ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Gróf Bánffy Miklós sikere Kolozsváron

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f59188749aa081c6ec0802a07e44f67c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Kolozsv&aacute;r - A Magyarorsz&aacute;gi Orsz&aacute;gos Sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;neti M&uacute;zeum &eacute;s Int&eacute;zet valamint a Communitas Alap&iacute;tv&aacute;ny t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;val Kolozsv&aacute;rra &eacute;rkezett az a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, melynek &ouml;tletgazd&aacute;ja, megval&oacute;s&iacute;t&oacute;ja a kolozsv&aacute;ri sz&uuml;let&eacute;sű, de jelenleg Magyarorsz&aacute;gon &eacute;lő, &eacute;s dolgoz&oacute;, Szebeni Zsuzsa. A műv&eacute;szi kivitelezője Szebeni-Szab&oacute; R&oacute;bert.</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Gr&oacute;f B&aacute;nffy Mikl&oacute;s (Kolozsv&aacute;r 1873- Budapest 1950) &eacute;let&eacute;t, munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t bemutat&oacute; v&aacute;ndorki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s m&aacute;sodik &aacute;llom&aacute;sa Kolozsv&aacute;ron k&eacute;t int&eacute;zm&eacute;nyt is birtok&aacute;ba vett, a Rem&eacute;nyik S&aacute;ndor Gal&eacute;ri&aacute;t &eacute;s a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zat.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A ki&aacute;ll&iacute;tott anyag, rendk&iacute;v&uuml;l &aacute;tgondoltan is, a maga nem&eacute;ben hatalmas. A molin&oacute;kon (kifesz&iacute;thető v&aacute;sznak) 284 k&eacute;p &eacute;s k&eacute;pfeldolgoz&aacute;s, valamint embl&eacute;ma jelenik meg. A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s keret&eacute;n bel&uuml;l falra ker&uuml;lt m&eacute;g 73 fot&oacute; &eacute;s egy nagym&eacute;retű terv m&aacute;solata, mely a Sz&eacute;kely Nemzeti M&uacute;zeum sz&aacute;m&aacute;ra k&eacute;sz&uuml;lt. A tabl&oacute;kon szereplő karakterek (&iacute;r&aacute;sjelek) sz&aacute;ma 106.906, ami 48 g&eacute;pelt oldalnyi terjedelemnek felel meg. Ebben a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sban megjelenik 14 &uacute;jdons&aacute;gnak sz&aacute;m&iacute;t&oacute; k&eacute;p, 8 kutat&aacute;si eredm&eacute;ny, egy eddig l&aacute;tensnek sz&aacute;m&iacute;that&oacute; dr&aacute;ma h&aacute;rom v&aacute;ltozata, eddig publik&aacute;latlan levelek. Kolozsv&aacute;ron, az utols&oacute; pillanatban, m&eacute;g bőv&uuml;lt egy kifaragott kőeml&eacute;k t&aacute;bl&aacute;val, amely az Erd&eacute;lyi Reform&aacute;tus P&uuml;sp&ouml;ks&eacute;g tulajdonak&eacute;nt visszaker&uuml;lendő Toldalagi- Korda palota h&aacute;zfal&aacute;n fog d&iacute;szelegni.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s l&eacute;trej&ouml;tt&eacute;t 13 int&eacute;zm&eacute;ny, &eacute;s t&ouml;bb mag&aacute;n szem&eacute;ly is seg&iacute;tette.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A dupl&aacute;n megnyitott ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s programja m&eacute;lt&oacute; volt a Kolozsv&aacute;ron sz&uuml;letett &eacute;s nevelkedett Gr&oacute;f B&aacute;nffy Mikl&oacute;shoz. Embers&eacute;ges tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t, sokoldal&uacute;s&aacute;g&aacute;t, politikai, műv&eacute;szi hajlamait, vagyon&aacute;nak &eacute;s főleg műv&eacute;szetet t&aacute;mogat&oacute; tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;nek megismertet&eacute;s&eacute;t jelenti azok sz&aacute;m&aacute;ra, akik csak a nevet ismerik, de az alkot&oacute; mec&eacute;n&aacute;s szerepet is bet&ouml;ltő emberről nagyon keveset tudnak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A Rem&eacute;nyik S&aacute;ndor Gal&eacute;ri&aacute;ban felsz&oacute;lal&aacute;si sorrendben a k&ouml;vetkező szem&eacute;lyis&eacute;gek mutatt&aacute;k be B&aacute;nffy sokoldal&uacute; tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t: D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let eln&ouml;ke, S&iacute;pos G&aacute;bor t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, lev&eacute;lt&aacute;ros, az Erd&eacute;lyi- M&uacute;zeumEgyes&uuml;let eln&ouml;ke &eacute;s Mur&aacute;din Jenő publicista, műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, egyetemi tan&aacute;r. A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző r&eacute;sz jelens&eacute;gei szerint ismertett&eacute;k.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az esem&eacute;nyt felvezető besz&eacute;d&eacute;ben D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n elmondta: egyezm&eacute;nyt k&ouml;t&ouml;ttek a Magyarorsz&aacute;gi Orsz&aacute;gos Sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;neti M&uacute;zeum &eacute;s Int&eacute;zettel egy nagyszab&aacute;s&uacute; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s szervez&eacute;s&eacute;re.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Gr&oacute;f B&aacute;nffy Mikl&oacute;s sokoldal&uacute; ember. Most a k&eacute;pzőműv&eacute;sz, főleg grafikai munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;t mutatj&aacute;k be.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n S&iacute;pos G&aacute;bor: A m&uacute;lt fel&eacute; fordul&aacute;s k&ouml;teless&eacute;g. A XX. sz&aacute;zad m&aacute;sodik fel&eacute;ben nem lehetett a magyar irodalommal &eacute;vtizedeken kereszt&uuml;l foglalkozni, nemesi sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute; szerző k&ouml;nyveit kiadni. B&aacute;nffy k&ouml;nyveit 1947 &eacute;s 1990 k&ouml;z&ouml;tt nem adt&aacute;k ki. Csak csal&aacute;di k&ouml;nyvt&aacute;rban fennmaradt B&aacute;nffy műveket lehetett olvasni azoknak, akiknek lehetős&eacute;ge ny&iacute;lhatott erre.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kort&aacute;rsai k&ouml;z&uuml;l sokan vitatt&aacute;k B&aacute;nffy irodalmi tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t. Azt nem tudt&aacute;k eld&ouml;nteni, amatőr vagy profi &iacute;r&oacute;. Ma m&aacute;r ez t&uacute;lhaladott &eacute;rvel&eacute;s, mert B&aacute;nffy művei &ouml;nmaguk&eacute;rt besz&eacute;lnek, &eacute;s tartalmuk, mondanival&oacute;juk r&eacute;v&eacute;n, azt a kort &eacute;s annak a kornak bizonyos r&eacute;teg&eacute;t, annak gondolkod&aacute;s&aacute;t &ouml;r&ouml;k&iacute;tik meg, irodalmi er&eacute;nyeinek biztos kezel&eacute;s&eacute;vel.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n B&aacute;nffy jog&aacute;sz v&eacute;gzetts&eacute;gű volt, &eacute;s k&ouml;z&eacute;leti politik&aacute;val foglalkozott. De nem ezzel v&aacute;lt ismertt&eacute;. Az Erd&eacute;lyi Helikon, az Erd&eacute;lyi Sz&eacute;pm&iacute;ves C&eacute;h a k&eacute;t vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute; k&ouml;z&ouml;tt az erd&eacute;lyi magyars&aacute;g sz&aacute;m&aacute;ra sok mindent jelentett. Alapos lev&eacute;lt&aacute;ri munka alapj&aacute;n m&eacute;g nem foglalt&aacute;k &ouml;ssze B&aacute;nffy politikai, k&ouml;z&eacute;leti tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Jelentős szerepet j&aacute;tszott az Erd&eacute;lyi Reform&aacute;tus Egyh&aacute;z &eacute;let&eacute;ben. 1948-ban mondatt&aacute;k le. Ekkor kellett politikai parancsra az egyh&aacute;zba bevonni a munk&aacute;soszt&aacute;ly k&eacute;pviselőit.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Marosi Ildik&oacute; a k&eacute;t vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute; k&ouml;zti erd&eacute;lyi irodalmi &eacute;let forr&aacute;sainak tanulm&aacute;nyoz&aacute;s&aacute;val foglalkozott.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Mur&aacute;din Jenő ismertet&eacute;s&eacute;ben a kor szok&aacute;saira helyezi a hangs&uacute;lyt. A főnemess&eacute;g azon magatart&aacute;s&aacute;ra, amely meghat&aacute;roz&oacute; volt az akkori időknek a megnyilv&aacute;nul&aacute;saiban. Amint mondta, gr&oacute;f volt, de m&aacute;r r&eacute;g abba hagyta. Az utols&oacute; polihisztornak Brassai S&aacute;muelt szokt&aacute;k nevezni. De B&aacute;nffy Mikl&oacute;s, K&oacute;s K&aacute;roly, szint&eacute;n annak tekinthető.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Gr&oacute;f B&aacute;nffy Mikl&oacute;s politikus, volt korm&aacute;nybiztos. &Iacute;r&oacute;, dr&aacute;ma&iacute;r&oacute;, grafikus, d&iacute;szlet, koszt&uuml;mtervező, sz&iacute;nh&aacute;zigazgat&oacute; &eacute;s intend&aacute;ns. 1917-ben Bart&oacute;k B&eacute;la F&aacute;b&oacute;l faragott kir&aacute;lyfi, 1918-ban a K&eacute;kszak&aacute;ll&uacute; herceg v&aacute;r&aacute;t mutatt&aacute;k be, melyeknek d&iacute;szleteit &eacute;s jelmezeit is tervezte. Az operai modernizmus ezekkel a d&iacute;szletekkel kezdőd&ouml;tt, amelyek nagy sikernek &ouml;rvendtek, egyetlen egy embert kiv&eacute;ve. Az a zeneszerző Bart&oacute;k B&eacute;la volt, mondv&aacute;n a d&iacute;szletek sz&eacute;ps&eacute;ge elvonja a figyelmet a zen&eacute;től.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1921-ben B&aacute;nffy mint k&uuml;l&uuml;gyminiszter r&eacute;sztvesz a Genfi B&eacute;kekonferencia &uuml;l&eacute;sein, ahol 21 karikat&uacute;r&aacute;t k&eacute;sz&iacute;t a jelenlevő k&uuml;l&uuml;gyminiszterekről. Ezeket a karikat&uacute;r&aacute;kat &aacute;ln&eacute;ven adja ki, &ouml;tsz&aacute;z p&eacute;ld&aacute;nyban. El&eacute;g elgondolkodtat&oacute;, ez a 21 karikat&uacute;ra a Genfi konferencia magyar &eacute;rdekess&eacute;ge.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1926-ban visszat&eacute;r Erd&eacute;lybe. Az Erd&eacute;lyben megjelenő Helikon főszerkesztője. T&ouml;bb sz&aacute;z fametszetet &eacute;s rajzot k&eacute;sz&iacute;t, GBM- el szign&aacute;l. A Szegedi Szabadt&aacute;ri J&aacute;t&eacute;kok alkalm&aacute;val Mad&aacute;ch Imre Az Ember trag&eacute;di&aacute;j&aacute;t rendezi.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Szebeni Zsuzsa kiemelte, a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s csapatmunka. H&aacute;t h&oacute;nap alatt j&ouml;tt l&eacute;tre. Marosi Ildik&oacute;nak jelentős szerepe volt a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;si koncepci&oacute; megfogalmaz&aacute;s&aacute;ban.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Tov&aacute;bbi tervei: min&eacute;l t&ouml;bb helyre eljuttatni a v&aacute;ndorki&aacute;ll&iacute;t&aacute;snak k&eacute;sz&uuml;lt anyagot.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Maga a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s m&eacute;lt&aacute;n kapott kiemelt figyelmet Kolozsv&aacute;ron, hiszen az anyag lelkiismeretes &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa bizony&iacute;tja a legjobban az elk&eacute;pzel&eacute;s &eacute;letszeml&eacute;let&eacute;nek val&oacute;s volt&aacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Minden Erd&eacute;lyben &eacute;lő embernek csak tud&aacute;s ismeret&eacute;t bőv&iacute;theti az a &bdquo;hatalmas&rdquo; inform&aacute;ci&oacute;, amit felvonultat. Ez&eacute;rt is lehetne a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző tanint&eacute;zetek figyelm&eacute;be aj&aacute;nlani.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n D&aacute;vid Gyula irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, kiad&oacute;, arr&oacute;l a folyamatr&oacute;l eml&eacute;kezett meg, melyet a Kriterion k&ouml;nyvkiad&oacute; meg&eacute;lt. Amikor is a B&aacute;nffy k&ouml;nyv 1983-ban jelent meg, anyag&aacute;ban k&ouml;z&ouml;lte Az ember trag&eacute;di&aacute;j&aacute;nak rendez&eacute;se k&ouml;zben k&eacute;sz&uuml;lt f&eacute;nyk&eacute;peket. A nagy csal&oacute;d&aacute;s sz&aacute;m&aacute;ra az volt, hogy nem enged&eacute;lyezt&eacute;k az Erd&eacute;lyi Tril&oacute;gia kiad&aacute;s&aacute;t, amit az 1990-es esem&eacute;nyek ut&aacute;n tudt&aacute;k kiadni.</p>\n<p>\n Csomaf&aacute;y Ferenc, <a href=\"http://www.erdon.ro/grof-banffy-miklos-sikere-kolozsvaron/news-20110306-03494536\" target=\"_blank\">Erd&eacute;ly Online, 2011. m&aacute;rcius 6.</a></p>\n', created = 1527114015, expire = 1527200415, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f59188749aa081c6ec0802a07e44f67c' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114015, expire = 1527200415, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114015, expire = 1527200415, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114015, expire = 1527200415, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114015, expire = 1527200415, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114015, expire = 1527200415, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114015, expire = 1527200415, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Erdély Online, 2011. március 6.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Kolozsvár - A Magyarországi Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet valamint a Communitas Alapítvány támogatásával Kolozsvárra érkezett az a kiállítás, melynek ötletgazdája, megvalósítója a kolozsvári születésű, de jelenleg Magyarországon élő, és dolgozó, Szebeni Zsuzsa. A művészi kivitelezője Szebeni-Szabó Róbert.

Gróf Bánffy Miklós (Kolozsvár 1873- Budapest 1950) életét, munkásságát bemutató vándorkiállítás második állomása Kolozsváron két intézményt is birtokába vett, a Reményik Sándor Galériát és a Györkös Mányi Albert Emlékházat.

A kiállított anyag, rendkívül átgondoltan is, a maga nemében hatalmas. A molinókon (kifeszíthető vásznak) 284 kép és képfeldolgozás, valamint embléma jelenik meg. A kiállítás keretén belül falra került még 73 fotó és egy nagyméretű terv másolata, mely a Székely Nemzeti Múzeum számára készült. A tablókon szereplő karakterek (írásjelek) száma 106.906, ami 48 gépelt oldalnyi terjedelemnek felel meg. Ebben a kiállításban megjelenik 14 újdonságnak számító kép, 8 kutatási eredmény, egy eddig látensnek számítható dráma három változata, eddig publikálatlan levelek. Kolozsváron, az utolsó pillanatban, még bővült egy kifaragott kőemlék táblával, amely az Erdélyi Református Püspökség tulajdonaként visszakerülendő Toldalagi- Korda palota házfalán fog díszelegni.

A kiállítás létrejöttét 13 intézmény, és több magán személy is segítette.

A duplán megnyitott kiállítás programja méltó volt a Kolozsváron született és nevelkedett Gróf Bánffy Miklóshoz. Emberséges tevékenységét, sokoldalúságát, politikai, művészi hajlamait, vagyonának és főleg művészetet támogató tevékenységének megismertetését jelenti azok számára, akik csak a nevet ismerik, de az alkotó mecénás szerepet is betöltő emberről nagyon keveset tudnak.

A Reményik Sándor Galériában felszólalási sorrendben a következő személyiségek mutatták be Bánffy sokoldalú tevékenységét: Dáné Tibor Kálmán, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Sípos Gábor történész, levéltáros, az Erdélyi- MúzeumEgyesület elnöke és Murádin Jenő publicista, művészettörténész, egyetemi tanár. A kiállítást különböző rész jelenségei szerint ismertették.

Az eseményt felvezető beszédében Dáné Tibor Kálmán elmondta: egyezményt kötöttek a Magyarországi Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézettel egy nagyszabású kiállítás szervezésére.

Gróf Bánffy Miklós sokoldalú ember. Most a képzőművész, főleg grafikai munkásságát mutatják be.

Sípos Gábor: A múlt felé fordulás kötelesség. A XX. század második felében nem lehetett a magyar irodalommal évtizedeken keresztül foglalkozni, nemesi származású szerző könyveit kiadni. Bánffy könyveit 1947 és 1990 között nem adták ki. Csak családi könyvtárban fennmaradt Bánffy műveket lehetett olvasni azoknak, akiknek lehetősége nyílhatott erre.

Kortársai közül sokan vitatták Bánffy irodalmi tevékenységét. Azt nem tudták eldönteni, amatőr vagy profi író. Ma már ez túlhaladott érvelés, mert Bánffy művei önmagukért beszélnek, és tartalmuk, mondanivalójuk révén, azt a kort és annak a kornak bizonyos rétegét, annak gondolkodását örökítik meg, irodalmi erényeinek biztos kezelésével.

Bánffy jogász végzettségű volt, és közéleti politikával foglalkozott. De nem ezzel vált ismertté. Az Erdélyi Helikon, az Erdélyi Szépmíves Céh a két világháború között az erdélyi magyarság számára sok mindent jelentett. Alapos levéltári munka alapján még nem foglalták össze Bánffy politikai, közéleti tevékenységét.

Jelentős szerepet játszott az Erdélyi Református Egyház életében. 1948-ban mondatták le. Ekkor kellett politikai parancsra az egyházba bevonni a munkásosztály képviselőit.

Marosi Ildikó a két világháború közti erdélyi irodalmi élet forrásainak tanulmányozásával foglalkozott.

Murádin Jenő ismertetésében a kor szokásaira helyezi a hangsúlyt. A főnemesség azon magatartására, amely meghatározó volt az akkori időknek a megnyilvánulásaiban. Amint mondta, gróf volt, de már rég abba hagyta. Az utolsó polihisztornak Brassai Sámuelt szokták nevezni. De Bánffy Miklós, Kós Károly, szintén annak tekinthető.

Gróf Bánffy Miklós politikus, volt kormánybiztos. Író, drámaíró, grafikus, díszlet, kosztümtervező, színházigazgató és intendáns. 1917-ben Bartók Béla Fából faragott királyfi, 1918-ban a Kékszakállú herceg várát mutatták be, melyeknek díszleteit és jelmezeit is tervezte. Az operai modernizmus ezekkel a díszletekkel kezdődött, amelyek nagy sikernek örvendtek, egyetlen egy embert kivéve. Az a zeneszerző Bartók Béla volt, mondván a díszletek szépsége elvonja a figyelmet a zenétől.

1921-ben Bánffy mint külügyminiszter résztvesz a Genfi Békekonferencia ülésein, ahol 21 karikatúrát készít a jelenlevő külügyminiszterekről. Ezeket a karikatúrákat álnéven adja ki, ötszáz példányban. Elég elgondolkodtató, ez a 21 karikatúra a Genfi konferencia magyar érdekessége.

1926-ban visszatér Erdélybe. Az Erdélyben megjelenő Helikon főszerkesztője. Több száz fametszetet és rajzot készít, GBM- el szignál. A Szegedi Szabadtári Játékok alkalmával Madách Imre Az Ember tragédiáját rendezi.

Szebeni Zsuzsa kiemelte, a kiállítás csapatmunka. Hát hónap alatt jött létre. Marosi Ildikónak jelentős szerepe volt a kiállítási koncepció megfogalmazásában.

További tervei: minél több helyre eljuttatni a vándorkiállításnak készült anyagot.

Maga a kiállítás méltán kapott kiemelt figyelmet Kolozsváron, hiszen az anyag lelkiismeretes összeállítása bizonyítja a legjobban az elképzelés életszemléletének valós voltát.

Minden Erdélyben élő embernek csak tudás ismeretét bővítheti az a „hatalmas” információ, amit felvonultat. Ezért is lehetne a különböző tanintézetek figyelmébe ajánlani.

Dávid Gyula irodalomtörténész, kiadó, arról a folyamatról emlékezett meg, melyet a Kriterion könyvkiadó megélt. Amikor is a Bánffy könyv 1983-ban jelent meg, anyagában közölte Az ember tragédiájának rendezése közben készült fényképeket. A nagy csalódás számára az volt, hogy nem engedélyezték az Erdélyi Trilógia kiadását, amit az 1990-es események után tudták kiadni.

Csomafáy Ferenc, Erdély Online, 2011. március 6.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés