ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Emlékhely a Duna-delta munkatáboraiban raboskodó mezőfelei ötvenhatosok tiszteletére

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:50397ee0077d13d95c237b33e559d440' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A sz&eacute;kely &eacute;s a magyar szabads&aacute;g napja alkalm&aacute;b&oacute;l a Maros megyei Mezőfele eml&eacute;ket &aacute;ll&iacute;tott a falu &aacute;rtatlanul el&iacute;t&eacute;lt h&aacute;rom sz&uuml;l&ouml;ttj&eacute;nek, akik megj&aacute;rt&aacute;k a Duna-delta munkat&aacute;borait.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A sz&eacute;kely &eacute;s a magyar szabads&aacute;g napja alkalm&aacute;b&oacute;l a Maros megyei Mezőfele eml&eacute;ket &aacute;ll&iacute;tott a&nbsp;falu &aacute;rtatlanul el&iacute;t&eacute;lt h&aacute;rom sz&uuml;l&ouml;ttj&eacute;nek, akik megj&aacute;rt&aacute;k a Duna-delta munkat&aacute;borait.</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &Aacute;br&aacute;m S&aacute;muel, F&uuml;lp&ouml;si Jenő, Kacs&oacute; Tibor &ndash; &ouml;sszesen negyven &eacute;v b&ouml;rt&ouml;nb&uuml;ntet&eacute;sre &iacute;t&eacute;lt h&aacute;rom mezőfelei f&eacute;rfi, akiknek egy &eacute;leten &aacute;t sz&uuml;lőhelye, b&aacute;tors&aacute;ga, szenved&eacute;se helysz&iacute;ne, a kommunista diktat&uacute;ra &aacute;ltal megpecs&eacute;telt sorsa &eacute;s hite volt k&ouml;z&ouml;s. Vas&aacute;rnap &oacute;ta egy, a reform&aacute;tus par&oacute;kia udvar&aacute;n fel&aacute;ll&iacute;tott eml&eacute;kmű is &ouml;sszek&ouml;ti h&aacute;rmukat. Szőcs Zolt&aacute;n marosv&aacute;s&aacute;rhelyi k&eacute;pzőműv&eacute;sz f&aacute;ba faragott &eacute;s homokkőre &aacute;ll&iacute;tott alkot&aacute;sa, a pelik&aacute;n kettős jelentős&eacute;ggel b&iacute;r: egyr&eacute;szt a reform&aacute;tus vall&aacute;s jelk&eacute;pek&eacute;nt szolg&aacute;l, m&aacute;sr&eacute;szt a fogolyt&aacute;bor helysz&iacute;ne, a Duna-delta egyik legszebb madar&aacute;ra utal.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A magyarorsz&aacute;gi 1956-os forradalom ut&aacute;n mindh&aacute;rom f&eacute;rfi megj&aacute;rta a poklok pokl&aacute;t: a hatalom mondvacsin&aacute;lt bűn&ouml;k miatt b&ouml;rt&ouml;nbe vetette, majd a Tulcea megyei Periprav&aacute;ra deport&aacute;lta. Az &uuml;nnepi istentiszteleten szolg&aacute;l&oacute; nyugalmazott esperes, &Ouml;tv&ouml;s J&oacute;zsef feles&eacute;ge, Emese hat&eacute;ves gyermek volt, amikor megismerte a munkat&aacute;borb&oacute;l szabadul&oacute; apj&aacute;t. Kacs&oacute; Tiborra eredetileg huszon&ouml;t &eacute;ves fogs&aacute;g v&aacute;rt. &bdquo;Ap&oacute;som mes&eacute;lte, hogy amikor kimondt&aacute;k az &iacute;t&eacute;letet &eacute;s bevonultak a b&ouml;rt&ouml;nbe, sorst&aacute;rsaival meg&aacute;llap&iacute;tott&aacute;k, Erd&eacute;lyben nincs olyan ember, aki kib&iacute;rna negyed &eacute;vsz&aacute;zadot a rom&aacute;niai b&ouml;rt&ouml;n&ouml;kben. &Eacute;s akkor elkezdtek visszafel&eacute; sz&aacute;molni: r&aacute;j&ouml;ttek, hogy az eltelt huszon&ouml;t &eacute;v alatt h&aacute;rom rendszerv&aacute;lt&aacute;s is volt, ez&eacute;rt rem&eacute;lt&eacute;k, hogy a k&ouml;vetkező huszon&ouml;tben is lesz legal&aacute;bb h&aacute;rom. Ezek k&ouml;z&uuml;l az egyik csak kiszabad&iacute;tja őket. Ez adott nekik rem&eacute;nyt&rdquo; &ndash; id&eacute;zte fel a sz&oacute;sz&eacute;kről az &ouml;tvenes-hatvanas &eacute;vekbeli szomor&uacute; t&ouml;rt&eacute;netet &Ouml;tv&ouml;s J&oacute;zsef, aki az ap&oacute;s&aacute;val val&oacute; besz&eacute;lget&eacute;sekből hamar kih&aacute;mozta, hogy Periprav&aacute;n a legnagyobb &eacute;rt&eacute;k a hit volt &ndash; azt m&eacute;g a kommunist&aacute;k sem tudt&aacute;k elvenni. Szint&eacute;n a hit, rem&eacute;ny, bajt&aacute;rsi &ouml;sszefog&aacute;s fontoss&aacute;g&aacute;r&oacute;l besz&eacute;lt Percze L&aacute;szl&oacute;, Magyarorsz&aacute;g cs&iacute;kszeredai konzulja &eacute;s Vass Levente, Maros megyei parlamenti k&eacute;pviselő.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az eml&eacute;k&aacute;ll&iacute;t&aacute;s kezdem&eacute;nyezőj&eacute;nek, &Aacute;br&aacute;m Zolt&aacute;n marosv&aacute;s&aacute;rhelyi egyetemi tan&aacute;rnak a nagyapja raboskodott a Duna-csatorn&aacute;n&aacute;l. Mint megjegyezte, a sors ir&oacute;ni&aacute;ja, hogy &Aacute;br&aacute;m S&aacute;muellel &eacute;s politikai fogolyt&aacute;rsaival ugyanott v&aacute;gatt&aacute;k a napi h&aacute;rom k&ouml;bm&eacute;ter n&aacute;dat, ahonnan h&uacute;sz-harminc &eacute;vvel k&eacute;sőbb a mezőfelei gy&eacute;k&eacute;nyesek szerezt&eacute;k be k&eacute;zműves port&eacute;k&aacute;ikhoz sz&uuml;ks&eacute;ges nyersanyagukat. Az unoka Az igazs&aacute;g szabadd&aacute; tesz c&iacute;mmel k&ouml;nyvet &iacute;rt az alkalomra, &eacute;s a mai Periprav&aacute;t bemutat&oacute; f&eacute;nyk&eacute;peit is ki&aacute;ll&iacute;totta a templom portikus&aacute;ban. A szobor leleplez&eacute;s&eacute;n jelen volt Gr&aacute;ma J&aacute;nos is, a Volt Politikai Foglyok Sz&ouml;vets&eacute;g&eacute;nek titk&aacute;ra, akit h&uacute;sz&eacute;vesen &iacute;t&eacute;ltek nyolc esztendő b&ouml;rt&ouml;nb&uuml;ntet&eacute;sre. Ebből majdnem n&eacute;gyet t&ouml;lt&ouml;tt a deltai fogolyt&aacute;borban. &Aacute;br&aacute;m, F&uuml;lp&ouml;si &eacute;s Kacs&oacute; k&ouml;z&uuml;l ut&oacute;bbi kettőt Periprav&aacute;n ismerte meg. &bdquo;Naponta halt meg valaki k&ouml;z&uuml;l&uuml;nk. Akkor vett&uuml;k &eacute;szre, amikor azon kaptuk magunkat, hogy valaki hi&aacute;nyzik k&ouml;z&uuml;l&uuml;nk. Egyszer este, s&ouml;t&eacute;tben ker&uuml;ltem z&aacute;rk&aacute;ba &ndash; mes&eacute;lte lapunknak a ma hetvenkilencedik esztendej&eacute;t tapos&oacute; f&eacute;rfi. &ndash; Mielőtt r&aacute;m z&aacute;rta volna az ajt&oacute;t, az őr figyelmeztetett, hogy nem vagyok egyed&uuml;l, m&eacute;g van ott valaki. A s&ouml;t&eacute;tben megsz&oacute;l&iacute;tottam, de nem v&aacute;laszolt. Mell&eacute; fek&uuml;dtem. Csak reggel vettem &eacute;szre, hogy egy halottal aludtam. &Eacute;n viszont &eacute;reztem, tudtam, hittem, hogy &eacute;lve fogok hazat&eacute;rni. Megtanultam, hogy minden eső ut&aacute;n sziv&aacute;rv&aacute;ny ragyog fel az &eacute;gen, &eacute;s egyszer minden rossz v&eacute;get &eacute;r. Sokan hitetlen&uuml;l haltak meg k&ouml;z&uuml;l&uuml;nk, de aki hitt Istenben, &eacute;s b&iacute;zott benne, kiszabadult.&rdquo; &Ouml;tv&ouml;s J&oacute;zsef megfogalmaz&aacute;sa szerint vas&aacute;rnap igazs&aacute;gt&eacute;tel sz&uuml;letett, mivel a felavatott eml&eacute;kmű is azt sugallja: m&eacute;giscsak nekik volt igazuk.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Szucher Ervin, <a href=\"https://kronika.ro/erdelyi-hirek/emlekhely-a-peripravan-raboskodo-marosfelei-otvenhatosok-tiszteletere\" target=\"_blank\">Kr&oacute;nika</a></em>, 2018. m&aacute;rcius 12.</p>\n', created = 1521347116, expire = 1521433516, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:50397ee0077d13d95c237b33e559d440' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521347116, expire = 1521433516, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521347116, expire = 1521433516, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521347116, expire = 1521433516, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521347116, expire = 1521433516, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521347116, expire = 1521433516, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521347116, expire = 1521433516, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Krónika, 2018. márc. 12.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A székely és a magyar szabadság napja alkalmából a Maros megyei Mezőfele emléket állított a falu ártatlanul elítélt három szülöttjének, akik megjárták a Duna-delta munkatáborait.

A székely és a magyar szabadság napja alkalmából a Maros megyei Mezőfele emléket állított a falu ártatlanul elítélt három szülöttjének, akik megjárták a Duna-delta munkatáborait.

Ábrám Sámuel, Fülpösi Jenő, Kacsó Tibor – összesen negyven év börtönbüntetésre ítélt három mezőfelei férfi, akiknek egy életen át szülőhelye, bátorsága, szenvedése helyszíne, a kommunista diktatúra által megpecsételt sorsa és hite volt közös. Vasárnap óta egy, a református parókia udvarán felállított emlékmű is összeköti hármukat. Szőcs Zoltán marosvásárhelyi képzőművész fába faragott és homokkőre állított alkotása, a pelikán kettős jelentőséggel bír: egyrészt a református vallás jelképeként szolgál, másrészt a fogolytábor helyszíne, a Duna-delta egyik legszebb madarára utal.

A magyarországi 1956-os forradalom után mindhárom férfi megjárta a poklok poklát: a hatalom mondvacsinált bűnök miatt börtönbe vetette, majd a Tulcea megyei Peripravára deportálta. Az ünnepi istentiszteleten szolgáló nyugalmazott esperes, Ötvös József felesége, Emese hatéves gyermek volt, amikor megismerte a munkatáborból szabaduló apját. Kacsó Tiborra eredetileg huszonöt éves fogság várt. „Apósom mesélte, hogy amikor kimondták az ítéletet és bevonultak a börtönbe, sorstársaival megállapították, Erdélyben nincs olyan ember, aki kibírna negyed évszázadot a romániai börtönökben. És akkor elkezdtek visszafelé számolni: rájöttek, hogy az eltelt huszonöt év alatt három rendszerváltás is volt, ezért remélték, hogy a következő huszonötben is lesz legalább három. Ezek közül az egyik csak kiszabadítja őket. Ez adott nekik reményt” – idézte fel a szószékről az ötvenes-hatvanas évekbeli szomorú történetet Ötvös József, aki az apósával való beszélgetésekből hamar kihámozta, hogy Peripraván a legnagyobb érték a hit volt – azt még a kommunisták sem tudták elvenni. Szintén a hit, remény, bajtársi összefogás fontosságáról beszélt Percze László, Magyarország csíkszeredai konzulja és Vass Levente, Maros megyei parlamenti képviselő.

Az emlékállítás kezdeményezőjének, Ábrám Zoltán marosvásárhelyi egyetemi tanárnak a nagyapja raboskodott a Duna-csatornánál. Mint megjegyezte, a sors iróniája, hogy Ábrám Sámuellel és politikai fogolytársaival ugyanott vágatták a napi három köbméter nádat, ahonnan húsz-harminc évvel később a mezőfelei gyékényesek szerezték be kézműves portékáikhoz szükséges nyersanyagukat. Az unoka Az igazság szabaddá tesz címmel könyvet írt az alkalomra, és a mai Peripravát bemutató fényképeit is kiállította a templom portikusában. A szobor leleplezésén jelen volt Gráma János is, a Volt Politikai Foglyok Szövetségének titkára, akit húszévesen ítéltek nyolc esztendő börtönbüntetésre. Ebből majdnem négyet töltött a deltai fogolytáborban. Ábrám, Fülpösi és Kacsó közül utóbbi kettőt Peripraván ismerte meg. „Naponta halt meg valaki közülünk. Akkor vettük észre, amikor azon kaptuk magunkat, hogy valaki hiányzik közülünk. Egyszer este, sötétben kerültem zárkába – mesélte lapunknak a ma hetvenkilencedik esztendejét taposó férfi. – Mielőtt rám zárta volna az ajtót, az őr figyelmeztetett, hogy nem vagyok egyedül, még van ott valaki. A sötétben megszólítottam, de nem válaszolt. Mellé feküdtem. Csak reggel vettem észre, hogy egy halottal aludtam. Én viszont éreztem, tudtam, hittem, hogy élve fogok hazatérni. Megtanultam, hogy minden eső után szivárvány ragyog fel az égen, és egyszer minden rossz véget ér. Sokan hitetlenül haltak meg közülünk, de aki hitt Istenben, és bízott benne, kiszabadult.” Ötvös József megfogalmazása szerint vasárnap igazságtétel született, mivel a felavatott emlékmű is azt sugallja: mégiscsak nekik volt igazuk.

Szucher Ervin, Krónika, 2018. március 12.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés