ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Gyöngyösi Levente zeneszerző legújabb „szerelméről”…

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2ac966ef7f25ab6ff82bd5cfc23dbc73' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az alkot&oacute; műv&eacute;szek, &iacute;gy a zeneszerzők eset&eacute;ben is gyakran előfordul, hogy egy-egy alkot&aacute;suk annyira a sz&iacute;v&uuml;kh&ouml;z nő, hogy arra a legnemesebb szeretettel gondolnak. &Iacute;gy van ezzel Gy&ouml;ngy&ouml;si Levente erd&eacute;lyi sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute; zeneszerző is: a Gy&ouml;rk&ouml;s-eml&eacute;kh&aacute;zban megtartott okt&oacute;beri ZeneSz&oacute; alkalm&aacute;val n&eacute;h&aacute;ny gyerekkori eml&eacute;k felder&iacute;t&eacute;se mellett csak legutols&oacute; műv&eacute;ről, a Bulgakov-reg&eacute;ny nyom&aacute;n k&eacute;sz&uuml;lt A Mester &eacute;s Margarita c&iacute;mű oper&aacute;j&aacute;r&oacute;l besz&eacute;lt, amelynek ősbemutat&oacute;ja id&eacute;n ny&aacute;ron volt Magyarorsz&aacute;gon.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <img alt=\"\" height=\"308\" src=\"http://szabadsag.ro/image/journal/article?img_id=3597321&amp;t=1509026682123&amp;width=1020\" title=\"\" width=\"487\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\"><span style=\"color: rgb(72, 72, 74); display: block; font-family: nerislight; line-height: 20px; margin-bottom: 19px; text-align: left;\">Gy&ouml;ngy&ouml;si Levent&eacute;vel (jobbr&oacute;l) Horv&aacute;th Zolt&aacute;n besz&eacute;lgetett.</span></span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Bevezetőj&eacute;ben K&oacute;s Katalin, a Gy&ouml;rk&ouml;s-h&aacute;z &uuml;gyvezetője visszaeml&eacute;kezett arra, hogy pont h&uacute;sz &eacute;vvel ezelőtt, az akkor m&eacute;g &ouml;t&ouml;d&eacute;ves budapesti zeneakad&eacute;miai hallgat&oacute; Gy&ouml;ngy&ouml;si Levente a Gy&ouml;rk&ouml;s-h&aacute;zban tartott egy szerzői estet. Az eltelt h&uacute;sz &eacute;vben a zeneszerző sikeres p&aacute;ly&aacute;t futott be, munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t rangos d&iacute;jakkal ismert&eacute;k el.&nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Gy&ouml;ngy&ouml;si Levente &eacute;s az est moder&aacute;tora, Horv&aacute;th Zolt&aacute;n zongoraműv&eacute;sz egykor oszt&aacute;lyt&aacute;rsak voltak a kolozsv&aacute;ri zenel&iacute;ceumban, &iacute;gy teh&aacute;t nem volt neh&eacute;z feleleven&iacute;teni a k&ouml;z&ouml;s gyerekkori eml&eacute;keket. Mindketten megegyeztek abban, hogy az 1980-as &eacute;vekbeli itteni neh&eacute;z k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek ellen&eacute;re sz&eacute;p gyerekkoruk volt, sok kellemes eml&eacute;kkel.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Elhangzott az is, hogy Gy&ouml;ngy&ouml;si Levente zeneszerzői &bdquo;gy&ouml;kerei&rdquo; sokr&eacute;tűek: a renesz&aacute;nszt&oacute;l &eacute;s a barokkt&oacute;l kezdődően eg&eacute;szen a kort&aacute;rs magyar zen&eacute;ig terjednek. Tal&aacute;n ennek is tudhat&oacute; be az, hogy Gy&ouml;ngy&ouml;si zen&eacute;j&eacute;ben egyfajta kollekt&iacute;v zenei eml&eacute;kezet jelenik meg.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A megh&iacute;vott elmondta: alkot&aacute;saiban főleg ahhoz a zenei &ouml;r&ouml;ks&eacute;ghez fordult, amelyet a hallgat&oacute; &eacute;s a szerző egyform&aacute;n &eacute;rt, &eacute;s nagyon &uuml;gyelt arra, hogy ne s&uuml;thess&eacute;k r&aacute; az ut&aacute;nz&aacute;s b&eacute;lyeg&eacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A besz&eacute;lget&eacute;s sor&aacute;n t&ouml;bb r&eacute;szletet hallgathattunk meg a Gy&ouml;ngy&ouml;si Levente leg&uacute;jabb, A Mester &eacute;s Margarita c&iacute;mű oper&aacute;j&aacute;b&oacute;l, amely 24 z&aacute;rt sz&aacute;mb&oacute;l &aacute;ll&oacute; alkot&aacute;s. Műfajilag az opera&ndash;rockopera&ndash;musical &bdquo;fura hibridje&rdquo;, ahol a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző zenei st&iacute;lusok folyamatosan keverednek, t&aacute;rsulnak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Gy&ouml;ngy&ouml;si Levent&eacute;t nem ok n&eacute;lk&uuml;l tartj&aacute;k az egyik legjobb kort&aacute;rs magyar zeneszerzőnek, ezt a k&ouml;vetkeztet&eacute;st szűrhette le az est v&eacute;g&eacute;n a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g a meghallgatott operar&eacute;szletek &eacute;s a besz&eacute;lget&eacute;s alapj&aacute;n. Szem&eacute;lyis&eacute;ge &eacute;s alkot&oacute;i v&eacute;n&aacute;ja szimbi&oacute;zisban &eacute;l egym&aacute;ssal: a frapp&aacute;ns megfogalmaz&aacute;sok &eacute;s az eleg&aacute;ns humor mellett alapos felk&eacute;sz&uuml;lts&eacute;gű, roppant tehets&eacute;ges műv&eacute;sz profilja rajzol&oacute;dott ki.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Nagy-Hint&oacute;s Diana, <a href=\"http://szabadsag.ro/-/gyongyosi-levente-zeneszerzo-legujabb-szerelmerol-\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2017. okt&oacute;ber 27.</a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Fot&oacute;: Horv&aacute;th L&aacute;szl&oacute;</p>\n', created = 1527205725, expire = 1527292125, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2ac966ef7f25ab6ff82bd5cfc23dbc73' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527205725, expire = 1527292125, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527205725, expire = 1527292125, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527205725, expire = 1527292125, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527205725, expire = 1527292125, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527205725, expire = 1527292125, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527205725, expire = 1527292125, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2017. október 27.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Az alkotó művészek, így a zeneszerzők esetében is gyakran előfordul, hogy egy-egy alkotásuk annyira a szívükhöz nő, hogy arra a legnemesebb szeretettel gondolnak. Így van ezzel Gyöngyösi Levente erdélyi származású zeneszerző is: a Györkös-emlékházban megtartott októberi ZeneSzó alkalmával néhány gyerekkori emlék felderítése mellett csak legutolsó művéről, a Bulgakov-regény nyomán készült A Mester és Margarita című operájáról beszélt, amelynek ősbemutatója idén nyáron volt Magyarországon.

Gyöngyösi Leventével (jobbról) Horváth Zoltán beszélgetett.

Bevezetőjében Kós Katalin, a Györkös-ház ügyvezetője visszaemlékezett arra, hogy pont húsz évvel ezelőtt, az akkor még ötödéves budapesti zeneakadémiai hallgató Gyöngyösi Levente a Györkös-házban tartott egy szerzői estet. Az eltelt húsz évben a zeneszerző sikeres pályát futott be, munkásságát rangos díjakkal ismerték el. 

Gyöngyösi Levente és az est moderátora, Horváth Zoltán zongoraművész egykor osztálytársak voltak a kolozsvári zenelíceumban, így tehát nem volt nehéz feleleveníteni a közös gyerekkori emlékeket. Mindketten megegyeztek abban, hogy az 1980-as évekbeli itteni nehéz körülmények ellenére szép gyerekkoruk volt, sok kellemes emlékkel.

Elhangzott az is, hogy Gyöngyösi Levente zeneszerzői „gyökerei” sokrétűek: a reneszánsztól és a barokktól kezdődően egészen a kortárs magyar zenéig terjednek. Talán ennek is tudható be az, hogy Gyöngyösi zenéjében egyfajta kollektív zenei emlékezet jelenik meg.

A meghívott elmondta: alkotásaiban főleg ahhoz a zenei örökséghez fordult, amelyet a hallgató és a szerző egyformán ért, és nagyon ügyelt arra, hogy ne süthessék rá az utánzás bélyegét.

A beszélgetés során több részletet hallgathattunk meg a Gyöngyösi Levente legújabb, A Mester és Margarita című operájából, amely 24 zárt számból álló alkotás. Műfajilag az opera–rockopera–musical „fura hibridje”, ahol a különböző zenei stílusok folyamatosan keverednek, társulnak.

Gyöngyösi Leventét nem ok nélkül tartják az egyik legjobb kortárs magyar zeneszerzőnek, ezt a következtetést szűrhette le az est végén a közönség a meghallgatott operarészletek és a beszélgetés alapján. Személyisége és alkotói vénája szimbiózisban él egymással: a frappáns megfogalmazások és az elegáns humor mellett alapos felkészültségű, roppant tehetséges művész profilja rajzolódott ki.

Nagy-Hintós Diana, Szabadság, 2017. október 27.

Fotó: Horváth László

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés