ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Csúcsforgalom a Györkös Mányiban

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e4e78b3a450274b07fd6ef21ceca0f5f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <b>Meglehetősen sokan fordultak meg az elm&uacute;lt h&eacute;t v&eacute;g&eacute;n a Maj&aacute;lis utca 5 sz&aacute;m alatt.</b></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n P&Eacute;NTEKEN d&eacute;lut&aacute;n itt mutatt&aacute;k be Her&eacute;di Guszt&aacute;v: <b>A pof&aacute;m t&ouml;rt&eacute;nete </b>c&iacute;mű kisreg&eacute;ny&eacute;t. A k&ouml;nyvet m&eacute;ltat&oacute; K&oacute;nya Hamar S&aacute;ndor a r&eacute;gi ismerős &eacute;s j&oacute; bar&aacute;t meghatotts&aacute;g&aacute;val sz&oacute;lt a nemr&eacute;g elhunyt szerzőről, akinek nagy tehets&eacute;ge volt &ndash;— b&aacute;r sohasem d&iacute;jazt&aacute;k &ndash;— olvasm&aacute;nyos, k&ouml;z&eacute;rthető sz&ouml;vegeket &iacute;rni. Ezt nyomat&eacute;kos&iacute;tand&oacute;, Sebesi Karen Attila r&eacute;szleteket olvasott fel a k&ouml;tetből, amelyet — tekintettel arra, hogy n&eacute;h&aacute;ny nappal ezelőtt lapunk m&aacute;r k&ouml;z&ouml;lt r&oacute;la recenzi&oacute;t,— most nem mutatunk be r&eacute;szletesen.<br />\n Nyerni fognak, ha elolvass&aacute;k a reg&eacute;nyt — &iacute;g&eacute;rte z&aacute;r&oacute;mondat&aacute;ban K&oacute;nya Hamar S&aacute;ndor.<br />\n Kedvcsin&aacute;l&oacute;nak, &iacute;me, n&eacute;h&aacute;ny sz&oacute; az aj&aacute;nl&aacute;sb&oacute;l: „Tipikus erd&eacute;lyi k&ouml;nyv, ilyen sors csak erd&eacute;lyi embernek juthat ki, akinek folyton vizsg&aacute;lj&aacute;k a nev&eacute;t, nemzetis&eacute;g&eacute;t, vall&aacute;s&aacute;t (...). S azzal t&ouml;rődnek a legkev&eacute;sb&eacute;, hogy ő minek vallja mag&aacute;t, t&eacute;nylegesen hova is tartozik.&quot;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n ***</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n SZOMBATON ugyanitt, Kod&aacute;ly Zolt&aacute;n sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 115. &eacute;vfordul&oacute;ja alkalm&aacute;b&oacute;l, tanulm&aacute;nyk&ouml;tetet mutatott be Dem&eacute;ny Attila &eacute;s Margith&aacute;zi Beja.<br />\n Tekintettel a kerek &eacute;vfordul&oacute;ra, a Rom&aacute;niai Magyar Zenet&aacute;rsas&aacute;g az idei &eacute;vet Kod&aacute;ly eml&eacute;k&eacute;nek szentelte; ennek jegy&eacute;ben sz&aacute;mos rendezv&eacute;ny zajlott: kiemelkedő jelentős&eacute;gű volt a Kod&aacute;ly Napok zenei fesztiv&aacute;l (m&aacute;rcius 9–15.), ahol nagynevű k&oacute;rusok magas sz&iacute;nvonalon tolm&aacute;csolt&aacute;k a kiv&aacute;l&oacute; zeneszerző darabjait. Ezzel egyidejűleg tudom&aacute;nyos konferencia is folyt: az itt felolvasott tanulm&aacute;nyok adt&aacute;k az &ouml;tlelet a k&ouml;tet megjelentet&eacute;s&eacute;re.<br />\n <b>Kod&aacute;ly-t&ouml;rt&eacute;net 1997</b> c&iacute;m alatt &Uacute;jfalussy J&oacute;zsef, Benkő Andr&aacute;s, Angi Istv&aacute;n, Alm&aacute;si Istv&aacute;n, Forrai Katalin &eacute;s m&eacute;g sokan m&aacute;sok a kod&aacute;lyi &eacute;letmű h&aacute;rom dimenzi&oacute;j&aacute;t, — a zeneszerzőit, a pedag&oacute;gusit &eacute;s a n&eacute;pzenegyűjtőit — k&ouml;vetik nyomon. A sz&ouml;veget sz&aacute;mos f&eacute;nyk&eacute;p, kottar&eacute;szlet &eacute;s S&iacute;pos L&aacute;szl&oacute; grafik&aacute;i illusztr&aacute;lj&aacute;k. A szerkesztő szerint izgalmas olvasm&aacute;ny, azoknak is &eacute;rdemes k&eacute;zbe venni, akik nem zen&eacute;vel foglalkoznak.<br />\n A zeneszerzőről alkot&aacute;sai vallanak a legh&iacute;vebben. Kod&aacute;ly <b>Kis embereknek</b> &iacute;rt darabjaib&oacute;l, L&aacute;szl&oacute; Bakk Anik&oacute; &eacute;s T&oacute;th Gutmann Emese vezet&eacute;s&eacute;vel a T&uuml;cs&ouml;kzene gyermekklub mutatott be n&eacute;h&aacute;nyat.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n P&aacute;r perc sz&uuml;net ut&aacute;n a sz&uuml;let&eacute;snapi hangulat maradt, — az &uuml;nnepelt ez&uacute;ttal <b>Fodor S&aacute;ndor </b>volt, aki most lett 70 &eacute;ves. Csipike kital&aacute;l&oacute;j&aacute;t, a Napsug&aacute;r egykori szerkesztőj&eacute;t, a n&eacute;pszerű k&ouml;z&iacute;r&oacute;t az EMKE Orsz&aacute;gos Eln&ouml;ks&eacute;ge &eacute;s az Arm&eacute;nia &ouml;rm&eacute;nymagyar bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;g nev&eacute;ben nagyon sokan k&ouml;sz&ouml;nt&ouml;tt&eacute;k.<br />\n Dr. K&ouml;tő J&oacute;zsef az „olvas&oacute;t&aacute;rsadalom főhajt&aacute;s&aacute;t&quot;, az EMKE oklevel&eacute;t adta &aacute;t, B&aacute;lint Tibor, az egykori munkat&aacute;rs &eacute;s j&oacute; bar&aacute;t a Csipik&eacute;t m&eacute;ltatta, mint az egyetemes gyermekirodalom &eacute;kszer&eacute;t. Zsigmond Emese, a Napsug&aacute;r jelenlegi főszekesztője, a legend&aacute;s &quot;„Fodor &uacute;r&quot; megsz&oacute;l&iacute;t&aacute;ssal fordult az &uuml;nnepelthez, meg&aacute;llap&iacute;tva, hogy az &iacute;r&oacute; a val&oacute;di &uacute;riembers&eacute;g attrib&uacute;tumait hordozza. K&eacute;rte: sz&uuml;less&eacute;k &uacute;j Csipike-reg&eacute;ny, amelynek boldog gazd&aacute;ja lesz a Napsug&aacute;r. Senk&aacute;lszky Endre sz&iacute;nműv&eacute;sz Wass Albert sz&ouml;veg&eacute;vel gratul&aacute;lt, majd S&aacute;ska Jenő, az Arm&eacute;nia eln&ouml;ke k&iacute;v&aacute;nt boldog sz&uuml;let&eacute;snapot. Rendk&iacute;v&uuml;l eredeti volt a k&ouml;sz&ouml;ntők sor&aacute;t z&aacute;r&oacute; Sebesi Karen Attila, aki cir&aacute;d&aacute;s sz&oacute;vir&aacute;gok helyett Z&aacute;goni Attila Csipike-par&oacute;di&aacute;j&aacute;t olvasta fel aj&aacute;nd&eacute;k gyan&aacute;nt. A po&eacute;nok meg is hozt&aacute;k a pezsgőz&eacute;shez, dalauzi csipeget&eacute;shez val&oacute; fesztelen, &quot;„h&aacute;zibulis&quot; hangulatot.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n ***</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Term&eacute;szetesen, ami j&oacute;, annak hamar v&eacute;ge van. Az &uuml;nnepl&eacute;st — tetszik, nem tetszik — r&ouml;vidre kellett z&aacute;rni: az &ouml;rm&eacute;nymagyar bar&aacute;ti t&aacute;rsas&aacute;g k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;t megtartand&oacute;. Az addigi telt h&aacute;z tetemes r&eacute;sze, mint ahogy az &aacute;ltal&aacute;ban lenni szokott, elp&aacute;rolgott. Aki maradt, S&aacute;ska Jenő eln&ouml;ktől megtudhatta a j&ouml;vő &eacute;v fontosabb Arm&eacute;nia-rendezv&eacute;nyeinek időpontj&aacute;t.<br />\n A t&aacute;rsas&aacute;g j&ouml;vőbeni műk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek lehetős&eacute;geiről B&aacute;lint Kov&aacute;cs J&uacute;lia besz&eacute;lt, &eacute;s hangs&uacute;lyozta, hogy nem el&eacute;g a sz&aacute;nd&eacute;k: tenni kell v&eacute;gre valamit a magyar&ouml;rm&eacute;ny kult&uacute;ra &aacute;pol&aacute;s&aacute;&eacute;rt, megőrz&eacute;s&eacute;&eacute;rt. Ilyen ir&aacute;ny&uacute; pr&oacute;b&aacute;lkoz&aacute;s az a k&eacute;rdő&iacute;v, amelynek sz&oacute;r&aacute;sa m&aacute;r elkezdőd&ouml;tt, s amellyel azt k&iacute;v&aacute;nj&aacute;k felm&eacute;rni: h&aacute;nyan vannak, mivel foglalkoznak, egy&aacute;ltal&aacute;n „&quot;kicsod&aacute;k&quot; az erd&eacute;lyi magyar&ouml;rm&eacute;nyek.<br />\n A legs&uacute;lyosabb probl&eacute;m&aacute;ra Sebesi Karen Attila h&iacute;vta fel a figyelmet: a t&ouml;bbs&eacute;gi nemzettel el kell fogadtatni azt a t&eacute;nyt, hogy az orsz&aacute;gban &ouml;rm&eacute;nyek &eacute;s rom&aacute;n&ouml;rm&eacute;nyek mellett magyar&ouml;rm&eacute;nyek is &eacute;lnek, k&uuml;l&ouml;n kult&uacute;r&aacute;val &eacute;s identit&aacute;studattal. F&aacute;j&oacute; realit&aacute;s, hogy a magyarorsz&aacute;gi hasonl&oacute; szervezet a rom&aacute;n&ouml;rm&eacute;nyeket &ouml;sszefog&oacute; egyes&uuml;lettel k&ouml;t&ouml;tt egyezm&eacute;nyt, elfogadva azt a rom&aacute;niai &ouml;rm&eacute;nyek egyetlen legitim k&eacute;pviselőj&eacute;nek, figyelmen k&iacute;v&uuml;l hagyva azt, hogy az UAR maxim&aacute;lisan mellőzi a magyar&ouml;rm&eacute;nyeket. Aggaszt&oacute; az &ouml;rm&eacute;nyeknek visszaszolg&aacute;ltatott ingatlanok &uuml;gye is. Nem kiz&aacute;rt, hogy magyar&ouml;rm&eacute;ny &eacute;p&uuml;letbe pr&oacute;b&aacute;l majd bek&ouml;lt&ouml;zni az UAR.<br />\n Az Arm&eacute;nia (nem csak) anyagi gondjait megoldand&oacute;, a r&eacute;szvevők arr&oacute;l hat&aacute;roztak, hogy bel&eacute;pnek az EMKE-be, &iacute;gy tal&aacute;n r&eacute;szes&uuml;lnek a j&ouml;vő &eacute;vi miniszt&eacute;riumi t&aacute;mogat&aacute;sb&oacute;l.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n ***</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A h&eacute;tv&eacute;gi esem&eacute;nyeken t&ouml;bb sz&oacute;nok is r&aacute;mutatott: Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert &aacute;lma teljes&uuml;lt, az eml&eacute;kh&aacute;zban pezseg a művelőd&eacute;si &eacute;let.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Antal Orsolya, <a href=\"http://archivum.szabadsag.ro/archivum/1997/7dec-22t.htm\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 1997. december 22</a>.</p>\n', created = 1524194147, expire = 1524280547, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e4e78b3a450274b07fd6ef21ceca0f5f' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524194147, expire = 1524280547, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524194147, expire = 1524280547, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524194147, expire = 1524280547, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524194147, expire = 1524280547, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524194147, expire = 1524280547, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524194147, expire = 1524280547, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 1997. december 22.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Meglehetősen sokan fordultak meg az elmúlt hét végén a Majális utca 5 szám alatt.

PÉNTEKEN délután itt mutatták be Herédi Gusztáv: A pofám története című kisregényét. A könyvet méltató Kónya Hamar Sándor a régi ismerős és jó barát meghatottságával szólt a nemrég elhunyt szerzőről, akinek nagy tehetsége volt –— bár sohasem díjazták –— olvasmányos, közérthető szövegeket írni. Ezt nyomatékosítandó, Sebesi Karen Attila részleteket olvasott fel a kötetből, amelyet — tekintettel arra, hogy néhány nappal ezelőtt lapunk már közölt róla recenziót,— most nem mutatunk be részletesen.
Nyerni fognak, ha elolvassák a regényt — ígérte zárómondatában Kónya Hamar Sándor.
Kedvcsinálónak, íme, néhány szó az ajánlásból: „Tipikus erdélyi könyv, ilyen sors csak erdélyi embernek juthat ki, akinek folyton vizsgálják a nevét, nemzetiségét, vallását (...). S azzal törődnek a legkevésbé, hogy ő minek vallja magát, ténylegesen hova is tartozik."

***

SZOMBATON ugyanitt, Kodály Zoltán születésének 115. évfordulója alkalmából, tanulmánykötetet mutatott be Demény Attila és Margitházi Beja.
Tekintettel a kerek évfordulóra, a Romániai Magyar Zenetársaság az idei évet Kodály emlékének szentelte; ennek jegyében számos rendezvény zajlott: kiemelkedő jelentőségű volt a Kodály Napok zenei fesztivál (március 9–15.), ahol nagynevű kórusok magas színvonalon tolmácsolták a kiváló zeneszerző darabjait. Ezzel egyidejűleg tudományos konferencia is folyt: az itt felolvasott tanulmányok adták az ötlelet a kötet megjelentetésére.
Kodály-történet 1997 cím alatt Újfalussy József, Benkő András, Angi István, Almási István, Forrai Katalin és még sokan mások a kodályi életmű három dimenzióját, — a zeneszerzőit, a pedagógusit és a népzenegyűjtőit — követik nyomon. A szöveget számos fénykép, kottarészlet és Sípos László grafikái illusztrálják. A szerkesztő szerint izgalmas olvasmány, azoknak is érdemes kézbe venni, akik nem zenével foglalkoznak.
A zeneszerzőről alkotásai vallanak a leghívebben. Kodály Kis embereknek írt darabjaiból, László Bakk Anikó és Tóth Gutmann Emese vezetésével a Tücsökzene gyermekklub mutatott be néhányat.

Pár perc szünet után a születésnapi hangulat maradt, — az ünnepelt ezúttal Fodor Sándor volt, aki most lett 70 éves. Csipike kitalálóját, a Napsugár egykori szerkesztőjét, a népszerű közírót az EMKE Országos Elnöksége és az Arménia örménymagyar baráti társaság nevében nagyon sokan köszöntötték.
Dr. Kötő József az „olvasótársadalom főhajtását", az EMKE oklevelét adta át, Bálint Tibor, az egykori munkatárs és jó barát a Csipikét méltatta, mint az egyetemes gyermekirodalom ékszerét. Zsigmond Emese, a Napsugár jelenlegi főszekesztője, a legendás "„Fodor úr" megszólítással fordult az ünnepelthez, megállapítva, hogy az író a valódi úriemberség attribútumait hordozza. Kérte: szülessék új Csipike-regény, amelynek boldog gazdája lesz a Napsugár. Senkálszky Endre színművész Wass Albert szövegével gratulált, majd Sáska Jenő, az Arménia elnöke kívánt boldog születésnapot. Rendkívül eredeti volt a köszöntők sorát záró Sebesi Karen Attila, aki cirádás szóvirágok helyett Zágoni Attila Csipike-paródiáját olvasta fel ajándék gyanánt. A poénok meg is hozták a pezsgőzéshez, dalauzi csipegetéshez való fesztelen, "„házibulis" hangulatot.

***

Természetesen, ami jó, annak hamar vége van. Az ünneplést — tetszik, nem tetszik — rövidre kellett zárni: az örménymagyar baráti társaság közgyűlését megtartandó. Az addigi telt ház tetemes része, mint ahogy az általában lenni szokott, elpárolgott. Aki maradt, Sáska Jenő elnöktől megtudhatta a jövő év fontosabb Arménia-rendezvényeinek időpontját.
A társaság jövőbeni működésének lehetőségeiről Bálint Kovács Júlia beszélt, és hangsúlyozta, hogy nem elég a szándék: tenni kell végre valamit a magyarörmény kultúra ápolásáért, megőrzéséért. Ilyen irányú próbálkozás az a kérdőív, amelynek szórása már elkezdődött, s amellyel azt kívánják felmérni: hányan vannak, mivel foglalkoznak, egyáltalán „"kicsodák" az erdélyi magyarörmények.
A legsúlyosabb problémára Sebesi Karen Attila hívta fel a figyelmet: a többségi nemzettel el kell fogadtatni azt a tényt, hogy az országban örmények és románörmények mellett magyarörmények is élnek, külön kultúrával és identitástudattal. Fájó realitás, hogy a magyarországi hasonló szervezet a románörményeket összefogó egyesülettel kötött egyezményt, elfogadva azt a romániai örmények egyetlen legitim képviselőjének, figyelmen kívül hagyva azt, hogy az UAR maximálisan mellőzi a magyarörményeket. Aggasztó az örményeknek visszaszolgáltatott ingatlanok ügye is. Nem kizárt, hogy magyarörmény épületbe próbál majd beköltözni az UAR.
Az Arménia (nem csak) anyagi gondjait megoldandó, a részvevők arról határoztak, hogy belépnek az EMKE-be, így talán részesülnek a jövő évi minisztériumi támogatásból.

***

A hétvégi eseményeken több szónok is rámutatott: Györkös Mányi Albert álma teljesült, az emlékházban pezseg a művelődési élet.

Antal Orsolya, Szabadság, 1997. december 22.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés