ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Emlékház fogja őrizni a legnagyobb székely örökségét

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:c38c0074254f9d1042923b1475505b84' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A kor&aacute;bbi &eacute;vekhez k&eacute;pest kibőv&iacute;tett programmal tartott&aacute;k meg Szejkef&uuml;rdőn &eacute;s Sz&eacute;kelyudvarhelyen az Orb&aacute;n Bal&aacute;zs Eml&eacute;k&uuml;nnepet. Az esem&eacute;ny r&eacute;szek&eacute;nt nemcsak a legnagyobb sz&eacute;kely fotogr&aacute;fusi munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;nak eml&eacute;ket &aacute;ll&iacute;t&oacute; t&aacute;rlattal v&aacute;rt&aacute;k a r&eacute;szvevőket, hanem a Sz&eacute;kelyf&ouml;ld kr&oacute;nik&aacute;s&aacute;nak tisztelet&eacute;re l&eacute;trehozand&oacute; eml&eacute;kh&aacute;z alapk&ouml;v&eacute;t is elhelyezt&eacute;k.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Vas&aacute;rnap d&eacute;lelőtt Orb&aacute;n Bal&aacute;zs szejkef&uuml;rdői s&iacute;rj&aacute;n&aacute;l gy&uuml;lekeztek az eml&eacute;k&uuml;nneps&eacute;g r&eacute;szvevői: a s&iacute;rhely megkoszor&uacute;z&aacute;s&aacute;t k&ouml;vetően B&aacute;lint Domokos, a lengyelfalvi Orb&aacute;n Bal&aacute;zs Alap&iacute;tv&aacute;ny eln&ouml;ke osztotta meg &uuml;nnepi gondolatait a jelenl&eacute;vőkkel.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Civil kezdem&eacute;nyez&eacute;sre, illetve Sz&eacute;kelyudvarhely v&aacute;rosvezet&eacute;s&eacute;nek k&ouml;zbenj&aacute;r&aacute;s&aacute;ra elhelyezt&eacute;k az Orb&aacute;n Bal&aacute;zs Eml&eacute;kh&aacute;z alapk&ouml;v&eacute;t: a majdani kis m&uacute;zeum a legnagyobb sz&eacute;kely &eacute;letműv&eacute;t lesz hivatott ismertetni az oda bet&eacute;rő helyb&eacute;lieknek &eacute;s turist&aacute;knak egyar&aacute;nt. Fazakas Szabolcs &ouml;tletgazda, a Sz&eacute;kelyf&ouml;ldi Legend&aacute;rium-projekt vezetője az esem&eacute;ny aprop&oacute;j&aacute;n megragadta az alkalmat, hogy kifejtse: minden seg&iacute;ts&eacute;get sz&iacute;vesen l&aacute;tnak, amely az eml&eacute;kh&aacute;z kivitel&eacute;z&eacute;st c&eacute;lozza.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>M&eacute;lt&oacute;n eml&eacute;kezni</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Mint az m&aacute;r megszokott, az eml&eacute;k&uuml;nneps&eacute;g a d&eacute;lben a v&aacute;rosk&ouml;zpontban folytat&oacute;dott Orb&aacute;n Bal&aacute;zs 1995 febru&aacute;r 4-&eacute;n, a V&aacute;rosh&aacute;za t&eacute;ren elhelyezett eml&eacute;kszobr&aacute;n&aacute;l. &bdquo;Sz&uuml;ks&eacute;ges Orb&aacute;n Bal&aacute;zsr&oacute;l besz&eacute;lni, mert ma m&aacute;r csak mesesz&aacute;mba megy az a r&eacute;gebben t&ouml;rt&eacute;nt val&oacute;s&aacute;g , hogy az egyszerű sz&eacute;kely ember, elhaladva a szejkef&uuml;rdői s&iacute;rboltn&aacute;l, levette a kalapj&aacute;t&rdquo; &ndash; id&eacute;zte Szentm&aacute;rtoni K&aacute;lm&aacute;n, a sz&eacute;kelykereszt&uacute;ri unit&aacute;rius gimn&aacute;zium tan&aacute;r&aacute;nak 1929-ben, a legnagyobb sz&eacute;kely sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek sz&aacute;zadik &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n mondott szavait G&aacute;lfi &Aacute;rp&aacute;d, Sz&eacute;kelyudvarhely polg&aacute;rmestere. A v&aacute;rosvezető a tov&aacute;bbiakban arr&oacute;l besz&eacute;lt, hogy egy &uacute;jabb &eacute;vsz&aacute;zad eltelt&eacute;vel m&eacute;g ink&aacute;bb aktu&aacute;liss&aacute; v&aacute;lik ez a felvet&eacute;s.&nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &bdquo;Jut-e esz&uuml;nkbe Orb&aacute;n Bal&aacute;zs, amikor &aacute;thaladunk a Szejk&eacute;n? Ha nem is emelj&uuml;k meg kalapunkat, jut-e esz&uuml;nkbe, hogy minden k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek k&ouml;z&ouml;tt a sz&eacute;kely n&eacute;pet szolg&aacute;lta. Akkor is, amikor a n&eacute;p, nem ismerve fel nagys&aacute;g&aacute;t, nem juttatta be a Magyar Orsz&aacute;ggyűl&eacute;sbe, de ő tov&aacute;bbra is &eacute;rt&uuml;nk munk&aacute;lkodott. Sőt, tette ezt akkor is, amikor v&eacute;grendelet&eacute;ben anyagi javait is a sz&eacute;kely n&eacute;pre hagyta, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;leten &eacute;s a sz&eacute;kelykereszt&uacute;ri gimn&aacute;zium fenntart&aacute;s&aacute;ra l&eacute;trehozott alap&iacute;tv&aacute;nyon kereszt&uuml;l. &Eacute;s mi mit tesz&uuml;nk &eacute;rte? Az ő eml&eacute;k&eacute;nek &aacute;pol&aacute;s&aacute;&eacute;rt? Vajon az a n&eacute;p, amely neki mindene volt, megteszi- e a k&ouml;teless&eacute;g&eacute;t?&rdquo; &ndash; sorolta az el&ouml;lj&aacute;r&oacute;. Hozz&aacute;tette: &uuml;dv&ouml;zli a szejkei eml&eacute;kh&aacute;z l&eacute;trehoz&aacute;s&aacute;nak &ouml;tlet&eacute;t, amely abban erős&iacute;t meg mindenkit, hogy van t&ouml;rekv&eacute;s arra, hogy t&ouml;bbet akarjunk tenni Orb&aacute;n Bal&aacute;zs eml&eacute;k&eacute;nek &eacute;ltet&eacute;s&eacute;&eacute;rt, s ez&aacute;ltal magunkban is erős&iacute;teni akarjuk sz&eacute;kely identit&aacute;studatunkat.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A v&aacute;rosk&ouml;zponti &uuml;nneps&eacute;gen egy&eacute;bk&eacute;nt k&ouml;zreműk&ouml;d&ouml;tt a Sz&eacute;kely Dalegylet, a Bal&aacute;zs Ferenc Vegyeskar &eacute;s az Alla Breve Vegyeskar alkotta egyes&iacute;tett k&oacute;rus, valamint Sim&oacute; S&aacute;ndor unit&aacute;rius lelk&eacute;sz is &uuml;nnepi besz&eacute;det mondott.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A fotogr&aacute;fus Orb&aacute;n Bal&aacute;zs</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az esem&eacute;ny z&aacute;r&aacute;sak&eacute;nt 1959-ben alakult Orb&aacute;n Bal&aacute;zs Fot&oacute;klub t&aacute;rlat&aacute;t nyitotta meg Elekes Gyula, a Művelőd&eacute;si H&aacute;z igazgat&oacute;ja.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A sz&eacute;kelyudvarhelyi v&aacute;rosh&aacute;za &eacute;p&uuml;let&eacute;nek belső udvar&aacute;n berendezett ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s a fotogr&aacute;fus Orb&aacute;n Bal&aacute;zsnak &aacute;ll&iacute;t eml&eacute;ket, aki &ndash; mint a f&eacute;nyk&eacute;pez&eacute;s hőskorszak&aacute;nak egyik &uacute;tt&ouml;rője &ndash; műhelynyi felszerel&eacute;s&eacute;t a h&aacute;t&aacute;n cipelve, gyalogszerrel j&aacute;rta be Udvarhelysz&eacute;k, Cs&iacute;ksz&eacute;k &eacute;s H&aacute;romsz&eacute;k hegyeit, v&ouml;lgyeit , telep&uuml;l&eacute;seit. Mint a t&aacute;rlat aprop&oacute;j&aacute;n G&aacute;lfi &Aacute;rp&aacute;d megjegyezte: a n&eacute;prajzi &eacute;s kult&uacute;rt&ouml;rt&eacute;ni szempontb&oacute;l is megker&uuml;lhetetlen munk&aacute;ss&aacute;ga &ndash; kiadott &eacute;s m&eacute;g meg nem jelent fot&oacute;i egyar&aacute;nt &ndash; ig&eacute;nyes albumba k&iacute;v&aacute;nkoznak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>Kov&aacute;cs Eszter, <a href=\"https://szekelyhon.ro/aktualis/emlekhaz-fogja-orizni-a-legnagyobb-szekely-orokseget\" target=\"_blank\">Sz&eacute;kelyhon.ro</a></em>, 2018. febru&aacute;r 4.</p>\n', created = 1521347093, expire = 1521433493, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:c38c0074254f9d1042923b1475505b84' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521347093, expire = 1521433493, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521347093, expire = 1521433493, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521347093, expire = 1521433493, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521347093, expire = 1521433493, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521347093, expire = 1521433493, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521347093, expire = 1521433493, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Székelyhon.ro, 2018. febr. 4.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A korábbi évekhez képest kibővített programmal tartották meg Szejkefürdőn és Székelyudvarhelyen az Orbán Balázs Emlékünnepet. Az esemény részeként nemcsak a legnagyobb székely fotográfusi munkásságának emléket állító tárlattal várták a részvevőket, hanem a Székelyföld krónikásának tiszteletére létrehozandó emlékház alapkövét is elhelyezték.

Vasárnap délelőtt Orbán Balázs szejkefürdői sírjánál gyülekeztek az emlékünnepség részvevői: a sírhely megkoszorúzását követően Bálint Domokos, a lengyelfalvi Orbán Balázs Alapítvány elnöke osztotta meg ünnepi gondolatait a jelenlévőkkel.

Civil kezdeményezésre, illetve Székelyudvarhely városvezetésének közbenjárására elhelyezték az Orbán Balázs Emlékház alapkövét: a majdani kis múzeum a legnagyobb székely életművét lesz hivatott ismertetni az oda betérő helybélieknek és turistáknak egyaránt. Fazakas Szabolcs ötletgazda, a Székelyföldi Legendárium-projekt vezetője az esemény apropóján megragadta az alkalmat, hogy kifejtse: minden segítséget szívesen látnak, amely az emlékház kivitelézést célozza.

Méltón emlékezni

Mint az már megszokott, az emlékünnepség a délben a városközpontban folytatódott Orbán Balázs 1995 február 4-én, a Városháza téren elhelyezett emlékszobránál. „Szükséges Orbán Balázsról beszélni, mert ma már csak meseszámba megy az a régebben történt valóság , hogy az egyszerű székely ember, elhaladva a szejkefürdői sírboltnál, levette a kalapját” – idézte Szentmártoni Kálmán, a székelykeresztúri unitárius gimnázium tanárának 1929-ben, a legnagyobb székely születésének századik évfordulóján mondott szavait Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere. A városvezető a továbbiakban arról beszélt, hogy egy újabb évszázad elteltével még inkább aktuálissá válik ez a felvetés. 

„Jut-e eszünkbe Orbán Balázs, amikor áthaladunk a Szejkén? Ha nem is emeljük meg kalapunkat, jut-e eszünkbe, hogy minden körülmények között a székely népet szolgálta. Akkor is, amikor a nép, nem ismerve fel nagyságát, nem juttatta be a Magyar Országgyűlésbe, de ő továbbra is értünk munkálkodott. Sőt, tette ezt akkor is, amikor végrendeletében anyagi javait is a székely népre hagyta, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületen és a székelykeresztúri gimnázium fenntartására létrehozott alapítványon keresztül. És mi mit teszünk érte? Az ő emlékének ápolásáért? Vajon az a nép, amely neki mindene volt, megteszi- e a kötelességét?” – sorolta az elöljáró. Hozzátette: üdvözli a szejkei emlékház létrehozásának ötletét, amely abban erősít meg mindenkit, hogy van törekvés arra, hogy többet akarjunk tenni Orbán Balázs emlékének éltetéséért, s ezáltal magunkban is erősíteni akarjuk székely identitástudatunkat.

A városközponti ünnepségen egyébként közreműködött a Székely Dalegylet, a Balázs Ferenc Vegyeskar és az Alla Breve Vegyeskar alkotta egyesített kórus, valamint Simó Sándor unitárius lelkész is ünnepi beszédet mondott.

A fotográfus Orbán Balázs

Az esemény zárásaként 1959-ben alakult Orbán Balázs Fotóklub tárlatát nyitotta meg Elekes Gyula, a Művelődési Ház igazgatója.

A székelyudvarhelyi városháza épületének belső udvarán berendezett kiállítás a fotográfus Orbán Balázsnak állít emléket, aki – mint a fényképezés hőskorszakának egyik úttörője – műhelynyi felszerelését a hátán cipelve, gyalogszerrel járta be Udvarhelyszék, Csíkszék és Háromszék hegyeit, völgyeit , településeit. Mint a tárlat apropóján Gálfi Árpád megjegyezte: a néprajzi és kultúrtörténi szempontból is megkerülhetetlen munkássága – kiadott és még meg nem jelent fotói egyaránt – igényes albumba kívánkoznak.

Kovács Eszter, Székelyhon.ro, 2018. február 4.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés