ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

A fazekasműhelytől a halhatatlanságig

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1ebe283730f8014c96245b077b738f5e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>Az 1938. &aacute;prilis 2-&aacute;n Korondon sz&uuml;letett P&aacute;ll Lajos csod&aacute;latosan gazdag &eacute;letművet hagyott az ut&oacute;korra. Festm&eacute;nyeiben, grafik&aacute;iban, de verseiben is, elsősorban a S&oacute;vid&eacute;knek &aacute;ll&iacute;tott eml&eacute;ket. Kolozsv&aacute;ron mag&aacute;nszem&eacute;lyek gyűjtem&eacute;ny&eacute;b&otilde;l ny&iacute;lt P&aacute;ll Lajos-eml&eacute;kki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s.</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A m&ucirc;v&eacute;szi hajlamot P&aacute;ll Lajosnak volt honnan &ouml;r&ouml;k&ouml;lnie, felmen&otilde;i embereml&eacute;kezet &oacute;ta a fazekas szakm&aacute;t m&ucirc;velt&eacute;k &ndash; fels&otilde;fokon. Korondot messze f&ouml;ld&ouml;n h&iacute;ress&eacute; tett&eacute;k agyagban dolgoz&oacute; m&ucirc;v&eacute;szei &ndash; az Udvarhely fel&eacute; vezet&otilde; &uacute;ton m&eacute;g nem k&iacute;nai b&oacute;vlikat &aacute;rultak a korondi emberek, hanem m&ucirc;v&eacute;szi &eacute;rt&eacute;k&ucirc; fazekasmunk&aacute;kat. Gyerekk&eacute;nt kezdett agyagfigur&aacute;kat gy&uacute;rni, emellett m&aacute;r eg&eacute;szen fiatalon r&iacute;meket is faragott. Szinte egyenes &uacute;t vezetett a kolozsv&aacute;ri k&eacute;pz&otilde;m&ucirc;v&eacute;szeti egyetemre &ndash; &aacute;m az &ouml;tvenes &eacute;vek k&ouml;zep&eacute;n itt is m&ucirc;k&ouml;d&ouml;tt a normarendszer, &iacute;gy P&aacute;ll Lajos nem f&eacute;rt be a n&eacute;gy magyar k&ouml;z&eacute;, akiket 1955-ben h&eacute;t rom&aacute;n fiatallal egy&uuml;tt felvettek a Ion Andreescu egyetemre. A sikertelen felv&eacute;teli ut&aacute;n egy esztendeig a legm&eacute;lyebb nyomort &eacute;lte meg, de elt&ouml;k&eacute;lt sz&aacute;nd&eacute;ka volt, hogy ism&eacute;t pr&oacute;b&aacute;lkozzon a m&ucirc;v&eacute;szi p&aacute;ly&aacute;val. 1956-ban sikeresen felv&eacute;telizett a k&eacute;pz&otilde;m&ucirc;v&eacute;szeti egyetemre, de nem sok&aacute;ig &ouml;rvendhetett a di&aacute;k&eacute;letnek: 1958-ban P&aacute;ll Lajos is b&ouml;rt&ouml;nbe ker&uuml;lt &ouml;sszeesk&uuml;v&eacute;s&eacute;rt, mivel az 1956. okt&oacute;ber 24-i k&eacute;pz&otilde;m&ucirc;v&eacute;szeti di&aacute;kgy&ucirc;l&eacute;s egyik szervez&otilde;je volt, ugyanakkor Marosv&aacute;s&aacute;rhelyen pesszimista hangulat&uacute; verseket &iacute;rt, amelyeket di&aacute;kt&aacute;rsai k&eacute;zr&otilde;l-k&eacute;zre terjesztettek. Szabadul&aacute;sa ut&aacute;n 1962-ben apja fazekasm&ucirc;hely&eacute;ben helyezkedett el, de ekkor m&aacute;r olyan h&iacute;rn&eacute;vnek &ouml;rvendett, hogy lassacsk&aacute;n k&eacute;pei elad&aacute;s&aacute;b&oacute;l is meg tudott &eacute;lni.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Sz&eacute;kely z&aacute;szl&oacute; Kolozsv&aacute;ron</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A kolozsv&aacute;ri Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert eml&eacute;kh&aacute;zban megny&iacute;lt P&aacute;ll Lajos ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;snak szomor&uacute; aktualit&aacute;sa van. 2012 november&eacute;ben jelent meg a m&ucirc;v&eacute;sz festm&eacute;nyeib&otilde;l &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;tott napt&aacute;r, melynek kincses v&aacute;rosbeli bemutat&oacute;j&aacute;ra az alkot&oacute;t is v&aacute;rt&aacute;k. A sors azonban k&ouml;zbesz&oacute;lt: egy h&eacute;ttel az esem&eacute;ny el&otilde;tt elhunyt a m&ucirc;v&eacute;sz, &iacute;gy tisztel&otilde;i az &uuml;dv&ouml;zl&eacute;s &ouml;r&ouml;me helyett b&uacute;cs&uacute;zni k&eacute;nyszer&uuml;ltek t&otilde;le. A t&eacute;lies tavaszban megny&iacute;lt ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, amely a m&ucirc;v&eacute;sz 75. sz&uuml;let&eacute;snapj&aacute;ra &aacute;llt &ouml;ssze tisztel&otilde;i j&oacute;volt&aacute;b&oacute;l, minden tov&aacute;bbi n&eacute;lk&uuml;l bizony&iacute;tja, hogy P&aacute;ll Lajos tov&aacute;bb &eacute;l festm&eacute;nyeiben &eacute;s verseiben. &Eacute;s ha ecsete &eacute;s tolla m&aacute;r nem is rajzol &uacute;j sz&iacute;neket v&aacute;sznakra &eacute;s pap&iacute;rokra, alkot&aacute;saiban tov&aacute;bb dobog a korondi sz&iacute;v, m&ucirc;veiben &ouml;r&ouml;k &eacute;letet &eacute;l az alkot&oacute;. A festm&eacute;nyeket am&ucirc;v&eacute;sz bar&aacute;tai bocs&aacute;tott&aacute;k a szervez&otilde;k rendelkez&eacute;s&eacute;re, &eacute;s ahogyan a megnyit&oacute;n is elhangzott: akinek birtok&aacute;ban van egy P&aacute;ll Lajos festm&eacute;ny, valah&aacute;nyszor r&aacute;tekint, esz&eacute;be jutnak a m&ucirc;v&eacute;sz t&aacute;rsas&aacute;g&aacute;ban elt&ouml;lt&ouml;tt nem mindennapi &oacute;r&aacute;k, besz&eacute;lget&eacute;sek. A ki&aacute;ll&iacute;tott k&eacute;pek &ndash; 10 m&ucirc;gy&ucirc;jt&otilde; 23 saj&aacute;t tulajdon&uacute; festm&eacute;nye &ndash; a m&ucirc;v&eacute;sz korai alkot&aacute;saib&oacute;l val&oacute;k, azokb&oacute;l az id&otilde;kb&otilde;l, amikor P&aacute;ll Lajos gyakran megjelent Kolozsv&aacute;ron, el&otilde;bb term&eacute;szetesen egyetemistak&eacute;nt, majd k&eacute;s&otilde;bb a b&ouml;rt&ouml;n&eacute;vek ut&aacute;n is. &bdquo;Ma divatba j&ouml;tt a sz&eacute;kely z&aacute;szl&oacute;, akkoriban P&aacute;ll Lajos maga volt a sz&eacute;kely z&aacute;szl&oacute; Kolozsv&aacute;ron&rdquo; &ndash; eml&eacute;kezett az alkot&oacute;ra a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s megnyit&oacute;j&aacute;n K&aacute;ntor Lajos irodalomkritikus.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>K&eacute;pek a versben</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Egy&eacute;ni l&aacute;t&aacute;sm&oacute;dja m&aacute;r korai m&ucirc;vein is fellelhet&otilde;. Noha m&ucirc;v&eacute;szete Zs&ouml;g&ouml;d h&iacute;res sz&uuml;l&ouml;tte, Nagy Imre alkot&aacute;saival rokon&iacute;that&oacute; &ndash; tisztelt&eacute;k is egym&aacute;st kell&otilde;k&eacute;ppen &ndash;, t&aacute;jk&eacute;pei, portr&eacute;i m&eacute;gis rendk&iacute;v&uuml;l saj&aacute;tosak. &Ouml;narck&eacute;pe gyakran visszak&ouml;sz&ouml;n festm&eacute;nyein, a mi&eacute;rtre P&aacute;ll Lajos adta meg a v&aacute;laszt: &bdquo;a fest&otilde; a legolcs&oacute;bb modellje &ouml;nmag&aacute;nak&rdquo;. A kolozsv&aacute;ri ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;son t&ouml;bb t&aacute;jk&eacute;pe is l&aacute;that&oacute;, &eacute;s ez nem csoda, hiszen ahogyan &otilde; maga is eml&iacute;tette egy interj&uacute;ban, &bdquo;a fest&otilde; ott kezd&otilde;dik, ha tud ciklusban is alkotni, egy gondolatot v&eacute;gigvinni t&ouml;bb festm&eacute;nyen.&rdquo; A k&ouml;lt&otilde; P&aacute;ll Lajos elv&aacute;laszthatatlan a fest&otilde;m&ucirc;v&eacute;szt&otilde;l. Fia &ndash; aki szint&eacute;n jelen volt a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s megnyit&oacute;j&aacute;n &ndash; az Erd&eacute;lyi Napl&oacute;nak elmondta: &eacute;desapja k&ouml;lt&eacute;szet&eacute;ben a k&eacute;pi vil&aacute;g er&otilde;sen a felsz&iacute;nre jut, a versek ugyan&uacute;gy a sz&uuml;l&otilde;f&ouml;ldr&otilde;l mes&eacute;lnek, ak&aacute;rcsak a k&eacute;pek. N&eacute;h&aacute;ny festm&eacute;ny m&eacute;g a fest&otilde; fi&aacute;nak is revel&aacute;ci&oacute;t jelentett: apja &eacute;s &eacute;desanyja fiatalkori arck&eacute;p&eacute;t &otilde; is most csod&aacute;lhatta meg el&otilde;sz&ouml;r, de olyan t&aacute;jk&eacute;peket is felvonultat a t&aacute;rlat, amelyek az ifjabb P&aacute;ll sz&uuml;let&eacute;se el&otilde;tt k&eacute;sz&uuml;ltek, &eacute;s a fi&uacute; csup&aacute;n st&iacute;lusukr&oacute;l ismerte fel &otilde;ket. Mint minden m&ucirc;v&eacute;sz, a korondi mester is nehezen v&aacute;lt meg m&ucirc;veit&otilde;l, legsz&iacute;vesebben mag&aacute;ra z&aacute;rta az ajt&oacute;t, &eacute;s kijelentette: nincs elad&oacute; k&eacute;pe. Fia mes&eacute;li, P&aacute;ll Lajos nagyon ellen tudott &aacute;llni a legcs&aacute;b&iacute;t&oacute;bb k&iacute;s&eacute;rt&eacute;snek is, ami k&eacute;pei elad&aacute;s&aacute;t illette. Ez&eacute;rt is &ouml;rvendhet&uuml;nk annak, hogy n&eacute;h&aacute;ny &ouml;nzetlen kolozsv&aacute;ri m&ucirc;gy&ucirc;jt&otilde; a szervez&otilde;k &eacute;s a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g rendelkez&eacute;s&eacute;re bocs&aacute;totta az alkot&aacute;sokat. A rendezv&eacute;ny &ouml;tletgazd&aacute;ja Hantz L&aacute;m Ir&eacute;n, szervez&otilde;je L&aacute;szl&oacute; Mikl&oacute;s fot&oacute;m&ucirc;v&eacute;sz &eacute;s az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zm&ucirc;vel&otilde;d&eacute;si Egyes&uuml;let. A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s &aacute;prilis 22-ig l&aacute;togathat&oacute; Kolozsv&aacute;ron, a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban.</p>\n<p> N&aacute;n&oacute; Csaba,&nbsp;<a href=\"http://erdelyinaplo.ro/muveszetek-oldala/a_fazekasm369helyt337l_a_halhatatlansagig_/print\" target=\"_blank\">Erd&eacute;lyi Napl&oacute;, 2013. &aacute;prilis 5.</a></p>\n', created = 1527114412, expire = 1527200812, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1ebe283730f8014c96245b077b738f5e' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114412, expire = 1527200812, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114412, expire = 1527200812, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114412, expire = 1527200812, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114412, expire = 1527200812, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114412, expire = 1527200812, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114412, expire = 1527200812, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Erdélyi Napló, 2013. április 5.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Az 1938. április 2-án Korondon született Páll Lajos csodálatosan gazdag életművet hagyott az utókorra. Festményeiben, grafikáiban, de verseiben is, elsősorban a Sóvidéknek állított emléket. Kolozsváron magánszemélyek gyűjteményébõl nyílt Páll Lajos-emlékkiállítás.

A mûvészi hajlamot Páll Lajosnak volt honnan örökölnie, felmenõi emberemlékezet óta a fazekas szakmát mûvelték – felsõfokon. Korondot messze földön híressé tették agyagban dolgozó mûvészei – az Udvarhely felé vezetõ úton még nem kínai bóvlikat árultak a korondi emberek, hanem mûvészi értékû fazekasmunkákat. Gyerekként kezdett agyagfigurákat gyúrni, emellett már egészen fiatalon rímeket is faragott. Szinte egyenes út vezetett a kolozsvári képzõmûvészeti egyetemre – ám az ötvenes évek közepén itt is mûködött a normarendszer, így Páll Lajos nem fért be a négy magyar közé, akiket 1955-ben hét román fiatallal együtt felvettek a Ion Andreescu egyetemre. A sikertelen felvételi után egy esztendeig a legmélyebb nyomort élte meg, de eltökélt szándéka volt, hogy ismét próbálkozzon a mûvészi pályával. 1956-ban sikeresen felvételizett a képzõmûvészeti egyetemre, de nem sokáig örvendhetett a diákéletnek: 1958-ban Páll Lajos is börtönbe került összeesküvésért, mivel az 1956. október 24-i képzõmûvészeti diákgyûlés egyik szervezõje volt, ugyanakkor Marosvásárhelyen pesszimista hangulatú verseket írt, amelyeket diáktársai kézrõl-kézre terjesztettek. Szabadulása után 1962-ben apja fazekasmûhelyében helyezkedett el, de ekkor már olyan hírnévnek örvendett, hogy lassacskán képei eladásából is meg tudott élni.

Székely zászló Kolozsváron

A kolozsvári Györkös Mányi Albert emlékházban megnyílt Páll Lajos kiállításnak szomorú aktualitása van. 2012 novemberében jelent meg a mûvész festményeibõl összeállított naptár, melynek kincses városbeli bemutatójára az alkotót is várták. A sors azonban közbeszólt: egy héttel az esemény elõtt elhunyt a mûvész, így tisztelõi az üdvözlés öröme helyett búcsúzni kényszerültek tõle. A télies tavaszban megnyílt kiállítás, amely a mûvész 75. születésnapjára állt össze tisztelõi jóvoltából, minden további nélkül bizonyítja, hogy Páll Lajos tovább él festményeiben és verseiben. És ha ecsete és tolla már nem is rajzol új színeket vásznakra és papírokra, alkotásaiban tovább dobog a korondi szív, mûveiben örök életet él az alkotó. A festményeket amûvész barátai bocsátották a szervezõk rendelkezésére, és ahogyan a megnyitón is elhangzott: akinek birtokában van egy Páll Lajos festmény, valahányszor rátekint, eszébe jutnak a mûvész társaságában eltöltött nem mindennapi órák, beszélgetések. A kiállított képek – 10 mûgyûjtõ 23 saját tulajdonú festménye – a mûvész korai alkotásaiból valók, azokból az idõkbõl, amikor Páll Lajos gyakran megjelent Kolozsváron, elõbb természetesen egyetemistaként, majd késõbb a börtönévek után is. „Ma divatba jött a székely zászló, akkoriban Páll Lajos maga volt a székely zászló Kolozsváron” – emlékezett az alkotóra a kiállítás megnyitóján Kántor Lajos irodalomkritikus.

Képek a versben

Egyéni látásmódja már korai mûvein is fellelhetõ. Noha mûvészete Zsögöd híres szülötte, Nagy Imre alkotásaival rokonítható – tisztelték is egymást kellõképpen –, tájképei, portréi mégis rendkívül sajátosak. Önarcképe gyakran visszaköszön festményein, a miértre Páll Lajos adta meg a választ: „a festõ a legolcsóbb modellje önmagának”. A kolozsvári kiállításon több tájképe is látható, és ez nem csoda, hiszen ahogyan õ maga is említette egy interjúban, „a festõ ott kezdõdik, ha tud ciklusban is alkotni, egy gondolatot végigvinni több festményen.” A költõ Páll Lajos elválaszthatatlan a festõmûvésztõl. Fia – aki szintén jelen volt a kiállítás megnyitóján – az Erdélyi Naplónak elmondta: édesapja költészetében a képi világ erõsen a felszínre jut, a versek ugyanúgy a szülõföldrõl mesélnek, akárcsak a képek. Néhány festmény még a festõ fiának is revelációt jelentett: apja és édesanyja fiatalkori arcképét õ is most csodálhatta meg elõször, de olyan tájképeket is felvonultat a tárlat, amelyek az ifjabb Páll születése elõtt készültek, és a fiú csupán stílusukról ismerte fel õket. Mint minden mûvész, a korondi mester is nehezen vált meg mûveitõl, legszívesebben magára zárta az ajtót, és kijelentette: nincs eladó képe. Fia meséli, Páll Lajos nagyon ellen tudott állni a legcsábítóbb kísértésnek is, ami képei eladását illette. Ezért is örvendhetünk annak, hogy néhány önzetlen kolozsvári mûgyûjtõ a szervezõk és a nagyközönség rendelkezésére bocsátotta az alkotásokat. A rendezvény ötletgazdája Hantz Lám Irén, szervezõje László Miklós fotómûvész és az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület. A kiállítás április 22-ig látogatható Kolozsváron, a Györkös Mányi Albert Emlékházban.

Nánó Csaba, Erdélyi Napló, 2013. április 5.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés