ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Házhoz szállított kultúra – Fejezetek a zenehallgatás történetéből – beszámoló és fotóriport

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c6e77271c89831a3b981f76e8dd578fc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A zenehallgat&aacute;s t&ouml;rt&eacute;net&eacute;ről &aacute;ltal&aacute;ban csak szakk&ouml;nyvek besz&eacute;lnek, a h&eacute;tk&ouml;znapokban ink&aacute;bb a nagynevű zeneszerzőkről, &eacute;let&uuml;kről, munk&aacute;ss&aacute;gukr&oacute;l hallhatunk előad&aacute;sokat. Azonban arr&oacute;l ritk&aacute;n esik sz&oacute;, hogy az illető műv&eacute;szt kik t&aacute;mogatt&aacute;k, hogyan hallgatt&aacute;k a zen&eacute;j&eacute;t vagy mi&eacute;rt hallgatt&aacute;k meg a műveket. Az Agnus R&aacute;di&oacute; H&aacute;zhoz sz&aacute;ll&iacute;tott kult&uacute;ra - Fejezetek a zenehallgat&aacute;s t&ouml;rt&eacute;net&eacute;ből c&iacute;mű kihelyezett műsor&aacute;ban Nagy Ibolya, a r&aacute;di&oacute; Zen&eacute;lő K&ouml;nt&ouml;s c&iacute;mű komolyzenei rovat&aacute;nak szerkesztője okt&oacute;ber 21-&eacute;n st&iacute;luskorszakonk&eacute;nt mutatta be, hogy az egyes zeneszerzőknek kik voltak a p&aacute;rtfog&oacute;i, hallgat&oacute;i, mit hallgattak &eacute;s milyen k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek k&ouml;z&ouml;tt.</p>\n<p>\n <br />\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/471\" style=\"width: 400px; height: 266px; margin: 5px; \" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A renesz&aacute;nszban a zenehallgat&aacute;s kiv&aacute;lts&aacute;gos tev&eacute;kenys&eacute;g volt, csak azok engedhett&eacute;k meg maguknak, hogy zen&eacute;t hallgassanak, akiknek anyagi felt&eacute;teleik voltak ahhoz, hogy a zen&eacute;szeket eltarts&aacute;k, a zeneszerzőket megfizess&eacute;k, hangszereket v&aacute;s&aacute;roljanak &eacute;s azokaz a helysz&iacute;neket is fenntarts&aacute;k, amelyek alkalmasak voltak muzsik&aacute;l&aacute;sra. &Eacute;ppen ez&eacute;rt a zenehallgat&aacute;s valamif&eacute;le st&aacute;tusszimb&oacute;lumk&eacute;nt is műk&ouml;d&ouml;tt. Nagy Ibolya egy, az &oacute;pusztaszeri Panoptikumban ki&aacute;ll&iacute;tott jelenetről k&eacute;sz&uuml;lt k&eacute;pet mutatott be a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gnek, amelyen a p&aacute;pai k&ouml;vet M&aacute;ty&aacute;s kir&aacute;ly udvar&aacute;ba l&aacute;togat. A t&ouml;rt&eacute;net szerint a k&ouml;vet annyira el volt bűv&ouml;lve a kir&aacute;ly k&oacute;rus&aacute;t&oacute;l, hogy amikor hazament jelentette a p&aacute;p&aacute;nak a hallottakat, l&aacute;tottakat, a p&aacute;pa pedig ezut&aacute;n n&ouml;velte meg a Sixtusi k&aacute;polna k&oacute;rus&aacute;nak l&eacute;tsz&aacute;m&aacute;t 24-re.</p>\n<p>\n <br />\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/470\" style=\"width: 400px; height: 266px; margin: 5px; \" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n Nagy Ibolya a műsor k&ouml;vetkező&nbsp;r&eacute;sz&eacute;ben Bakfark B&aacute;lintot mutatta be, aki kor&aacute;nak olyannyira elismert &eacute;s h&iacute;res zen&eacute;sze volt, hogy val&oacute;s&aacute;ggal vetekedtek kegyei&eacute;rt. Bakfark B&aacute;lint egyik val&oacute;sz&iacute;nűs&iacute;thető hallgat&oacute;ja a lyoni &eacute;rsek volt, de a zen&eacute;sz megfordult Zsigmond &Aacute;gost lengyel kir&aacute;ly udvar&aacute;ban, &eacute;s a n&eacute;met-r&oacute;mai cs&aacute;sz&aacute;r is &eacute;lvezhette muzsik&aacute;j&aacute;t. A zeneszerző ugyanazt a bonyolult t&ouml;bbsz&oacute;lam&uacute; muzsik&aacute;t j&aacute;tszotta, amit a k&oacute;rusirodalomb&oacute;l is ismer&uuml;nk, teh&aacute;t hallgat&aacute;s&aacute;hoz n&eacute;mi iskol&aacute;zotts&aacute;g is sz&uuml;ks&eacute;ges volt, mondhatjuk, hogy Bakfark az &uacute;n. exkluz&iacute;v vonalat k&eacute;pviselte.</p>\n<table cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/469\" style=\"width: 266px; height: 400px; margin: 5px; \" /></td>\n</tr>\n<tr>\n<td class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\">Nagy Ibolya, a Zen&eacute;lő K&ouml;nt&ouml;s szerkeszője</span></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&ouml;z&eacute;rthetőbb vonalhoz tartozott ugyanebben az időben Tin&oacute;di Lantos Sebesty&eacute;n, akitől 13 ezer verssor maradt r&aacute;nk, ehhez k&eacute;pest dallam csak 24. Tin&oacute;di a korabeli t&ouml;rt&eacute;nelmi esem&eacute;nyeknek volt a versmond&oacute;ja, kr&oacute;nik&aacute;j&aacute;t Kolozsv&aacute;ron adt&aacute;k ki. A renesz&aacute;nsz verselő bemutat&aacute;sa ut&aacute;n a 2000-ben alakult Flauto Dolce egy&uuml;ttes sz&oacute;rakoztatta renesz&aacute;nsz furulyamuzsik&aacute;val a jelenl&eacute;vőket, akik c&eacute;lul tűzt&eacute;k ki, hogy a furulya zeneirodalm&aacute;t megismertess&eacute;k a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ggel.</p>\n<table cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/468\" style=\"width: 400px; height: 266px; margin: 5px; \" /></td>\n</tr>\n<tr>\n<td class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\">A Flauto Dolce egy&uuml;ttes</span></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n Johann Sebastian Bach zenehallgat&oacute;i k&ouml;z&eacute; biztosan odatartozik Hermann von Keyserlingk gr&oacute;f, hiszen neki kompon&aacute;lta a Goldberg vari&aacute;ci&oacute;kat. A mű t&ouml;rt&eacute;net&eacute;hez tartozik, hogy ez az orosz diplomata &aacute;lmatlans&aacute;gt&oacute;l szenvedett &eacute;s ez&eacute;rt rendelte meg Bacht&oacute;l ezt a vari&aacute;ci&oacute;sorozatot, amelynek egy &aacute;ria a t&eacute;m&aacute;ja, &eacute;s ezt 30 vari&aacute;ci&oacute; k&ouml;veti, de nem ak&aacute;rhogy, hanem &uacute;gy, hogy minden harmadik vari&aacute;ci&oacute; egy k&aacute;non. A művet Bach &uacute;gy kompon&aacute;lta, hogy tetsz&eacute;s szerint lehet ism&eacute;telni, mert ugyanazzal az &aacute;ri&aacute;val v&eacute;gződ&ouml;tt, mint amelyikkel kezdőd&ouml;tt, &iacute;gy, ha a gr&oacute;f a mű v&eacute;g&eacute;re nem aludt el, akkor &eacute;szrev&eacute;tlen&uuml;l el&ouml;lről lehetett kezdeni. Enn&eacute;l előkelőbb hallgat&oacute;ja volt Bachnak Nagy Frigyes porosz kir&aacute;ly, akinek az udvar&aacute;ba a zeneszerző a kir&aacute;ly megh&iacute;v&aacute;s&aacute;ra l&aacute;togatott el 1747-ben. Az uralkod&oacute; egy t&eacute;m&aacute;t adott Bachnak, amire improviz&aacute;lnia kellett, a l&aacute;togat&aacute;s ut&aacute;n ezt a t&eacute;m&aacute;t a zeneszerző otthon kidolgozta, ebből lett a Musikalisches Opfer.&nbsp;</p>\n<table cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/467\" style=\"width: 400px; height: 266px; margin: 5px; \" /></td>\n</tr>\n<tr>\n<td class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\">A Flauto Dolce egy&uuml;ttes &eacute;s megh&iacute;vottjuk, Mihaela Maxim szopr&aacute;n</span></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ugyanebben az időben műk&ouml;dtek a Collegium Musicum-ok, a di&aacute;kok ev&eacute;s-iv&aacute;ssal egybek&ouml;t&ouml;tt muzsik&aacute;l&aacute;st szerveztek, eleinte csak bar&aacute;tokat, ismerős&ouml;ket h&iacute;vtak el ezekre az alkalmakra, majd nyitottak &eacute;s kialakult a nyilv&aacute;nos hangverseny&eacute;letnek egy kezdetleges cs&iacute;r&aacute;ja. Ezt a zen&eacute;l&eacute;si form&aacute;t &ouml;r&ouml;k&ouml;lte Bach is, aki Lipcs&eacute;ben vezetett egy ilyen jellegű Collegium Musicum-ot, ennek az egy&uuml;ttesnek az előad&aacute;sai főleg a Zimmermann k&aacute;v&eacute;h&aacute;zban zajlottak.</p>\n<p>\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/466\" style=\"width: 400px; height: 266px; margin: 5px; \" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n Ezen zen&eacute;l&eacute;si form&aacute;n k&iacute;v&uuml;l a concert spirituel volt abban az időben kedvelt, amelyet egy Philidor nevű zen&eacute;sz tal&aacute;lt ki P&aacute;rizsban, akkoriban ugyanis egyh&aacute;zi &uuml;nnepek alatt nem volt szabad oper&aacute;ba j&aacute;rni, ilyenkor pedig egyh&aacute;zi zen&eacute;t j&aacute;tszottak, ez volt a concert spirituel.<br />\n &nbsp;</p>\n<div>\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/465\" style=\"width: 400px; height: 266px; margin: 5px; \" /></div>\n<p class=\"rtejustify\">\n Wolfgang Amadeus Mozart egyik hallgat&oacute;ja M&aacute;ria Ter&eacute;zia volt, aki a gyermek Mozartot a Sch&ouml;nbrunnban hallotta j&aacute;tszani.</p>\n<p> Beethoven Karl Lichnowskynak aj&aacute;nlotta a Pathetique szon&aacute;t&aacute;t &eacute;s a m&aacute;sodik szimf&oacute;ni&aacute;t, a zeneszerző legelőkelőbb p&aacute;rtfog&oacute;ja &eacute;s zenehallgat&oacute;ja azonban Rudolf főherceg volt, akinek a negyedik &eacute;s az &ouml;t&ouml;dik zongoraversenyt, a Missa Solemnist &eacute;s a Nagy f&uacute;g&aacute;t aj&aacute;nlotta.<br />\n &nbsp;</p>\n<div>\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/464\" style=\"width: 400px; height: 266px; margin: 5px; \" /></div>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az est folytat&aacute;sak&eacute;nt Sz&eacute;p Andr&aacute;s zeneakad&eacute;miai hallgat&oacute; bűv&ouml;lte el a jelenl&eacute;vőket zongoraj&aacute;t&eacute;k&aacute;val.&nbsp;Johannes Brahms egyik hallgat&oacute;ja Rem&eacute;nyi Ede volt, aki Brahmsot k&iacute;s&eacute;rők&eacute;nt mag&aacute;val vitte hegedűturn&eacute;ira. Ugyancsak hallgatta Brahms zen&eacute;j&eacute;t a Schumann h&aacute;zasp&aacute;r, akik a zeneszerző j&oacute; bar&aacute;tai voltak.<br />\n &nbsp;</p>\n<div>\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/463\" style=\"width: 400px; height: 266px; margin: 5px; \" /></div>\n<p class=\"rtejustify\">\n Paganini kor&aacute;nak legnagyobb virtu&oacute;za volt, a zenehallgat&oacute;k z&ouml;me teh&aacute;t eg&eacute;szen biztosan hallgatta. Annak ellen&eacute;re azonban, hogy ilyen h&iacute;res műv&eacute;sz volt, a előad&oacute;estjein m&eacute;gsem egyed&uuml;l l&eacute;pett fel, a zenehallgat&aacute;snak teh&aacute;t ez volt a form&aacute;ja, osztozni kellett m&aacute;sokkal is a sikerben. Amint Nagy Ibolya besz&aacute;mol&oacute;j&aacute;b&oacute;l kider&uuml;lt, Liszt Ferenc volt az első olyan előad&oacute;műv&eacute;sz, aki &ouml;n&aacute;ll&oacute; sz&oacute;l&oacute;esttel l&eacute;pett fel.</p>\n<p> Ifj. Johann Strauss kor&aacute;ban a sz&oacute;rakoztat&oacute; zene m&eacute;g rangos műfajnak sz&aacute;m&iacute;tott.&nbsp;A 20. sz&aacute;zadban azonban a sz&oacute;rakoztat&oacute; zene teljesen elv&aacute;lik a komolyzen&eacute;től. A zenehallgat&aacute;s ekkor elk&uuml;l&ouml;n&uuml;l a zene előad&aacute;s&aacute;t&oacute;l, h&aacute;zhoz sz&aacute;ll&iacute;that&oacute;v&aacute; v&aacute;lik, feltal&aacute;lj&aacute;k a fonogr&aacute;fot, a gramofont, a r&aacute;di&oacute;t, k&eacute;sőbb a CD-lej&aacute;tsz&oacute;t. Ebben az időszakban a zen&eacute;ben olyan gyakran k&ouml;vetik egym&aacute;st a st&iacute;lusv&aacute;lt&aacute;sok, hogy a hallgat&oacute;s&aacute;g minden val&oacute;sz&iacute;nűs&eacute;ggel belef&aacute;radt &eacute;s a m&uacute;lt zen&eacute;je fel&eacute; kezdett fordulni. Igor Stravinsky eset&eacute;ben sokszor botr&aacute;nyba f&uacute;ltak a bemutat&oacute;k. Ismert zeneszerző volt, de olyan gyakran v&aacute;ltogatta a st&iacute;lusait, hogy amire a hallgat&oacute;k megszokt&aacute;k, hogy hogy k&eacute;ne őt hallgatni, m&aacute;r megint v&aacute;ltott.</p>\n<table cellpadding=\"0\" cellspacing=\"0\" style=\"width: 274px; height: 424px;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/462\" style=\"width: 266px; height: 400px; margin: 5px; \" /></p>\n</td>\n</tr>\n<tr>\n<td class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\">Sz&eacute;p Andr&aacute;s</span></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p class=\"rtejustify\">\n A 20. sz&aacute;zad m&aacute;sik fenegyereke John Cage volt, aki azzal h&ouml;kkentette meg a hallgat&oacute;s&aacute;got, hogy a zene nyersanyagk&eacute;szlet&eacute;t kibőv&iacute;tette, gyakorlatilag mindent, ami hangot produk&aacute;l a zene nyersanyag&aacute;nak tekintette. Cage a v&eacute;letlent is belekalkul&aacute;lta a műveibe, azaz a mű elv&aacute;lt a zeneszerzőtől. Lejegyzett hangmagass&aacute;g kombin&aacute;ci&oacute;kat, ritmuskombin&aacute;ci&oacute;kat, adott egy időbeli param&eacute;tert, az előad&oacute;k ezt vari&aacute;lgathatt&aacute;k, ism&eacute;telgethett&eacute;k tetsz&eacute;s szerint, teh&aacute;t a mű mindig megsz&uuml;letett, azonban minden esetben m&aacute;s volt, a hallgat&oacute;k pedig &iacute;gy a zenemű sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek r&eacute;szeseiv&eacute; lehettek. Cage legh&iacute;rhedtebb műve azonban 1954-ben keletkezett, m&aacute;r amennyiben lehet műről besz&eacute;lni. 4 perc 33 m&aacute;sodperc c&iacute;mmel a mű előad&oacute;i megjelentek a helysz&iacute;nen, 4 perc 33 m&aacute;sodpercig nem csin&aacute;ltak semmit, majd ezzel v&eacute;ge volt a műnek. A mű test&eacute;t gyakorlatilag minden zaj &eacute;s z&ouml;rej k&eacute;pezi, ami abban a k&ouml;zegben akusztikailag megt&ouml;rt&eacute;nt, teh&aacute;t a hallgat&oacute;k l&eacute;trehozt&aacute;k a művet.<br />\n &nbsp;</p>\n<div>\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/461\" style=\"width: 400px; height: 266px; margin: 5px; \" /></div>\n<p class=\"rtejustify\">\n Befejez&eacute;sk&eacute;ppen a Flauto dolce a mindenki &aacute;ltal ismert Happy Birthday (Boldog sz&uuml;let&eacute;snapot) c&iacute;mű dalt adta elő t&ouml;bb st&iacute;lusban is, a gregori&aacute;nt&oacute;l John Cage v&aacute;ltozat&aacute;ig minden ir&aacute;nyzat fellelhető volt a k&ouml;zel 7 perces előad&aacute;sban.&nbsp;</p>\n<p>\n Sz&ouml;veg &eacute;s fot&oacute;: Kiss G&aacute;bor, <a href=\"http://blog.agnusradio.ro/2011/10/zenehallgatas-torteneterol-altalaban.html\" target=\"_blank\"><span>Agnus R&aacute;di&oacute;, 2011. okt&oacute;ber 23.</span></a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A rendezv&eacute;ny t&aacute;mogat&oacute;ja: A Communitas Alap&iacute;tv&aacute;ny</p>\n<p> K&ouml;sz&ouml;net a Flauto Dolce egy&uuml;ttesnek &eacute;s Sz&eacute;p Andr&aacute;snak a gy&ouml;ny&ouml;rű &eacute;s sz&oacute;rakoztat&oacute; furulya- &eacute;s zongoramuzsik&aacute;&eacute;rt, A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;znak a helysz&iacute;n&eacute;rt, &eacute;s Nagy Iboly&aacute;nak a sz&iacute;nvonalas műsor&eacute;rt.</p>\n', created = 1527113817, expire = 1527200217, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c6e77271c89831a3b981f76e8dd578fc' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527113817, expire = 1527200217, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527113817, expire = 1527200217, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527113817, expire = 1527200217, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527113817, expire = 1527200217, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527113817, expire = 1527200217, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527113817, expire = 1527200217, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Agnus Rádió, 2011. október 23.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A zenehallgatás történetéről általában csak szakkönyvek beszélnek, a hétköznapokban inkább a nagynevű zeneszerzőkről, életükről, munkásságukról hallhatunk előadásokat. Azonban arról ritkán esik szó, hogy az illető művészt kik támogatták, hogyan hallgatták a zenéjét vagy miért hallgatták meg a műveket. Az Agnus Rádió Házhoz szállított kultúra - Fejezetek a zenehallgatás történetéből című kihelyezett műsorában Nagy Ibolya, a rádió Zenélő Köntös című komolyzenei rovatának szerkesztője október 21-én stíluskorszakonként mutatta be, hogy az egyes zeneszerzőknek kik voltak a pártfogói, hallgatói, mit hallgattak és milyen körülmények között.


A reneszánszban a zenehallgatás kiváltságos tevékenység volt, csak azok engedhették meg maguknak, hogy zenét hallgassanak, akiknek anyagi feltételeik voltak ahhoz, hogy a zenészeket eltartsák, a zeneszerzőket megfizessék, hangszereket vásároljanak és azokaz a helyszíneket is fenntartsák, amelyek alkalmasak voltak muzsikálásra. Éppen ezért a zenehallgatás valamiféle státusszimbólumként is működött. Nagy Ibolya egy, az ópusztaszeri Panoptikumban kiállított jelenetről készült képet mutatott be a közönségnek, amelyen a pápai követ Mátyás király udvarába látogat. A történet szerint a követ annyira el volt bűvölve a király kórusától, hogy amikor hazament jelentette a pápának a hallottakat, látottakat, a pápa pedig ezután növelte meg a Sixtusi kápolna kórusának létszámát 24-re.Nagy Ibolya a műsor következő részében Bakfark Bálintot mutatta be, aki korának olyannyira elismert és híres zenésze volt, hogy valósággal vetekedtek kegyeiért. Bakfark Bálint egyik valószínűsíthető hallgatója a lyoni érsek volt, de a zenész megfordult Zsigmond Ágost lengyel király udvarában, és a német-római császár is élvezhette muzsikáját. A zeneszerző ugyanazt a bonyolult többszólamú muzsikát játszotta, amit a kórusirodalomból is ismerünk, tehát hallgatásához némi iskolázottság is szükséges volt, mondhatjuk, hogy Bakfark az ún. exkluzív vonalat képviselte.

Nagy Ibolya, a Zenélő Köntös szerkeszője

A közérthetőbb vonalhoz tartozott ugyanebben az időben Tinódi Lantos Sebestyén, akitől 13 ezer verssor maradt ránk, ehhez képest dallam csak 24. Tinódi a korabeli történelmi eseményeknek volt a versmondója, krónikáját Kolozsváron adták ki. A reneszánsz verselő bemutatása után a 2000-ben alakult Flauto Dolce együttes szórakoztatta reneszánsz furulyamuzsikával a jelenlévőket, akik célul tűzték ki, hogy a furulya zeneirodalmát megismertessék a közönséggel.

A Flauto Dolce együttes


Johann Sebastian Bach zenehallgatói közé biztosan odatartozik Hermann von Keyserlingk gróf, hiszen neki komponálta a Goldberg variációkat. A mű történetéhez tartozik, hogy ez az orosz diplomata álmatlanságtól szenvedett és ezért rendelte meg Bachtól ezt a variációsorozatot, amelynek egy ária a témája, és ezt 30 variáció követi, de nem akárhogy, hanem úgy, hogy minden harmadik variáció egy kánon. A művet Bach úgy komponálta, hogy tetszés szerint lehet ismételni, mert ugyanazzal az áriával végződött, mint amelyikkel kezdődött, így, ha a gróf a mű végére nem aludt el, akkor észrevétlenül elölről lehetett kezdeni. Ennél előkelőbb hallgatója volt Bachnak Nagy Frigyes porosz király, akinek az udvarába a zeneszerző a király meghívására látogatott el 1747-ben. Az uralkodó egy témát adott Bachnak, amire improvizálnia kellett, a látogatás után ezt a témát a zeneszerző otthon kidolgozta, ebből lett a Musikalisches Opfer. 

A Flauto Dolce együttes és meghívottjuk, Mihaela Maxim szoprán

Ugyanebben az időben működtek a Collegium Musicum-ok, a diákok evés-ivással egybekötött muzsikálást szerveztek, eleinte csak barátokat, ismerősöket hívtak el ezekre az alkalmakra, majd nyitottak és kialakult a nyilvános hangversenyéletnek egy kezdetleges csírája. Ezt a zenélési formát örökölte Bach is, aki Lipcsében vezetett egy ilyen jellegű Collegium Musicum-ot, ennek az együttesnek az előadásai főleg a Zimmermann kávéházban zajlottak.


Ezen zenélési formán kívül a concert spirituel volt abban az időben kedvelt, amelyet egy Philidor nevű zenész talált ki Párizsban, akkoriban ugyanis egyházi ünnepek alatt nem volt szabad operába járni, ilyenkor pedig egyházi zenét játszottak, ez volt a concert spirituel.
 

Wolfgang Amadeus Mozart egyik hallgatója Mária Terézia volt, aki a gyermek Mozartot a Schönbrunnban hallotta játszani.

Beethoven Karl Lichnowskynak ajánlotta a Pathetique szonátát és a második szimfóniát, a zeneszerző legelőkelőbb pártfogója és zenehallgatója azonban Rudolf főherceg volt, akinek a negyedik és az ötödik zongoraversenyt, a Missa Solemnist és a Nagy fúgát ajánlotta.
 

Az est folytatásaként Szép András zeneakadémiai hallgató bűvölte el a jelenlévőket zongorajátékával. Johannes Brahms egyik hallgatója Reményi Ede volt, aki Brahmsot kísérőként magával vitte hegedűturnéira. Ugyancsak hallgatta Brahms zenéjét a Schumann házaspár, akik a zeneszerző jó barátai voltak.
 

Paganini korának legnagyobb virtuóza volt, a zenehallgatók zöme tehát egészen biztosan hallgatta. Annak ellenére azonban, hogy ilyen híres művész volt, a előadóestjein mégsem egyedül lépett fel, a zenehallgatásnak tehát ez volt a formája, osztozni kellett másokkal is a sikerben. Amint Nagy Ibolya beszámolójából kiderült, Liszt Ferenc volt az első olyan előadóművész, aki önálló szólóesttel lépett fel.

Ifj. Johann Strauss korában a szórakoztató zene még rangos műfajnak számított. A 20. században azonban a szórakoztató zene teljesen elválik a komolyzenétől. A zenehallgatás ekkor elkülönül a zene előadásától, házhoz szállíthatóvá válik, feltalálják a fonográfot, a gramofont, a rádiót, később a CD-lejátszót. Ebben az időszakban a zenében olyan gyakran követik egymást a stílusváltások, hogy a hallgatóság minden valószínűséggel belefáradt és a múlt zenéje felé kezdett fordulni. Igor Stravinsky esetében sokszor botrányba fúltak a bemutatók. Ismert zeneszerző volt, de olyan gyakran váltogatta a stílusait, hogy amire a hallgatók megszokták, hogy hogy kéne őt hallgatni, már megint váltott.

Szép András

A 20. század másik fenegyereke John Cage volt, aki azzal hökkentette meg a hallgatóságot, hogy a zene nyersanyagkészletét kibővítette, gyakorlatilag mindent, ami hangot produkál a zene nyersanyagának tekintette. Cage a véletlent is belekalkulálta a műveibe, azaz a mű elvált a zeneszerzőtől. Lejegyzett hangmagasság kombinációkat, ritmuskombinációkat, adott egy időbeli paramétert, az előadók ezt variálgathatták, ismételgethették tetszés szerint, tehát a mű mindig megszületett, azonban minden esetben más volt, a hallgatók pedig így a zenemű születésének részeseivé lehettek. Cage leghírhedtebb műve azonban 1954-ben keletkezett, már amennyiben lehet műről beszélni. 4 perc 33 másodperc címmel a mű előadói megjelentek a helyszínen, 4 perc 33 másodpercig nem csináltak semmit, majd ezzel vége volt a műnek. A mű testét gyakorlatilag minden zaj és zörej képezi, ami abban a közegben akusztikailag megtörtént, tehát a hallgatók létrehozták a művet.
 

Befejezésképpen a Flauto dolce a mindenki által ismert Happy Birthday (Boldog születésnapot) című dalt adta elő több stílusban is, a gregoriántól John Cage változatáig minden irányzat fellelhető volt a közel 7 perces előadásban. 

Szöveg és fotó: Kiss Gábor, Agnus Rádió, 2011. október 23.

A rendezvény támogatója: A Communitas Alapítvány

Köszönet a Flauto Dolce együttesnek és Szép Andrásnak a gyönyörű és szórakoztató furulya- és zongoramuzsikáért, A Györkös Mányi Albert Emlékháznak a helyszínért, és Nagy Ibolyának a színvonalas műsorért.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés