ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Áfonyától teherbe eső szűzleány Györkös Mányi ecsetjén

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:26a29c9d0542ab52f4b6b793f10070b5' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em><span style=\"line-height: 1.6em;\">A Kalevala Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert ecsetj&eacute;n c&iacute;mmel ny&iacute;lt ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s szerda este a műv&eacute;szről elnevezett eml&eacute;kh&aacute;zban Kolozsv&aacute;ron. A rendhagy&oacute; ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;son nem csak a Tordaszentl&aacute;szl&oacute;n sz&uuml;letett festőműv&eacute;sz sorozat&aacute;t l&aacute;thattuk, hanem a magyarra ford&iacute;tott Kalevala ritka kiad&aacute;saiba is belelapozhattunk.</span></em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Hogy az este m&eacute;g hangulatosabb legyen, a Babeș-Bolyai Tudom&aacute;nyegyetem finn szakos hallgat&oacute;i a Kalevala alapj&aacute;ul is szolg&aacute;l&oacute; finn n&eacute;pdalokat &eacute;s n&eacute;pdalfeldolgoz&aacute;sokat adtak elő. A n&eacute;pdalokb&oacute;l egy r&eacute;szlet<a href=\"http://www.maszol.ro/uploads/files/audio/kalevala.mp3\" target=\"_blank\"> itt hallgathat&oacute; meg</a><a href=\"http://www.maszol.ro/index.php/kultura/43477-afonyatol-teherbe-eso-szuzleany-gyorkos-manyi-ecsetjen-galeria\" target=\"_blank\">.</a></p>\n<div class=\"imgcenter\">\n<ul class=\"onegallery\">\n<li class=\"rtejustify\">\n <a class=\"imgs\" href=\"http://www.maszol.ro/uploads/files/userfiles/images/kultura/eneklo%20kiadasok.jpg\" title=\"Fotók: Oborocea Mónika\"><img height=\"326\" src=\"http://www.maszol.ro/uploads/files/userfiles/images/kultura/eneklo%20kiadasok.jpg\" style=\"max-width: 600px;\" width=\"490\" /><br />\n </a>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"nine mobile-four columns\">\n<div class=\"articlegallerytitle rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"imgs\">Fot&oacute;k: Oborocea M&oacute;nika</span></span></div>\n</div>\n<div class=\"three mobile-four columns\">\n<div class=\"openarticlegallery rtejustify\">\n <a href=\"http://www.maszol.ro/uploads/files/userfiles/images/kultura/eneklo%20kiadasok.jpg\" target=\"_blank\"><span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"imgs\">Gal&eacute;ria megnyit&aacute;sa </span></span></a></div>\n</div>\n</div>\n</li>\n</ul>\n</div>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"line-height: 1.6em;\">A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert eml&eacute;kh&aacute;z int&eacute;zm&eacute;nyvezetője, K&oacute;s Katalin a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s-megnyit&oacute;t azzal kezdte, hogy a festőműv&eacute;sz Kalevala-sorozat&aacute;t eddig k&eacute;tszer l&aacute;thatta a kolozsv&aacute;ri k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g, mindk&eacute;t alkalommal 1985-ben &aacute;ll&iacute;tott&aacute;k ki a munk&aacute;kat. A jelenlegi ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s az eredeti 15 helyett csak 13 k&eacute;pet tartalmaz, a t&aacute;rlat kur&aacute;tora, Kiss L&aacute;szl&oacute;-Andr&aacute;s inform&aacute;ci&oacute;i szerint feltehetően a szerző elaj&aacute;nd&eacute;kozta a hi&aacute;nyz&oacute; k&eacute;t festm&eacute;nyt.</span></p>\n<h2 class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:12px;\">Mi f&aacute;n terem a Kalevala?</span></h2>\n<p class=\"rtejustify\">\n Hogy Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert sorozat&aacute;t jobban meg&eacute;rts&uuml;k, a szervezők fontosnak tartott&aacute;k, hogy a k&eacute;peket kontextusba helyezz&eacute;k. Ez&eacute;rt k&eacute;t Kalevala-szak&eacute;rtőt is elh&iacute;vtak a bemutat&oacute;ra.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"line-height: 1.6em;\">Jank&oacute; Sz&eacute;p Yvette ford&iacute;t&oacute;, kaleval&aacute;sz, a Babeș-Bolyai Tudom&aacute;nyegyetem oktat&oacute;ja adott &iacute;zel&iacute;tőt a Kalevala tartalm&aacute;b&oacute;l &eacute;s arr&oacute;l, mit is l&aacute;thatunk Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert festm&eacute;nyein. A k&eacute;pek a Kalevala kronol&oacute;gi&aacute;j&aacute;t k&ouml;vetik, a festm&eacute;nyek mell&eacute; az alkot&oacute; sz&ouml;vegr&eacute;szletet is mell&eacute;kelt.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<div class=\"imgcenter\">\n<ul class=\"onegallery\">\n<li class=\"rtejustify\">\n <a class=\"imgs\" href=\"http://www.maszol.ro/uploads/files/userfiles/images/kultura/janko%20szep.jpg\" title=\"Jankó Szép Yvette\"><img height=\"322\" src=\"http://www.maszol.ro/uploads/files/userfiles/images/kultura/janko%20szep.jpg\" style=\"max-width: 600px;\" width=\"485\" /><br />\n </a>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"nine mobile-four columns\">\n<div class=\"articlegallerytitle rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"imgs\">Jank&oacute; Sz&eacute;p Yvette</span></span></div>\n</div>\n<div class=\"three mobile-four columns\">\n<div class=\"openarticlegallery rtejustify\">\n <a href=\"http://www.maszol.ro/uploads/files/userfiles/images/kultura/eneklo%20kiadasok.jpg\" target=\"_blank\"><span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"imgs\">Gal&eacute;ria megnyit&aacute;sa </span></span></a></div>\n</div>\n</div>\n</li>\n</ul>\n</div>\n<p class=\"rtejustify\">\n Hogy felkelts&uuml;k az &eacute;rdeklőd&eacute;st a k&eacute;pek ir&aacute;nt, csak n&eacute;h&aacute;ny &eacute;rdekes r&eacute;szletet emel&uuml;nk ki Jank&oacute; Sz&eacute;p Yvette tolm&aacute;csol&aacute;s&aacute;ban a l&aacute;tottakb&oacute;l: az eposz főhőse, V&auml;in&auml;m&ouml;inen, aki idősk&eacute;nt, szak&aacute;llal j&ouml;n a vil&aacute;gra, hiszen sz&uuml;let&eacute;se &eacute;vekig tart; az alvil&aacute;g s&ouml;t&eacute;t foly&oacute;ja, ahonnan az anya gerebly&eacute;vel gyűjti &ouml;ssze fia holttest&eacute;t; szamp&oacute; elrabl&aacute;sa, amelyről azt sem tudjuk, hogyan n&eacute;z ki, hiszen a miszt&eacute;rium r&eacute;sze, de amit a Kalevala hősei mindenk&eacute;pp meg akarnak szerezni; szűz le&aacute;ny, aki &aacute;fony&aacute;t&oacute;l esik teherbe.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Varga P. Ildik&oacute; irodalom- &eacute;s ford&iacute;t&aacute;skutat&oacute; a Kalevala magyar ford&iacute;t&aacute;sair&oacute;l besz&eacute;lt, kiemelten Nagy K&aacute;lm&aacute;n munk&aacute;j&aacute;r&oacute;l.&nbsp;<span style=\"line-height: 1.6em;\">A Babeș-Bolyai Tudom&aacute;nyegyetem oktat&oacute;ja eml&eacute;keztetett arra, hogy p&aacute;r nap m&uacute;lva, febru&aacute;r 28-&aacute;n, mint minden &eacute;vben Finnorsz&aacute;gban Kalevala-nap lesz, ez&eacute;rt is kitűnő az ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s időz&iacute;t&eacute;se.&nbsp;</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &bdquo;Amikor ma Kaleval&aacute;r&oacute;l besz&eacute;l&uuml;nk, az 1849-ben megjelent &uacute;n. &Uacute;j Kaleval&aacute;t &eacute;rtj&uuml;k alatta. Ez az a kiad&aacute;s, mely ismertt&eacute; tette az eposzt, &eacute;s amely napjainkban is a ford&iacute;t&aacute;sok alapj&aacute;t k&eacute;pezi. Az 1849-es kiad&aacute;st (50 &eacute;nek, 22795 sor) k&eacute;t m&aacute;sik előzte meg: 1833-ban a Run&oacute;gyűjtem&eacute;ny V&auml;in&auml;m&ouml;inenről (16 &eacute;nek, 5052 sor), amelyet Ős-Kalevalak&eacute;nt ink&aacute;bb csak a Kaleval&aacute;val foglalkoz&oacute; szakemberek ismernek, valamint 1835-ben a R&eacute;gi Kalevala (32 &eacute;nek, 12078 sor). Ez ut&oacute;bbinak az előszav&aacute;t febru&aacute;r 28-i keltez&eacute;ssel &iacute;rta al&aacute; Elias L&ouml;nnrot, akinek meghat&aacute;roz&oacute; szerepe volt a Kalevala l&eacute;trej&ouml;tt&eacute;ben &eacute;s megjelentet&eacute;s&eacute;ben. L&ouml;nnrot egy &eacute;szak-finnorsz&aacute;gi kisv&aacute;ros, Kajaani orvosa volt az 1830-as &eacute;vekben. Innen indult el keletre, hogy a h&iacute;rből m&aacute;r j&oacute;l ismert &eacute;nekeseket felkutassa, az &aacute;ltaluk &eacute;nekelt dalokat lejegyezze. K&ouml;r&uuml;lbel&uuml;l 17 &eacute;ven kereszt&uuml;l j&aacute;rta azokat a karjalai falvakat, melyek ma Oroszorsz&aacute;g ter&uuml;let&eacute;n vannak, hogy az &eacute;nekesekkel tal&aacute;lkozhasson. A lejegyzett &eacute;nekekből j&ouml;tt l&eacute;tre a Kalevala&quot; &ndash; kezdte besz&aacute;mol&oacute;j&aacute;t Varga P. Ildik&oacute;.</p>\n<h2 class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:12px;\">Nagy K&aacute;lm&aacute;n nem akart &bdquo;egy&eacute;b szolg&aacute;ltat&aacute;sokat&rdquo;</span></h2>\n<p class=\"rtejustify\">\n A finn eposznak &ouml;t teljes magyar ford&iacute;t&aacute;sa van, az egyik ford&iacute;t&aacute;s a Kolozsv&aacute;ron elhunyt Nagy K&aacute;lm&aacute;n nyelv&eacute;sz, műford&iacute;t&oacute; alkot&aacute;sa. Nagy K&aacute;lm&aacute;n Kolozsv&aacute;ron fejezte be a Kalevala ford&iacute;t&aacute;s&aacute;t, az ő sz&ouml;veg&eacute;ből, sz&ouml;vege alapj&aacute;n dolgozott Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert, amikor elk&eacute;sz&iacute;tette a Kalevala-sorozat&aacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Nagy K&aacute;lm&aacute;n a ford&iacute;t&aacute;s teljes sz&ouml;veg&eacute;t 1972-ben jelentette meg Bukarestben, majd 1975-ben Budapesten. C&eacute;lja egy k&ouml;znyelvű &eacute;s archaizmusokt&oacute;l mentes magyar sz&ouml;veg l&eacute;trehoz&aacute;sa volt.</p>\n<div class=\"imgcenter\">\n<ul class=\"onegallery\">\n<li class=\"rtejustify\">\n <a class=\"imgs\" href=\"http://www.maszol.ro/uploads/files/userfiles/images/kultura/varga%20p.jpg\" title=\"Varga P. Ildikó\"><img height=\"322\" src=\"http://www.maszol.ro/uploads/files/userfiles/images/kultura/varga%20p.jpg\" style=\"max-width: 600px;\" width=\"484\" /><br />\n </a>\n<div class=\"row\">\n<div class=\"nine mobile-four columns\">\n<div class=\"articlegallerytitle rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"imgs\">Varga P. Ildik&oacute;</span></span></div>\n</div>\n<div class=\"three mobile-four columns\">\n<div class=\"openarticlegallery rtejustify\">\n <a href=\"http://www.maszol.ro/uploads/files/userfiles/images/kultura/eneklo%20kiadasok.jpg\" target=\"_blank\"><span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"imgs\">Gal&eacute;ria megnyit&aacute;sa </span></span></a></div>\n</div>\n</div>\n</li>\n</ul>\n</div>\n<p class=\"rtejustify\">\n Varga P. Ildik&oacute; r&ouml;vid előad&aacute;s&aacute;ban Viljo Tervonen finn kutat&oacute; egyik, a Helikonban publik&aacute;lt &iacute;r&aacute;s&aacute;ra is kit&eacute;rt, amelyben a szerző arr&oacute;l &iacute;r, hogyan ker&uuml;lt kapcsolatba Nagy K&aacute;lm&aacute;n a Szekurit&aacute;t&eacute;val.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1966-ban, amikor Nagy K&aacute;lm&aacute;n a Kaleval&aacute;nak m&aacute;r k&ouml;zel fel&eacute;t leford&iacute;totta, finn m&eacute;rn&ouml;k&ouml;k &eacute;s technikusok &eacute;rkezte Nagyb&aacute;ny&aacute;ra, hogy a r&eacute;zkoh&oacute; finn munkag&eacute;peinek a felszerel&eacute;s&eacute;ben &eacute;s beind&iacute;t&aacute;s&aacute;ban szak&eacute;rtők&eacute;nt seg&iacute;tsenek. Nagy K&aacute;lm&aacute;n v&eacute;letlen&uuml;l hallotta meg őket az utc&aacute;n, amint anyanyelv&uuml;k&ouml;n besz&eacute;ltek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Megsz&oacute;l&iacute;totta őket, &eacute;s k&eacute;sőbb az &uuml;zemben Nagy K&aacute;lm&aacute;n a finnek tolm&aacute;csa lett, finn-rom&aacute;n t&aacute;rsalg&aacute;si zsebk&ouml;nyvecsk&eacute;t &aacute;ll&iacute;tott &ouml;ssze sz&aacute;mukra. A rendszeres &eacute;rintkez&eacute;s a finnekkel gyan&uacute;t keltett a Szekurit&aacute;t&eacute;ban. A kihallgat&aacute;son Nagy K&aacute;lm&aacute;n azt &iacute;g&eacute;rte, megszak&iacute;tja gy&uuml;m&ouml;lcs&ouml;ző kapcsolat&aacute;t a finnekkel, mert nem hajland&oacute; &bdquo;egy&eacute;b szolg&aacute;ltat&aacute;sokra&rdquo;. Ezut&aacute;n k&uuml;l&ouml;nf&eacute;le okokat kellett kital&aacute;lnia, hogy mi&eacute;rt nem tud tal&aacute;lkozni vel&uuml;k, mert nem mondhatta el, mi t&ouml;rt&eacute;nt a kihallgat&aacute;son &ndash; &iacute;rja Viljo Tervonen.</p>\n<h2 class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:12px;\">A nyolcadikosok is Nagy K&aacute;lm&aacute;nb&oacute;l tanultak</span></h2>\n<p class=\"rtejustify\">\n Nagy K&aacute;lm&aacute;n ford&iacute;t&aacute;s&aacute;nak budapesti kiad&aacute;s&aacute;t nem k&ouml;vette &uacute;jabb sem Rom&aacute;ni&aacute;ban, sem Magyarorsz&aacute;gon. Rom&aacute;ni&aacute;ban, az alternat&iacute;v magyar irodalom tank&ouml;nyvek megjelen&eacute;s&eacute;ig a VIII. oszt&aacute;ly sz&aacute;m&aacute;ra k&eacute;sz&uuml;lt tank&ouml;nyvben tal&aacute;lkozhattunk ezzel a ford&iacute;t&aacute;ssal.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 2009-ben pedig az Erd&eacute;lyi H&iacute;rad&oacute; gondoz&aacute;s&aacute;ban jelent meg Kolozsv&aacute;ron <em>A csodaszamp&oacute;</em> c&iacute;mmel egy v&aacute;logat&aacute;s a ford&iacute;t&aacute;sb&oacute;l. &bdquo;A Szerv&aacute;tiusz Tibor illusztr&aacute;lta k&ouml;nyvnek nagy sikere volt a kolozsv&aacute;riak k&ouml;r&eacute;ben. &Eacute;s nemcsak&rdquo; &ndash; z&aacute;rta előad&aacute;s&aacute;t az irodalom- &eacute;s ford&iacute;t&aacute;skutat&oacute;.<br />\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:12px;\"><strong>Oborocea M&oacute;nika</strong></span>, <span style=\"font-size:12px;\"><a href=\"http://www.maszol.ro/index.php/kultura/43477-afonyatol-teherbe-eso-szuzleany-gyorkos-manyi-ecsetjen-galeria\" target=\"_blank\">maszol.ro, 2015. febru&aacute;r 26.</a></span></p>\n', created = 1521358618, expire = 1521445018, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:26a29c9d0542ab52f4b6b793f10070b5' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521358618, expire = 1521445018, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521358618, expire = 1521445018, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521358618, expire = 1521445018, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521358618, expire = 1521445018, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521358618, expire = 1521445018, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521358618, expire = 1521445018, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
maszol.ro, 2015, február 26.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A Kalevala Györkös Mányi Albert ecsetjén címmel nyílt kiállítás szerda este a művészről elnevezett emlékházban Kolozsváron. A rendhagyó kiállításon nem csak a Tordaszentlászlón született festőművész sorozatát láthattuk, hanem a magyarra fordított Kalevala ritka kiadásaiba is belelapozhattunk.

Hogy az este még hangulatosabb legyen, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem finn szakos hallgatói a Kalevala alapjául is szolgáló finn népdalokat és népdalfeldolgozásokat adtak elő. A népdalokból egy részlet itt hallgatható meg.

A Györkös Mányi Albert emlékház intézményvezetője, Kós Katalin a kiállítás-megnyitót azzal kezdte, hogy a festőművész Kalevala-sorozatát eddig kétszer láthatta a kolozsvári közönség, mindkét alkalommal 1985-ben állították ki a munkákat. A jelenlegi kiállítás az eredeti 15 helyett csak 13 képet tartalmaz, a tárlat kurátora, Kiss László-András információi szerint feltehetően a szerző elajándékozta a hiányzó két festményt.

Mi fán terem a Kalevala?

Hogy Györkös Mányi Albert sorozatát jobban megértsük, a szervezők fontosnak tartották, hogy a képeket kontextusba helyezzék. Ezért két Kalevala-szakértőt is elhívtak a bemutatóra.

Jankó Szép Yvette fordító, kalevalász, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem oktatója adott ízelítőt a Kalevala tartalmából és arról, mit is láthatunk Györkös Mányi Albert festményein. A képek a Kalevala kronológiáját követik, a festmények mellé az alkotó szövegrészletet is mellékelt.

 

Hogy felkeltsük az érdeklődést a képek iránt, csak néhány érdekes részletet emelünk ki Jankó Szép Yvette tolmácsolásában a látottakból: az eposz főhőse, Väinämöinen, aki idősként, szakállal jön a világra, hiszen születése évekig tart; az alvilág sötét folyója, ahonnan az anya gereblyével gyűjti össze fia holttestét; szampó elrablása, amelyről azt sem tudjuk, hogyan néz ki, hiszen a misztérium része, de amit a Kalevala hősei mindenképp meg akarnak szerezni; szűz leány, aki áfonyától esik teherbe.

Varga P. Ildikó irodalom- és fordításkutató a Kalevala magyar fordításairól beszélt, kiemelten Nagy Kálmán munkájáról. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem oktatója emlékeztetett arra, hogy pár nap múlva, február 28-án, mint minden évben Finnországban Kalevala-nap lesz, ezért is kitűnő az kiállítás időzítése. 

„Amikor ma Kalevaláról beszélünk, az 1849-ben megjelent ún. Új Kalevalát értjük alatta. Ez az a kiadás, mely ismertté tette az eposzt, és amely napjainkban is a fordítások alapját képezi. Az 1849-es kiadást (50 ének, 22795 sor) két másik előzte meg: 1833-ban a Runógyűjtemény Väinämöinenről (16 ének, 5052 sor), amelyet Ős-Kalevalaként inkább csak a Kalevalával foglalkozó szakemberek ismernek, valamint 1835-ben a Régi Kalevala (32 ének, 12078 sor). Ez utóbbinak az előszavát február 28-i keltezéssel írta alá Elias Lönnrot, akinek meghatározó szerepe volt a Kalevala létrejöttében és megjelentetésében. Lönnrot egy észak-finnországi kisváros, Kajaani orvosa volt az 1830-as években. Innen indult el keletre, hogy a hírből már jól ismert énekeseket felkutassa, az általuk énekelt dalokat lejegyezze. Körülbelül 17 éven keresztül járta azokat a karjalai falvakat, melyek ma Oroszország területén vannak, hogy az énekesekkel találkozhasson. A lejegyzett énekekből jött létre a Kalevala" – kezdte beszámolóját Varga P. Ildikó.

Nagy Kálmán nem akart „egyéb szolgáltatásokat”

A finn eposznak öt teljes magyar fordítása van, az egyik fordítás a Kolozsváron elhunyt Nagy Kálmán nyelvész, műfordító alkotása. Nagy Kálmán Kolozsváron fejezte be a Kalevala fordítását, az ő szövegéből, szövege alapján dolgozott Györkös Mányi Albert, amikor elkészítette a Kalevala-sorozatát.

Nagy Kálmán a fordítás teljes szövegét 1972-ben jelentette meg Bukarestben, majd 1975-ben Budapesten. Célja egy köznyelvű és archaizmusoktól mentes magyar szöveg létrehozása volt.

Varga P. Ildikó rövid előadásában Viljo Tervonen finn kutató egyik, a Helikonban publikált írására is kitért, amelyben a szerző arról ír, hogyan került kapcsolatba Nagy Kálmán a Szekuritátéval.

1966-ban, amikor Nagy Kálmán a Kalevalának már közel felét lefordította, finn mérnökök és technikusok érkezte Nagybányára, hogy a rézkohó finn munkagépeinek a felszerelésében és beindításában szakértőként segítsenek. Nagy Kálmán véletlenül hallotta meg őket az utcán, amint anyanyelvükön beszéltek.

Megszólította őket, és később az üzemben Nagy Kálmán a finnek tolmácsa lett, finn-román társalgási zsebkönyvecskét állított össze számukra. A rendszeres érintkezés a finnekkel gyanút keltett a Szekuritátéban. A kihallgatáson Nagy Kálmán azt ígérte, megszakítja gyümölcsöző kapcsolatát a finnekkel, mert nem hajlandó „egyéb szolgáltatásokra”. Ezután különféle okokat kellett kitalálnia, hogy miért nem tud találkozni velük, mert nem mondhatta el, mi történt a kihallgatáson – írja Viljo Tervonen.

A nyolcadikosok is Nagy Kálmánból tanultak

Nagy Kálmán fordításának budapesti kiadását nem követte újabb sem Romániában, sem Magyarországon. Romániában, az alternatív magyar irodalom tankönyvek megjelenéséig a VIII. osztály számára készült tankönyvben találkozhattunk ezzel a fordítással.

2009-ben pedig az Erdélyi Híradó gondozásában jelent meg Kolozsváron A csodaszampó címmel egy válogatás a fordításból. „A Szervátiusz Tibor illusztrálta könyvnek nagy sikere volt a kolozsváriak körében. És nemcsak” – zárta előadását az irodalom- és fordításkutató.
 

Oborocea Mónika, maszol.ro, 2015. február 26.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés