ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Bivalymúzeum, kőfaragás, tisztaszoba és népviselet

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9a5ce55a69d29d46dc9670a8278367ac' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"rtejustify\" id=\"descriptionbody0\">\n <em><font color=\"#1B3735\">Gy&ouml;ny&ouml;rű őszi reggelre &eacute;bredtek az EMKE JelesNapT&aacute;r elnevez&eacute;sű, n&eacute;pszerű gyermekprogramj&aacute;nak r&eacute;sztvevői szeptember 24-&eacute;n, s m&eacute;g a korai indul&aacute;s sem szegte kedv&eacute;t a kicsiknek &eacute;s sz&uuml;leiknek, k&iacute;s&eacute;rőiknek: mindenki izgatottan v&aacute;rta a n&eacute;prajzi kir&aacute;ndul&aacute;st. Az &uacute;tvonalat a</font> program <font color=\"#1B3735\">szervezői &uacute;gy &aacute;ll&iacute;tott&aacute;k &ouml;ssze, hogy a r&eacute;sztvevők sok-sok l&aacute;tni- &eacute;s tudnival&oacute;val gazdagodjanak: az első &aacute;llom&aacute;s M&eacute;ra, onnan Magyarvist&aacute;ba indul a busz, majd a Kalotaszeget maga m&ouml;g&ouml;tt hagyva veszi az ir&aacute;nyt a Mezős&eacute;g fel&eacute;, Sz&eacute;k &eacute;s V&aacute;lasz&uacute;t c&eacute;l&aacute;llom&aacute;sokkal. &Eacute;rdekess&eacute;g pedig mindenhol bőven akad.</font></em></div>\n<div align=\"justify\" id=\"descriptionbody1\">\n<p>\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/457\" style=\"width: 428px; height: 240px; margin: 5px; \" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"info_small\">Gyuri b&aacute;csi rengeteget tud mes&eacute;lni a bivalyokr&oacute;l</span></span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n B&aacute;r a gyermekek v&aacute;ltozatos koroszt&aacute;lyb&oacute;l ker&uuml;ltek ki &ndash; 4 &eacute;s 12 &eacute;v k&ouml;z&ouml;ttiek &ndash;, az &eacute;rdeklőd&eacute;s, &uacute;gy tűnt, mindegyik&uuml;kben fel&eacute;bredt a l&aacute;tnival&oacute;k ir&aacute;nt. Kipr&oacute;b&aacute;lt &uacute;tvonal ez &ndash; jelentette ki Szab&oacute; Kinga, a JelesNapT&aacute;r egyik &aacute;lland&oacute; munkat&aacute;rsa, &eacute;s a v&eacute;gkifejlet őt igazolta. Rajta k&iacute;v&uuml;l K&oacute;s Kati, Vincze L&aacute;szl&oacute;, Both J&oacute;zsef (Joc&oacute;) &eacute;s Zsuzsa is ott volt a csapatban, akik m&aacute;r &eacute;vek &oacute;ta oktatj&aacute;k a program r&eacute;sztvevőit k&uuml;l&ouml;nf&eacute;le hagyom&aacute;nyőrző tev&eacute;kenys&eacute;gekre, n&eacute;pszok&aacute;sokra.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A kalotaszegi t&aacute;jegys&eacute;g első faluj&aacute;ban, M&eacute;r&aacute;ban nagy izgalom &ouml;vezte a bivalym&uacute;zeum megl&aacute;togat&aacute;s&aacute;nak lehetős&eacute;g&eacute;t, ahol Varga Gy&ouml;rgy, a helyi iskola nyugalmazott igazgat&oacute;ja, a gyűjtem&eacute;ny &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&oacute;ja fogadta a kis csapatot. Gyuri b&aacute;csi lelkesen &eacute;s nagy szeretettel mes&eacute;lt a falu egyik legjelentősebb bev&eacute;teli forr&aacute;s&aacute;nak sz&aacute;m&iacute;t&oacute; bivalyokr&oacute;l. Ragaszkod&aacute;sa nem v&eacute;letlen, hiszen gyerekkora &oacute;ta az &aacute;llatok k&ouml;zel&eacute;ben &eacute;l, &eacute;s b&uuml;szk&eacute;n mondja: m&aacute;r az 1920-as &eacute;vek elej&eacute;n hordt&aacute;k be Kolozsv&aacute;rra a m&eacute;rai bivalytejet, sőt, az ebből k&eacute;sz&iacute;tett teavajat m&eacute;g Budapesten is igen kedvelt&eacute;k. A m&uacute;zeum gyűjtem&eacute;nye nem csak szemet, f&uuml;let is gy&ouml;ny&ouml;rk&ouml;dtet: a mennyezetről kolompok (vagy ahogyan M&eacute;r&aacute;ban nevezik: harangok) sokas&aacute;ga f&uuml;gg al&aacute;. Nincs k&eacute;t egyforma hang&uacute; kolomp &ndash; mondja Gyuri b&aacute;csi, botj&aacute;val j&oacute;n&eacute;h&aacute;nyat megkongatva. K&eacute;rd&eacute;s&eacute;re a gyerekek r&ouml;gt&ouml;n r&aacute;v&aacute;gj&aacute;k: az&eacute;rt tettek kolompot a bivalyok nyak&aacute;ba, hogy a gazda mindig tudja, merre j&aacute;r az &aacute;llat. Egy t&ouml;rt&eacute;netből azonban kider&uuml;l: előfordult, hogy a bivaly olyan csendben tudott megsz&ouml;kni, hogy meg se kondult nyak&aacute;ban a harang, a gazda pedig k&eacute;t napig hi&aacute;ba űzte, m&iacute;g azt&aacute;n &eacute;jszaka v&eacute;gre meghallotta, &eacute;s j&oacute; messze, a t&uuml;rei j&aacute;r&aacute;sban bukkant r&aacute; az elbitangolt &aacute;llatra. &ndash; Okos &aacute;llatok ezek: ha egyik&uuml;k beleesett egy v&iacute;zmos&aacute;sba, a t&ouml;bbiek k&ouml;rbe&aacute;llt&aacute;k, &eacute;s addig bőgtek, am&iacute;g a gazda fel nem figyelt, &eacute;s sietett menteni. Ha pedig egy bivalyteh&eacute;nnek kicsinye sz&uuml;letik, a t&ouml;bbi teh&eacute;n felv&aacute;ltva őrzi a borj&uacute;t, am&iacute;g az anya&aacute;llat elmegy legelni &ndash; mes&eacute;li az egykori iskolaigazgat&oacute;. A m&uacute;zeum fal&aacute;ra kif&uuml;ggesztett jegyz&eacute;kből kider&uuml;lt: a faluban 1890-ben 8 bivalyt tartottak nyilv&aacute;n, 1950-ben m&aacute;r 1500 &aacute;llatot, m&iacute;g 2008-ra a sz&aacute;m 15-re esett vissza.</p>\n<p> <img alt=\"\" height=\"469\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/456\" width=\"265\" /></p>\n<p>\n <span style=\"font-size:10px;\">Csinos sz&eacute;ki menyecske lett Zs&oacute;fib&oacute;l</span></p>\n<p>\n A m&eacute;rai l&aacute;togat&aacute;s a t&aacute;jh&aacute;zban folytat&oacute;dott, ahol azt igyekeznek bemutatni, hogyan &eacute;ltek a faluban az 1940-es &eacute;vekben &ndash; tudjuk meg T&ouml;tszegi Tekla n&eacute;prajzkutat&oacute;t&oacute;l. Kider&uuml;lt: a legink&aacute;bb k&eacute;thelyis&eacute;ges h&aacute;zaknak t&ouml;bbnyire csak a lak&oacute;konyha r&eacute;sz&eacute;t haszn&aacute;lt&aacute;k, itt &eacute;lt egy&uuml;tt t&ouml;bb gener&aacute;ci&oacute; is, m&iacute;g a tisztaszoba ink&aacute;bb a csal&aacute;d gazdags&aacute;g&aacute;t hivatott bemutatni. Berendez&eacute;se is szinte mindenhol megegyezett, kellett lenni benne magasra tornyozott, h&iacute;mzett p&aacute;rn&aacute;kkal &eacute;kes vetett &aacute;gynak, padl&aacute;d&aacute;nak, asztalnak, egy kisebb &aacute;gynak is, amelyet sz&uuml;ks&eacute;g eset&eacute;n megbontottak. A falon festett t&aacute;ny&eacute;rok, az asztalon pedig &uacute;gynevezett szerelmi aj&aacute;nd&eacute;kok &ndash; gy&ouml;ngy&ouml;s p&eacute;nzt&aacute;rca, h&iacute;mzett zsebkendő &ndash; jelk&eacute;pezi az akkori szok&aacute;sokat. A szob&aacute;hoz hozz&aacute;tartozik a t&uuml;k&ouml;r is, ennek kapcs&aacute;n a n&eacute;prajzkutat&oacute; elmondja: azokat a b&uacute;tordarabokat, amelyeket nem helyben k&eacute;sz&iacute;tettek, hanem a v&aacute;rosb&oacute;l hoztak, tejen vett b&uacute;tornak h&iacute;vt&aacute;k, hiszen a besz&aacute;ll&iacute;tott tej &aacute;r&aacute;b&oacute;l v&aacute;s&aacute;rolt&aacute;k meg.</p>\n<p>\n B&aacute;r a programot meglehetősen szorosra tervezt&eacute;k, a t&aacute;jh&aacute;z udvar&aacute;nak v&eacute;g&eacute;ben cs&ouml;rgedező patak m&eacute;gis elcs&aacute;b&iacute;tja a gyerekeket egy kis pancsol&aacute;sra, mielőtt Vist&aacute;ba induln&aacute;nk. Az &uacute;t od&aacute;ig sem hossz&uacute;, a Kalotav&aacute;r előtti terecsk&eacute;n egy kis elem&oacute;zsia-sz&uuml;netet tartunk, s mire mindenki elcsomagolja a marad&eacute;kot, Benkő Levente is meg&eacute;rkezik, hogy felk&iacute;s&eacute;rjen a templomhoz. Az ismert kolozsv&aacute;ri &uacute;js&aacute;g&iacute;r&oacute;-k&ouml;z&iacute;r&oacute; a vistai reform&aacute;tus egyh&aacute;zk&ouml;zs&eacute;g presbiterek&eacute;nt a kőfarag&oacute; műhelybeli l&aacute;togat&aacute;st is tető al&aacute; hozta, előtte azonban sok-sok l&eacute;pcsőn visz fel a csaknem 800 &eacute;ves hajl&eacute;khoz, ahol m&aacute;r v&aacute;r a falu tiszteletes asszonya, Felh&aacute;zin&eacute; Szathm&aacute;ri Kl&aacute;ra lelkip&aacute;sztor, kisl&aacute;nya &eacute;s h&aacute;zi&aacute;llatai t&aacute;rsas&aacute;g&aacute;ban. A gyermekek persze nagy &ouml;r&ouml;mmel d&eacute;delgetnek kuty&aacute;t-macsk&aacute;t, de az&eacute;rt odafigyelnek a tiszteletes asszony magyar&aacute;zat&aacute;ra is, amely elsők&eacute;nt a harangl&aacute;br&oacute;l sz&oacute;l. A vistai templomnak ugyanis nincs tornya, harangl&aacute;b&aacute;t a k&ouml;zeli Csig&aacute;s hegy f&aacute;j&aacute;b&oacute;l &aacute;csolt&aacute;k 1700 k&ouml;r&uuml;l, &eacute;s &eacute;rdekess&eacute;ge, hogy facsapok tartj&aacute;k &ouml;ssze, nincs benne vasszeg. A h&aacute;rom harang k&ouml;z&uuml;l a legnagyobbat maga M&aacute;ty&aacute;s kir&aacute;ly adom&aacute;nyoztatta a vistaiaknak, ennek a hangja űzi el a j&eacute;gesőt. A templom bej&aacute;rat&aacute;t K&oacute;s K&aacute;roly tervezte, odabent pedig azonnal feltűnik a gyermekeknek, hogy a falakon fresk&oacute;k &eacute;keskednek. A tiszteletes asszony elmondja: mint a k&ouml;rny&eacute;k legt&ouml;bb temploma, ez a hajl&eacute;k is a r&oacute;mai katolikusokat szolg&aacute;lta 300 &eacute;vig, ez&eacute;rt a m&eacute;sz alatt a teljes templombelsőben eg&eacute;szen a diadal&iacute;vig falik&eacute;pek rejtőznek. Gyermekeink r&ouml;gt&ouml;n kifigyelt&eacute;k a kis kutat&oacute;ablakokat a falakon, de ugyanilyen &eacute;rdeklőd&eacute;ssel n&eacute;zt&eacute;k meg apr&oacute;l&eacute;kosan a M&aacute;ty&aacute;s kir&aacute;ly idej&eacute;ből fennmaradt padot, a leg&eacute;nyek kar&aacute;t 1699-ből, &eacute;s pr&oacute;b&aacute;lt&aacute;k kisilabiz&aacute;lni a mennyezeten tal&aacute;lhat&oacute; &eacute;vsz&aacute;mot, amelyet a M&aacute;ty&aacute;s korabeli szok&aacute;sok szerint &iacute;rtak: az 1498-as sz&aacute;m 4-es sz&aacute;mjegye tulajdonk&eacute;ppen egy elfelezett 8-as.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A sok l&aacute;tnival&oacute; ut&aacute;n presbiter k&iacute;s&eacute;rőnk olyan helyre vitt, ahol a gyermekek m&aacute;r testi erej&uuml;ket is kipr&oacute;b&aacute;lhatt&aacute;k: Bartha Istv&aacute;n (Kicsi Pisti) kőfarag&oacute; műhely&eacute;ből sok kis inasjel&ouml;lttel j&ouml;tt&uuml;nk ki, akik sorban &aacute;lltak a mester előtt, hogy mindannyian kez&uuml;kbe vehess&eacute;k a v&eacute;sőt &eacute;s a kalap&aacute;csot. Előtte ugyan megn&eacute;zt&eacute;k, hogyan szeleteli a g&eacute;p folyamatosan v&iacute;zzel locsolva a hatalmas kőt&ouml;mb&ouml;ket, de az igazi &eacute;lm&eacute;nyt az jelentette, hogy maguk is belek&oacute;stolhattak a mesters&eacute;gbe, &eacute;s a nagy fi&uacute;kt&oacute;l az eg&eacute;szen p&ouml;tt&ouml;m l&aacute;nyk&aacute;kig mindenki boldogan pattintotta a k&ouml;vet, amelyet ut&aacute;na haza is vihettek, eml&eacute;kbe. &Iacute;gy a felnőtt k&iacute;s&eacute;rők t&ouml;bb kil&oacute;nyi kővel, valamint sok-sok, feh&eacute;r kőporral bőven bor&iacute;tott apr&oacute;s&aacute;ggal sz&aacute;lltak fel a buszra (b&aacute;r előtte minden gyereket kiporoltak).</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kalotaszegről nagyobb kanyarral indultunk tov&aacute;bb: a k&ouml;vetkező &aacute;llom&aacute;s Sz&eacute;k, a ma is &eacute;lő hagyom&aacute;nyair&oacute;l h&iacute;res, leggazdagabb mezős&eacute;gi falu. Itt, Filep S&aacute;ndor &eacute;s Kl&aacute;ra panzi&oacute;j&aacute;ban előbb finom eb&eacute;det k&ouml;lt&uuml;nk el, majd j&ouml;n az igazi l&aacute;tv&aacute;nyoss&aacute;g: a tisztaszoba megtekint&eacute;se. Sz&eacute;ken a legt&ouml;bb h&aacute;zban ma is ott kell lennie a teljesen berendezett, felszerelt szob&aacute;nak, ez a l&aacute;nygyermek staf&iacute;rungja is egyben, tudjuk meg Filep Kl&aacute;r&aacute;t&oacute;l, aki elmondja, saj&aacute;t szob&aacute;j&aacute;t majdan Kata l&aacute;nya fogja &ouml;r&ouml;k&ouml;lni. Az is kider&uuml;l: 15 &eacute;ve a faluban m&eacute;g mindenki n&eacute;pviseletben j&aacute;rt, ma m&aacute;r a fiatalabbak jobb&aacute;ra csak templomban hordj&aacute;k a k&eacute;zi sz&ouml;v&eacute;ssel k&eacute;sz&uuml;lt gy&ouml;ny&ouml;rű ruhadarabokat. Kl&aacute;ra megnyugtat, hogy vas&aacute;rnaponk&eacute;nt mind&ouml;ssze f&eacute;l &oacute;r&aacute;ba telik istentiszteletre indul&aacute;s előtt mag&aacute;ra &ouml;lteni a viseletet, &eacute;s k&ouml;r&uuml;lbel&uuml;l ennyi idő alatt &ouml;lt&ouml;zteti be a kedv&uuml;nk&eacute;rt kis csapatunkb&oacute;l Zs&oacute;fit, aki az als&oacute;szoknya, ing, k&ouml;nt&ouml;s &eacute;s keszkenyő d&iacute;sz&eacute;ben igazi sz&eacute;ki menyecsk&eacute;v&eacute; v&aacute;lt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Kir&aacute;ndul&aacute;sunk szint&eacute;zis&eacute;t, &eacute;s persze ann&aacute;l j&oacute;val t&ouml;bbet is a v&eacute;gső &aacute;llom&aacute;snak kiszemelt V&aacute;lasz&uacute;ton kapjuk: itt, a Kall&oacute;s Alap&iacute;tv&aacute;ny m&uacute;zeum&aacute;ban (a visszakapott sz&uuml;lői h&aacute;zban), Major Melinda kalauzol&aacute;sa mellett alkalmunk ny&iacute;lik megcsod&aacute;lni Kall&oacute;s Zolt&aacute;n n&eacute;prajzkutat&oacute; t&ouml;bb ezer darabos gyűjtem&eacute;ny&eacute;nek ki&aacute;ll&iacute;tott r&eacute;sz&eacute;t, amely ugyan csak t&ouml;red&eacute;ke a teljes kollekci&oacute;nak, de az &eacute;lm&eacute;ny &iacute;gy is maradand&oacute;. Mert igaz ugyan, hogy mind Kalotaszegen, mind Mezős&eacute;gen csek&eacute;ly a t&aacute;vols&aacute;g az egyes falvak k&ouml;z&ouml;tt, a viseletek m&eacute;gis elt&eacute;rőek, m&aacute;s-m&aacute;s sz&iacute;nek &eacute;s d&iacute;sz&iacute;t&eacute;sek domin&aacute;lnak, a cifra, f&eacute;lcifra vagy negyedcifra l&aacute;jbikba, szűr&ouml;kbe belek&aacute;pr&aacute;zik a szem, de felfedezhetők hasonl&oacute;s&aacute;gok a besztercei sz&aacute;szok viselet&eacute;vel &eacute;s t&aacute;rgyaival is. Mindez a m&uacute;zeum f&ouml;ldszinti szob&aacute;iban csod&aacute;lhat&oacute; meg, az emeleten pedig ism&eacute;t m&aacute;s vil&aacute;gba cs&ouml;ppen&uuml;nk. Itt igazi k&uuml;l&ouml;nlegess&eacute;gnek sz&aacute;m&iacute;t a cs&aacute;ng&oacute; &eacute;s a rom&aacute;n darabok gyűjtem&eacute;nye, amelyek bizonyos mot&iacute;vumai tal&aacute;n idegen&uuml;l hatnak a kalotaszegihez szokott szem sz&aacute;m&aacute;ra, de &ndash; amint azt Major Melinda Kall&oacute;s Zoli b&aacute;csit id&eacute;zve hangs&uacute;lyozta &ndash; mindegyiknek megvan a l&eacute;tjogosults&aacute;ga &eacute;s sz&eacute;ps&eacute;ge. A m&uacute;zeumot k&eacute;t csoportban tekintj&uuml;k meg, &eacute;s b&aacute;r &uacute;gy alakult, hogy felnőttek &eacute;s gyermekek gyakorlatilag k&uuml;l&ouml;n mentek be, az&eacute;rt biztos forr&aacute;sb&oacute;l tudjuk, hogy apr&oacute;s&aacute;gaink a nap v&eacute;g&eacute;re is bőven tartal&eacute;koltak k&iacute;v&aacute;ncsis&aacute;gukb&oacute;l &eacute;s &eacute;rdeklőd&eacute;s&uuml;kből, &eacute;s kijőve minden l&aacute;tnival&oacute;r&oacute;l be tudta sz&aacute;molni. V&aacute;lasz&uacute;ton persze a domboldali j&aacute;tsz&oacute;t&eacute;rnek is megvan a maga cs&aacute;bereje, a gyermekek a sok l&aacute;tnival&oacute; &eacute;s &eacute;rdekess&eacute;g megtekint&eacute;se, feldolgoz&aacute;sa ut&aacute;n meg&eacute;rdemelten vett&eacute;k birtokba a j&aacute;tsz&oacute;szereket, az &eacute;lm&eacute;nyek pedig rem&eacute;lhetőleg tud&aacute;ss&aacute; &eacute;rnek benn&uuml;k a JelesNapT&aacute;r legk&ouml;zelebbi tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;ig, amikor kis vet&eacute;lkedő keret&eacute;ben m&eacute;rik majd fel tud&aacute;sukat. A szervezők &eacute;s a r&eacute;sztvevők k&ouml;sz&ouml;netet mondanak mindazoknak a nagylelkű mag&aacute;nszem&eacute;lyeknek (Betegh Katalin, Cs&aacute;k&aacute;ny Ildik&oacute;, Sz&eacute;kely Zsuzsa &eacute;s Sz&eacute;kely Tibor), akik anyagilag t&aacute;mogatt&aacute;k a kir&aacute;ndul&aacute;s megval&oacute;sul&aacute;s&aacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n S&aacute;ndor Bogl&aacute;rka &Aacute;gnes, <a href=\"http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/63991\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2011. okt&oacute;ber 5.</a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:12px;\">D&aacute;n&eacute; Melinda felv&eacute;telei</span></p>\n</div>\n', created = 1527114918, expire = 1527201318, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9a5ce55a69d29d46dc9670a8278367ac' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114918, expire = 1527201318, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114918, expire = 1527201318, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114918, expire = 1527201318, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114918, expire = 1527201318, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114918, expire = 1527201318, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114918, expire = 1527201318, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2011. október 5.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang
Gyönyörű őszi reggelre ébredtek az EMKE JelesNapTár elnevezésű, népszerű gyermekprogramjának résztvevői szeptember 24-én, s még a korai indulás sem szegte kedvét a kicsiknek és szüleiknek, kísérőiknek: mindenki izgatottan várta a néprajzi kirándulást. Az útvonalat a program szervezői úgy állították össze, hogy a résztvevők sok-sok látni- és tudnivalóval gazdagodjanak: az első állomás Méra, onnan Magyarvistába indul a busz, majd a Kalotaszeget maga mögött hagyva veszi az irányt a Mezőség felé, Szék és Válaszút célállomásokkal. Érdekesség pedig mindenhol bőven akad.


Gyuri bácsi rengeteget tud mesélni a bivalyokról

Bár a gyermekek változatos korosztályból kerültek ki – 4 és 12 év közöttiek –, az érdeklődés, úgy tűnt, mindegyikükben felébredt a látnivalók iránt. Kipróbált útvonal ez – jelentette ki Szabó Kinga, a JelesNapTár egyik állandó munkatársa, és a végkifejlet őt igazolta. Rajta kívül Kós Kati, Vincze László, Both József (Jocó) és Zsuzsa is ott volt a csapatban, akik már évek óta oktatják a program résztvevőit különféle hagyományőrző tevékenységekre, népszokásokra.

A kalotaszegi tájegység első falujában, Mérában nagy izgalom övezte a bivalymúzeum meglátogatásának lehetőségét, ahol Varga György, a helyi iskola nyugalmazott igazgatója, a gyűjtemény összeállítója fogadta a kis csapatot. Gyuri bácsi lelkesen és nagy szeretettel mesélt a falu egyik legjelentősebb bevételi forrásának számító bivalyokról. Ragaszkodása nem véletlen, hiszen gyerekkora óta az állatok közelében él, és büszkén mondja: már az 1920-as évek elején hordták be Kolozsvárra a mérai bivalytejet, sőt, az ebből készített teavajat még Budapesten is igen kedvelték. A múzeum gyűjteménye nem csak szemet, fület is gyönyörködtet: a mennyezetről kolompok (vagy ahogyan Mérában nevezik: harangok) sokasága függ alá. Nincs két egyforma hangú kolomp – mondja Gyuri bácsi, botjával jónéhányat megkongatva. Kérdésére a gyerekek rögtön rávágják: azért tettek kolompot a bivalyok nyakába, hogy a gazda mindig tudja, merre jár az állat. Egy történetből azonban kiderül: előfordult, hogy a bivaly olyan csendben tudott megszökni, hogy meg se kondult nyakában a harang, a gazda pedig két napig hiába űzte, míg aztán éjszaka végre meghallotta, és jó messze, a türei járásban bukkant rá az elbitangolt állatra. – Okos állatok ezek: ha egyikük beleesett egy vízmosásba, a többiek körbeállták, és addig bőgtek, amíg a gazda fel nem figyelt, és sietett menteni. Ha pedig egy bivalytehénnek kicsinye születik, a többi tehén felváltva őrzi a borjút, amíg az anyaállat elmegy legelni – meséli az egykori iskolaigazgató. A múzeum falára kifüggesztett jegyzékből kiderült: a faluban 1890-ben 8 bivalyt tartottak nyilván, 1950-ben már 1500 állatot, míg 2008-ra a szám 15-re esett vissza.

Csinos széki menyecske lett Zsófiból

A mérai látogatás a tájházban folytatódott, ahol azt igyekeznek bemutatni, hogyan éltek a faluban az 1940-es években – tudjuk meg Tötszegi Tekla néprajzkutatótól. Kiderült: a leginkább kéthelyiséges házaknak többnyire csak a lakókonyha részét használták, itt élt együtt több generáció is, míg a tisztaszoba inkább a család gazdagságát hivatott bemutatni. Berendezése is szinte mindenhol megegyezett, kellett lenni benne magasra tornyozott, hímzett párnákkal ékes vetett ágynak, padládának, asztalnak, egy kisebb ágynak is, amelyet szükség esetén megbontottak. A falon festett tányérok, az asztalon pedig úgynevezett szerelmi ajándékok – gyöngyös pénztárca, hímzett zsebkendő – jelképezi az akkori szokásokat. A szobához hozzátartozik a tükör is, ennek kapcsán a néprajzkutató elmondja: azokat a bútordarabokat, amelyeket nem helyben készítettek, hanem a városból hoztak, tejen vett bútornak hívták, hiszen a beszállított tej árából vásárolták meg.

Bár a programot meglehetősen szorosra tervezték, a tájház udvarának végében csörgedező patak mégis elcsábítja a gyerekeket egy kis pancsolásra, mielőtt Vistába indulnánk. Az út odáig sem hosszú, a Kalotavár előtti terecskén egy kis elemózsia-szünetet tartunk, s mire mindenki elcsomagolja a maradékot, Benkő Levente is megérkezik, hogy felkísérjen a templomhoz. Az ismert kolozsvári újságíró-közíró a vistai református egyházközség presbitereként a kőfaragó műhelybeli látogatást is tető alá hozta, előtte azonban sok-sok lépcsőn visz fel a csaknem 800 éves hajlékhoz, ahol már vár a falu tiszteletes asszonya, Felháziné Szathmári Klára lelkipásztor, kislánya és háziállatai társaságában. A gyermekek persze nagy örömmel dédelgetnek kutyát-macskát, de azért odafigyelnek a tiszteletes asszony magyarázatára is, amely elsőként a haranglábról szól. A vistai templomnak ugyanis nincs tornya, haranglábát a közeli Csigás hegy fájából ácsolták 1700 körül, és érdekessége, hogy facsapok tartják össze, nincs benne vasszeg. A három harang közül a legnagyobbat maga Mátyás király adományoztatta a vistaiaknak, ennek a hangja űzi el a jégesőt. A templom bejáratát Kós Károly tervezte, odabent pedig azonnal feltűnik a gyermekeknek, hogy a falakon freskók ékeskednek. A tiszteletes asszony elmondja: mint a környék legtöbb temploma, ez a hajlék is a római katolikusokat szolgálta 300 évig, ezért a mész alatt a teljes templombelsőben egészen a diadalívig faliképek rejtőznek. Gyermekeink rögtön kifigyelték a kis kutatóablakokat a falakon, de ugyanilyen érdeklődéssel nézték meg aprólékosan a Mátyás király idejéből fennmaradt padot, a legények karát 1699-ből, és próbálták kisilabizálni a mennyezeten található évszámot, amelyet a Mátyás korabeli szokások szerint írtak: az 1498-as szám 4-es számjegye tulajdonképpen egy elfelezett 8-as.

A sok látnivaló után presbiter kísérőnk olyan helyre vitt, ahol a gyermekek már testi erejüket is kipróbálhatták: Bartha István (Kicsi Pisti) kőfaragó műhelyéből sok kis inasjelölttel jöttünk ki, akik sorban álltak a mester előtt, hogy mindannyian kezükbe vehessék a vésőt és a kalapácsot. Előtte ugyan megnézték, hogyan szeleteli a gép folyamatosan vízzel locsolva a hatalmas kőtömböket, de az igazi élményt az jelentette, hogy maguk is belekóstolhattak a mesterségbe, és a nagy fiúktól az egészen pöttöm lánykákig mindenki boldogan pattintotta a követ, amelyet utána haza is vihettek, emlékbe. Így a felnőtt kísérők több kilónyi kővel, valamint sok-sok, fehér kőporral bőven borított aprósággal szálltak fel a buszra (bár előtte minden gyereket kiporoltak).

Kalotaszegről nagyobb kanyarral indultunk tovább: a következő állomás Szék, a ma is élő hagyományairól híres, leggazdagabb mezőségi falu. Itt, Filep Sándor és Klára panziójában előbb finom ebédet költünk el, majd jön az igazi látványosság: a tisztaszoba megtekintése. Széken a legtöbb házban ma is ott kell lennie a teljesen berendezett, felszerelt szobának, ez a lánygyermek stafírungja is egyben, tudjuk meg Filep Klárától, aki elmondja, saját szobáját majdan Kata lánya fogja örökölni. Az is kiderül: 15 éve a faluban még mindenki népviseletben járt, ma már a fiatalabbak jobbára csak templomban hordják a kézi szövéssel készült gyönyörű ruhadarabokat. Klára megnyugtat, hogy vasárnaponként mindössze fél órába telik istentiszteletre indulás előtt magára ölteni a viseletet, és körülbelül ennyi idő alatt öltözteti be a kedvünkért kis csapatunkból Zsófit, aki az alsószoknya, ing, köntös és keszkenyő díszében igazi széki menyecskévé vált.

Kirándulásunk szintézisét, és persze annál jóval többet is a végső állomásnak kiszemelt Válaszúton kapjuk: itt, a Kallós Alapítvány múzeumában (a visszakapott szülői házban), Major Melinda kalauzolása mellett alkalmunk nyílik megcsodálni Kallós Zoltán néprajzkutató több ezer darabos gyűjteményének kiállított részét, amely ugyan csak töredéke a teljes kollekciónak, de az élmény így is maradandó. Mert igaz ugyan, hogy mind Kalotaszegen, mind Mezőségen csekély a távolság az egyes falvak között, a viseletek mégis eltérőek, más-más színek és díszítések dominálnak, a cifra, félcifra vagy negyedcifra lájbikba, szűrökbe belekáprázik a szem, de felfedezhetők hasonlóságok a besztercei szászok viseletével és tárgyaival is. Mindez a múzeum földszinti szobáiban csodálható meg, az emeleten pedig ismét más világba csöppenünk. Itt igazi különlegességnek számít a csángó és a román darabok gyűjteménye, amelyek bizonyos motívumai talán idegenül hatnak a kalotaszegihez szokott szem számára, de – amint azt Major Melinda Kallós Zoli bácsit idézve hangsúlyozta – mindegyiknek megvan a létjogosultsága és szépsége. A múzeumot két csoportban tekintjük meg, és bár úgy alakult, hogy felnőttek és gyermekek gyakorlatilag külön mentek be, azért biztos forrásból tudjuk, hogy apróságaink a nap végére is bőven tartalékoltak kíváncsiságukból és érdeklődésükből, és kijőve minden látnivalóról be tudta számolni. Válaszúton persze a domboldali játszótérnek is megvan a maga csábereje, a gyermekek a sok látnivaló és érdekesség megtekintése, feldolgozása után megérdemelten vették birtokba a játszószereket, az élmények pedig remélhetőleg tudássá érnek bennük a JelesNapTár legközelebbi találkozójáig, amikor kis vetélkedő keretében mérik majd fel tudásukat. A szervezők és a résztvevők köszönetet mondanak mindazoknak a nagylelkű magánszemélyeknek (Betegh Katalin, Csákány Ildikó, Székely Zsuzsa és Székely Tibor), akik anyagilag támogatták a kirándulás megvalósulását.

Sándor Boglárka Ágnes, Szabadság, 2011. október 5.

Dáné Melinda felvételei

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés