ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Családias hangulatú emlékest

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:50a625c4836cff555096fc8f50ce1681' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n A Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zba, aki bel&eacute;p, sz&iacute;vesen l&aacute;tott vend&eacute;g. A hajdani h&aacute;zigazda most t&ouml;lten&eacute; 90-ik &eacute;let&eacute;v&eacute;t, de m&aacute;r 19 &eacute;ve &ouml;nakarat&aacute;b&oacute;l elhagyta ezt a vil&aacute;got. Az &eacute;letben levő hajdani j&oacute; bar&aacute;tok, ismerős&ouml;k, tisztelői eml&eacute;keztek Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albertre.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/638\" style=\"width: 400px; height: 300px; margin: 5px; \" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"PictureText\">&nbsp;&nbsp; Fot&oacute;: K&oacute;s Katalin</span></span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Meghitt, csal&aacute;dias hangulat&uacute; eml&eacute;kesten feleleven&iacute;tett&eacute;k azokat az eml&eacute;keket, melyeket őriznek magukban a hajdani fuvolaműv&eacute;szről &eacute;s tan&aacute;rr&oacute;l, aki maradand&oacute;t a k&eacute;pzőműv&eacute;szet ter&eacute;n alkotott.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A fest&eacute;szet fele fordul&aacute;sa</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 1922-ben sz&uuml;letett Tordaszentl&aacute;szl&oacute;n. K&ouml;z&eacute;piskolai tanulm&aacute;nyainak elv&eacute;gz&eacute;se ut&aacute;n &aacute;llami &ouml;szt&ouml;nd&iacute;jask&eacute;nt tanul a kolozsv&aacute;ri Magyar Műv&eacute;szeti Int&eacute;zet zenei szak&aacute;n. Az Int&eacute;zet megsz&uuml;ntet&eacute;se ut&aacute;n a kolozsv&aacute;ri Gheorghe Dima Konzervat&oacute;riumban, 1954-ben, &aacute;llamvizsg&aacute;zik. Ezut&aacute;n kinevezik a kolozsv&aacute;ri Zeneműv&eacute;szeti K&ouml;z&eacute;piskola klarin&eacute;ttan&aacute;r&aacute;nak. Ha j&oacute;l meggondoljuk elindult egy szokv&aacute;nyos műv&eacute;sz p&aacute;ly&aacute;n, mely a sors akarat&aacute;b&oacute;l metamorf&oacute;zison megy kereszt&uuml;l, k&ouml;sz&ouml;nhetően műv&eacute;sz feles&eacute;g&eacute;nek, Jakab Ilon&aacute;nak, aki v&eacute;gzetts&eacute;g&eacute;re n&eacute;zve k&eacute;pzőműv&eacute;sz, nem is ak&aacute;rmilyen tehets&eacute;ggel. A műteremben Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi az ecsetet &eacute;s a spaknit (bontok&eacute;s) kezelő feles&eacute;g&eacute;nek mozdulatait l&aacute;thatta, a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző sz&iacute;nek kever&eacute;k&eacute;ből milyen sz&iacute;n&aacute;rnyalatok j&ouml;nnek l&eacute;tre. Az egy&eacute;bk&eacute;nt fegyelmezett Albert mind jobban vonz&oacute;dott a sz&iacute;nek vil&aacute;g&aacute;hoz, amit feles&eacute;ge is meg&eacute;rzett. Ő volt az, aki az ecsetet a kez&eacute;be adta. Elind&iacute;tva ezzel, egy visszaford&iacute;thatatlan k&eacute;pzőműv&eacute;szeti p&aacute;ly&aacute;n, a maga saj&aacute;tos k&eacute;pi nyelv&eacute;n val&oacute; ki&eacute;p&iacute;t&eacute;s&eacute;t, olyan m&eacute;rt&eacute;kben, amely Erd&eacute;lyben, de a vil&aacute;gon is mondhatni egyedi &eacute;rt&eacute;keket hozott l&eacute;tre.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az ut&oacute;kor k&ouml;sz&ouml;nhetően a műv&eacute;sz h&aacute;zasp&aacute;r &eacute;rt&eacute;kes hagyat&eacute;k&aacute;nak is, 2012-ben, a 90 &eacute;vvel ezelőtt sz&uuml;letett, Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albertre eml&eacute;kezett.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az Eml&eacute;kest keret&eacute;ben K&aacute;ntor Lajos irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, Guttman Mih&aacute;ly a Zenei L&iacute;ceum alap&iacute;t&oacute; tagja, a hajdani igazgat&oacute; &eacute;s kollega, Mur&aacute;din Jenő műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, K&ouml;tő J&oacute;zsef sz&iacute;nh&aacute;zt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, parlamenti k&eacute;pviselő, politikus &eacute;s Kiss J&aacute;nos &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute; m&eacute;ltatt&aacute;k a műv&eacute;szeti tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n, az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let (EMKE) eln&ouml;ke az esem&eacute;nyt felvezető &eacute;s levezető besz&eacute;d&eacute;ben t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt arr&oacute;l besz&eacute;lt, mit is jelent a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z. Vannak emberek, akiknek a szellemis&eacute;ge ir&aacute;ny&iacute;t. Sz&aacute;munkra ezt jelenti a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z. 1993-ban t&aacute;vozott az &eacute;lők sor&aacute;b&oacute;l, r&aacute;nk hagyta a saj&aacute;ttulajdon&uacute; lak&aacute;s&aacute;t. Ugyanabban az &eacute;vben D&aacute;vid Gyula &eacute;s K&ouml;tő J&oacute;zsef, a v&eacute;grendeletnek megfelelően, alak&iacute;tott&aacute;k ki az Eml&eacute;kh&aacute;zat. Az eml&eacute;kh&aacute;z &uacute;j lehetős&eacute;get kapott az&aacute;ltal, hogy Steinway zongor&aacute;val gazdagodott.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi &eacute;let&eacute;ben a zene, a dallam, valamint a k&eacute;pzőműv&eacute;szet meghat&aacute;roz&oacute; szerepet j&aacute;tszott.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Nek&uuml;nk k&ouml;teless&eacute;g&uuml;nk az őt vez&eacute;rlő műv&eacute;szeteket &aacute;polni.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&oacute;s Katalin, az Eml&eacute;kh&aacute;z figyelemre m&eacute;lt&oacute; vezetője szerint sokan az elm&uacute;lt 20 &eacute;vben ismert&eacute;k meg Gy&ouml;rk&ouml;s műv&eacute;szet&eacute;t. Ez az a h&aacute;z, melyben a Gy&ouml;rk&ouml;s művek bizonyos r&eacute;sze sz&uuml;letett. Maga az int&eacute;zet &eacute;lő kapcsolatot teremt Kolozsv&aacute;r &eacute;s sz&uuml;lőfaluja k&ouml;z&ouml;tt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&aacute;ntor Lajos elmondta, Gy&ouml;rk&ouml;s 50 &eacute;vvel ezelőtt festette első k&eacute;p&eacute;t. K&ouml;z&ouml;tt&uuml;k az egyik nagyk&eacute;p&eacute;t is: A h&aacute;bor&uacute; temet&eacute;s&eacute;t, melyben rendk&iacute;v&uuml;li erő van. A fest&eacute;szet&eacute;re nem a nagy k&eacute;pek jellemzőek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A hivatalos szakma naiv festőnek tekintette, &eacute;s len&eacute;zt&eacute;k, nem is akart&aacute;k k&ouml;zel&aacute;ll&oacute;nak tekinteni.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Guttman Mih&aacute;ly l&iacute;rai erővel id&eacute;zte fel a hajdani sz&eacute;p &eacute;s esem&eacute;nyekben gazdag m&uacute;ltat, melyre a tenni v&aacute;gy&aacute;s volt a jellemző. A szorgalmas &eacute;s mindig ped&aacute;ns, ig&eacute;nyes klarin&eacute;t tan&aacute;r, aki a n&ouml;vend&eacute;keivel lelkiismeretesen foglalkozott. Ezt a harm&oacute;ni&aacute;t bontotta meg a fest&eacute;szet fel&eacute; fordul&aacute;sa, ami k&eacute;sőbb bet&ouml;lt&ouml;tte eg&eacute;sz &eacute;let&eacute;t. Mikor megfestette az &Oacute;v&aacute;rban levő iskola, a Zene Iskola k&eacute;p&eacute;t, j&ouml;ttek r&aacute;, mennyire tehets&eacute;ges. Amikor az ecsetet a kez&eacute;be vette, mindig valami megsz&uuml;letett, ami l&aacute;t&aacute;st is fejlesztett. Semmi olyan embertelen, mint az Isten n&eacute;lk&uuml;li vil&aacute;g.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert ebben a vil&aacute;gban alkotott, &eacute;s szerette az embereket.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Mur&aacute;din Jenő a k&eacute;pek nyelvezet&eacute;t taglalta, melyben a festő tulajdonk&eacute;ppen t&ouml;rt&eacute;neteket mond el &aacute;llatokr&oacute;l, &eacute;vszakokr&oacute;l, vid&eacute;kekről &eacute;s az őt k&ouml;r&uuml;lvevő vil&aacute;gr&oacute;l. A szakma nagyon nehezen fogadta el. Pedig rendszeresen r&eacute;szt vett ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokon, azon k&iacute;v&uuml;l voltak egy&eacute;ni ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sai is, melyek erk&ouml;lcsileg bizony&iacute;thatt&aacute;k, a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;g k&ouml;r&eacute;ben sikert arat.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az elutas&iacute;t&aacute;s oka az volt, hogy ismert&eacute;k hat&aacute;rozott egy&eacute;nis&eacute;g&eacute;t. &Eacute;rezhett&eacute;k, egy&eacute;ni jellege van az alkot&aacute;sainak. Nem az&eacute;rt utas&iacute;tott&aacute;k el, mert nem volt k&eacute;pzőműv&eacute;szeti v&eacute;gzetts&eacute;ge. Rendk&iacute;v&uuml;li p&aacute;ly&aacute;j&uacute;, k&uuml;l&ouml;n&ouml;s tehets&eacute;gű festőműv&eacute;sz volt. 40 &eacute;ves kor&aacute;ban kezdett el festeni. Ekkor festi meg a v&ouml;r&ouml;s sz&iacute;nű bivalyokat. &Aacute;thajl&aacute;sok vannak a sz&iacute;nek &eacute;s a zene k&ouml;z&ouml;tt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A nagy k&eacute;rd&eacute;s m&eacute;g is az, naiv festő volt-e vagy nem? A m&aacute;sik, mi jellemzi a naiv festőt? Szerinte a naiv fest&eacute;szet egy k&uuml;l&ouml;n műfaj, melynek szakirodalma van. A &rsquo;60-as &eacute;vekben a jugoszl&aacute;v naiv festőknek volt egy ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;suk. A naiv műv&eacute;szet sokkal izgalmasabb lehet. Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert k&eacute;pei l&eacute;nyeg&eacute;ben a sz&uuml;lőf&ouml;ldj&eacute;ről, Tordaszentl&aacute;szl&oacute;r&oacute;l sz&aacute;rmaz&oacute; &eacute;lm&eacute;nyeiből fakadnak. De festett műeml&eacute;keket is.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;tő J&oacute;zsef szerint a műv&eacute;sz az erd&eacute;lyi l&eacute;tnek stiliz&aacute;lt form&aacute;j&aacute;t adta meg. Művei egyfajta, sz&uuml;rrealista l&eacute;tez&eacute;si m&oacute;dot jelentenek a műv&eacute;szt k&ouml;r&uuml;lvevő vil&aacute;gr&oacute;l. Az erd&eacute;lyi tudat kifejezője.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az a t&eacute;ny, hogy egy patin&aacute;s int&eacute;zetre, az EMKE- re, hagyta vagyon&aacute;t, seg&iacute;tette az Erd&eacute;lyi magyar kult&uacute;ra fennmarad&aacute;s&aacute;t. Azt akarta, l&eacute;trej&ouml;jjenek azok a szigetek, ahol megőrizhető a magyar kult&uacute;ra.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Bar&aacute;ti T&aacute;rsas&aacute;g seg&iacute;tett, hogy ez az int&eacute;zet l&eacute;trej&ouml;jj&ouml;n, &eacute;s hat&eacute;kony &ouml;r&ouml;ks&eacute;gg&eacute; v&aacute;ljon.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n V&eacute;gezet&uuml;l levet&iacute;tett&eacute;k Xantus G&aacute;bor &eacute;s Bainn&eacute; Kab&aacute;n Ilona 16 perces, szenz&aacute;ci&oacute;san j&oacute;l elk&eacute;sz&iacute;tett dokumentum- filmj&eacute;t Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albertről.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A meghitt besz&eacute;lget&eacute;snek a hangulat&aacute;t szerencs&eacute;sen eg&eacute;sz&iacute;tette ki a fiatal Incze R&oacute;bert klarin&eacute;tműv&eacute;sz &eacute;s Munk&aacute;csi D&oacute;ra zongoraműv&eacute;sznő, akik C. Reinecke (1824- 1910) klarin&eacute;tra &eacute;s zongor&aacute;ra &iacute;rt műv&eacute;t adt&aacute;k elő. Majd Incze R&oacute;bert, Kov&aacute;cs B&eacute;la ma is &eacute;lő zeneszerző klarin&eacute;t- sz&oacute;l&oacute;j&aacute;t j&aacute;tszotta el.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Csomaf&aacute;y Ferenc, <a href=\"http://www.erdon.ro/csaladias-hangulatu-emlekest/2060195\" target=\"_blank\">www.erdon.ro, 2012. augusztus 21.</a></p>\n', created = 1524185590, expire = 1524271990, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:50a625c4836cff555096fc8f50ce1681' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524185590, expire = 1524271990, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524185590, expire = 1524271990, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524185590, expire = 1524271990, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524185590, expire = 1524271990, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524185590, expire = 1524271990, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524185590, expire = 1524271990, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
www.erdon.ro, 2012. augusztus 21.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A Györkös Mányi Albert Emlékházba, aki belép, szívesen látott vendég. A hajdani házigazda most töltené 90-ik életévét, de már 19 éve önakaratából elhagyta ezt a világot. Az életben levő hajdani jó barátok, ismerősök, tisztelői emlékeztek Györkös Mányi Albertre.


   Fotó: Kós Katalin

Meghitt, családias hangulatú emlékesten felelevenítették azokat az emlékeket, melyeket őriznek magukban a hajdani fuvolaművészről és tanárról, aki maradandót a képzőművészet terén alkotott.

A festészet fele fordulása

1922-ben született Tordaszentlászlón. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után állami ösztöndíjasként tanul a kolozsvári Magyar Művészeti Intézet zenei szakán. Az Intézet megszüntetése után a kolozsvári Gheorghe Dima Konzervatóriumban, 1954-ben, államvizsgázik. Ezután kinevezik a kolozsvári Zeneművészeti Középiskola klarinéttanárának. Ha jól meggondoljuk elindult egy szokványos művész pályán, mely a sors akaratából metamorfózison megy keresztül, köszönhetően művész feleségének, Jakab Ilonának, aki végzettségére nézve képzőművész, nem is akármilyen tehetséggel. A műteremben Györkös Mányi az ecsetet és a spaknit (bontokés) kezelő feleségének mozdulatait láthatta, a különböző színek keverékéből milyen színárnyalatok jönnek létre. Az egyébként fegyelmezett Albert mind jobban vonzódott a színek világához, amit felesége is megérzett. Ő volt az, aki az ecsetet a kezébe adta. Elindítva ezzel, egy visszafordíthatatlan képzőművészeti pályán, a maga sajátos képi nyelvén való kiépítését, olyan mértékben, amely Erdélyben, de a világon is mondhatni egyedi értékeket hozott létre.

Az utókor köszönhetően a művész házaspár értékes hagyatékának is, 2012-ben, a 90 évvel ezelőtt született, Györkös Mányi Albertre emlékezett.

Az Emlékest keretében Kántor Lajos irodalomtörténész, Guttman Mihály a Zenei Líceum alapító tagja, a hajdani igazgató és kollega, Murádin Jenő művészettörténész, Kötő József színháztörténész, parlamenti képviselő, politikus és Kiss János újságíró méltatták a művészeti tevékenységét.

Dáné Tibor Kálmán, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) elnöke az eseményt felvezető és levezető beszédében többek között arról beszélt, mit is jelent a Györkös Mányi Albert Emlékház. Vannak emberek, akiknek a szellemisége irányít. Számunkra ezt jelenti a Györkös Mányi Albert Emlékház. 1993-ban távozott az élők sorából, ránk hagyta a sajáttulajdonú lakását. Ugyanabban az évben Dávid Gyula és Kötő József, a végrendeletnek megfelelően, alakították ki az Emlékházat. Az emlékház új lehetőséget kapott azáltal, hogy Steinway zongorával gazdagodott.

Györkös Mányi életében a zene, a dallam, valamint a képzőművészet meghatározó szerepet játszott.

Nekünk kötelességünk az őt vezérlő művészeteket ápolni.

Kós Katalin, az Emlékház figyelemre méltó vezetője szerint sokan az elmúlt 20 évben ismerték meg Györkös művészetét. Ez az a ház, melyben a Györkös művek bizonyos része született. Maga az intézet élő kapcsolatot teremt Kolozsvár és szülőfaluja között.

Kántor Lajos elmondta, Györkös 50 évvel ezelőtt festette első képét. Közöttük az egyik nagyképét is: A háború temetését, melyben rendkívüli erő van. A festészetére nem a nagy képek jellemzőek.

A hivatalos szakma naiv festőnek tekintette, és lenézték, nem is akarták közelállónak tekinteni.

Guttman Mihály lírai erővel idézte fel a hajdani szép és eseményekben gazdag múltat, melyre a tenni vágyás volt a jellemző. A szorgalmas és mindig pedáns, igényes klarinét tanár, aki a növendékeivel lelkiismeretesen foglalkozott. Ezt a harmóniát bontotta meg a festészet felé fordulása, ami később betöltötte egész életét. Mikor megfestette az Óvárban levő iskola, a Zene Iskola képét, jöttek rá, mennyire tehetséges. Amikor az ecsetet a kezébe vette, mindig valami megszületett, ami látást is fejlesztett. Semmi olyan embertelen, mint az Isten nélküli világ.

Györkös Mányi Albert ebben a világban alkotott, és szerette az embereket.

Murádin Jenő a képek nyelvezetét taglalta, melyben a festő tulajdonképpen történeteket mond el állatokról, évszakokról, vidékekről és az őt körülvevő világról. A szakma nagyon nehezen fogadta el. Pedig rendszeresen részt vett kiállításokon, azon kívül voltak egyéni kiállításai is, melyek erkölcsileg bizonyíthatták, a közönség körében sikert arat.

Az elutasítás oka az volt, hogy ismerték határozott egyéniségét. Érezhették, egyéni jellege van az alkotásainak. Nem azért utasították el, mert nem volt képzőművészeti végzettsége. Rendkívüli pályájú, különös tehetségű festőművész volt. 40 éves korában kezdett el festeni. Ekkor festi meg a vörös színű bivalyokat. Áthajlások vannak a színek és a zene között.

A nagy kérdés még is az, naiv festő volt-e vagy nem? A másik, mi jellemzi a naiv festőt? Szerinte a naiv festészet egy külön műfaj, melynek szakirodalma van. A ’60-as években a jugoszláv naiv festőknek volt egy kiállításuk. A naiv művészet sokkal izgalmasabb lehet. Györkös Mányi Albert képei lényegében a szülőföldjéről, Tordaszentlászlóról származó élményeiből fakadnak. De festett műemlékeket is.

Kötő József szerint a művész az erdélyi létnek stilizált formáját adta meg. Művei egyfajta, szürrealista létezési módot jelentenek a művészt körülvevő világról. Az erdélyi tudat kifejezője.

Az a tény, hogy egy patinás intézetre, az EMKE- re, hagyta vagyonát, segítette az Erdélyi magyar kultúra fennmaradását. Azt akarta, létrejöjjenek azok a szigetek, ahol megőrizhető a magyar kultúra.

Györkös Mányi Albert Baráti Társaság segített, hogy ez az intézet létrejöjjön, és hatékony örökséggé váljon.

Végezetül levetítették Xantus Gábor és Bainné Kabán Ilona 16 perces, szenzációsan jól elkészített dokumentum- filmjét Györkös Mányi Albertről.

A meghitt beszélgetésnek a hangulatát szerencsésen egészítette ki a fiatal Incze Róbert klarinétművész és Munkácsi Dóra zongoraművésznő, akik C. Reinecke (1824- 1910) klarinétra és zongorára írt művét adták elő. Majd Incze Róbert, Kovács Béla ma is élő zeneszerző klarinét- szólóját játszotta el.

Csomafáy Ferenc, www.erdon.ro, 2012. augusztus 21.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés