ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

A gyógynövényekről tartott előadást Kolozsváron Macalik Ernő biológus

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2ada013592e2a9dd6e14f7b839fd27d2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>A v&iacute;rusos t&uuml;dőgyullad&aacute;st nem lehet kamilla te&aacute;val meggy&oacute;gy&iacute;tani, ugyanakkor a gy&oacute;gyszeres, illetve gy&oacute;gyn&ouml;v&eacute;nyes kezel&eacute;s k&ouml;lcs&ouml;n&ouml;sen kieg&eacute;sz&iacute;ti egym&aacute;st &ndash; hangzott el t&ouml;bbek k&ouml;zt Macalik Ernő biol&oacute;gus Gy&oacute;gyn&ouml;v&eacute;nyek jelenidőben c&iacute;mű előad&aacute;s&aacute;ban, az erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert eml&eacute;kh&aacute;za &aacute;ltal műk&ouml;dtetett Ember &eacute;s Term&eacute;szet Koll&eacute;gium harmadik &eacute;vadj&aacute;nak nyit&oacute; rendezv&eacute;ny&eacute;n Kolozsv&aacute;ron.</em></p>\n<div>\n<p class=\"rtecenter\">\n <span style=\"font-size:10px;\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/676\" /><br />\n Macalik Ernő</span></p>\n</div>\n<p class=\"rtejustify\">\n Macalik Ernő r&ouml;vid t&ouml;rt&eacute;neti &aacute;ttekint&eacute;s&eacute;ben elmondta: a &ldquo;s&ouml;t&eacute;t k&ouml;z&eacute;pkor&rdquo; kor&aacute;nt sem volt annyira s&ouml;t&eacute;t, mint ahogyan azt sokan lefestett&eacute;k, hiszen p&eacute;ld&aacute;ul a benc&eacute;s szerzetesek amellett, hogy m&aacute;s tudom&aacute;nyokkal is foglalkoztak, gy&oacute;gy&iacute;tottak m&aacute;r.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&ouml;z&eacute;pkor v&eacute;g&eacute;n munk&aacute;lkod&oacute; Paracelsus, alkimista &eacute;s sz&eacute;lh&aacute;mos nev&eacute;hez fűződik az &uacute;gynevezett szignat&uacute;ra tan megalkot&aacute;sa. Szeml&eacute;ltet&eacute;sk&eacute;nt a biol&oacute;gus elmondta: ez azt jelentette, hogy p&eacute;ld&aacute;ul a di&oacute; belseje az emberi agy&eacute;hoz&nbsp; hasonl&iacute;t &eacute;s ez&eacute;rt az j&oacute;t tesz az agynak, k&eacute;sőbb kider&uuml;lt, a di&oacute; val&oacute;ban mem&oacute;ria serkentő. (A szignat&uacute;ratan az eur&oacute;pai n&eacute;pek k&ouml;r&eacute;ben sok&aacute;ig &eacute;lő hiedelem, mely szerint az &eacute;lől&eacute;nyek valamihez val&oacute; hasonl&oacute;s&aacute;ga vagy sz&iacute;ne jel&ouml;li orvosi rendeltet&eacute;s&uuml;ket &ndash; szerk.megj.) K&eacute;sőbb az alkimist&aacute;k aranygy&aacute;rt&aacute;si l&aacute;zukban &ndash; mintegy &ldquo;mell&eacute;kterm&eacute;kk&eacute;nt&rdquo; lerakt&aacute;k a modern k&eacute;mia &eacute;s ezzel a szintetikus gy&oacute;gyszergy&aacute;rt&aacute;s alapjait.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Idők&ouml;zben a n&eacute;pi gy&oacute;gyn&ouml;v&eacute;nyeket alkalmaz&oacute; gy&oacute;gy&aacute;szatb&oacute;l kiv&aacute;lt a fitoter&aacute;pia, amely m&aacute;r&nbsp; tudom&aacute;nyos m&oacute;dszerekkel, k&iacute;s&eacute;rletekkel tudta&nbsp; igazolni a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző n&ouml;v&eacute;nyek gy&oacute;gyhat&aacute;s&aacute;t. &ldquo;A fitoter&aacute;pia a n&eacute;pi gy&oacute;gy&aacute;szattal szemben tudom&aacute;nyos m&eacute;r&eacute;seken alapul: hissz&uuml;k, amit l&aacute;tunk&rdquo; &ndash; fogalmazott Macalik Ernő.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Mint r&eacute;szletezte, ma m&aacute;r a gy&oacute;gyszergy&aacute;rt&oacute;k kutatj&aacute;k, hogy az őserdőben &eacute;lő t&ouml;rzsek var&aacute;zsl&oacute;i milyen n&ouml;v&eacute;nyeket haszn&aacute;lnak gy&oacute;gy&iacute;t&aacute;sra, hiszen a n&ouml;v&eacute;nyekből kivont hat&oacute;anyagb&oacute;l gyakran k&eacute;sz&uuml;l szintetikus gy&oacute;gyszer. Macalik Ernő hangs&uacute;lyozta,&nbsp; a fitoter&aacute;pia szerepe elsősorban a megelőz&eacute;sben, a regener&aacute;l&oacute;d&aacute;sban rejlik. V&aacute;szonra kivet&iacute;tett k&eacute;pekkel szeml&eacute;ltette, hogy hogyan gy&oacute;gy&iacute;tottak meg &eacute;g&eacute;si sebeket. Hozz&aacute;fűzte, a lehető legegyszerűbb k&eacute;sz&iacute;tm&eacute;ny a tea, amelyet szerinte &ldquo;tizan&rdquo;-nak k&eacute;ne h&iacute;vni, hogy a tea n&eacute;v megmaradhasson az eredeti tea n&ouml;v&eacute;nyből k&eacute;sz&iacute;tett serkentő ital sz&aacute;m&aacute;ra.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &ldquo;A vil&aacute;g legjobb old&oacute;szere a v&iacute;z, egyetlen n&ouml;v&eacute;nyből 5-600 anyagot k&eacute;pes kivonni&rdquo; &ndash; magyar&aacute;zta. Kifejtette: ha csak egyetlen hat&oacute;anyagot&nbsp; vonunk ki a n&ouml;v&eacute;nyből, az nem lesz annyira hat&eacute;kony, mintha a t&ouml;bbi, a n&ouml;v&eacute;nyből kivonhat&oacute;, de &ouml;nmag&aacute;ban nem hat&oacute;anyaggal egy&uuml;tt haszn&aacute;ljuk. Hozz&aacute;fűzte: p&eacute;ld&aacute;ul a gyomorfek&eacute;ly kezelhető fitoter&aacute;pi&aacute;val, a gy&oacute;gyn&ouml;v&eacute;nyekből k&eacute;sz&uuml;lt te&aacute;knak ugyanakkor placebo hat&aacute;sa is van, amely a term&eacute;szettudom&aacute;ny szempontj&aacute;b&oacute;l r&ouml;hej, de a ter&aacute;pia szempontj&aacute;b&oacute;l&nbsp; rendk&iacute;v&uuml;l hasznos.</p>\n<p> Kiss Előd-Gergely, <a href=\"http://www.kronika.ro/index.php?action=open&amp;res=68042\" target=\"_blank\">Kr&oacute;nika, 2012. okt&oacute;ber 11.</a></p>\n', created = 1524185711, expire = 1524272111, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2ada013592e2a9dd6e14f7b839fd27d2' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524185711, expire = 1524272111, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524185711, expire = 1524272111, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524185711, expire = 1524272111, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524185711, expire = 1524272111, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524185711, expire = 1524272111, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524185711, expire = 1524272111, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Krónika, 2012. október 11.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A vírusos tüdőgyulladást nem lehet kamilla teával meggyógyítani, ugyanakkor a gyógyszeres, illetve gyógynövényes kezelés kölcsönösen kiegészíti egymást – hangzott el többek közt Macalik Ernő biológus Gyógynövények jelenidőben című előadásában, az erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Györkös Mányi Albert emlékháza által működtetett Ember és Természet Kollégium harmadik évadjának nyitó rendezvényén Kolozsváron.


Macalik Ernő

Macalik Ernő rövid történeti áttekintésében elmondta: a “sötét középkor” koránt sem volt annyira sötét, mint ahogyan azt sokan lefestették, hiszen például a bencés szerzetesek amellett, hogy más tudományokkal is foglalkoztak, gyógyítottak már.

A középkor végén munkálkodó Paracelsus, alkimista és szélhámos nevéhez fűződik az úgynevezett szignatúra tan megalkotása. Szemléltetésként a biológus elmondta: ez azt jelentette, hogy például a dió belseje az emberi agyéhoz  hasonlít és ezért az jót tesz az agynak, később kiderült, a dió valóban memória serkentő. (A szignatúratan az európai népek körében sokáig élő hiedelem, mely szerint az élőlények valamihez való hasonlósága vagy színe jelöli orvosi rendeltetésüket – szerk.megj.) Később az alkimisták aranygyártási lázukban – mintegy “melléktermékként” lerakták a modern kémia és ezzel a szintetikus gyógyszergyártás alapjait.

Időközben a népi gyógynövényeket alkalmazó gyógyászatból kivált a fitoterápia, amely már  tudományos módszerekkel, kísérletekkel tudta  igazolni a különböző növények gyógyhatását. “A fitoterápia a népi gyógyászattal szemben tudományos méréseken alapul: hisszük, amit látunk” – fogalmazott Macalik Ernő.

Mint részletezte, ma már a gyógyszergyártók kutatják, hogy az őserdőben élő törzsek varázslói milyen növényeket használnak gyógyításra, hiszen a növényekből kivont hatóanyagból gyakran készül szintetikus gyógyszer. Macalik Ernő hangsúlyozta,  a fitoterápia szerepe elsősorban a megelőzésben, a regenerálódásban rejlik. Vászonra kivetített képekkel szemléltette, hogy hogyan gyógyítottak meg égési sebeket. Hozzáfűzte, a lehető legegyszerűbb készítmény a tea, amelyet szerinte “tizan”-nak kéne hívni, hogy a tea név megmaradhasson az eredeti tea növényből készített serkentő ital számára.

“A világ legjobb oldószere a víz, egyetlen növényből 5-600 anyagot képes kivonni” – magyarázta. Kifejtette: ha csak egyetlen hatóanyagot  vonunk ki a növényből, az nem lesz annyira hatékony, mintha a többi, a növényből kivonható, de önmagában nem hatóanyaggal együtt használjuk. Hozzáfűzte: például a gyomorfekély kezelhető fitoterápiával, a gyógynövényekből készült teáknak ugyanakkor placebo hatása is van, amely a természettudomány szempontjából röhej, de a terápia szempontjából  rendkívül hasznos.

Kiss Előd-Gergely, Krónika, 2012. október 11.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés