ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Bisztrai Mária színművész életútját ismertették Kolozsváron

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7d5e593e36863d96f86a224bb6eddef8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <em>A mostani &ouml;sszegz&eacute;s nemcsak a sz&iacute;nh&aacute;zra ir&aacute;ny&iacute;tja figyelm&uuml;nket, a műv&eacute;sznő &eacute;let&uacute;tj&aacute;nak tanulm&aacute;nyoz&aacute;sa k&ouml;zelebb vihet minket az elm&uacute;lt, fordulatokban gazdag &eacute;vsz&aacute;zadhoz is &ndash; hangs&uacute;lyozta Bal&aacute;zs Imre J&oacute;zsef, a Korunk főszerkesztője a Bisztrai M&aacute;ria kolozsv&aacute;ri sz&iacute;nműv&eacute;sznő &eacute;let&uacute;tj&aacute;t ismertető besz&eacute;lgetők&ouml;nyv kincses v&aacute;rosi bemutat&oacute;j&aacute;n p&eacute;ntek este.</em></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &bdquo;A k&ouml;tet hi&aacute;nyp&oacute;tl&oacute; jelleggel b&iacute;r, neh&eacute;z ugyanis dokument&aacute;lni a sz&iacute;nh&aacute;zat, a sz&iacute;n&eacute;szi tev&eacute;kenys&eacute;get. A szerző, Dehel G&aacute;bor nem egyszerűen a mikrofon&aacute;llv&aacute;ny szerep&eacute;t t&ouml;lti be, hanem l&aacute;tv&aacute;nyos, interakt&iacute;v folyamatot t&aacute;r az olvas&oacute; el&eacute;&rdquo; &ndash; magyar&aacute;zta az est h&aacute;zigazd&aacute;ja. &bdquo;Rengeteget kaptam az &eacute;lettől, Andr&eacute; Gide szavaival &eacute;lve m&aacute;r a sz&uuml;let&eacute;sem előtt is &eacute;lni v&aacute;gytam, az &eacute;let &eacute;s sz&iacute;nh&aacute;z szavakat pedig minden levelemben, &iacute;r&aacute;somban nagy kezdőbetűvel &iacute;rom.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ez nem a b&uacute;cs&uacute; pillanata, csup&aacute;n az arrafel&eacute; vezető &uacute;t kezdete. Hab&aacute;r senkit sem hib&aacute;ztathatok emiatt, nagyon sajn&aacute;lom, hogy elszakadtam a sz&iacute;nh&aacute;zt&oacute;l, az itt kiteljesedő k&ouml;vetkező nemzed&eacute;ktől&rdquo; &ndash; fogalmazott az esem&eacute;nyen jelenl&eacute;vő Bisztrai M&aacute;ria, aki 34 &eacute;ven kereszt&uuml;l volt a Kolozsv&aacute;ri &Aacute;llami Magyar Sz&iacute;nh&aacute;z tagja, 1969-től 1985-ig pedig az int&eacute;zm&eacute;ny igazgat&oacute;ja. Dehel G&aacute;bor a bemutat&oacute;n hangs&uacute;lyozta: a sz&iacute;nműv&eacute;sznő sorsa olyan korszakban teljesedett ki, amikor a c&eacute;lzatos f&eacute;lret&aacute;j&eacute;koztat&aacute;s programszerű volt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &bdquo;Sz&aacute;mos, a c&eacute;lnak ellentmond&oacute; eszk&ouml;zt &eacute;s bizony&iacute;t&eacute;kot semmis&iacute;tettek meg, a kultur&aacute;lis &eacute;let fontos szem&eacute;lyis&eacute;gei &eacute;s dokumentumai kall&oacute;dtak el. A k&ouml;nyv seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel az eltűnt arcokat szeretn&eacute;nk felid&eacute;zni&rdquo; &ndash; mutatott r&aacute; a szerző. Mint mondta, Bisztrai M&aacute;ria eleinte vonakodva fogadta a besz&eacute;lgetők&ouml;nyv &ouml;tlet&eacute;t, gondolkod&aacute;si időt k&eacute;rt. &bdquo;Pr&oacute;b&aacute;kat tartottunk, lubickoltunk az eml&eacute;kekben, v&eacute;g&uuml;l beindult a felid&eacute;z&eacute;sek l&aacute;ncreakci&oacute;ja. A műv&eacute;sznő v&eacute;gig hat&aacute;rozott volt &eacute;s udvarias, holott a t&ouml;bb &eacute;vtizedes eml&eacute;kek felid&eacute;z&eacute;se pszichikai &eacute;s szellemi megerőltet&eacute;st jelent&rdquo; &ndash; eml&eacute;kezett vissza Dehel G&aacute;bor.</p>\n<p class=\"szerzo rtejustify\">\n Dem&eacute;ny P&eacute;ter, a k&ouml;tet szerkesztője kifejtette: Bisztrai M&aacute;ria k&uuml;l&ouml;nleges p&aacute;ly&aacute;t tudhat maga m&ouml;g&ouml;tt, amely tele van kimagasl&oacute; szerepekkel, bonyolult k&uuml;zdelmekkel. &bdquo;Nem puszta t&uacute;l&eacute;lő, t&ouml;bb mint talpon maradt szem&eacute;lyis&eacute;g, tapasztalatait a legnagyobb intellektu&aacute;lis fokon dolgozta fel&rdquo; &ndash; magyar&aacute;zta Dem&eacute;ny. A k&ouml;nyv előszav&aacute;t &iacute;r&oacute; K&ouml;tő J&oacute;zsef ugyanakkor hozz&aacute;tette: a sz&iacute;n&eacute;sznő nagys&aacute;ga szakm&aacute;val szemben tan&uacute;s&iacute;tott al&aacute;zat&aacute;val, műv&eacute;szetszeretet&eacute;vel magyar&aacute;zhat&oacute;, Bisztrai M&aacute;ria ugyanis nem rutinosan, tapasztalatb&oacute;l j&aacute;tszott, hanem minden helyzetben az adott pillanatot &eacute;lte meg.</p>\n<p> Kőr&ouml;ssy Andrea, <a href=\"https://kronika.ro/kultura/bisztrai-maria-szinmuvesz-eletutjat-ismertettek-kolozsvaron/print\" target=\"_blank\">Kr&oacute;nika, 2011. december 19.</a></p>\n<p class=\"szerzo rtejustify\">\n <em>(A k&ouml;nyv bemutat&aacute;s&aacute;ra a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban ker&uuml;lt sor &ndash; EMKE megj.)</em></p>\n', created = 1527114476, expire = 1527200876, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7d5e593e36863d96f86a224bb6eddef8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114477, expire = 1527200877, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114477, expire = 1527200877, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114477, expire = 1527200877, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114477, expire = 1527200877, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114477, expire = 1527200877, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114477, expire = 1527200877, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Krónika, 2011. december 19.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

A mostani összegzés nemcsak a színházra irányítja figyelmünket, a művésznő életútjának tanulmányozása közelebb vihet minket az elmúlt, fordulatokban gazdag évszázadhoz is – hangsúlyozta Balázs Imre József, a Korunk főszerkesztője a Bisztrai Mária kolozsvári színművésznő életútját ismertető beszélgetőkönyv kincses városi bemutatóján péntek este.

„A kötet hiánypótló jelleggel bír, nehéz ugyanis dokumentálni a színházat, a színészi tevékenységet. A szerző, Dehel Gábor nem egyszerűen a mikrofonállvány szerepét tölti be, hanem látványos, interaktív folyamatot tár az olvasó elé” – magyarázta az est házigazdája. „Rengeteget kaptam az élettől, André Gide szavaival élve már a születésem előtt is élni vágytam, az élet és színház szavakat pedig minden levelemben, írásomban nagy kezdőbetűvel írom.

Ez nem a búcsú pillanata, csupán az arrafelé vezető út kezdete. Habár senkit sem hibáztathatok emiatt, nagyon sajnálom, hogy elszakadtam a színháztól, az itt kiteljesedő következő nemzedéktől” – fogalmazott az eseményen jelenlévő Bisztrai Mária, aki 34 éven keresztül volt a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja, 1969-től 1985-ig pedig az intézmény igazgatója. Dehel Gábor a bemutatón hangsúlyozta: a színművésznő sorsa olyan korszakban teljesedett ki, amikor a célzatos félretájékoztatás programszerű volt.

„Számos, a célnak ellentmondó eszközt és bizonyítékot semmisítettek meg, a kulturális élet fontos személyiségei és dokumentumai kallódtak el. A könyv segítségével az eltűnt arcokat szeretnénk felidézni” – mutatott rá a szerző. Mint mondta, Bisztrai Mária eleinte vonakodva fogadta a beszélgetőkönyv ötletét, gondolkodási időt kért. „Próbákat tartottunk, lubickoltunk az emlékekben, végül beindult a felidézések láncreakciója. A művésznő végig határozott volt és udvarias, holott a több évtizedes emlékek felidézése pszichikai és szellemi megerőltetést jelent” – emlékezett vissza Dehel Gábor.

Demény Péter, a kötet szerkesztője kifejtette: Bisztrai Mária különleges pályát tudhat maga mögött, amely tele van kimagasló szerepekkel, bonyolult küzdelmekkel. „Nem puszta túlélő, több mint talpon maradt személyiség, tapasztalatait a legnagyobb intellektuális fokon dolgozta fel” – magyarázta Demény. A könyv előszavát író Kötő József ugyanakkor hozzátette: a színésznő nagysága szakmával szemben tanúsított alázatával, művészetszeretetével magyarázható, Bisztrai Mária ugyanis nem rutinosan, tapasztalatból játszott, hanem minden helyzetben az adott pillanatot élte meg.

Kőrössy Andrea, Krónika, 2011. december 19.

(A könyv bemutatására a Györkös Mányi Albert Emlékházban került sor – EMKE megj.)

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés