ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Dáné Tibor: sok levél, kevés pénz

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:4030c321a679bfbdbf7384184ea8f891' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A kolozsv&aacute;ri Guttman Mih&aacute;ly Pedag&oacute;gusk&oacute;rus fell&eacute;p&eacute;s&eacute;vel &eacute;s K&ouml;tő J&oacute;zsef EMKE-főtan&aacute;csosra val&oacute; n&eacute;ma eml&eacute;kez&eacute;ssel kezdőd&ouml;tt az EMKE l&eacute;tes&iacute;t&eacute;s&eacute;nek 130. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;ra szervezett k&ouml;zgyűl&eacute;s.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az EMKE n&eacute;lk&uuml;l az erd&eacute;lyi magyar t&aacute;rsadalom szeg&eacute;nyebb, csonk&aacute;bb, hi&aacute;nyosabb &eacute;s tal&aacute;n műk&ouml;d&eacute;sk&eacute;ptelen lenne. Az RMDSZ mindig partnere volt az EMKE-nek a kih&iacute;v&aacute;sokban. Ezt a partners&eacute;get megerős&iacute;teni k&iacute;v&aacute;njuk, mert ma m&aacute;r sokkal ink&aacute;bb m&uacute;lik a civil t&aacute;rsadalom szervezetein, mint a politik&aacute;n, hogy milyen jogokat tudunk megtartani. Egy kisebbs&eacute;gi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g nem engedheti meg, hogy vesz&eacute;lyeztess&uuml;k azt, amit az elm&uacute;lt 25 &eacute;vben fel&eacute;p&iacute;tett&uuml;nk - k&ouml;z&ouml;lte Kelemen Hunor RMDSZ-eln&ouml;k.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A 130 &eacute;ves EMKE-t k&ouml;sz&ouml;nt&ouml;tte K&aacute;rp&aacute;ti &Aacute;rp&aacute;d, a Nemzeti Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet Kiemelt Programok főoszt&aacute;ly&aacute;nak vezetője, Kepe Lili, a lendvai Magyar Nemzetis&eacute;gi Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet igazgat&oacute;ja, Gondi Martina, a Vajdas&aacute;gi Magyar Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet vezetője, Husz&aacute;r L&aacute;szl&oacute;, a szlov&aacute;kiai Magyar Művelőd&eacute;si Int&eacute;zet vezetője, Bokor B&eacute;la, a p&eacute;csi Hat&aacute;rokon T&uacute;li Magyars&aacute;g&eacute;rt Alap&iacute;tv&aacute;ny eln&ouml;ke.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az 1885. &aacute;prilis 12-&eacute;n Kolozsv&aacute;ron, az Uni&oacute; utcai Redut nagyterm&eacute;ben &ouml;sszegyűlt 200 erd&eacute;lyi k&ouml;z&eacute;leti szereplő olyan &uuml;nnep&eacute;lyes k&uuml;lsős&eacute;gek k&ouml;zepette d&ouml;nt&ouml;tt az EMKE alakul&aacute;s&aacute;r&oacute;l, amelyhez hasonl&oacute;t csak Erd&eacute;lynek Magyarorsz&aacute;ggal val&oacute; uni&oacute;j&aacute;nak kimond&aacute;sakor tapasztaltak. Az &uuml;nnep&eacute;lyes k&uuml;lsős&eacute;gek m&ouml;g&ouml;tt a nemzet sorsa miatti aggodalom volt. Ez mozgatta meg a kor t&aacute;rsadalm&aacute;t &eacute;s sorakoztatott fel t&ouml;bb ezer embert az EMKE m&ouml;g&eacute; - eml&eacute;keztetett D&aacute;vid Gyula irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, az EMKE tiszteletbeli eln&ouml;ke. - Az 1991-ben &uacute;jj&aacute;alakult EMKE folytat&oacute;ja az &ouml;r&ouml;ks&eacute;gnek, de hozz&aacute;igaz&iacute;totta arculat&aacute;t a megv&aacute;ltozott vil&aacute;ghoz: &ouml;n&aacute;ll&oacute; &eacute;s &ouml;ntev&eacute;keny, ez&eacute;rt bel&uuml;lről erős cs&uacute;csszervezet - jellemezte a mai EMKE-t az előad&oacute;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Husz&aacute;r L&aacute;szl&oacute;, a 2008-ban l&eacute;trej&ouml;tt K&aacute;rp&aacute;t-medencei K&ouml;zművelőd&eacute;si Kerekasztal &uuml;gyvezetője bemutatta int&eacute;zm&eacute;ny&eacute;t, amelynek p&aacute;r &eacute;ve az EMKE is tagja. Sz&eacute;man P&eacute;ter EMKE-eln&ouml;k besz&aacute;mol&oacute;j&aacute;nak fontos eleme volt: id&eacute;n befejeződhet S&uuml;tő Andr&aacute;s pusztakamar&aacute;si sz&uuml;lőh&aacute;z&aacute;nak teljes fel&uacute;j&iacute;t&aacute;sa, amely 2013 &oacute;ta az EMKE &eacute;s az RMDSZ tulajdona.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&uuml;l&ouml;nf&eacute;le jelent&eacute;sek bemutat&aacute;sa &eacute;s elfogad&aacute;sa ut&aacute;n D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n volt EMKE- eln&ouml;k hozz&aacute;sz&oacute;l&aacute;s&aacute;ban s&eacute;relmezte: az EMKE t&uacute;l kev&eacute;s anyagi t&aacute;mogat&aacute;sban r&eacute;szes&uuml;l.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;- Ahhoz k&eacute;pest, hogy az EMKE-re mekkora k&ouml;zfeladatokat r&oacute;nak, a t&aacute;mogat&aacute;si &ouml;sszegek messze a meg&eacute;rdemelt alatt &aacute;llnak. &Eacute;rdekesnek &eacute;s furcs&aacute;nak tal&aacute;lom, hogy az elm&uacute;lt &ouml;t &eacute;vben magas rang&uacute; kultur&aacute;lis korm&aacute;nyzathoz tartoz&oacute; magas rang&uacute; k&eacute;pviselők nem vettek r&eacute;szt az EMKE munk&aacute;j&aacute;ban, nem j&ouml;ttek el a k&ouml;zgyűl&eacute;sre, hanem csak lev&eacute;lben &uuml;zentek (Pot&aacute;pi &Aacute;rp&aacute;d J&aacute;nos nemzetpolitik&aacute;&eacute;rt felelős magyar &aacute;llamtitk&aacute;r level&eacute;t k&eacute;sőbb felolvast&aacute;k). &Ouml;r&uuml;ln&eacute;k, ha a magyarorsz&aacute;gi vend&eacute;gek, akik most itt vannak, tov&aacute;bb&iacute;tan&aacute;k megh&iacute;v&aacute;sunkat - tette hozz&aacute; D&aacute;n&eacute;. Megtudtuk tov&aacute;bb&aacute;, hogy az EMKE-től elkobzott lev&eacute;lt&aacute;ri anyag m&eacute;g nem &aacute;ll a szervezet rendelkez&eacute;s&eacute;re, de az első t&iacute;z &eacute;v tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t bemutat&oacute; dokumentumokat m&aacute;r feldolgozt&aacute;k, &iacute;gy ez az időszak kutathat&oacute;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kudor Istv&aacute;n a 25 &eacute;ve kiadott Kalotaszeg lapot mutatta be, Boldizs&aacute;r Zeyk Imre a 26. tordaszentl&aacute;szl&oacute;i k&oacute;rustal&aacute;lkoz&oacute;ra h&iacute;vta a jelenlevőket j&uacute;niusban. &Aacute;br&aacute;m Zolt&aacute;n k&ouml;z&eacute;p-erd&eacute;lyi EMKE-aleln&ouml;k az &ouml;t &eacute;vvel ezelőtt kiadott EMKE-kiadv&aacute;nyra eml&eacute;kezett. A nagyv&aacute;radi Dukr&eacute;t G&eacute;za a Partiumi &eacute;s B&aacute;ns&aacute;gi Műeml&eacute;kv&eacute;dő &eacute;s Eml&eacute;khely T&aacute;rsas&aacute;g eln&ouml;kek&eacute;nt az &aacute;ltala vezetett civil szervezet tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;ről sz&aacute;molt be.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Nagy-Hint&oacute;s Diana, <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/113849\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2015. &aacute;prilis 15.&nbsp;</a></p>\n', created = 1521351350, expire = 1521437750, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:4030c321a679bfbdbf7384184ea8f891' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521351350, expire = 1521437750, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521351350, expire = 1521437750, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521351350, expire = 1521437750, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521351350, expire = 1521437750, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521351350, expire = 1521437750, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521351350, expire = 1521437750, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2015. április 15.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A kolozsvári Guttman Mihály Pedagóguskórus fellépésével és Kötő József EMKE-főtanácsosra való néma emlékezéssel kezdődött az EMKE létesítésének 130. évfordulójára szervezett közgyűlés.

Az EMKE nélkül az erdélyi magyar társadalom szegényebb, csonkább, hiányosabb és talán működésképtelen lenne. Az RMDSZ mindig partnere volt az EMKE-nek a kihívásokban. Ezt a partnerséget megerősíteni kívánjuk, mert ma már sokkal inkább múlik a civil társadalom szervezetein, mint a politikán, hogy milyen jogokat tudunk megtartani. Egy kisebbségi közösség nem engedheti meg, hogy veszélyeztessük azt, amit az elmúlt 25 évben felépítettünk - közölte Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.

A 130 éves EMKE-t köszöntötte Kárpáti Árpád, a Nemzeti Művelődési Intézet Kiemelt Programok főosztályának vezetője, Kepe Lili, a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója, Gondi Martina, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet vezetője, Huszár László, a szlovákiai Magyar Művelődési Intézet vezetője, Bokor Béla, a pécsi Határokon Túli Magyarságért Alapítvány elnöke.

Az 1885. április 12-én Kolozsváron, az Unió utcai Redut nagytermében összegyűlt 200 erdélyi közéleti szereplő olyan ünnepélyes külsőségek közepette döntött az EMKE alakulásáról, amelyhez hasonlót csak Erdélynek Magyarországgal való uniójának kimondásakor tapasztaltak. Az ünnepélyes külsőségek mögött a nemzet sorsa miatti aggodalom volt. Ez mozgatta meg a kor társadalmát és sorakoztatott fel több ezer embert az EMKE mögé - emlékeztetett Dávid Gyula irodalomtörténész, az EMKE tiszteletbeli elnöke. - Az 1991-ben újjáalakult EMKE folytatója az örökségnek, de hozzáigazította arculatát a megváltozott világhoz: önálló és öntevékeny, ezért belülről erős csúcsszervezet - jellemezte a mai EMKE-t az előadó.

Huszár László, a 2008-ban létrejött Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal ügyvezetője bemutatta intézményét, amelynek pár éve az EMKE is tagja. Széman Péter EMKE-elnök beszámolójának fontos eleme volt: idén befejeződhet Sütő András pusztakamarási szülőházának teljes felújítása, amely 2013 óta az EMKE és az RMDSZ tulajdona.

A különféle jelentések bemutatása és elfogadása után Dáné Tibor Kálmán volt EMKE- elnök hozzászólásában sérelmezte: az EMKE túl kevés anyagi támogatásban részesül.

 - Ahhoz képest, hogy az EMKE-re mekkora közfeladatokat rónak, a támogatási összegek messze a megérdemelt alatt állnak. Érdekesnek és furcsának találom, hogy az elmúlt öt évben magas rangú kulturális kormányzathoz tartozó magas rangú képviselők nem vettek részt az EMKE munkájában, nem jöttek el a közgyűlésre, hanem csak levélben üzentek (Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős magyar államtitkár levelét később felolvasták). Örülnék, ha a magyarországi vendégek, akik most itt vannak, továbbítanák meghívásunkat - tette hozzá Dáné. Megtudtuk továbbá, hogy az EMKE-től elkobzott levéltári anyag még nem áll a szervezet rendelkezésére, de az első tíz év tevékenységét bemutató dokumentumokat már feldolgozták, így ez az időszak kutatható.

Kudor István a 25 éve kiadott Kalotaszeg lapot mutatta be, Boldizsár Zeyk Imre a 26. tordaszentlászlói kórustalálkozóra hívta a jelenlevőket júniusban. Ábrám Zoltán közép-erdélyi EMKE-alelnök az öt évvel ezelőtt kiadott EMKE-kiadványra emlékezett. A nagyváradi Dukrét Géza a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság elnökeként az általa vezetett civil szervezet tevékenységéről számolt be.

Nagy-Hintós Diana, Szabadság, 2015. április 15. 

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés