ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

EMKE programok Sárospatakon

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f7020f421ca05fab2a8d630c160af747' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"20150610 AMHK Györkös Mányi kiállítás UB (1) (1024x682)\" height=\"308\" src=\"http://sarospatak.hu/wp-content/uploads/2015/06/20150610-amhk-gyorkos-manyi-kiallitas-ub-1-1024x682.jpg\" width=\"463\" /></p>\n<p class=\"rtecenter\" style=\"text-align: justify;\">\n <em>Az id&eacute;n 130 &eacute;ves sz&uuml;let&eacute;snapj&aacute;t &uuml;nneplő Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let k&eacute;t rendezv&eacute;ny&eacute;re ker&uuml;lt sor az elm&uacute;lt h&eacute;ten v&aacute;rosunkban.</em></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify;\">\n <em>A Művelőd&eacute;s H&aacute;za &eacute;s K&ouml;nyvt&aacute;ra, valamint a S&aacute;rospataki K&eacute;pt&aacute;r k&ouml;z&ouml;s szervez&eacute;s&eacute;ben 2015. j&uacute;nius 10-&eacute;n ny&iacute;lt meg Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert eml&eacute;kki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa az &Uacute;jb&aacute;stya Rendezv&eacute;nycentrum Urb&aacute;n Gy&ouml;rgy ki&aacute;ll&iacute;t&oacute;term&eacute;ben.</em></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify;\">\n Csatl&oacute;sn&eacute; Kom&aacute;romi Katalin az EMKE valamint A Művelőd&eacute;s H&aacute;za &eacute;s K&ouml;nyvt&aacute;ra kapcsolat&aacute;r&oacute;l &eacute;s eddigi egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;seiről besz&eacute;lt bevezetőj&eacute;ben, majd Dr. Sz&eacute;man P&eacute;ter az EMKE eln&ouml;ke k&ouml;sz&ouml;nt&ouml;tte a jelenl&eacute;vőket. A ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st K&oacute;s Katalin a Kolozsv&aacute;ron műk&ouml;dő Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z igazgat&oacute;ja aj&aacute;nlotta a jelenl&eacute;vők figyelm&eacute;be. A klarin&eacute;t tan&aacute;rb&oacute;l lett festőműv&eacute;sz teljes &eacute;letműv&eacute;nek egy jelentős r&eacute;sz&eacute;t&nbsp;&eacute;s műterem lak&aacute;s&aacute;t is a nagy m&uacute;lt&uacute; civilszervezetre hagyom&aacute;nyozta, melyben pezsgő kultur&aacute;lis &eacute;let zajlik. Kolozsv&aacute;r magyar nyelvű lakoss&aacute;ga zenei esem&eacute;nyek, ismeretterjesztő előad&aacute;sok, k&eacute;pzőműv&eacute;szeti programok &eacute;s n&eacute;pműv&eacute;szeti rendezv&eacute;nyek r&eacute;szese lehet e k&uuml;l&ouml;nleges adotts&aacute;gokkal rendelkező helysz&iacute;nen. Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert festői munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;ra nagy hat&aacute;ssal volt a szentl&aacute;szl&oacute;i csal&aacute;d &eacute;s faluk&ouml;z&ouml;ss&eacute;g valamint a Kolozsv&aacute;r &aacute;ltal biztos&iacute;tott irodalmi-műv&eacute;szeti-tudom&aacute;nyos k&ouml;zeg. Izgalmas k&eacute;peit j&uacute;lius 31-ig tekinthetik meg, az &Uacute;jb&aacute;stya nyitva tart&aacute;si idej&eacute;ben.</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify;\">\n <strong>A Művelőd&eacute;s c&iacute;mű foly&oacute;irat lapbemutat&oacute;j&aacute;ra j&uacute;nius 11-&eacute;n v&aacute;rtuk a vend&eacute;geket.</strong> D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n főszerkesztő a lap t&ouml;rt&eacute;net&eacute;ről, a szerkesztős&eacute;g műk&ouml;d&eacute;s&eacute;ről &eacute;s tematik&aacute;j&aacute;r&oacute;l t&aacute;j&eacute;koztatta a jelenl&eacute;vőket. A Kolozs Megyei Tan&aacute;cs &aacute;ltal t&aacute;mogatott foly&oacute;irat nyomtatott p&eacute;ld&aacute;nyait k&eacute;zbe is vehett&eacute;k a s&aacute;rospatakiak, de az online fel&uuml;let r&eacute;szletes bemutat&aacute;s&aacute;ra is sor ker&uuml;lt. D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n besz&eacute;lt a m&aacute;sf&eacute;l &eacute;vvel ezelőtti arculatv&aacute;lt&aacute;sr&oacute;l, a kiv&aacute;l&oacute; szakemberekről, akik rendszeresen k&ouml;z&ouml;lnek a lapban. Fontos c&eacute;lkitűz&eacute;s&uuml;k, hogy az &aacute;tlagkult&uacute;ra fogyaszt&oacute;kat &eacute;s a gyakorl&oacute; k&ouml;zművelődő szakembereket jutass&aacute;k inform&aacute;ci&oacute;hoz az egyetlen magyar nyelvű k&ouml;zművelőd&eacute;si lap seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel. A főszerkesztő t&aacute;j&eacute;koztat&oacute;ja ut&aacute;n k&ouml;tetlen besz&eacute;lget&eacute;s alakult ki a t&eacute;ma ir&aacute;nt &eacute;rdeklődőkkel.</p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify;\">\n <em>A Művelőd&eacute;s H&aacute;za &eacute;s K&ouml;nyvt&aacute;ra, mint az &Eacute;szak-Magyarorsz&aacute;gi K&eacute;pviseleti Pontja 2015. ősz&eacute;n is tervez az EMKE-vel k&ouml;z&ouml;s programokat. November h&oacute;napban Kolozsv&aacute;ri Irodalmi Napok rendez&eacute;s&eacute;t tervezik.</em></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify;\">\n <br />\n Tov&aacute;bbi fot&oacute;k a rendezv&eacute;nyekről<strong> <a href=\"http://sarospatak.hu/2015/06/16/emke-programok-sarospatakon-2/\" target=\"_blank\">itt</a>.</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\" style=\"text-align: justify;\">\n <a href=\"http://sarospatak.hu/2015/06/08/emke-programok-sarospatakon/\" target=\"_blank\"><br />\n sarospatak.hu, 2015. j&uacute;nius 16.</a><br />\n &nbsp;</p>\n', created = 1521351267, expire = 1521437667, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f7020f421ca05fab2a8d630c160af747' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521351267, expire = 1521437667, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521351267, expire = 1521437667, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521351267, expire = 1521437667, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521351267, expire = 1521437667, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521351267, expire = 1521437667, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521351267, expire = 1521437667, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
sarospatak.hu, 2015. június 16.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

20150610 AMHK Györkös Mányi kiállítás UB (1) (1024x682)

Az idén 130 éves születésnapját ünneplő Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület két rendezvényére került sor az elmúlt héten városunkban.

A Művelődés Háza és Könyvtára, valamint a Sárospataki Képtár közös szervezésében 2015. június 10-én nyílt meg Györkös Mányi Albert emlékkiállítása az Újbástya Rendezvénycentrum Urbán György kiállítótermében.

Csatlósné Komáromi Katalin az EMKE valamint A Művelődés Háza és Könyvtára kapcsolatáról és eddigi együttműködéseiről beszélt bevezetőjében, majd Dr. Széman Péter az EMKE elnöke köszöntötte a jelenlévőket. A kiállítást Kós Katalin a Kolozsváron működő Györkös Mányi Albert Emlékház igazgatója ajánlotta a jelenlévők figyelmébe. A klarinét tanárból lett festőművész teljes életművének egy jelentős részét és műterem lakását is a nagy múltú civilszervezetre hagyományozta, melyben pezsgő kulturális élet zajlik. Kolozsvár magyar nyelvű lakossága zenei események, ismeretterjesztő előadások, képzőművészeti programok és népművészeti rendezvények részese lehet e különleges adottságokkal rendelkező helyszínen. Györkös Mányi Albert festői munkásságára nagy hatással volt a szentlászlói család és faluközösség valamint a Kolozsvár által biztosított irodalmi-művészeti-tudományos közeg. Izgalmas képeit július 31-ig tekinthetik meg, az Újbástya nyitva tartási idejében.

A Művelődés című folyóirat lapbemutatójára június 11-én vártuk a vendégeket. Dáné Tibor Kálmán főszerkesztő a lap történetéről, a szerkesztőség működéséről és tematikájáról tájékoztatta a jelenlévőket. A Kolozs Megyei Tanács által támogatott folyóirat nyomtatott példányait kézbe is vehették a sárospatakiak, de az online felület részletes bemutatására is sor került. Dáné Tibor Kálmán beszélt a másfél évvel ezelőtti arculatváltásról, a kiváló szakemberekről, akik rendszeresen közölnek a lapban. Fontos célkitűzésük, hogy az átlagkultúra fogyasztókat és a gyakorló közművelődő szakembereket jutassák információhoz az egyetlen magyar nyelvű közművelődési lap segítségével. A főszerkesztő tájékoztatója után kötetlen beszélgetés alakult ki a téma iránt érdeklődőkkel.

A Művelődés Háza és Könyvtára, mint az Észak-Magyarországi Képviseleti Pontja 2015. őszén is tervez az EMKE-vel közös programokat. November hónapban Kolozsvári Irodalmi Napok rendezését tervezik.


További fotók a rendezvényekről itt.


sarospatak.hu, 2015. június 16.

 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés