ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

A hangszerek királynőjéről Erich Türkkel

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2fe457783ca862b558701488f1c46771' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>Erich T&uuml;rk, a kolozsv&aacute;ri Gheorghe Dima Zeneakad&eacute;mia oktat&oacute;ja, orgona- &eacute;s csembal&oacute;műv&eacute;sz volt a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban okt&oacute;ber 16-&aacute;n megszervezett ZeneSz&oacute; rendezv&eacute;ny&eacute;nek főszereplője, aki a r&aacute; jellemző szer&eacute;nys&eacute;ggel &eacute;s derűvel v&aacute;laszolt Horv&aacute;th Zolt&aacute;n moder&aacute;tor, zongora- &eacute;s orgonaműv&eacute;sz k&eacute;rd&eacute;seire.</em></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <em><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/781\" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\">Erich T&uuml;rkkel (jobbr&oacute;l) Horv&aacute;th Zolt&aacute;n besz&eacute;lgetett &ndash; MOLN&Aacute;R FERENC</span></em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Erich T&uuml;rk zen&eacute;sz csal&aacute;db&oacute;l sz&aacute;rmazik: &eacute;desapja, Hans Peter T&uuml;rk zeneszerző &eacute;s zeneakad&eacute;miai oktat&oacute;, &eacute;desanyja, T&uuml;rk Gerda a kolozsv&aacute;ri Sigismund Toduţă Zenel&iacute;ceum zongoratan&aacute;ra volt. A mostani esem&eacute;nyen kifejtette: hat&eacute;vi hangszertanul&aacute;s ut&aacute;n hagyta f&eacute;lbe zenei tanulm&aacute;nyait, majd arra k&eacute;rte sz&uuml;leit, hogy &iacute;rass&aacute;k &aacute;t m&aacute;s iskol&aacute;ba, mert nincs kedve gyakorolni. Nem sokkal k&eacute;sőbb &eacute;desapja kor&aacute;lharmoniz&aacute;ci&oacute;kat k&eacute;sz&iacute;tett az evang&eacute;likus egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g sz&aacute;m&aacute;ra, &eacute;s ez megragadta Erich T&uuml;rk figyelm&eacute;t. A nagyszebeni Brukenthal L&iacute;ceum v&eacute;gzősek&eacute;nt Ursula Philippi orgonaműv&eacute;sztől tanult orgon&aacute;lni a kommunista diktat&uacute;ra utols&oacute; &eacute;veiben, amikor orsz&aacute;gszerte nem l&eacute;tezett semmilyen zenei k&eacute;pz&eacute;s orgona szakon. &ndash; Tizenkettedikes koromban volt az 1989-es forradalom, ezt k&ouml;vetően pedig lehetős&eacute;g ny&iacute;lt arra, hogy a kolozsv&aacute;ri zeneakad&eacute;mi&aacute;n orgona szakra felv&eacute;telizzek, amely sikeres volt &ndash; magyar&aacute;zta Erich T&uuml;rk. Zeneakad&eacute;miai hallgat&oacute;k&eacute;nt m&aacute;r nemcsak az orgona-, hanem a csembal&oacute;j&aacute;t&eacute;k is vonzotta, ezen a hangszeren is megtanult j&aacute;tszani, egy franciaorsz&aacute;gi &ouml;szt&ouml;nd&iacute;jas tanulm&aacute;ny&uacute;t sor&aacute;n pedig m&eacute;g ink&aacute;bb elm&eacute;ly&uuml;lt a csembal&oacute;műv&eacute;szetben.</p>\n<p> Az orgonaműv&eacute;sz elmondta: &ouml;r&uuml;l annak, hogy a kolozsv&aacute;ri magyars&aacute;g is mag&aacute;&eacute;nak &eacute;rzi, hab&aacute;r erd&eacute;lyi sz&aacute;sz csal&aacute;db&oacute;l sz&aacute;rmazik. Otthon sz&uuml;leivel n&eacute;met&uuml;l besz&eacute;lt, magyarul pedig &bdquo;menet k&ouml;zben&rdquo;, konzervat&oacute;riumi hallgat&oacute;k&eacute;nt tanult meg. Megtudtuk: mindk&eacute;t alkalommal magyar nőt vett feles&eacute;g&uuml;l. M&aacute;sodik h&aacute;zass&aacute;g&aacute;b&oacute;l sz&aacute;rmaz&oacute; h&aacute;rom kisgyerek&eacute;vel n&eacute;met&uuml;l besz&eacute;l, feles&eacute;ge pedig magyarul.</p>\n<p> Horv&aacute;th Zolt&aacute;n utalt arra, hogy Erich T&uuml;rk nemcsak zeneakad&eacute;miai oktat&oacute; &eacute;s előad&oacute;műv&eacute;sz, hanem m&aacute;r t&ouml;bb mint m&aacute;sf&eacute;l &eacute;vtizede gyakorl&oacute; kamarazen&eacute;sz, &eacute;s erd&eacute;lyi orgon&aacute;kat t&aacute;r fel. &ndash; T&ouml;bb mint tizen&ouml;t &eacute;vvel ezelőtt, Maj&oacute; Zolt&aacute;n &eacute;s Nagy Istv&aacute;n hangszeres előad&oacute;műv&eacute;szekkel l&eacute;trehoztuk a Transylvania Barokk Egy&uuml;ttest, &eacute;s a rengeteg koncert mellett az erd&eacute;lyi r&eacute;gizene-kult&uacute;ra &eacute;rt&eacute;keit is felt&aacute;rtuk. Maj&oacute; Zolt&aacute;n m&aacute;r tudta, hogy mit hol keressen, az &eacute;n figyelmem pedig az orgon&aacute;k kutat&aacute;s&aacute;ra is kiterjedt. Volt &eacute;vfolyamt&aacute;rsam, Bartha M&aacute;ty&aacute;s hegedűműv&eacute;sz is foglalkozott erd&eacute;lyi kott&aacute;k felkutat&aacute;s&aacute;val &ndash; magyar&aacute;zta Erich T&uuml;rk.</p>\n<p> Ezt k&ouml;vetően megtekinthett&uuml;nk egy, a műv&eacute;sz &aacute;ltal k&eacute;sz&iacute;tett kisfilmet, amely t&ouml;bb erd&eacute;lyi templom orgon&aacute;j&aacute;t mutatja be, mik&ouml;zben Erich T&uuml;rk egy barokk zeneművet j&aacute;tszik. A filmben orgonak&eacute;sz&iacute;tő mesterek (J. Hahn, S. Maetz, M. Kestner, A. Eitel stb.) legszebb erd&eacute;lyi hangszereit l&aacute;thattuk a barokkt&oacute;l eg&eacute;szen a XX. sz&aacute;zad elej&eacute;ig.</p>\n<p> Erich T&uuml;rk kit&eacute;rt arra is, hogy nem is olyan nagy baj, hogy a m&aacute;sodik vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute; ut&aacute;n Erd&eacute;lyben teljesen le&aacute;llt az orgona&eacute;p&iacute;t&eacute;s, mivel Nyugat-Eur&oacute;pa gazdagabb orsz&aacute;gaiban az elm&uacute;lt hetven &eacute;vben nem k&eacute;sz&iacute;tettek j&oacute; hangszereket, amelyek m&eacute;gis kiszor&iacute;tott&aacute;k a barokk vagy klasszikus korban &eacute;p&uuml;lt orgon&aacute;kat. Az orgona&eacute;p&iacute;t&eacute;s &eacute;s -helyre&aacute;ll&iacute;t&aacute;s hi&aacute;nyoss&aacute;gainak ecsetel&eacute;se ut&aacute;n &uacute;jabb kisfilm k&ouml;vetkezett, amelyet szint&eacute;n Erich T&uuml;rk &aacute;ll&iacute;tott &ouml;ssze. A zenei al&aacute;fest&eacute;st (Lavotta J&aacute;nos <em>Az &eacute;gi h&aacute;bor&uacute;</em> c&iacute;mű műv&eacute;t) pedig csembal&oacute;n hallgathattuk meg a műv&eacute;sz előad&aacute;s&aacute;ban. Philipp Caudella (1771&ndash;1826) csembal&oacute;darabja ut&aacute;n Erich T&uuml;rk elmondta: a kolozsv&aacute;ri zeneakad&eacute;mi&aacute;n h&eacute;tf&eacute;le tant&aacute;rgyat tan&iacute;t: az orgona &eacute;s a csembal&oacute; mellett kamarazen&eacute;t, sz&aacute;mozott basszust, organol&oacute;gi&aacute;t, historikus billentyűs hangszereket &eacute;s hangszerhangol&aacute;st.</p>\n<p> Z&aacute;rsz&oacute;k&eacute;nt Erich T&uuml;rk volt tan&iacute;t&oacute;nője, &ouml;zvegy Sz&ouml;llősin&eacute; eleven&iacute;tette fel a műv&eacute;szhez kapcsol&oacute;d&oacute; eml&eacute;keit.</p>\n<p> Nagy-Hint&oacute;s Diana, <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/96906\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2013. okt&oacute;ber 18.</a></p>\n', created = 1527113885, expire = 1527200285, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2fe457783ca862b558701488f1c46771' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527113885, expire = 1527200285, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527113885, expire = 1527200285, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527113885, expire = 1527200285, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527113885, expire = 1527200285, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527113885, expire = 1527200285, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527113885, expire = 1527200285, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2013. október 18.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Erich Türk, a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia oktatója, orgona- és csembalóművész volt a Györkös Mányi Albert Emlékházban október 16-án megszervezett ZeneSzó rendezvényének főszereplője, aki a rá jellemző szerénységgel és derűvel válaszolt Horváth Zoltán moderátor, zongora- és orgonaművész kérdéseire.


Erich Türkkel (jobbról) Horváth Zoltán beszélgetett – MOLNÁR FERENC

Erich Türk zenész családból származik: édesapja, Hans Peter Türk zeneszerző és zeneakadémiai oktató, édesanyja, Türk Gerda a kolozsvári Sigismund Toduţă Zenelíceum zongoratanára volt. A mostani eseményen kifejtette: hatévi hangszertanulás után hagyta félbe zenei tanulmányait, majd arra kérte szüleit, hogy írassák át más iskolába, mert nincs kedve gyakorolni. Nem sokkal később édesapja korálharmonizációkat készített az evangélikus egyházközség számára, és ez megragadta Erich Türk figyelmét. A nagyszebeni Brukenthal Líceum végzőseként Ursula Philippi orgonaművésztől tanult orgonálni a kommunista diktatúra utolsó éveiben, amikor országszerte nem létezett semmilyen zenei képzés orgona szakon. – Tizenkettedikes koromban volt az 1989-es forradalom, ezt követően pedig lehetőség nyílt arra, hogy a kolozsvári zeneakadémián orgona szakra felvételizzek, amely sikeres volt – magyarázta Erich Türk. Zeneakadémiai hallgatóként már nemcsak az orgona-, hanem a csembalójáték is vonzotta, ezen a hangszeren is megtanult játszani, egy franciaországi ösztöndíjas tanulmányút során pedig még inkább elmélyült a csembalóművészetben.

Az orgonaművész elmondta: örül annak, hogy a kolozsvári magyarság is magáénak érzi, habár erdélyi szász családból származik. Otthon szüleivel németül beszélt, magyarul pedig „menet közben”, konzervatóriumi hallgatóként tanult meg. Megtudtuk: mindkét alkalommal magyar nőt vett feleségül. Második házasságából származó három kisgyerekével németül beszél, felesége pedig magyarul.

Horváth Zoltán utalt arra, hogy Erich Türk nemcsak zeneakadémiai oktató és előadóművész, hanem már több mint másfél évtizede gyakorló kamarazenész, és erdélyi orgonákat tár fel. – Több mint tizenöt évvel ezelőtt, Majó Zoltán és Nagy István hangszeres előadóművészekkel létrehoztuk a Transylvania Barokk Együttest, és a rengeteg koncert mellett az erdélyi régizene-kultúra értékeit is feltártuk. Majó Zoltán már tudta, hogy mit hol keressen, az én figyelmem pedig az orgonák kutatására is kiterjedt. Volt évfolyamtársam, Bartha Mátyás hegedűművész is foglalkozott erdélyi kották felkutatásával – magyarázta Erich Türk.

Ezt követően megtekinthettünk egy, a művész által készített kisfilmet, amely több erdélyi templom orgonáját mutatja be, miközben Erich Türk egy barokk zeneművet játszik. A filmben orgonakészítő mesterek (J. Hahn, S. Maetz, M. Kestner, A. Eitel stb.) legszebb erdélyi hangszereit láthattuk a barokktól egészen a XX. század elejéig.

Erich Türk kitért arra is, hogy nem is olyan nagy baj, hogy a második világháború után Erdélyben teljesen leállt az orgonaépítés, mivel Nyugat-Európa gazdagabb országaiban az elmúlt hetven évben nem készítettek jó hangszereket, amelyek mégis kiszorították a barokk vagy klasszikus korban épült orgonákat. Az orgonaépítés és -helyreállítás hiányosságainak ecsetelése után újabb kisfilm következett, amelyet szintén Erich Türk állított össze. A zenei aláfestést (Lavotta János Az égi háború című művét) pedig csembalón hallgathattuk meg a művész előadásában. Philipp Caudella (1771–1826) csembalódarabja után Erich Türk elmondta: a kolozsvári zeneakadémián hétféle tantárgyat tanít: az orgona és a csembaló mellett kamarazenét, számozott basszust, organológiát, historikus billentyűs hangszereket és hangszerhangolást.

Zárszóként Erich Türk volt tanítónője, özvegy Szöllősiné elevenítette fel a művészhez kapcsolódó emlékeit.

Nagy-Hintós Diana, Szabadság, 2013. október 18.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés