ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Györkös Mányi Albert, az erdélyi Chagall

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6b9d005a32c8ea1d57456d51aeb54566' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\" id=\"descriptionbody0\">\n <em><font color=\"#1B3735\">Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert (1922&ndash;1993) klarin&eacute;ttan&aacute;rra &eacute;s festőműv&eacute;szre eml&eacute;keztek a nev&eacute;t viselő eml&eacute;kh&aacute;zban sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 90. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n szerda d&eacute;lut&aacute;n a Kolozsv&aacute;ri Magyar Napok keret&eacute;ben. D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) eln&ouml;ke k&ouml;sz&ouml;nt&ouml;tte a jelenlevőket, kiemelve Simon Edina kolozsv&aacute;ri magyar konzul &eacute;s a műv&eacute;sz unoka&ouml;ccs&eacute;nek, Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Imr&eacute;nek a jelenl&eacute;t&eacute;t. Az esem&eacute;ny moder&aacute;tora K&aacute;ntor Lajos irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz volt. A zen&eacute;szk&eacute;nt &eacute;s festőműv&eacute;szk&eacute;nt egyar&aacute;nt ismert Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albertről Guttman Mih&aacute;ly, a kolozsv&aacute;ri zenel&iacute;ceum alap&iacute;t&oacute;ja &eacute;s első igazgat&oacute;ja, Mur&aacute;din Jenő műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, K&ouml;tő J&oacute;zsef parlamenti k&eacute;pviselő, az EMKE jelenlegi főtan&aacute;csosa &eacute;s Kiss J&aacute;nos (lapunk volt munkat&aacute;rsa) eml&eacute;kezett. K&ouml;zreműk&ouml;d&ouml;tt Incze R&oacute;bert (klarin&eacute;t) &eacute;s Munk&aacute;csi D&oacute;ra (zongora).</font></em></div>\n<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<table align=\"left\" cellpadding=\"0\" style=\"width:50%;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td align=\"center\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/637\" style=\"width: 367px; height: 300px; margin: 5px; float: left; \" /></td>\n</tr>\n<tr>\n<td align=\"center\">\n <span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"info_small\">Rohonyi D. Iv&aacute;n felv&eacute;tele</span></span></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p class=\"rtejustify\">\n &ndash; 1993-ban az akkori EMKE-eln&ouml;k D&aacute;vid Gyula &eacute;s K&ouml;tő J&oacute;zsef EMKE-főjegyző Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert v&eacute;grendelet&eacute;nek megfelelően alak&iacute;tott&aacute;k ki az eml&eacute;kh&aacute;zat. Jelenlegi EMKE-eln&ouml;kk&eacute;nt &eacute;n is &uacute;gy &eacute;rzem: Gy&ouml;rk&ouml;s szellemis&eacute;ge ma is itt &eacute;l eme falak k&ouml;z&ouml;tt, &eacute;s ir&aacute;ny&iacute;tja l&eacute;pteinket &ndash; hangs&uacute;lyozta D&aacute;n&eacute;, majd &iacute;gy folytatta: mivel Gy&ouml;rk&ouml;s &eacute;let&eacute;t a zene- &eacute;s a festőműv&eacute;szetnek &aacute;ldozta, mag&aacute;t&oacute;l ad&oacute;dott, hogy az eml&eacute;kh&aacute;zat is ez a k&eacute;t pill&eacute;r hat&aacute;rozza meg. &ndash; Gy&ouml;rk&ouml;s hal&aacute;la ut&aacute;n egy Steinway-zongora ker&uuml;lt az eml&eacute;kh&aacute;zba, ami a zene &eacute;s a dallam meghat&aacute;roz&oacute; szerep&eacute;t vet&iacute;tette elő az ingatlanban &ndash; mondta D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n.</p>\n<div align=\"justify\" id=\"descriptionbody1\">\n<p>\n K&oacute;s Katalin, az eml&eacute;kh&aacute;z vezetője kifejtette: szem&eacute;lyesen ismerte Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albertet, &eacute;s v&eacute;lem&eacute;nye szerint Gy&ouml;rk&ouml;s szem&eacute;lyis&eacute;ge ma is &eacute;lő kapcsolatot teremt az eml&eacute;kh&aacute;zat l&aacute;togat&oacute;k k&ouml;z&ouml;tt.</p>\n<p>\n K&aacute;ntor Lajos, a Gy&ouml;rk&ouml;s &eacute;let&eacute;t bemutat&oacute; k&ouml;tet szerzője elmondta: nem csak a műv&eacute;sz sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 90. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;ra eml&eacute;kezhet&uuml;nk, hanem arra is, hogy &ouml;tven &eacute;vvel ezelőtt festette meg első k&eacute;p&eacute;t. &ndash; A legreprezentat&iacute;vabb Gy&ouml;rk&ouml;s-festm&eacute;nyeket &aacute;ll&iacute;tottuk most ki &ndash; magyar&aacute;zta K&aacute;ntor az eml&eacute;kh&aacute;zban ki&aacute;ll&iacute;tott &eacute;s mag&aacute;nszem&eacute;lyektől is kimondottan erre az alkalomra k&ouml;lcs&ouml;nz&ouml;tt k&eacute;pekről.</p>\n<p>\n Guttman Mih&aacute;ly volt zenel&iacute;ceumi igazgat&oacute; meghat&oacute; &eacute;s mag&aacute;val ragad&oacute; eml&eacute;kez&eacute;s&eacute;ből megtudtuk: Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert 1954-től volt a zenel&iacute;ceum tan&aacute;ra, &eacute;s mindig kitűnt gyerekszerető magatart&aacute;s&aacute;val, az iskola ir&aacute;nti elk&ouml;telezetts&eacute;g&eacute;vel.</p>\n<table align=\"center\" border=\"1\" cellpadding=\"1\" cellspacing=\"1\" width=\"200\">\n<caption align=\"bottom\">\n <span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"info_small\">M&aacute;s-m&aacute;s szemsz&ouml;gből id&eacute;zt&eacute;k fel a műv&eacute;szt - Fot&oacute;: Rohonyi D. Iv&aacute;n</span></span></caption>\n<tbody>\n<tr>\n<td>\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/636\" style=\"width: 450px; height: 300px; margin: 5px; \" /></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<p>\n Kiss J&aacute;nos bar&aacute;tk&eacute;nt eleven&iacute;tette fel a műv&eacute;szhez fűződő eml&eacute;keit, kiemelve azt a momentumot, amikor a fiatal h&aacute;zas Gy&ouml;rk&ouml;st feles&eacute;ge, Jakab Ilona festőműv&eacute;sz r&aacute;vette arra, hogy ő is fessen. &ndash; Hihetetlen izgalommal fogott neki a munk&aacute;nak, &eacute;s percek alatt elk&eacute;sz&uuml;lt egy-egy k&eacute;ppel. K&eacute;sz alkot&aacute;sait naponta meg-megsimogatta. A most ki&aacute;ll&iacute;tott k&eacute;peket m&aacute;r &bdquo;sz&uuml;let&eacute;s&uuml;k&rdquo; alkalm&aacute;val is l&aacute;thattam &ndash; mondta a r&eacute;gi j&oacute; bar&aacute;t.</p>\n<p>\n Mur&aacute;din Jenő műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz eszmefuttat&aacute;s&aacute;ban arra vil&aacute;g&iacute;tott r&aacute;, hogy Gy&ouml;rk&ouml;st nehezen fogadta el a szakma. &ndash; Az elutas&iacute;t&aacute;s oka a szakmai irigys&eacute;gben is keresendő. Gy&ouml;rk&ouml;s, m&eacute;g ha nem is v&eacute;gzett k&eacute;pzőműv&eacute;szeti egyetemet, egy&eacute;nis&eacute;g volt, akinek a k&eacute;peit megv&aacute;s&aacute;rolt&aacute;k. Rendhagy&oacute; p&aacute;ly&aacute;j&uacute; festő, &aacute;m nem egyed&uuml;l&aacute;ll&oacute; a k&eacute;pzőműv&eacute;szet t&ouml;rt&eacute;net&eacute;ben, ahogyan karrierje alakult: negyven&eacute;vesen kezdett el festeni. Az addig felgyűlt &eacute;lm&eacute;nyek, amelyek főleg sz&uuml;lőfaluj&aacute;hoz, Tordaszentl&aacute;szl&oacute;hoz &eacute;s az ottani &eacute;lethez kapcsol&oacute;dnak, illetve feles&eacute;g&eacute;nek festő mivolta is hatott p&aacute;ly&aacute;ja alakul&aacute;s&aacute;ra. Gy&ouml;rk&ouml;s t&eacute;m&aacute;i &eacute;s azok feldolgoz&aacute;si m&oacute;dja miatt nevezhető naiv festőnek, &aacute;m ezzel a minős&iacute;t&eacute;ssel ő maga nem &eacute;rtett egyet. Kev&eacute;s urb&aacute;nus k&eacute;pe van: ezek &aacute;ltal&aacute;ban műeml&eacute;kekről k&eacute;sz&uuml;ltek &ndash; hangs&uacute;lyozta a műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz.</p>\n<p>\n K&ouml;tő J&oacute;zsef sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, parlamenti k&eacute;pviselő szerint Gy&ouml;rk&ouml;s munk&aacute;iban az erd&eacute;lyi l&eacute;t stiliz&aacute;lt l&eacute;nyeg&eacute;t adta, sz&uuml;rrealista l&aacute;t&aacute;sm&oacute;dban. &ndash; Gy&ouml;rk&ouml;st ak&aacute;r az erd&eacute;lyi Chagallnak is tekinthetj&uuml;k. A mi feladatunk az, hogy hajtsunk fejet eml&eacute;ke &eacute;s munk&aacute;ss&aacute;ga előtt, &eacute;s tartsuk egybe &ouml;r&ouml;ks&eacute;g&eacute;t &ndash; tette hozz&aacute;.</p>\n<p>\n Ezt k&ouml;vetően a sz&eacute;p sz&aacute;mban egybegyűlt k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g megtekinthette a Xantus G&aacute;bor &eacute;s Bainn&eacute; Kab&aacute;n Ilona &aacute;ltal k&eacute;sz&iacute;tett Gy&ouml;rk&ouml;s-portr&eacute;filmet.</p>\n<p>\n Incze R&oacute;bert &eacute;s Munk&aacute;csi D&oacute;ra nagyon j&oacute; felk&eacute;sz&uuml;lts&eacute;gű &eacute;s muzik&aacute;lis előad&oacute;műv&eacute;szk&eacute;nt mutatkozott be. C. Reinecke (1824&ndash;1910) klarin&eacute;tra &eacute;s zongor&aacute;ra &iacute;rt darabj&aacute;t, illetve Kov&aacute;cs B&eacute;la (1937&ndash;) klarin&eacute;tsz&oacute;l&oacute;ra &iacute;rt zeneműv&eacute;t adt&aacute;k elő hib&aacute;tlan technik&aacute;val, muzik&aacute;lisan.</p>\n<p> Nagy-Hint&oacute;s Diana, <a href=\"http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/77656;jsessionid=89CEE8728ED3BFFA3DE7324F26137F79\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2012. augusztus 17.</a></p>\n</div>\n', created = 1524185609, expire = 1524272009, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6b9d005a32c8ea1d57456d51aeb54566' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524185609, expire = 1524272009, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524185609, expire = 1524272009, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524185609, expire = 1524272009, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524185609, expire = 1524272009, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524185609, expire = 1524272009, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524185609, expire = 1524272009, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2012. augusztus 17.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang
 
Györkös Mányi Albert (1922–1993) klarinéttanárra és festőművészre emlékeztek a nevét viselő emlékházban születésének 90. évfordulóján szerda délután a Kolozsvári Magyar Napok keretében. Dáné Tibor Kálmán, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) elnöke köszöntötte a jelenlevőket, kiemelve Simon Edina kolozsvári magyar konzul és a művész unokaöccsének, Györkös Mányi Imrének a jelenlétét. Az esemény moderátora Kántor Lajos irodalomtörténész volt. A zenészként és festőművészként egyaránt ismert Györkös Mányi Albertről Guttman Mihály, a kolozsvári zenelíceum alapítója és első igazgatója, Murádin Jenő művészettörténész, Kötő József parlamenti képviselő, az EMKE jelenlegi főtanácsosa és Kiss János (lapunk volt munkatársa) emlékezett. Közreműködött Incze Róbert (klarinét) és Munkácsi Dóra (zongora).
 
Rohonyi D. Iván felvétele

– 1993-ban az akkori EMKE-elnök Dávid Gyula és Kötő József EMKE-főjegyző Györkös Mányi Albert végrendeletének megfelelően alakították ki az emlékházat. Jelenlegi EMKE-elnökként én is úgy érzem: Györkös szellemisége ma is itt él eme falak között, és irányítja lépteinket – hangsúlyozta Dáné, majd így folytatta: mivel Györkös életét a zene- és a festőművészetnek áldozta, magától adódott, hogy az emlékházat is ez a két pillér határozza meg. – Györkös halála után egy Steinway-zongora került az emlékházba, ami a zene és a dallam meghatározó szerepét vetítette elő az ingatlanban – mondta Dáné Tibor Kálmán.

Kós Katalin, az emlékház vezetője kifejtette: személyesen ismerte Györkös Mányi Albertet, és véleménye szerint Györkös személyisége ma is élő kapcsolatot teremt az emlékházat látogatók között.

Kántor Lajos, a Györkös életét bemutató kötet szerzője elmondta: nem csak a művész születésének 90. évfordulójára emlékezhetünk, hanem arra is, hogy ötven évvel ezelőtt festette meg első képét. – A legreprezentatívabb Györkös-festményeket állítottuk most ki – magyarázta Kántor az emlékházban kiállított és magánszemélyektől is kimondottan erre az alkalomra kölcsönzött képekről.

Guttman Mihály volt zenelíceumi igazgató megható és magával ragadó emlékezéséből megtudtuk: Györkös Mányi Albert 1954-től volt a zenelíceum tanára, és mindig kitűnt gyerekszerető magatartásával, az iskola iránti elkötelezettségével.

Más-más szemszögből idézték fel a művészt - Fotó: Rohonyi D. Iván

Kiss János barátként elevenítette fel a művészhez fűződő emlékeit, kiemelve azt a momentumot, amikor a fiatal házas Györköst felesége, Jakab Ilona festőművész rávette arra, hogy ő is fessen. – Hihetetlen izgalommal fogott neki a munkának, és percek alatt elkészült egy-egy képpel. Kész alkotásait naponta meg-megsimogatta. A most kiállított képeket már „születésük” alkalmával is láthattam – mondta a régi jó barát.

Murádin Jenő művészettörténész eszmefuttatásában arra világított rá, hogy Györköst nehezen fogadta el a szakma. – Az elutasítás oka a szakmai irigységben is keresendő. Györkös, még ha nem is végzett képzőművészeti egyetemet, egyéniség volt, akinek a képeit megvásárolták. Rendhagyó pályájú festő, ám nem egyedülálló a képzőművészet történetében, ahogyan karrierje alakult: negyvenévesen kezdett el festeni. Az addig felgyűlt élmények, amelyek főleg szülőfalujához, Tordaszentlászlóhoz és az ottani élethez kapcsolódnak, illetve feleségének festő mivolta is hatott pályája alakulására. Györkös témái és azok feldolgozási módja miatt nevezhető naiv festőnek, ám ezzel a minősítéssel ő maga nem értett egyet. Kevés urbánus képe van: ezek általában műemlékekről készültek – hangsúlyozta a művészettörténész.

Kötő József színháztörténész, parlamenti képviselő szerint Györkös munkáiban az erdélyi lét stilizált lényegét adta, szürrealista látásmódban. – Györköst akár az erdélyi Chagallnak is tekinthetjük. A mi feladatunk az, hogy hajtsunk fejet emléke és munkássága előtt, és tartsuk egybe örökségét – tette hozzá.

Ezt követően a szép számban egybegyűlt közönség megtekinthette a Xantus Gábor és Bainné Kabán Ilona által készített Györkös-portréfilmet.

Incze Róbert és Munkácsi Dóra nagyon jó felkészültségű és muzikális előadóművészként mutatkozott be. C. Reinecke (1824–1910) klarinétra és zongorára írt darabját, illetve Kovács Béla (1937–) klarinétszólóra írt zeneművét adták elő hibátlan technikával, muzikálisan.

Nagy-Hintós Diana, Szabadság, 2012. augusztus 17.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés