ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

„Ez a könyv olyan emlékezés, amely a jövő felé vezet”

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:62b8715177ebf18c2a84930c23c07c32' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <strong>Laskay Adrienne besz&eacute;lgetők&ouml;nyve a Prospero-sorozatban</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Verdi Attila c&iacute;mű oper&aacute;j&aacute;nak hangjaira &eacute;rkeztek a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zba mindazok, akik r&eacute;szt vettek az &uacute;j Prospero-k&ouml;nyv bemutat&oacute;j&aacute;n. Kov&aacute;cs Attila opera&eacute;nekesről Laskay Adrienne, a Kolozsv&aacute;ri Magyar Opera nyugalmazott karnagya &iacute;rt besz&eacute;lgetők&ouml;nyvet. A műv&eacute;sz t&ouml;bb mint m&aacute;sf&eacute;l &eacute;vtizeden &aacute;t volt az opera sz&oacute;list&aacute;ja, majd 1981-ben N&eacute;metorsz&aacute;gba t&aacute;vozott, a Kieli Operah&aacute;z tagjak&eacute;nt folytatta karrierj&eacute;t.</em></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/793\" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\">Kov&aacute;cs Attila szerint ő &eacute;s kort&aacute;rsai csak azt a hagyom&aacute;nyt őrizt&eacute;k meg, amelyet elődeiktől kaptak</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &ndash; Ism&eacute;t b&uuml;szke vagyok erre az &uacute;j Prospero-k&ouml;nyvre. Ahogy bel&eacute;ptem a terembe, azt l&aacute;ttam, hogy mindenki &ouml;r&uuml;l Attil&aacute;nak, a r&eacute;gi koll&eacute;g&aacute;kkal val&oacute; tal&aacute;lkoz&aacute;snak, pedig m&eacute;g egy sz&oacute;t sem sz&oacute;ltunk &ndash; mondta bevezet&eacute;sk&eacute;nt Dem&eacute;ny P&eacute;ter &iacute;r&oacute;, a k&ouml;nyv szerkesztője.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Sz&eacute;p Gyula, a Kolozsv&aacute;ri Magyar Opera jelenlegi igazgat&oacute;ja a t&aacute;rsulat nev&eacute;ben mondott k&ouml;sz&ouml;netet Kov&aacute;cs Attil&aacute;nak &eacute;s t&aacute;rsainak, akik a kolozsv&aacute;ri magyar operaj&aacute;tsz&aacute;st olyan szintre emelt&eacute;k, amelyre ma is b&uuml;szk&eacute;k a tagok, &aacute;m azt is hangs&uacute;lyozta, hogy a magyar opera előad&aacute;sai &eacute;s műv&eacute;szei most is igen magas szintet &eacute;rnek el; h&iacute;r&uuml;k t&uacute;lhaladta az orsz&aacute;ghat&aacute;rt, &eacute;s id&eacute;n is sz&aacute;mos magyarorsz&aacute;gi megh&iacute;v&aacute;snak tesznek eleget rangos zenei esem&eacute;nyeken, illetve helysz&iacute;neken. &ndash; Felemelt fejjel folytatjuk azt a nemes munk&aacute;t, amit r&aacute;nk hagytatok, becs&uuml;lettel &aacute;llunk helyt mi is &ndash; tette hozz&aacute; Sz&eacute;p.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Dem&eacute;ny P&eacute;ter saj&aacute;t gyerekkori eml&eacute;keit id&eacute;zte, amikor felmutatta azt az 1970-es &eacute;vek v&eacute;g&eacute;n k&eacute;sz&uuml;lt lemezt, amelyen a magyar opera műv&eacute;szei &ndash;t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt Kov&aacute;cs Attila is &ndash; &eacute;nekelnek. &ndash; Ezt a lemezt nagymam&aacute;m Sz&eacute;chenyi t&eacute;ri lak&aacute;s&aacute;ban hallottam elősz&ouml;r, &eacute;desany&aacute;mmal pedig rendszeresen j&aacute;rtunk oper&aacute;ba, sz&iacute;nh&aacute;zba. Amikor elősz&ouml;r hallgattam meg Kov&aacute;cs Attila előad&aacute;s&aacute;ban Mefiszt&oacute; rond&oacute;j&aacute;t <em>(Elad&oacute; az eg&eacute;sz vil&aacute;g)</em>, beleborzongtam. Ebben a k&ouml;nyvben, illetve a sorozatban benne van gyerekkorom illata, arom&aacute;ja, a r&eacute;gi Kolozsv&aacute;r, a r&eacute;gi opera &ndash; eml&eacute;kezett a k&ouml;nyv szerkesztője, majd arr&oacute;l besz&eacute;lt, hogy a karizmatikus műv&eacute;szek sz&aacute;m&aacute;ra n&eacute;lk&uuml;l&ouml;zhetetlen a műv&eacute;szet&uuml;ket befogad&oacute; k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Angi Istv&aacute;n zeneeszt&eacute;ta, a k&ouml;nyv előszav&aacute;nak &iacute;r&oacute;ja kifejtette: ez a k&ouml;nyv olyan eml&eacute;kez&eacute;s, amely a j&ouml;vő fel&eacute; vezet, &eacute;s amely egyfajta lelki t&eacute;rk&eacute;phez hasonl&iacute;t. &ndash; A k&ouml;tet nagys&aacute;ga abban &aacute;ll, hogy p&eacute;ld&aacute;t szolg&aacute;ltat a mostani gener&aacute;ci&oacute;nak &ndash; mondta a zenetud&oacute;s, majd arra buzd&iacute;totta Dem&eacute;ny P&eacute;tert, hogy a neh&eacute;zs&eacute;gek ellen&eacute;re is folytassa a sorozatot.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&ouml;nyv &iacute;r&oacute;ja, Laskay Adrienne elmondta: &ouml;r&ouml;mmel &iacute;rta ezt a k&ouml;nyvet Kov&aacute;cs Attil&aacute;r&oacute;l, akivel egy iskol&aacute;ba (a mostani B&aacute;thory-l&iacute;ceumba) &eacute;s ugyanazon egyetemre (a zenekonzervat&oacute;riumba) j&aacute;rt. &ndash; A k&ouml;nyvet azok sz&aacute;m&aacute;ra &iacute;rtam, akik szeretik a műv&eacute;szeket, k&iacute;v&aacute;ncsiak r&aacute;juk &eacute;s egy &eacute;lettapasztalattal fűszerezett karrier &aacute;llom&aacute;saira, sikereire. Ugyanakkor ez a k&ouml;nyv &bdquo;sanda kacsint&aacute;s&rdquo; a szakma fel&eacute; is, amely megtudhatja, hogyan lehet az oper&aacute;t &uacute;gy bemutatni, hogy egy&uacute;ttal r&aacute;nevelj&uuml;k a fiatalokat az opera szeretet&eacute;re &ndash; hangs&uacute;lyozta a szerző.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kov&aacute;cs Attila opera&eacute;nekes megk&ouml;sz&ouml;nte a lehetős&eacute;get, hogy ő is beker&uuml;lt a sorozatba, majd kifejtette: ő &eacute;s kort&aacute;rsai is csak azt a hagyom&aacute;nyt őrizt&eacute;k meg, amelyet elődeiktől kaptak. &ndash; A mai magyar opera diplom&aacute;s szakemberekkel dolgozik, &aacute;m az 1950-es &eacute;s tal&aacute;n az 1960-as &eacute;vekben ez nem &iacute;gy volt. Akkor olyan karmesterekkel &eacute;s rendezőkkel dolgoztunk, akik &aacute;tadt&aacute;k nek&uuml;nk azt, hogy mit jelent tolm&aacute;csol&oacute; műv&eacute;sznek lenni. Volt igazgat&oacute;nk &eacute;s rendezőnk, Szinberger S&aacute;ndor megk&ouml;vetelte az &eacute;nekesektől, hogy a t&ouml;rt&eacute;nelmi t&aacute;rgy&uacute; oper&aacute;k, mint p&eacute;ld&aacute;ul Verdi <em>Attila</em> c&iacute;mű oper&aacute;ja eset&eacute;ben a sz&oacute;list&aacute;k olvassanak el minden olyan forr&aacute;smunk&aacute;t, amely a mű t&ouml;rt&eacute;nelmi h&aacute;tter&eacute;hez kapcsol&oacute;dik. Az a tőke, amit akkor &ouml;sszegyűjt&ouml;tt&uuml;nk, a fiatal koll&eacute;g&aacute;kban kamatozik. Kiemeln&eacute;m m&eacute;g koll&eacute;g&aacute;im &uuml;gyszeretet&eacute;t &eacute;s odaad&aacute;s&aacute;t. Albert Annam&aacute;ria szopr&aacute;n p&eacute;ld&aacute;ul naponta k&eacute;tszer is le&eacute;nekelte volna Turandot szerep&eacute;t, ha kellett volna &ndash; mondta az &eacute;nekes, mik&ouml;zben a teremben &uuml;lő műv&eacute;sznő helyeslő tekintet&eacute;t kereste.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A kiv&aacute;l&oacute; hangulat&uacute; rendezv&eacute;ny k&eacute;t, Kov&aacute;cs Attila &aacute;ltal felv&eacute;telről előadott &aacute;ria meghallgat&aacute;s&aacute;val v&eacute;gződ&ouml;tt, majd a szerző &eacute;s a bar&aacute;ts&aacute;gos, k&ouml;zvetlen műv&eacute;sz dedik&aacute;lt a sz&eacute;p sz&aacute;mban &ouml;sszegyűlt r&eacute;sztvevőknek.</p>\n<p> Nagy-Hint&oacute;s Diana, <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/88196\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2013. &aacute;prilis 6.</a></p>\n', created = 1527115022, expire = 1527201422, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:62b8715177ebf18c2a84930c23c07c32' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527115022, expire = 1527201422, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527115022, expire = 1527201422, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527115022, expire = 1527201422, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527115022, expire = 1527201422, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527115022, expire = 1527201422, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527115022, expire = 1527201422, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2013. április 6.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Laskay Adrienne beszélgetőkönyve a Prospero-sorozatban

Verdi Attila című operájának hangjaira érkeztek a Györkös Mányi Albert Emlékházba mindazok, akik részt vettek az új Prospero-könyv bemutatóján. Kovács Attila operaénekesről Laskay Adrienne, a Kolozsvári Magyar Opera nyugalmazott karnagya írt beszélgetőkönyvet. A művész több mint másfél évtizeden át volt az opera szólistája, majd 1981-ben Németországba távozott, a Kieli Operaház tagjaként folytatta karrierjét.


Kovács Attila szerint ő és kortársai csak azt a hagyományt őrizték meg, amelyet elődeiktől kaptak

– Ismét büszke vagyok erre az új Prospero-könyvre. Ahogy beléptem a terembe, azt láttam, hogy mindenki örül Attilának, a régi kollégákkal való találkozásnak, pedig még egy szót sem szóltunk – mondta bevezetésként Demény Péter író, a könyv szerkesztője.

Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera jelenlegi igazgatója a társulat nevében mondott köszönetet Kovács Attilának és társainak, akik a kolozsvári magyar operajátszást olyan szintre emelték, amelyre ma is büszkék a tagok, ám azt is hangsúlyozta, hogy a magyar opera előadásai és művészei most is igen magas szintet érnek el; hírük túlhaladta az országhatárt, és idén is számos magyarországi meghívásnak tesznek eleget rangos zenei eseményeken, illetve helyszíneken. – Felemelt fejjel folytatjuk azt a nemes munkát, amit ránk hagytatok, becsülettel állunk helyt mi is – tette hozzá Szép.

Demény Péter saját gyerekkori emlékeit idézte, amikor felmutatta azt az 1970-es évek végén készült lemezt, amelyen a magyar opera művészei –többek között Kovács Attila is – énekelnek. – Ezt a lemezt nagymamám Széchenyi téri lakásában hallottam először, édesanyámmal pedig rendszeresen jártunk operába, színházba. Amikor először hallgattam meg Kovács Attila előadásában Mefisztó rondóját (Eladó az egész világ), beleborzongtam. Ebben a könyvben, illetve a sorozatban benne van gyerekkorom illata, aromája, a régi Kolozsvár, a régi opera – emlékezett a könyv szerkesztője, majd arról beszélt, hogy a karizmatikus művészek számára nélkülözhetetlen a művészetüket befogadó közönség.

Angi István zeneesztéta, a könyv előszavának írója kifejtette: ez a könyv olyan emlékezés, amely a jövő felé vezet, és amely egyfajta lelki térképhez hasonlít. – A kötet nagysága abban áll, hogy példát szolgáltat a mostani generációnak – mondta a zenetudós, majd arra buzdította Demény Pétert, hogy a nehézségek ellenére is folytassa a sorozatot.

A könyv írója, Laskay Adrienne elmondta: örömmel írta ezt a könyvet Kovács Attiláról, akivel egy iskolába (a mostani Báthory-líceumba) és ugyanazon egyetemre (a zenekonzervatóriumba) járt. – A könyvet azok számára írtam, akik szeretik a művészeket, kíváncsiak rájuk és egy élettapasztalattal fűszerezett karrier állomásaira, sikereire. Ugyanakkor ez a könyv „sanda kacsintás” a szakma felé is, amely megtudhatja, hogyan lehet az operát úgy bemutatni, hogy egyúttal ráneveljük a fiatalokat az opera szeretetére – hangsúlyozta a szerző.

Kovács Attila operaénekes megköszönte a lehetőséget, hogy ő is bekerült a sorozatba, majd kifejtette: ő és kortársai is csak azt a hagyományt őrizték meg, amelyet elődeiktől kaptak. – A mai magyar opera diplomás szakemberekkel dolgozik, ám az 1950-es és talán az 1960-as években ez nem így volt. Akkor olyan karmesterekkel és rendezőkkel dolgoztunk, akik átadták nekünk azt, hogy mit jelent tolmácsoló művésznek lenni. Volt igazgatónk és rendezőnk, Szinberger Sándor megkövetelte az énekesektől, hogy a történelmi tárgyú operák, mint például Verdi Attila című operája esetében a szólisták olvassanak el minden olyan forrásmunkát, amely a mű történelmi hátteréhez kapcsolódik. Az a tőke, amit akkor összegyűjtöttünk, a fiatal kollégákban kamatozik. Kiemelném még kollégáim ügyszeretetét és odaadását. Albert Annamária szoprán például naponta kétszer is leénekelte volna Turandot szerepét, ha kellett volna – mondta az énekes, miközben a teremben ülő művésznő helyeslő tekintetét kereste.

A kiváló hangulatú rendezvény két, Kovács Attila által felvételről előadott ária meghallgatásával végződött, majd a szerző és a barátságos, közvetlen művész dedikált a szép számban összegyűlt résztvevőknek.

Nagy-Hintós Diana, Szabadság, 2013. április 6.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés