n fell&eacute;pők&eacute;nt is r&eacute;szt vett &ndash; a szellemi disszidensek igazi tal&aacute;lkahelye volt: itt kerest&eacute;k egym&aacute;s t&aacute;rsas&aacute;g&aacute;t mindazok, akik szűknek &eacute;rezt&eacute;k a rendszer fullaszt&oacute;an z&aacute;rt kereteit, a nem kifejezetten zene-k&ouml;zeli szubkult&uacute;r&aacute;k k&eacute;pviselői is.</p>\n<blockquote>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A &bdquo;szabads&aacute;g kis k&ouml;reiről&rdquo; van sz&oacute;, amilyenek a nudist&aacute;k voltak vagy a barlang&aacute;szok, akiknek a hobbija lehetős&eacute;get teremtett a szabadabb besz&eacute;dre, hiszen &bdquo;a barlangban nincs lehallgat&oacute;k&eacute;sz&uuml;l&eacute;k&rdquo;.</strong></p>\n</blockquote>\n<p class=\"rtejustify\">\n Aprop&oacute; lehallgat&aacute;s: őt a szebeni fesztiv&aacute;lon mindig a sz&aacute;lloda 207-es szob&aacute;j&aacute;ban helyezt&eacute;k el. Egyszer a recepci&oacute;s v&eacute;letlen&uuml;l egy m&aacute;sik szob&aacute;ba k&uuml;ldte, azt&aacute;n k&eacute;ts&eacute;gbeesetten ir&aacute;ny&iacute;totta vissza a megszokott hely&eacute;re...</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Azt&aacute;n elj&ouml;tt a &#39;89-es v&aacute;ltoz&aacute;s is, amit Boros a bukaresti t&eacute;v&eacute; &eacute;p&uuml;let&eacute;ben, tankok gyűrűj&eacute;ben &eacute;lt &aacute;t; majd a marosv&aacute;s&aacute;rhelyi pogromk&iacute;s&eacute;rlet &eacute;s a b&aacute;ny&aacute;szj&aacute;r&aacute;sok. A legf&aacute;jdalmasabb azonban az volt, amikor egym&aacute;s ut&aacute;n kezdtek kihullani a csontv&aacute;zak... a szekusdosszi&eacute;kb&oacute;l. Szil&aacute;gyi Domokos egykori j&oacute;bar&aacute;tj&aacute;nak ebből a tapasztalatb&oacute;l inspir&aacute;l&oacute;dott, &#39;bes&uacute;g&oacute;k &eacute;s bes&uacute;gottak, megf&eacute;leml&iacute;tők &eacute;s megf&eacute;leml&iacute;tettek&#39; saj&aacute;tos k&ouml;z&ouml;s sors&aacute;r&oacute;l sz&oacute;l&oacute;, komor dzsesszfutamokkal k&iacute;s&eacute;rt szerzem&eacute;ny&eacute;t Bogd&aacute;n Zsolt tolm&aacute;csolta dr&aacute;mai erővel.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <a href=\"https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&amp;v=7AebYMcxgI8\" title=\"https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&amp;v=7AebYMcxgI8\">https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&amp;v=7AebYMcxgI8</a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;zben pedig peregnek a k&eacute;pek, zen&eacute;k, m&aacute;soknak &iacute;rt dallamok, elt&aacute;vozott vagy m&eacute;g k&ouml;zt&uuml;nk levő koll&eacute;g&aacute;kkal val&oacute; nagy k&ouml;z&ouml;s zen&eacute;l&eacute;sek, Boros Zolt&aacute;n &eacute;lete: a dzsessz. Amely, mint mes&eacute;li, tal&aacute;n az&eacute;rt v&aacute;lhatott annyira fontoss&aacute; sz&aacute;m&aacute;ra, mert ez a sz&eacute;tt&ouml;redezett, majd &uacute;jra &ouml;ssze&aacute;ll&oacute; hangkavalk&aacute;d saj&aacute;t csal&aacute;dj&aacute;nak sors&aacute;t k&iacute;n&aacute;lja p&aacute;rhuzamk&eacute;nt:</p>\n<blockquote>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>&bdquo;Az &eacute;let teh&aacute;t olyan, mint a dzsessz &ndash; vagy a dzsessz olyan, mint az &eacute;let, ahogy tetszik.&rdquo;</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <a href=\"http://foter.ro/cikk/20180222_hogy_kerultek_nudistak_es_barlangaszok_a_szebeni_dzsesszfesztivalra\" target=\"_blank\">foter.ro, 2018. febru&aacute;r</a></p>\n</blockquote>\n', created = 1521347424, expire = 1521433824, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:ddfae519606d606636cf09df102938b7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521347424, expire = 1521433824, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521347424, expire = 1521433824, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521347424, expire = 1521433824, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521347424, expire = 1521433824, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521347424, expire = 1521433824, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521347424, expire = 1521433824, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
foter.ro, 2018. február
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang


Többek közt ezt is megtudhattuk Boros Zoltántól, akinek szakmai és életpályáját egy jó hangulatú kolozsvári esten követhettük végig.

Boros Zoltánt a szélesebb közönség főként televíziós szerkesztői munkásságáról ismeri, illetve arról, hogy a 70-80-as években ő volt a romániai magyar könnyűzenei szcéna legfőbb szervezője – értve ez alatt nemcsak a pop-rock világát, hanem más, „alternatívnak” számító műfajokat is, a dzsessztől a régizenéig.

A Főtér egyik fontos anyagának tartom azt a kétrészes összeállítást, amelyben vele elevenítettük fel ezt a mára elsüllyedt világot, és amelynek kezdeteiről Boros a szerdai kolozsvári estjén azt mondta:

„úgy tettünk, mintha lett volna [erdélyi magyar könnyűzene], és lett is”.

A Györkös Mányi Albert Emlékház zsúfolásig telt termének közönsége előtt azonban Boros Zoltán, az alkotó, a kiváló dzsessz-zongorista és zeneszerző mutatkozott be, Szép Gyula operaigazgató moderálásával ugyan, de egy nagyon rigurózus, öntörvényű forgatókönyvet követve: a kivetítőn fotók és videófelvételek voltak hivatottak feleleveníteni életének és pályafutásának főbb stációit.

Az, hogy zongorista lett belőle, nem meglepő – mondja Boros –, hiszen egy zongorától két-három lépésre született: egy dél-bihari település, Gyanta parókiáján, a helyi református pap fiaként, közvetlenül a második világháború kitörése előtt. Miután 1944 szeptemberében az átvonuló román csapatok felégették a parókiát és kivégeztek 45 lakost, egy ideig Váradra került, majd felvételizett a Bolyai egyetem bölcsészkarára, ahol olyanok voltak a csoporttársai, mint a költő Szilágyi Domokos vagy a Kalevala-fordító Nagy Kálmán.

„Bölcsészkarrierje” mindaddig tartott, amíg az '56-os megmozdulásokban vállalt szerepéért ki nem rúgták az akkor már a Babeșsel való egyesítés előtt álló egyetemről. Ezután fordult a zenélés felé, először a iași-i, majd a kolozsvári konzervatórium hallgatójaként. Itt egyébként máris jazz bandetalapított, amellyel ilyen jó kis muzsikát játszottak '66-ban:

https://www.youtube.com/watch?v=3hNR30meZ74

Boros Zoltánnak mindenről vannak történetei: mesél a váradi évekről, amikor színdarabokhoz írt kísérőzenét; a tengerparti zenélésről, amikor Mamaián nyugati turistáknak muzsikáltak, többek közt Aura Urziceanuval együtt; a Földközi-tengeri körútról, amikor hajón és kikötőkben léptek fel; vagy a különleges '69-es évről, amikor – a rendszer rövid ideig tartó „felpuhulása” következményeként – annyi minden történt egyszerre: beindult a bukaresti televízió magyar adása, A Hét című folyóirat, a Kriterion könyvkiadó – majd később a ploiești-i dzsesszfesztivál, illetve az erdélyi magyar könnyűzenei élet legfontosabb színterévé váló Siculus táncdalfesztivál vagy a csíkszeredai régizene fesztivál (ehhez kapcsolódóan pedig a néhány éve újra kiadott Énekben hallottam című régi magyar világi énekgyűjtemény).

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=6uTenV9ZNN8

A '74-ben Nagyszebenbe költöztetett dzsesszfesztivál – amelyen ő először szerkesztőként, aztán fellépőként is részt vett – a szellemi disszidensek igazi találkahelye volt: itt keresték egymás társaságát mindazok, akik szűknek érezték a rendszer fullasztóan zárt kereteit, a nem kifejezetten zene-közeli szubkultúrák képviselői is.

A „szabadság kis köreiről” van szó, amilyenek a nudisták voltak vagy a barlangászok, akiknek a hobbija lehetőséget teremtett a szabadabb beszédre, hiszen „a barlangban nincs lehallgatókészülék”.

Apropó lehallgatás: őt a szebeni fesztiválon mindig a szálloda 207-es szobájában helyezték el. Egyszer a recepciós véletlenül egy másik szobába küldte, aztán kétségbeesetten irányította vissza a megszokott helyére...

Aztán eljött a '89-es változás is, amit Boros a bukaresti tévé épületében, tankok gyűrűjében élt át; majd a marosvásárhelyi pogromkísérlet és a bányászjárások. A legfájdalmasabb azonban az volt, amikor egymás után kezdtek kihullani a csontvázak... a szekusdossziékból. Szilágyi Domokos egykori jóbarátjának ebből a tapasztalatból inspirálódott, 'besúgók és besúgottak, megfélemlítők és megfélemlítettek' sajátos közös sorsáról szóló, komor dzsesszfutamokkal kísért szerzeményét Bogdán Zsolt tolmácsolta drámai erővel.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=7AebYMcxgI8

Közben pedig peregnek a képek, zenék, másoknak írt dallamok, eltávozott vagy még köztünk levő kollégákkal való nagy közös zenélések, Boros Zoltán élete: a dzsessz. Amely, mint meséli, talán azért válhatott annyira fontossá számára, mert ez a széttöredezett, majd újra összeálló hangkavalkád saját családjának sorsát kínálja párhuzamként:

„Az élet tehát olyan, mint a dzsessz – vagy a dzsessz olyan, mint az élet, ahogy tetszik.”

foter.ro, 2018. február

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés