ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Györkös-kiállítás a Györkös-házban

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:44f6ee445ace9e236a9c055837a58fdd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert festőműv&eacute;szre &eacute;s klarin&eacute;ttan&aacute;rra eml&eacute;keztek szerd&aacute;n d&eacute;lut&aacute;n, hal&aacute;l&aacute;nak 20. &eacute;vfordul&oacute;ja aprop&oacute;j&aacute;n a Maj&aacute;lis utcai Gy&ouml;rk&ouml;s-eml&eacute;kh&aacute;zban. K&oacute;s Katalin, a h&aacute;z &uuml;gyvezetője k&ouml;sz&ouml;nt&ouml;tte az egybegyűlteket, k&ouml;zt&uuml;k Gy&ouml;rk&ouml;s-M&aacute;nyi Imr&eacute;t, a műv&eacute;sz unoka&ouml;ccs&eacute;t is, majd D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;nnak adta &aacute;t a sz&oacute;t. Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) eln&ouml;ke kit&eacute;rt arra, hogy az eml&eacute;kh&aacute;z &aacute;tv&eacute;tele egybeesett azzal az idővel, amikor ő az EMKE-n&eacute;l kezdett dolgozni.</em></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <em><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/787\" /></em><br />\n <span style=\"font-size:10px;\">K&aacute;ntor Lajos, Kiss L&aacute;szl&oacute; Andr&aacute;s, K&oacute;s Katalin &eacute;s D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n - ROHONYI D. IV&Aacute;N</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &ndash; Volt abban valami sorsszerűs&eacute;g, hogy 1993. j&uacute;lius 1-j&eacute;n &bdquo;szegődtem el&rdquo; az EMKE-hez, m&iacute;g Kiss Jenőnek 1947. j&uacute;lius 1-j&eacute;n kellett megv&aacute;lnia az egyes&uuml;let eln&ouml;ki tiszts&eacute;g&eacute;től, mert a v&ouml;r&ouml;s diktat&uacute;ra vasmarka &ouml;sszeroppantotta az int&eacute;zm&eacute;nyt. Csak k&eacute;sőbb j&ouml;ttem r&aacute;, hogy az EMKE sz&aacute;m&aacute;ra mekkora aj&aacute;nd&eacute;k ez a h&aacute;z. &Ouml;t &eacute;ve pedig, ami&oacute;ta felv&aacute;llaltam az eln&ouml;ks&eacute;get, a felelőss&eacute;g s&uacute;ly&aacute;t is &eacute;rzem. A Gy&ouml;rk&ouml;s-h&aacute;zban most a zene &eacute;s a k&eacute;pzőműv&eacute;szet ad egym&aacute;snak rendszeresen tal&aacute;lk&aacute;t, hangulatos, otthonos műv&eacute;szeti k&ouml;zpontk&eacute;nt szolg&aacute;l, s a kolozsv&aacute;ri magyars&aacute;g egyik kedvenc kultur&aacute;lis hely&eacute;v&eacute; v&aacute;lt &ndash; magyar&aacute;zta D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n, majd K&oacute;s Katalin &eacute;rdemeit m&eacute;ltatta, aki felelőss&eacute;gteljes hivat&aacute;snak tekinti a h&aacute;z zavartalan műk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek biztos&iacute;t&aacute;s&aacute;t. &ndash; Az EMKE orsz&aacute;gos vezetős&eacute;ge mindig is t&aacute;mogatott benn&uuml;nket, mindig a gy&ouml;rk&ouml;si szeml&eacute;letnek megfelelően cselekedett. Biztos vagyok abban, hogy ha &eacute;lne, Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert is j&oacute;l &eacute;rezn&eacute; mag&aacute;t ebben a h&aacute;zban &ndash; &ouml;sszegzett D&aacute;n&eacute;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kiss L&aacute;szl&oacute; Andr&aacute;s műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, az est folyam&aacute;n megnyitott Gy&ouml;rk&ouml;s-ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s szakkur&aacute;tora rendhagy&oacute;nak nevezte a t&aacute;rlatot, hiszen az nem csak Gy&ouml;rk&ouml;s-festm&eacute;nyeket, hanem a műv&eacute;sz v&eacute;grendelet&eacute;t, Nichita Stănescuhoz &iacute;rt level&eacute;t, a k&eacute;pzőműv&eacute;szeti alkot&aacute;sok kapcs&aacute;n keletkezett epigramm&aacute;it stb. is mag&aacute;ba foglalja.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&aacute;ntor Lajos irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz megjegyezte: boldog emberre &eacute;s boldog &eacute;letre eml&eacute;kez&uuml;nk. &ndash; H&aacute;rom ok miatt lehetett boldog Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert: &eacute;let&eacute;t a műv&eacute;szetnek &ndash; a zen&eacute;nek &eacute;s a k&eacute;pzőműv&eacute;szetnek &ndash; szentelhette, &aacute;lland&oacute;an szoros kapcsolatot &aacute;polt sz&uuml;lőf&ouml;ldj&eacute;vel, Tordaszentl&aacute;szl&oacute;val, &eacute;s mindig bar&aacute;tok k&ouml;z&ouml;tt &eacute;lhetett. Boldog &eacute;lete boldog ut&oacute;&eacute;letben folytat&oacute;dik &ndash; hangs&uacute;lyozta K&aacute;ntor Lajos.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A r&eacute;sztvevők egy finom poh&aacute;r bor mellett, Xantus G&aacute;bor <em>H&oacute; alatt &aacute;lom</em> (1992) c&iacute;mű portr&eacute;filmj&eacute;t megtekintve folytathatt&aacute;k az eml&eacute;kez&eacute;st. A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s j&uacute;nius 26-ig, h&eacute;tk&ouml;znapokon 13 &eacute;s 17 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt tekinthető meg a Maj&aacute;lis/Republicii utca 5/1. sz&aacute;m alatti eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n<p> Nagy-Hint&oacute;s Diana, <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/90772\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2013. m&aacute;jus 31.</a></p>\n', created = 1527114555, expire = 1527200955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:44f6ee445ace9e236a9c055837a58fdd' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114555, expire = 1527200955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114555, expire = 1527200955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114555, expire = 1527200955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114555, expire = 1527200955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114555, expire = 1527200955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114555, expire = 1527200955, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2013. május 31.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Györkös Mányi Albert festőművészre és klarinéttanárra emlékeztek szerdán délután, halálának 20. évfordulója apropóján a Majális utcai Györkös-emlékházban. Kós Katalin, a ház ügyvezetője köszöntötte az egybegyűlteket, köztük Györkös-Mányi Imrét, a művész unokaöccsét is, majd Dáné Tibor Kálmánnak adta át a szót. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) elnöke kitért arra, hogy az emlékház átvétele egybeesett azzal az idővel, amikor ő az EMKE-nél kezdett dolgozni.


Kántor Lajos, Kiss László András, Kós Katalin és Dáné Tibor Kálmán - ROHONYI D. IVÁN

– Volt abban valami sorsszerűség, hogy 1993. július 1-jén „szegődtem el” az EMKE-hez, míg Kiss Jenőnek 1947. július 1-jén kellett megválnia az egyesület elnöki tisztségétől, mert a vörös diktatúra vasmarka összeroppantotta az intézményt. Csak később jöttem rá, hogy az EMKE számára mekkora ajándék ez a ház. Öt éve pedig, amióta felvállaltam az elnökséget, a felelősség súlyát is érzem. A Györkös-házban most a zene és a képzőművészet ad egymásnak rendszeresen találkát, hangulatos, otthonos művészeti központként szolgál, s a kolozsvári magyarság egyik kedvenc kulturális helyévé vált – magyarázta Dáné Tibor Kálmán, majd Kós Katalin érdemeit méltatta, aki felelősségteljes hivatásnak tekinti a ház zavartalan működésének biztosítását. – Az EMKE országos vezetősége mindig is támogatott bennünket, mindig a györkösi szemléletnek megfelelően cselekedett. Biztos vagyok abban, hogy ha élne, Györkös Mányi Albert is jól érezné magát ebben a házban – összegzett Dáné.

Kiss László András művészettörténész, az est folyamán megnyitott Györkös-kiállítás szakkurátora rendhagyónak nevezte a tárlatot, hiszen az nem csak Györkös-festményeket, hanem a művész végrendeletét, Nichita Stănescuhoz írt levelét, a képzőművészeti alkotások kapcsán keletkezett epigrammáit stb. is magába foglalja.

Kántor Lajos irodalomtörténész megjegyezte: boldog emberre és boldog életre emlékezünk. – Három ok miatt lehetett boldog Györkös Mányi Albert: életét a művészetnek – a zenének és a képzőművészetnek – szentelhette, állandóan szoros kapcsolatot ápolt szülőföldjével, Tordaszentlászlóval, és mindig barátok között élhetett. Boldog élete boldog utóéletben folytatódik – hangsúlyozta Kántor Lajos.

A résztvevők egy finom pohár bor mellett, Xantus Gábor Hó alatt álom (1992) című portréfilmjét megtekintve folytathatták az emlékezést. A kiállítás június 26-ig, hétköznapokon 13 és 17 óra között tekinthető meg a Majális/Republicii utca 5/1. szám alatti emlékházban.

Nagy-Hintós Diana, Szabadság, 2013. május 31.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés