ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Betekintés egy zárkózott művész munkásságába

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b38a057caa8cbbe6fd89f4717296fd07' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong><span class=\"on_subtitle\">Jakab Ilona-eml&eacute;kki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s ny&iacute;lt a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Eml&eacute;kh&aacute;zban</span></strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <em>&ndash; Jakab Ilona igen z&aacute;rk&oacute;zott, befele fordul&oacute; ember volt, tal&aacute;n ennek tulajdon&iacute;that&oacute;, hogy nagyon keveset tudunk r&oacute;la. Rem&eacute;lj&uuml;k, hogy alkot&aacute;sai &aacute;ltal a műv&eacute;szt &eacute;s az embert is siker&uuml;l k&ouml;zelebb hoznunk a műv&eacute;szetp&aacute;rtol&oacute; k&ouml;z&ouml;ns&eacute;ghez &ndash; mondta K&oacute;s Katalin szerd&aacute;n d&eacute;lut&aacute;n, a Jakab Ilona festm&eacute;nyeiből szervezett eml&eacute;kki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s megnyit&oacute;j&aacute;n a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban, ahol a műv&eacute;sz &eacute;let&eacute;nek utols&oacute; &eacute;veiben alkotott, k&ouml;z&ouml;sen f&eacute;rj&eacute;vel, Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Alberttel.</em></p>\n<div align=\"justify\" id=\"descriptionbody1\">\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"http://www.emke.ro/webfm_send/728\" style=\"margin: 5px;\" /><br />\n <span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"info_small\">K&ouml;zponti helyen l&aacute;that&oacute; Jakab Ilona Tűzmad&aacute;r c&iacute;mű festm&eacute;nye </span>&ndash;<span class=\"info_small\"> ROHONYI D. IV&Aacute;N felv&eacute;tele</span></span></p>\n<div align=\"justify\" id=\"descriptionbody1\">\n<p>\n Az eml&eacute;kh&aacute;z vezetője k&ouml;sz&ouml;netet mondott mindazoknak, akik a tulajdonukban l&eacute;vő festm&eacute;nyek k&ouml;zread&aacute;s&aacute;val hozz&aacute;j&aacute;rultak a t&aacute;rlat megszervez&eacute;s&eacute;hez, ugyanakkor rem&eacute;ny&eacute;t fejezte ki, hogy j&ouml;vőre, Jakab Ilona sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek 85. &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;n m&aacute;s munk&aacute;it is bemutathatj&aacute;k az &eacute;rdeklődőknek.</p>\n<p>\n Kiss L&aacute;szl&oacute; Andr&aacute;s műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz, a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s kur&aacute;tora egy hosszabb folyamat első l&eacute;p&eacute;s&eacute;nek nevezte a mostani ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st, amely a z&aacute;rk&oacute;zotts&aacute;ga ellen&eacute;re rendk&iacute;v&uuml;l tehets&eacute;ges műv&eacute;sz &eacute;let&eacute;re &eacute;s munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;ra ir&aacute;ny&iacute;tja a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g figyelm&eacute;t. &ndash; Nehezen tal&aacute;lta meg a saj&aacute;t hangj&aacute;t, ennek ellen&eacute;re sz&eacute;p &eacute;s v&aacute;ltozatos az &eacute;letműve &ndash; fűzte hozz&aacute;.</p>\n<p>\n K&aacute;ntor Lajos &iacute;r&oacute;, irodalomt&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz megjegyezte: Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert &bdquo;a vil&aacute;gban&rdquo; &eacute;lt, sok bar&aacute;tja volt, &eacute;s szerette, sőt ig&eacute;nyelte, hogy megl&aacute;togass&aacute;k, &eacute;s v&eacute;lem&eacute;nyt mondjanak a k&eacute;peiről. Jakab Ilona &ndash; aki autodidakta f&eacute;rj&eacute;vel szemben k&eacute;pzőműv&eacute;szeti k&eacute;pz&eacute;sben is r&eacute;szes&uuml;lt &ndash; eg&eacute;szen m&aacute;s term&eacute;szetű volt. &ndash; Akik gyakrabban j&aacute;rtak ebben a műteremlak&aacute;sban, eml&eacute;kezhetnek arra, hogy sok esetben elb&uacute;jt, ha valaki l&aacute;togat&oacute;ba ment hozz&aacute;juk. Nem j&ouml;tt elő, &iacute;gy azt&aacute;n nem is nagyon lehetett vele besz&eacute;lgetni &ndash; magyar&aacute;zta K&aacute;ntor. S noha emberk&eacute;nt nagyon k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ztek egym&aacute;st&oacute;l, műv&eacute;szet&uuml;kben, a t&eacute;m&aacute;k &eacute;s mot&iacute;vumok megv&aacute;laszt&aacute;s&aacute;ban sok hasonl&oacute;s&aacute;got fedezhet fel az ut&oacute;kor, a műv&eacute;szett&ouml;rt&eacute;n&eacute;szek sz&aacute;m&aacute;ra k&uuml;l&ouml;n&ouml;sen h&aacute;l&aacute;s t&eacute;ma lehet ennek kutat&aacute;sa, valamint az elm&eacute;ly&uuml;l&eacute;s Jakab Ilona munk&aacute;ss&aacute;g&aacute;ban.</p>\n<p>\n &ndash; Tragikus sors&uacute; ember volt, &eacute;s azt hiszem, hogy igaz&aacute;n boldog soha &ndash; hangs&uacute;lyozta B&aacute;lintn&eacute; Kov&aacute;cs J&uacute;lia, aki tal&aacute;lkoz&aacute;saik, besz&eacute;lget&eacute;seik sor&aacute;n igyekezett bensős&eacute;ges kapcsolatba ker&uuml;lni Jakab Ilon&aacute;val &ndash; &bdquo;a zsilipeket&rdquo; viszont, mint mondta, nem siker&uuml;lt megnyitnia. Utalt arra is, hogy Jakab Ilona sz&aacute;m&aacute;ra nem tartogatott t&uacute;l sok &ouml;r&ouml;met a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Alberttel k&ouml;t&ouml;tt h&aacute;zass&aacute;g. &ndash; Őket egy&uuml;tt soha nem l&aacute;ttam, sem ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;son, sem koncerten, sehol. Ha nagyon gonosz lenn&eacute;k, azt mondan&aacute;m, Gy&ouml;rk&ouml;s nem volt autodidakta: elvett mag&aacute;nak egy festőt, hogy megtanuljon festeni &ndash; &aacute;llap&iacute;totta meg B&aacute;lintn&eacute; Kov&aacute;cs J&uacute;lia, aki szerint Jakab Ilona &bdquo;nem v&eacute;letlen&uuml;l volt sz&oacute;fukar: titkok tud&oacute;ja volt&rdquo;.</p>\n<p>\n J&oacute;zsa M&aacute;ria, aki annak idej&eacute;n egy&uuml;tt dolgozott Jakab Ilon&aacute;val, elsők&eacute;nt marosv&aacute;s&aacute;rhelyi eml&eacute;keit eleven&iacute;tette fel a megnyit&oacute;n. &ndash; A sz&uuml;leim ismerets&eacute;gi k&ouml;r&eacute;ben nagyon divatos műv&eacute;sz volt. Rendk&iacute;v&uuml;l szeg&eacute;ny k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek k&ouml;z&ouml;tt &eacute;ltek, Ilona pedig m&aacute;r akkoriban rengeteg portr&eacute;t festett, hogy seg&iacute;tse a csal&aacute;dj&aacute;t &ndash; jegyezte meg J&oacute;zsa M&aacute;ria. Szer&eacute;nys&eacute;ge minden tal&aacute;lkoz&aacute;sn&aacute;l megmutatkozott, &bdquo;mintha bocs&aacute;natot k&eacute;rt volna az&eacute;rt, hogy egy&aacute;ltal&aacute;n ott van, a vil&aacute;g&eacute;rt sem akart zavarni senkit&rdquo;. M&eacute;ly&eacute;rz&eacute;sű, j&oacute;sz&iacute;vű, seg&iacute;tők&eacute;sz emberk&eacute;nt jellemezte Jakab Ilon&aacute;t, a ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s k&ouml;zponti hely&eacute;n ki&aacute;ll&iacute;tott <em>Tűzmad&aacute;r</em> festm&eacute;ny&eacute;t pedig egyfajta műv&eacute;szi &ouml;nszimb&oacute;lumk&eacute;nt &eacute;rt&eacute;kelte az egykori koll&eacute;ganő: &bdquo;a tragikus h&aacute;tt&eacute;rben kincs rejtőzik, ami meg szeretne mutatkozni&rdquo;.</p>\n<p>\n &ndash; Igazs&aacute;gtalannak &eacute;reztem, amikor az Ilon&aacute;ra eml&eacute;kező sz&ouml;veg mellett Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi egyik k&eacute;pe jelent meg illusztr&aacute;ci&oacute;k&eacute;nt az<em> Utunk</em>ban. K&eacute;rtek tőle egy Jakab Ilona-k&eacute;pet, ő pedig a saj&aacute;tj&aacute;t adta oda. M&aacute;r ez is jelez valamit a kettej&uuml;k viszony&aacute;b&oacute;l, hogy a f&eacute;rje le akarta k&ouml;r&ouml;zni, vagy eg&eacute;sz egyszerűen nem vette őt figyelembe &ndash; &ouml;sszegezte J&oacute;zsa M&aacute;ria.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az est folyam&aacute;n Di&oacute;szegi Benj&aacute;min&nbsp;zongoraműv&eacute;sz Chopin- &eacute;s Liszt-műveket adott elő. A t&aacute;rlat augusztus 30-ig l&aacute;togathat&oacute; a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban (Maj&aacute;lis/Republicii &uacute;t 5/1. sz&aacute;m), h&eacute;tk&ouml;znapokon 13 &eacute;s 17 &oacute;ra k&ouml;z&ouml;tt.</p>\n<p> <span class=\"article_date\">Ferencz Zsolt, <a href=\"http://www.szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article,PArticleScreen.vm/id/94481\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2013. augusztus 23.</a></span></p>\n</div>\n</div>\n', created = 1527114596, expire = 1527200996, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b38a057caa8cbbe6fd89f4717296fd07' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114596, expire = 1527200996, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114596, expire = 1527200996, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114596, expire = 1527200996, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114596, expire = 1527200996, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114596, expire = 1527200996, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114596, expire = 1527200996, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2013. augusztus 23.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Jakab Ilona-emlékkiállítás nyílt a Györkös Mányi Emlékházban

– Jakab Ilona igen zárkózott, befele forduló ember volt, talán ennek tulajdonítható, hogy nagyon keveset tudunk róla. Reméljük, hogy alkotásai által a művészt és az embert is sikerül közelebb hoznunk a művészetpártoló közönséghez – mondta Kós Katalin szerdán délután, a Jakab Ilona festményeiből szervezett emlékkiállítás megnyitóján a Györkös Mányi Albert Emlékházban, ahol a művész életének utolsó éveiben alkotott, közösen férjével, Györkös Mányi Alberttel.


Központi helyen látható Jakab Ilona Tűzmadár című festménye ROHONYI D. IVÁN felvétele

Az emlékház vezetője köszönetet mondott mindazoknak, akik a tulajdonukban lévő festmények közreadásával hozzájárultak a tárlat megszervezéséhez, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy jövőre, Jakab Ilona születésének 85. évfordulóján más munkáit is bemutathatják az érdeklődőknek.

Kiss László András művészettörténész, a kiállítás kurátora egy hosszabb folyamat első lépésének nevezte a mostani kiállítást, amely a zárkózottsága ellenére rendkívül tehetséges művész életére és munkásságára irányítja a nagyközönség figyelmét. – Nehezen találta meg a saját hangját, ennek ellenére szép és változatos az életműve – fűzte hozzá.

Kántor Lajos író, irodalomtörténész megjegyezte: Györkös Mányi Albert „a világban” élt, sok barátja volt, és szerette, sőt igényelte, hogy meglátogassák, és véleményt mondjanak a képeiről. Jakab Ilona – aki autodidakta férjével szemben képzőművészeti képzésben is részesült – egészen más természetű volt. – Akik gyakrabban jártak ebben a műteremlakásban, emlékezhetnek arra, hogy sok esetben elbújt, ha valaki látogatóba ment hozzájuk. Nem jött elő, így aztán nem is nagyon lehetett vele beszélgetni – magyarázta Kántor. S noha emberként nagyon különböztek egymástól, művészetükben, a témák és motívumok megválasztásában sok hasonlóságot fedezhet fel az utókor, a művészettörténészek számára különösen hálás téma lehet ennek kutatása, valamint az elmélyülés Jakab Ilona munkásságában.

– Tragikus sorsú ember volt, és azt hiszem, hogy igazán boldog soha – hangsúlyozta Bálintné Kovács Júlia, aki találkozásaik, beszélgetéseik során igyekezett bensőséges kapcsolatba kerülni Jakab Ilonával – „a zsilipeket” viszont, mint mondta, nem sikerült megnyitnia. Utalt arra is, hogy Jakab Ilona számára nem tartogatott túl sok örömet a Györkös Mányi Alberttel kötött házasság. – Őket együtt soha nem láttam, sem kiállításon, sem koncerten, sehol. Ha nagyon gonosz lennék, azt mondanám, Györkös nem volt autodidakta: elvett magának egy festőt, hogy megtanuljon festeni – állapította meg Bálintné Kovács Júlia, aki szerint Jakab Ilona „nem véletlenül volt szófukar: titkok tudója volt”.

Józsa Mária, aki annak idején együtt dolgozott Jakab Ilonával, elsőként marosvásárhelyi emlékeit elevenítette fel a megnyitón. – A szüleim ismeretségi körében nagyon divatos művész volt. Rendkívül szegény körülmények között éltek, Ilona pedig már akkoriban rengeteg portrét festett, hogy segítse a családját – jegyezte meg Józsa Mária. Szerénysége minden találkozásnál megmutatkozott, „mintha bocsánatot kért volna azért, hogy egyáltalán ott van, a világért sem akart zavarni senkit”. Mélyérzésű, jószívű, segítőkész emberként jellemezte Jakab Ilonát, a kiállítás központi helyén kiállított Tűzmadár festményét pedig egyfajta művészi önszimbólumként értékelte az egykori kolléganő: „a tragikus háttérben kincs rejtőzik, ami meg szeretne mutatkozni”.

– Igazságtalannak éreztem, amikor az Ilonára emlékező szöveg mellett Györkös Mányi egyik képe jelent meg illusztrációként az Utunkban. Kértek tőle egy Jakab Ilona-képet, ő pedig a sajátját adta oda. Már ez is jelez valamit a kettejük viszonyából, hogy a férje le akarta körözni, vagy egész egyszerűen nem vette őt figyelembe – összegezte Józsa Mária.

Az est folyamán Diószegi Benjámin zongoraművész Chopin- és Liszt-műveket adott elő. A tárlat augusztus 30-ig látogatható a Györkös Mányi Albert Emlékházban (Majális/Republicii út 5/1. szám), hétköznapokon 13 és 17 óra között.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés