ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap
AKTUÁLIS

Sajtóvisszhang - 2014

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:364d20cebec5db8ecdd99ec229c19449' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Ilyen a szem&eacute;t term&eacute;szete. Kiv&eacute;ve, ha hullad&eacute;knak tekinted, &eacute;s kezdesz vele valamit. Gyorstalpal&oacute; a szem&eacute;thegyektől a szem&eacute;tszigetekig.</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:364d20cebec5db8ecdd99ec229c19449' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:022175e4e23d5951743e9ccce3b48483' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &ndash; &Eacute;desap&aacute;m nem szerette a puha anyagokat, amikor megk&eacute;rdezt&eacute;k, hogy mi&eacute;rt nem farag f&aacute;ba, mindig azt mondta, hogy az neki t&uacute;l puha. Kőből is a kem&eacute;nyebb t&iacute;pusokat kedvelte, a vulk&aacute;ni kőzeteket &eacute;s a s&uuml;ttői m&eacute;szk&ouml;vet, valamint a bronzt, b&aacute;r ez a k&eacute;t anyag eg&eacute;szen k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző technik&aacute;t &eacute;s hozz&aacute;&aacute;ll&aacute;st k&iacute;v&aacute;n &ndash; magyar&aacute;zta Andr&aacute;si B&aacute;lint szerd&aacute;n d&eacute;lut&aacute;n az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&aacute;ban, Andr&aacute;ssy Kurta J&aacute;nos szobr&aacute;szműv&eacute;sz, s&aacute;rospataki d&iacute;szpolg&aacute;r ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;nak megnyit&oacute;j&aacute;n.</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:022175e4e23d5951743e9ccce3b48483' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:86c0c46d11e891e0ac9632df6bff7173' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A S&aacute;rospataki K&eacute;pt&aacute;r &eacute;vek &oacute;ta t&ouml;rekszik arra, hogy a gyűjtem&eacute;nyeiben tal&aacute;lhat&oacute; műt&aacute;rgyak ne csup&aacute;n az int&eacute;zm&eacute;ny falai k&ouml;z&ouml;tt legyen l&aacute;that&oacute;k.&nbsp;&Iacute;gy ker&uuml;lt sor Domj&aacute;n J&oacute;zsef műveiből szervezet ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sra Nagyb&aacute;ny&aacute;n, Pozsonyban &eacute;s Kolozsv&aacute;ron. Most pedig Andr&aacute;ssy Kurta J&aacute;nos műv&eacute;szet&eacute;t mutatj&aacute;k be Kolozsv&aacute;ron a EMKE&nbsp;Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:86c0c46d11e891e0ac9632df6bff7173' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3e0fcd9036ceda30ae22d50aef921719' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A kolozsv&aacute;ri zen&eacute;szek &aacute;ltal j&oacute;l ismert &eacute;s kedvelt hegedűműv&eacute;sz, M&aacute;rkos Albert volt a Gy&ouml;rk&ouml;s-eml&eacute;kh&aacute;zban havi rendszeress&eacute;ggel megrendezett ZeneSz&oacute; vend&eacute;ge november 19-&eacute;n. Besz&eacute;lgetőt&aacute;rsa Simon G&aacute;bor, a Kolozsv&aacute;ri Magyar Opera nyugalmazott igazgat&oacute;ja volt.</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3e0fcd9036ceda30ae22d50aef921719' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9b09685cb20bb9ff23337eccf6d9b14c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <font color=\"#1B3735\">Hidak, korok, Budapest c&iacute;mmel nyitottak ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st a nagyszebeni Ars Hungarica harmadik napj&aacute;n, p&eacute;nteken kora d&eacute;lut&aacute;n a Thalia Filharm&oacute;nia alagsor&aacute;ban.</font></p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9b09685cb20bb9ff23337eccf6d9b14c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:a6734e599a4686b1599bc9704d41aeb3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div align=\"justify\" id=\"descriptionbody3\">\n <font color=\"#1B3735\">A Dr. Sz&aacute;sz P&aacute;l Magyar H&aacute;z csapat&aacute;nak szervez&eacute;s&eacute;ben, 225 mulatoz&oacute; kedvű b&aacute;loz&oacute; gyűlt &ouml;ssze Enyedről, B&uacute;z&aacute;sbocs&aacute;rdr&oacute;l, Torock&oacute;szentgy&ouml;rgyről, Harib&oacute;l, Gyulafeh&eacute;rv&aacute;rr&oacute;l, Magyarlap&aacute;dr&oacute;l, Bec&eacute;ből, Miriszl&oacute;r&oacute;l, Felvincről, T&ouml;visről, Lőrinczr&eacute;v&eacute;ről, Maros&uacute;jv&aacute;rr&oacute;l, Csombordr&oacute;l, Vajasdr&oacute;l, &eacute;s m&eacute;g n&eacute;h&aacute;ny helyről.</font></div>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:a6734e599a4686b1599bc9704d41aeb3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:094ae7b8691a9c580bc4170af21c2387' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Barangolni a műv&eacute;sz alkot&oacute;h&aacute;z&aacute;ban, gy&ouml;ny&ouml;rk&ouml;dni a k&eacute;zzel festett b&uacute;torzat&aacute;ban, besz&iacute;vni az őt inspir&aacute;l&oacute; k&ouml;nyvek &ouml;ssze&eacute;rt illat&aacute;t, eml&eacute;kmadzagunkra fűzni szem&eacute;lyes &eacute;s haszn&aacute;lati t&aacute;rgyainak l&aacute;tv&aacute;nyvil&aacute;g&aacute;t, &eacute;s a festm&eacute;nyek&hellip; Az egym&aacute;s ut&aacute;n cs&uuml;ngő alkot&oacute;i &bdquo;&eacute;nt&uuml;kr&ouml;k&rdquo; sz&iacute;nes ord&iacute;toz&aacute;sa, melyet csak a műv&eacute;sszel h&aacute;zass&aacute;gban &aacute;ll&oacute; falak sz&oacute;laltathatnak meg ennyire őszint&eacute;n. Ker&uuml;lhet-e enn&eacute;l k&ouml;zelebb a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g a műv&eacute;szhez? Aligha.</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:094ae7b8691a9c580bc4170af21c2387' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:dd6e22e014d5b211b242e88cfd6762b6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Eml&eacute;kező kerekasztal-besz&eacute;lget&eacute;s zajlott kedd d&eacute;lut&aacute;n a Gy&ouml;r&shy;k&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&shy;ban, az int&eacute;zm&eacute;ny fenn&aacute;ll&aacute;s&aacute;&shy;nak h&uacute;sz&eacute;ves &eacute;vfordul&oacute;ja al&shy;kalm&aacute;val, ugyanis k&eacute;t &eacute;vtized&shy;del ezelőtt, 1994 augusztus&aacute;&shy;ban avatt&aacute;k fel az Erd&eacute;lyi Ma&shy;gyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;&shy;let (EMKE) &eacute;gisze alatt műk&ouml;dő k&ouml;zpontot.</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:dd6e22e014d5b211b242e88cfd6762b6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d1e28028103b7a732934f900a1a056b7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z&aacute;nak k&eacute;t &eacute;vtized&eacute;ről besz&eacute;lgettek Kolozsv&aacute;ron, kedden d&eacute;lut&aacute;n.</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d1e28028103b7a732934f900a1a056b7' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:fe3176351a6c1fed38848f8ea3dec96f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Ol&aacute;h Bogl&aacute;rka Eszter 2014. j&uacute;nius 18-&aacute;n a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban tartott nagy sikerű előad&oacute;estet. Ennek kapcs&aacute;n V&iacute;g Emese besz&eacute;lgetett az ifj&uacute; műv&eacute;sznővel a kolozsv&aacute;ri telev&iacute;zi&oacute; st&uacute;di&oacute;j&aacute;ban.</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:fe3176351a6c1fed38848f8ea3dec96f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:51fde16ffcdd809f97819997d4bc5058' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Kal&oacute; Imre szomolyai bor&aacute;sz volt a bork&oacute;stol&aacute;ssal egybek&ouml;t&ouml;tt borismereti előad&aacute;ssorozat legut&oacute;bbi vend&eacute;ge p&eacute;ntek este a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:51fde16ffcdd809f97819997d4bc5058' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:13b414949dc4f0960239fff06bfed36d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Hallgattam a Gy&ouml;rk&ouml;s h&aacute;zban, az Erd&eacute;lyi Figyelő Versverseny&eacute;n Mark&oacute; B&eacute;la Csatolm&aacute;ny c&iacute;mű vers&eacute;t, &eacute;s hirtelen bel&eacute;m villant, előh&iacute;v&oacute;dott, megfogalmaz&oacute;dott bennem, mi&eacute;rt tud mindennek ellen&eacute;re m&eacute;g mindig ink&aacute;bb norm&aacute;lis hely lenni ez az Erd&eacute;ly, ez a hely, melyet annyira szeretek, m&aacute;skor meg annyira gyűl&ouml;l&ouml;k.</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:13b414949dc4f0960239fff06bfed36d' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:05eb3aa73eb6f60ab4f803a6179bd9ad' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &Iacute;gy is &ouml;sszegezhetj&uuml;k a kolozsv&aacute;ri Versverseny tanuls&aacute;gait. G&aacute;laest sok derűvel, borral &eacute;s Mark&oacute; B&eacute;l&aacute;val.</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:05eb3aa73eb6f60ab4f803a6179bd9ad' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:d9c01b94bdb9c5d913420a5d7a2464e8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Napi &ouml;t eur&oacute;val v&eacute;gigutazta a f&eacute;l vil&aacute;got. Stoppolt vőleg&eacute;nynek &ouml;lt&ouml;zve, de a m&iacute;nusz harmincfokos lappf&ouml;ldi kaland sem hi&aacute;nyzik a bakancslist&aacute;j&aacute;r&oacute;l.</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:d9c01b94bdb9c5d913420a5d7a2464e8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b77ea66389640959dd23a38784b9a21a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Zenesz&oacute; egy borkedvelő, főzni szerető karmesterrel</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b77ea66389640959dd23a38784b9a21a' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:26f2118d858f4aeff5ff325549652612' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n H&aacute;rom v&aacute;rosban dolgozik, pedig &uacute;gy &eacute;rzi, egy j&oacute; karmesternek keveset &eacute;s j&oacute;l kell dirig&aacute;lnia. Ami&oacute;ta azt mondt&aacute;k neki, hogy oper&aacute;t csak az őr&uuml;ltek vez&eacute;nyelnek - oper&aacute;t vez&eacute;nyel. Jank&oacute; Zsolt maximalista mindenben, &iacute;gy a j&oacute; borok keres&eacute;s&eacute;ben &eacute;s a főz&eacute;sben is - ez ut&oacute;bbit soha nem v&eacute;gzi recept szerint, hanem előbb &aacute;tdolgozza, meghangszereli az &eacute;teleket.</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:26f2118d858f4aeff5ff325549652612' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:421b78e4e77a52c2cfe1f4fba8b78300' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n M&iacute;g a fi&oacute;kok alj&aacute;n lapul&oacute; csal&aacute;di fot&oacute;kon l&aacute;that&oacute; d&eacute;d- &eacute;s &uuml;knagymam&aacute;ink legfennebb mese form&aacute;j&aacute;ban szembes&uuml;lhettek az űrhaj&oacute;z&aacute;ssal, a mai ifjabb gener&aacute;ci&oacute;k abban is rem&eacute;nykedhetnek, hogy r&eacute;szesei lesznek egy ilyen &bdquo;kiruccan&aacute;snak&rdquo;.</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:421b78e4e77a52c2cfe1f4fba8b78300' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:bb57c1e06de7304bb6bbf3a2498025cb' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Cs&ouml;ndes adventi cseveg&eacute;snek indult, messzire kalandoz&oacute;, tartalmas eszmecser&eacute;be fordult a kolozsv&aacute;r-kerekdombi Jakab G&aacute;bor p&aacute;pai k&aacute;pl&aacute;nnal, szentsz&eacute;ki tan&aacute;csossal folytatott besz&eacute;lget&eacute;s&uuml;nk az EMKE Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z besz&eacute;lget&otilde; estjei egyik&eacute;n.</p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:bb57c1e06de7304bb6bbf3a2498025cb' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1526816243, expire = 1526902643, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Amit kidobsz, az visszajön hozzád

Ilyen a szemét természete. Kivéve, ha hulladéknak tekinted, és kezdesz vele valamit. Gyorstalpaló a szeméthegyektől a szemétszigetekig.

foter.ro, 2014. december 11.
01/19/2016 - 10:42
Andrássy Kurta János-tárlat nyílt Kolozsváron

– Édesapám nem szerette a puha anyagokat, amikor megkérdezték, hogy miért nem farag fába, mindig azt mondta, hogy az neki túl puha. Kőből is a keményebb típusokat kedvelte, a vulkáni kőzeteket és a süttői mészkövet, valamint a bronzt, bár ez a két anyag egészen különböző technikát és hozzáállást kíván – magyarázta Andrási Bálint szerdán délután az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházában, Andrássy Kurta János szobrászművész, sárospataki díszpolgár kiállításának megnyitóján.

Szabadság, 2014. november 28.
01/19/2016 - 10:42
Andrássy Kurta János kiállítás nyílt Kolozsváron

A Sárospataki Képtár évek óta törekszik arra, hogy a gyűjteményeiben található műtárgyak ne csupán az intézmény falai között legyen láthatók. Így került sor Domján József műveiből szervezet kiállításra Nagybányán, Pozsonyban és Kolozsváron. Most pedig Andrássy Kurta János művészetét mutatják be Kolozsváron a EMKE Györkös Mányi Albert Emlékházban.

sarospatak.hu, 2014. november 27.
01/19/2016 - 10:42
Márkos Albert hegedűművész volt a novemberi ZeneSzó vendége

A kolozsvári zenészek által jól ismert és kedvelt hegedűművész, Márkos Albert volt a Györkös-emlékházban havi rendszerességgel megrendezett ZeneSzó vendége november 19-én. Beszélgetőtársa Simon Gábor, a Kolozsvári Magyar Opera nyugalmazott igazgatója volt.

Szabadság, 2014. november 21.
01/19/2016 - 10:42
Ars Hungarica: szórvány és tömb találkozása

Hidak, korok, Budapest címmel nyitottak kiállítást a nagyszebeni Ars Hungarica harmadik napján, pénteken kora délután a Thalia Filharmónia alagsorában.

Szabadság, 2014. november 17.
01/19/2016 - 10:42
VII. Nagyenyedi Magyar Kulturális Napok
A Dr. Szász Pál Magyar Ház csapatának szervezésében, 225 mulatozó kedvű bálozó gyűlt össze Enyedről, Búzásbocsárdról, Torockószentgyörgyről, Hariból, Gyulafehérvárról, Magyarlapádról, Becéből, Miriszlóról, Felvincről, Tövisről, Lőrinczrévéről, Marosújvárról, Csombordról, Vajasdról, és még néhány helyről.
Szabadság, 2014. november 15.
01/19/2016 - 10:42
Hagyatékból örökségbe

Barangolni a művész alkotóházában, gyönyörködni a kézzel festett bútorzatában, beszívni az őt inspiráló könyvek összeért illatát, emlékmadzagunkra fűzni személyes és használati tárgyainak látványvilágát, és a festmények… Az egymás után csüngő alkotói „éntükrök” színes ordítozása, melyet csak a művésszel házasságban álló falak szólaltathatnak meg ennyire őszintén. Kerülhet-e ennél közelebb a közönség a művészhez? Aligha.

Művelődés, 2014. szeptember
01/14/2010 - 12:00
Jubilált a Györkös Mányi Albert Emlékház

Emlékező kerekasztal-beszélgetés zajlott kedd délután a Györ­kös Mányi Albert Emlékház­ban, az intézmény fennállásá­nak húszéves évfordulója al­kalmával, ugyanis két évtized­del ezelőtt, 1994 augusztusá­ban avatták fel az Erdélyi Ma­gyar Közművelődési Egyesü­let (EMKE) égisze alatt működő központot.

Szabadság, 2014. augusztus 21.
01/15/2010 - 15:32
A Györkös Mányi Albert Emlékház két évtizedéről beszélgettek

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Györkös Mányi Albert Emlékházának két évtizedéről beszélgettek Kolozsváron, kedden délután.

Új Magyar Szó, 2014. augusztus 19.
03/25/2014 - 10:34
Zongoraest a Györkös Mányi Albert Emlékházban

Oláh Boglárka Eszter 2014. június 18-án a Györkös Mányi Albert Emlékházban tartott nagy sikerű előadóestet. Ennek kapcsán Víg Emese beszélgetett az ifjú művésznővel a kolozsvári televízió stúdiójában.

Erdélyi Figyelő, 2014. június 25.
01/19/2016 - 10:42
Szőlő- és borkultúra: újjáélesztett történelmi magyar tradíciók

Kaló Imre szomolyai borász volt a borkóstolással egybekötött borismereti előadássorozat legutóbbi vendége péntek este a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

www.emke.ro, 2014. május 17.
01/14/2010 - 12:00
Erdélyi álompolgárok

Hallgattam a Györkös házban, az Erdélyi Figyelő Versversenyén Markó Béla Csatolmány című versét, és hirtelen belém villant, előhívódott, megfogalmazódott bennem, miért tud mindennek ellenére még mindig inkább normális hely lenni ez az Erdély, ez a hely, melyet annyira szeretek, máskor meg annyira gyűlölök.

foter.ro, 2014. május 4.
01/19/2016 - 10:42
A vers az, amit lájkolni kell

Így is összegezhetjük a kolozsvári Versverseny tanulságait. Gálaest sok derűvel, borral és Markó Bélával.

foter.ro, 2014. április 27.
01/19/2016 - 10:42
Erdélyi stoppos Európa sztrádáin

Napi öt euróval végigutazta a fél világot. Stoppolt vőlegénynek öltözve, de a mínusz harmincfokos lappföldi kaland sem hiányzik a bakancslistájáról.

manna.ro, 2014. február 3.
01/14/2010 - 12:00
„A zenekarhoz tisztelettel kell közeledni”

Zeneszó egy borkedvelő, főzni szerető karmesterrel

Szabadság, 2014. február 1.
01/14/2010 - 12:00
Jankó Zsolt karmester, aki az ételeket is „meghangszereli”

Három városban dolgozik, pedig úgy érzi, egy jó karmesternek keveset és jól kell dirigálnia. Amióta azt mondták neki, hogy operát csak az őrültek vezényelnek - operát vezényel. Jankó Zsolt maximalista mindenben, így a jó borok keresésében és a főzésben is - ez utóbbit soha nem végzi recept szerint, hanem előbb átdolgozza, meghangszereli az ételeket.

Új Magyar Szó, 2014. január 30.
01/14/2010 - 12:00
Vernétől a hétvégi űrkirándulásig

Míg a fiókok alján lapuló családi fotókon látható déd- és üknagymamáink legfennebb mese formájában szembesülhettek az űrhajózással, a mai ifjabb generációk abban is reménykedhetnek, hogy részesei lesznek egy ilyen „kiruccanásnak”.

Erdélyi Riport, 2014. január 26.
01/14/2010 - 12:00
Nyitott szemmel III. Zarándoklás önmagunkhoz

Csöndes adventi csevegésnek indult, messzire kalandozó, tartalmas eszmecserébe fordult a kolozsvár-kerekdombi Jakab Gábor pápai káplánnal, szentszéki tanácsossal folytatott beszélgetésünk az EMKE Györkös Mányi Albert Emlékház beszélgetõ estjei egyikén.

Művelődés, 2014. január
01/14/2010 - 12:00
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés