ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

„Bekopogtam, s Erdély kaput nyitott”

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:72ab588c12882772125440b770e94ad6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<div class=\"field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden\">\n<div class=\"field-items\">\n<div class=\"field-item even\">\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Az EMKE Magyarorsz&aacute;gon</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A s&aacute;rospataki A&nbsp;Művelőd&eacute;s H&aacute;za &eacute;s K&ouml;nyv&shy;t&aacute;ra az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &Eacute;szak-Magyarorsz&aacute;gi K&eacute;pviseleti Pontjak&eacute;nt tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;nek &ouml;t&ouml;dik &eacute;vfordul&oacute;j&aacute;hoz &eacute;rkezett az id&eacute;n. Sz&aacute;mos tartalmas kultur&aacute;lis program, k&eacute;pz&eacute;s, tapasztalatcsere, ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, szakmai konferencia f&eacute;mjelzi ezt a f&eacute;l &eacute;vtizedet. Jelen &iacute;r&aacute;somban a szervezett egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s előzm&eacute;nyeiről, főbb &aacute;llom&aacute;sair&oacute;l &eacute;s j&ouml;vőbeni terveiről osztom meg az olvas&oacute;kkal gondolataimat.</strong></p>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align:center\">\n <figure class=\"image\" style=\"display:inline-block\"><img alt=\"\" height=\"301\" src=\"http://muvelodes.net/sites/default/files/evfolyamok/LXVIII/03-marcius/sarospatak-dane-tibor.jpg\" width=\"450\" /><figcaption><span style=\"font-size:10px;\">S&aacute;rospatak, 2010 m&aacute;rciusa. Az EMKE &Eacute;szak-Magyarorsz&aacute;gi K&eacute;pviseleti Pontja avat&oacute;ja</span></figcaption></figure></div>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az&nbsp;&eacute;let minden ter&uuml;let&eacute;n &ndash; de a kultur&aacute;lis folyamatok alak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban fők&eacute;pp &ndash; gyakran halljuk: &bdquo;szem&eacute;lyf&uuml;ggő&rdquo;. Az&nbsp;erd&eacute;lyi egyes&uuml;let &eacute;s a s&aacute;rospataki int&eacute;zm&eacute;ny k&ouml;z&ouml;s munk&aacute;j&aacute;nak alak&iacute;t&aacute;s&aacute;ban is fontos szerep jut k&eacute;t k&ouml;zművelő szakembernek, az EMKE-&eacute;t akkor vezető kolozsv&aacute;ri D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;nnak &eacute;s a s&aacute;rospataki N&eacute;pfőiskolai Egyes&uuml;letet k&eacute;pviselő Bord&aacute;s Istv&aacute;nnak. Bar&aacute;ts&aacute;guk az 1990-es &eacute;vekben kezdőd&ouml;tt, sok &aacute;tbesz&eacute;lgetett k&ouml;z&ouml;s &eacute;jszaka, n&eacute;pfőiskolai szemin&aacute;rium, szakmai program seg&iacute;tette őket egym&aacute;s jobb megismer&eacute;s&eacute;ben. R&ouml;vid idő alatt kider&uuml;lt, egyform&aacute;n gondolkoznak a kult&uacute;rak&ouml;zvet&iacute;t&eacute;s lehets&eacute;ges m&oacute;djair&oacute;l, kellő aktivit&aacute;suk &eacute;s b&aacute;tors&aacute;guk van &uacute;j kapcsolati h&aacute;l&oacute;k felkutat&aacute;s&aacute;hoz, a forr&aacute;sok megszerz&eacute;s&eacute;hez &eacute;s m&eacute;g a humoruk is sok hasonl&oacute;s&aacute;got mutat. Ebből a szellemi-lelki sz&ouml;vets&eacute;gből kaptam j&oacute;magam 2009-ben &iacute;zel&iacute;tőt egy, a Magyar H&aacute;zak vezetőinek V&aacute;lasz&uacute;ton tartott tr&eacute;ning alkalm&aacute;val. Sz&aacute;momra e h&eacute;tv&eacute;ge alatt kider&uuml;lt: az azonos &eacute;rt&eacute;krend, a S&aacute;rospatakot Erd&eacute;llyel &ouml;sszek&ouml;tő művelőd&eacute;st&ouml;rt&eacute;neti eml&eacute;kek, a form&aacute;l&oacute;d&oacute; szakmai innov&aacute;ci&oacute;k int&eacute;zm&eacute;nyes&uuml;lt keretek k&ouml;z&ouml;tt adhatnak &uacute;j lend&uuml;letet a h&aacute;l&oacute;zatba szerveződ&ouml;tt Magyar H&aacute;zak &eacute;s az &aacute;ltalam vezetett Makovecz-h&aacute;z egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s&eacute;nek. Nem elhallgatand&oacute; t&eacute;ny, hogy a pataki kultur&aacute;lis int&eacute;zm&eacute;ny kor&aacute;bban is kereste az erd&eacute;lyi partnereket, &eacute;s val&oacute;s&iacute;tott meg k&ouml;z&ouml;s programokat, &iacute;gy p&eacute;ld&aacute;ul: k&eacute;pzőműv&eacute;szeti ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;st, amatőr sz&iacute;nj&aacute;tsz&oacute; egy&uuml;ttest, n&eacute;pt&aacute;nccsoport bemutatkoz&aacute;s&aacute;t, szervezett k&oacute;rustal&aacute;lkoz&oacute;t erd&eacute;lyi &eacute;s helyi csoportok k&ouml;zreműk&ouml;d&eacute;s&eacute;vel. Ezek azonban egy-egy időszerű &eacute;vfordul&oacute; vagy napt&aacute;ri &eacute;v esem&eacute;nyeihez k&ouml;tődtek, alkalomszerű rendezv&eacute;nyek voltak, nem hossz&uacute; t&aacute;v&uacute; strat&eacute;gia ment&eacute;n szerveződtek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ilyen előzm&eacute;nyek ut&aacute;n &ndash; tekintettel D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;n &eacute;s Bord&aacute;s Istv&aacute;n kor&aacute;bbi tapasztalataira &ndash; szakmai h&aacute;rmasunk az al&aacute;bbi főbb c&eacute;lkitűz&eacute;sek mellett d&ouml;nt&ouml;tt:</p>\n<ol>\n<li class=\"rtejustify\">\n az EMKE &aacute;ltal koordin&aacute;lt Magyar H&aacute;z l&aacute;ncolat egyes egyedeinek &eacute;s a magyarorsz&aacute;gi, elsősorban Borsod-Aba&uacute;j-Zempl&eacute;n megyei kult&uacute;rak&ouml;zvet&iacute;tő int&eacute;zm&eacute;nyeknek bekapcsol&aacute;sa az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;sbe,</li>\n<li class=\"rtejustify\">\n szakmai partner kapcsolatok &eacute;p&iacute;t&eacute;se az erd&eacute;lyi &eacute;s a magyarorsz&aacute;gi koll&eacute;g&aacute;k k&ouml;z&ouml;tt,</li>\n<li class=\"rtejustify\">\n a s&aacute;rospataki int&eacute;zm&eacute;ny EMKE k&eacute;pviseleti pontk&eacute;nt t&ouml;rt&eacute;nő műk&ouml;dtet&eacute;se,</li>\n<li class=\"rtejustify\">\n hazai &eacute;s uni&oacute;s forr&aacute;sok aktiv&aacute;l&aacute;sa a k&ouml;z&ouml;s munka &eacute;rdek&eacute;ben.</li>\n</ol>\n<p class=\"rtejustify\">\n A&nbsp;febru&aacute;ri v&aacute;lasz&uacute;ti tal&aacute;lkoz&oacute;t 2009 m&aacute;jus&aacute;ban s&aacute;rospataki hossz&uacute; h&eacute;tv&eacute;ge k&ouml;vette, melyre 12 erd&eacute;lyi koll&eacute;ga j&ouml;tt el. A&nbsp;h&aacute;rom nap alatt igyekezt&uuml;nk olyan zempl&eacute;ni, tokaj-hegyaljai (R&aacute;tka, Tarcal, Bodrogkereszt&uacute;r, S&aacute;rospatak) int&eacute;zm&eacute;nyeket megmutatni, amelyek műk&ouml;d&eacute;s&uuml;ket, feladatk&ouml;r&uuml;ket tekintve sok egyezős&eacute;get mutatnak az erd&eacute;lyi h&aacute;zakkal. A&nbsp;koll&eacute;g&aacute;k k&ouml;z&ouml;tti kapcsolatfelv&eacute;tel elindult, &uacute;j tervekkel ind&iacute;tottuk a 2010-es &eacute;vet.</p>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align:center\">\n <figure class=\"image\" style=\"display:inline-block\"><img alt=\"\" height=\"300\" src=\"http://muvelodes.net/sites/default/files/evfolyamok/LXVIII/03-marcius/sarospatak-emleknap.jpg\" width=\"450\" /><figcaption><span style=\"font-size:10px;\">Eml&eacute;knap Cs. Szab&oacute; L&aacute;szl&oacute; k&ouml;nyvt&aacute;r&aacute;ban S&aacute;rospatakon 2011 m&aacute;rcius&aacute;ban</span></figcaption></figure></div>\n<p class=\"rtejustify\">\n S&aacute;rospatakon A&nbsp;Művelőd&eacute;s H&aacute;za &eacute;s K&ouml;nyvt&aacute;ra fal&aacute;n 2010 m&aacute;rciusa &oacute;ta t&aacute;bla hirdeti a megtisztelő c&iacute;met: az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &Eacute;szak-Magyarorsz&aacute;gi K&eacute;pviseleti Pontja. Az&nbsp;&uuml;nneps&eacute;gre a hazai kultur&aacute;lis t&aacute;rca magas szintű tiszts&eacute;gviselői &eacute;pp&uacute;gy elj&ouml;ttek, mint a Borsod-Aba&uacute;j-Zempl&eacute;n Megyei N&eacute;pművelők Egyes&uuml;let&eacute;nek h&uacute;szfős csoportja. Az&nbsp;EMKE n&eacute;pes k&uuml;ld&ouml;tts&eacute;ggel &eacute;rkezett a Bodrog parti v&aacute;rosba. Nemcsak egyes Magyar H&aacute;zak vezetői voltak r&eacute;szesei az &uuml;nnepi pillanatoknak, hanem a kolozsv&aacute;ri magyar nyelvű m&eacute;dia is meg&ouml;r&ouml;k&iacute;tette az esem&eacute;nyeket. Felemelő pillanatok voltak ezek mindannyiunk sz&aacute;m&aacute;ra. A&nbsp;levegőben &eacute;rezni lehetett, hogy sok tenni akar&oacute; ember k&iacute;v&aacute;n a j&ouml;vőben egy &uuml;gyet szolg&aacute;lni: a kult&uacute;ra saj&aacute;tos eszk&ouml;zeivel &eacute;p&iacute;teni &uacute;j kapcsolatokat magyar emberek k&ouml;z&ouml;tt a sz&eacute;tdarabolt K&aacute;rp&aacute;t-medenc&eacute;ben. A&nbsp;Kincses Kolozsv&aacute;r fot&oacute;ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, a kalotaszegi n&eacute;prajzi ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s, a k&ouml;zművelőd&eacute;si szakmai f&oacute;rum csak tov&aacute;bb erős&iacute;tette a bar&aacute;ti hangulat&uacute; tartalmas besz&eacute;lget&eacute;seket, hogy a R&aacute;k&oacute;czi Pinc&eacute;ben elk&ouml;lt&ouml;tt bork&oacute;stol&oacute;t m&aacute;r ne is eml&iacute;tsem.<br />\n &nbsp;</p>\n<h2 class=\"rtejustify\">\n Erd&eacute;lyi tapasztalat, mint tananyag</h2>\n<p class=\"rtejustify\">\n M&eacute;rf&ouml;ldkő volt ez a m&aacute;rciusi tal&aacute;lkoz&oacute;. A&nbsp;hat&aacute;r mindk&eacute;t oldal&aacute;n &uacute;jabb &eacute;s &uacute;jabb &ouml;tletek sz&uuml;lettek &eacute;s val&oacute;sultak meg a k&ouml;z&ouml;s gondolkod&aacute;s eredm&eacute;nyek&eacute;nt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A&nbsp;S&aacute;rospatakon 2010 &aacute;prilis&aacute;ban rendezett Reform&aacute;tus Koll&eacute;giumok Kultur&aacute;lis Tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;n vett r&eacute;szt a nagyenyedi Bethlen G&aacute;bor Reform&aacute;tus Koll&eacute;gium a debreceni, a csurg&oacute;i &eacute;s a p&aacute;pai koll&eacute;gium mellett. A&nbsp;kapcsolatfelv&eacute;telben &eacute;s a szervez&eacute;sben sokat seg&iacute;tett Kerekes Hajnal, a nagyenyedi Dr. Sz&aacute;sz P&aacute;l Egyes&uuml;let eln&ouml;ke. Ezt k&ouml;vette a Borsod-Aba&uacute;j-Zempl&eacute;n Megyei N&eacute;pművelők Egyes&uuml;let&eacute;nek h&aacute;romnapos tapasztalatcser&eacute;je Erd&eacute;lyben. Kilenc EMKE-h&aacute;z műk&ouml;d&eacute;s&eacute;be nyertek betekint&eacute;st a koll&eacute;g&aacute;k Nagyb&aacute;ny&aacute;t&oacute;l Medgyesig. A&nbsp;hazai munkat&aacute;rsak testk&ouml;zelből ismerhett&eacute;k meg az erd&eacute;lyi h&aacute;zak erőss&eacute;geit, &eacute;s tapasztalhatt&aacute;k meg a mindennapok neh&eacute;zs&eacute;geit. Sokan &aacute;t&eacute;rt&eacute;kelt&eacute;k az itthoni probl&eacute;m&aacute;ikat, mindannyiunk sz&aacute;m&aacute;ra vil&aacute;goss&aacute; v&aacute;lt: a h&aacute;romnapos l&aacute;togat&aacute;s t&ouml;bb volt, mint egy k&ouml;zművelőd&eacute;si szakmai &uacute;t. Emberi tart&aacute;sb&oacute;l, toleranci&aacute;b&oacute;l, lelem&eacute;nyess&eacute;gből egyar&aacute;nt leck&eacute;t kaptak a hazai n&eacute;pművelők, kieg&eacute;sz&uuml;lve olyan t&ouml;rt&eacute;nelmi, egyh&aacute;z- &eacute;s t&aacute;rsadalomt&ouml;rt&eacute;neti adatokkal, amelyek &eacute;rthetőbb&eacute; tett&eacute;k sz&aacute;mukra a sz&oacute;rv&aacute;ny-magyars&aacute;g 21. sz&aacute;zadi &aacute;llapot&aacute;t. A&nbsp;v&aacute;lasz&uacute;ti Sz&oacute;rv&aacute;nykoll&eacute;gium &eacute;s a szamos&uacute;jv&aacute;ri T&eacute;ka Alap&iacute;tv&aacute;ny embert form&aacute;l&oacute;-nevelő munk&aacute;ja mellett a mi rendezv&eacute;nyszervezői feladataink elt&ouml;rp&uuml;lnek &ndash; vallott&aacute;k a kir&aacute;ndul&aacute;s r&eacute;sztvevői.</p>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align:center\">\n <figure class=\"image\" style=\"display:inline-block\"><img alt=\"\" height=\"295\" src=\"http://muvelodes.net/sites/default/files/evfolyamok/LXVIII/03-marcius/tordai-sobanya.jpg\" width=\"450\" /><figcaption><span style=\"font-size:10px;\">2010, tordai s&oacute;b&aacute;nya. Borsod-Aba&uacute;j-Zempl&eacute;n Megyei N&eacute;pművelők Egyes&uuml;let&eacute;nek l&aacute;togat&aacute;sa Erd&eacute;lyben</span></figcaption></figure></div>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az&nbsp;&ouml;sszesen t&iacute;z szakmai munkat&aacute;rsat &eacute;rintő csereprogram egyenes folyom&aacute;nya volt a tavaszi tal&aacute;lkoz&oacute;nak. Erd&eacute;lyből Vajdahunyad, Medgyes, V&aacute;lasz&uacute;t, Szamos&uacute;jv&aacute;r &eacute;s Nagyszeben egy-egy munkat&aacute;rsa, Magyarorsz&aacute;gr&oacute;l &Oacute;zd, Hidasn&eacute;meti, Tisza&uacute;jv&aacute;ros, Tarcal &eacute;s S&aacute;rospatak művelőd&eacute;sszervező koll&eacute;g&aacute;i voltak r&eacute;szesei a k&eacute;tszer &ouml;tnapos tapasztalatszerző l&aacute;togat&aacute;snak. Itt m&aacute;r t&eacute;nyleg csak gener&aacute;l&oacute; szerepe volt a s&aacute;rospataki int&eacute;zm&eacute;nynek. Tiszta sz&iacute;vből &ouml;r&uuml;lt&uuml;nk, hogy a szem&eacute;lyes kapcsolatok m&eacute;ly&uuml;lnek. Siker&eacute;lm&eacute;nyk&eacute;nt k&ouml;nyvelt&uuml;k el, hogy az aba&uacute;ji Hidasn&eacute;metiben dolgoz&oacute; Ureczky Kl&aacute;ra T&uuml;nde faluh&aacute;z-vezető az eg&eacute;sz telep&uuml;l&eacute;s el&ouml;lj&aacute;r&oacute;it Vajdahunyadra vitte &bdquo;vil&aacute;got l&aacute;tni&rdquo;.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az&nbsp;egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;sbe bevont partnerh&aacute;l&oacute;zat bőv&uuml;l&eacute;s&eacute;t jelentette a 2011 m&aacute;rcius&aacute;ban S&aacute;rospatakon rendezett Cs. Szab&oacute; L&aacute;szl&oacute; Eml&eacute;knap. A&nbsp;Budapesten sz&uuml;letett, Kolozsv&aacute;ron nevelkedett, majd emigr&aacute;ci&oacute;ban tev&eacute;kenykedett &iacute;r&oacute;, essz&eacute;ista &ndash; saj&aacute;t k&eacute;r&eacute;s&eacute;nek megfelelően &ndash; a s&aacute;rospataki reform&aacute;tus temetőben nyugszik. A&nbsp;tisztelet&eacute;re rendezett eml&eacute;knapnak t&aacute;rsszervezője volt a Kolozsv&aacute;r T&aacute;rsas&aacute;g, a S&aacute;rospataki Reform&aacute;tus Koll&eacute;gium Tudom&aacute;nyos Gyűjtem&eacute;nye &eacute;s a S&aacute;rospataki N&eacute;pfőiskolai Egyes&uuml;let. Cs. Szab&oacute; hagyat&eacute;ka a Reform&aacute;tus Koll&eacute;gium egyik &eacute;kess&eacute;ge. Ritka szellemi nagys&aacute;goknak adott otthont e rendezv&eacute;ny keret&eacute;ben A&nbsp;Művelőd&eacute;s H&aacute;za. Egyed P&eacute;ter professzor &ouml;tlete alapj&aacute;n k&eacute;sőbb &uacute;jabb tudom&aacute;nyos esem&eacute;ny bőv&iacute;tette a k&ouml;z&ouml;s kultur&aacute;lis esem&eacute;nyek palett&aacute;j&aacute;t, a Vajdahunyadon rendezett Sipos P&aacute;l konferencia. Sipos P&aacute;l, Kazinczy Ferenc kort&aacute;rsa &eacute;s j&oacute; bar&aacute;tja volt, &ouml;t &eacute;vig a s&aacute;rospataki koll&eacute;gium matematika tan&aacute;rak&eacute;nt is műk&ouml;d&ouml;tt, a Vajdahunyad melletti sz&oacute;rv&aacute;ny telep&uuml;l&eacute;sen, Tordoson v&eacute;gezte be &eacute;let&eacute;t, mint reform&aacute;tus lelk&eacute;sz. Kapcsol&oacute;d&aacute;s&aacute;t a Bodrog parti v&aacute;roshoz Kiss Endre J&oacute;zsef k&ouml;nyvt&aacute;rigazgat&oacute; mutatta be az erd&eacute;lyi konferenci&aacute;n.<br />\n &nbsp;</p>\n<h2 class=\"rtejustify\">\n Hat&aacute;rok feletti magyar-magyar egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s</h2>\n<p class=\"rtejustify\">\n A&nbsp;Magyar N&eacute;pművelők Egyes&uuml;lete szervez&eacute;s&eacute;ben 2011-ben első &iacute;zben rendezt&eacute;k meg Kecskem&eacute;ten a K&aacute;rp&aacute;t-medencei Magyar Kultur&aacute;lis Szervezetek Konferenci&aacute;j&aacute;t. Az&nbsp;esem&eacute;nyre megh&iacute;v&aacute;st kaptunk annak bemutat&aacute;s&aacute;ra, mik&eacute;nt műk&ouml;dik az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &Eacute;szak-Magyarorsz&aacute;gi K&eacute;pviseleti Pontja. D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;nnal k&ouml;z&ouml;sen villantottuk fel az egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s addigi eredm&eacute;nyeit. Az&nbsp;elmondottakat visszaigazolt&aacute;k a Tiborral &eacute;rkező koll&eacute;g&aacute;k is, D&aacute;vid Lajos&eacute;k Nagyb&aacute;ny&aacute;r&oacute;l, Bal&aacute;zs-B&eacute;csi Gy&ouml;ngyi V&aacute;lasz&uacute;tr&oacute;l. A&nbsp;felvid&eacute;ki, vajdas&aacute;gi, k&aacute;rp&aacute;taljai &eacute;s nem utols&oacute; sorban hazai koll&eacute;g&aacute;k is &eacute;l&eacute;nk &eacute;rdeklőd&eacute;st mutattak a programok ir&aacute;nt.</p>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align:center\">\n <figure class=\"image\" style=\"display:inline-block\"><img alt=\"\" height=\"295\" src=\"http://muvelodes.net/sites/default/files/evfolyamok/LXVIII/03-marcius/tordai-sobanya.jpg\" width=\"450\" /><figcaption><span style=\"font-size:10px;\">2010, tordai s&oacute;b&aacute;nya. Borsod-Aba&uacute;j-Zempl&eacute;n Megyei N&eacute;pművelők Egyes&uuml;let&eacute;nek l&aacute;togat&aacute;sa Erd&eacute;lyben</span></figcaption></figure></div>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ez a tal&aacute;lkoz&oacute; adta az &ouml;tletet Bord&aacute;s Istv&aacute;nnak, hogy az erd&eacute;lyi k&ouml;zművelőd&eacute;s m&uacute;ltj&aacute;t &eacute;s jelen&eacute;t bemutat&oacute; szakmai programot leford&iacute;tsa a felnőttk&eacute;pz&eacute;s nyelv&eacute;re. Vagyis a n&eacute;gy napos erd&eacute;lyi szakmai barangol&aacute;st &ndash; amelyet addig m&aacute;r j&oacute; n&eacute;h&aacute;nyszor megtett&uuml;nk &ndash; 32 &oacute;r&aacute;s tananyag form&aacute;j&aacute;ba &ouml;nt&ouml;tte. Ez&nbsp;az elk&eacute;pzel&eacute;s egybev&aacute;gott a s&aacute;rospataki A&nbsp;Művelőd&eacute;s H&aacute;za &eacute;s K&ouml;nyvt&aacute;ra &uacute;jabb innov&aacute;ci&oacute;j&aacute;val, hiszen a kultur&aacute;lis k&ouml;zpont 2011-ben lett akkredit&aacute;lt felnőttk&eacute;pz&eacute;si int&eacute;zm&eacute;ny is. Minden lehetős&eacute;g &ndash; program &eacute;s int&eacute;zm&eacute;ny-akkredit&aacute;ci&oacute; &ndash; adott volt ahhoz, hogy ezzel a nem mindennapi programmal kil&eacute;pj&uuml;nk a felnőttk&eacute;pz&eacute;si piacra. Az&nbsp;&eacute;rdeklőd&eacute;s a v&aacute;rtn&aacute;l is nagyobb volt. N&eacute;gy k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző csoportban k&ouml;zel sz&aacute;z magyarorsz&aacute;gi koll&eacute;g&aacute;val ismertett&uuml;k meg az Erd&eacute;lyi k&ouml;zművelőd&eacute;s m&uacute;ltja &eacute;s jelene (19132-3/2012 KOZMUV) c&iacute;mű k&eacute;pz&eacute;si programot. A&nbsp;csoportok r&eacute;sztvevői h&uacute;szn&aacute;l is t&ouml;bb telep&uuml;l&eacute;sről indultak &uacute;tnak, hogy felfedezz&eacute;k az erd&eacute;lyi magyars&aacute;g &eacute;rt&eacute;keit. Budapestről, P&aacute;p&aacute;r&oacute;l, Szeksz&aacute;rdr&oacute;l, Paksr&oacute;l, Kecskem&eacute;tről &eacute;pp&uacute;gy voltak koll&eacute;g&aacute;k, mint P&eacute;csről, B&eacute;k&eacute;scsab&aacute;r&oacute;l, P&aacute;szt&oacute;r&oacute;l vagy Egerből. A&nbsp;k&eacute;pz&eacute;si tapasztalatokr&oacute;l folyamatosan besz&aacute;moltunk a k&ouml;zművelőd&eacute;si szakma hazai rangos tan&aacute;cskoz&aacute;sain, de a kecskem&eacute;ti IV. K&aacute;rp&aacute;t-medencei Magyar Kultur&aacute;lis Szervezetek Konferenci&aacute;j&aacute;n is ismertettem a főbb eredm&eacute;nyeket. Az&nbsp;Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &Eacute;szak-Magyarorsz&aacute;gi K&eacute;pviseleti Pontjak&eacute;nt sokat dolgoztunk a k&eacute;pz&eacute;sek lebonyol&iacute;t&aacute;s&aacute;val, adminisztr&aacute;ci&oacute;j&aacute;val, mely&eacute;rt k&ouml;sz&ouml;net illeti k&ouml;zvetlen munkat&aacute;rsaimat. Az&nbsp;egyre bőv&uuml;lő h&aacute;l&oacute;zati egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s, az erd&eacute;lyi &eacute;s magyarorsz&aacute;gi int&eacute;zm&eacute;nyek, szervezetek k&ouml;z&ouml;s projektjei azt bizony&iacute;tj&aacute;k, a k&eacute;pviseleti pont munk&aacute;ja messze t&uacute;lmutat S&aacute;rospatak hat&aacute;rain. Tal&aacute;n t&uacute;lz&aacute;s n&eacute;lk&uuml;l mondhatom: a hazai k&ouml;zművelőd&eacute;si szereplői k&ouml;z&ouml;tt besz&eacute;dt&eacute;ma lett a k&uuml;l&ouml;nleges form&aacute;ban megval&oacute;sul&oacute; magyar-magyar egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s.<br />\n &nbsp;</p>\n<h2 class=\"rtejustify\">\n &bdquo;Bekopogtam, s Erd&eacute;ly kaput nyitott&rdquo;</h2>\n<p class=\"rtejustify\">\n A&nbsp;felnőttk&eacute;pz&eacute;s ter&uuml;let&eacute;n tev&eacute;kenykedő Kult&uacute;r&Aacute;sz K&ouml;zhaszn&uacute; Egyes&uuml;let Dr. Juh&aacute;sz Erika vezet&eacute;s&eacute;vel is felfigyelt szerte&aacute;gaz&oacute; erd&eacute;lyi kapcsolatrendszer&uuml;nkre. Nagy megtiszteltet&eacute;s volt sz&aacute;munkra, hogy az erd&eacute;lyi szervezetet &eacute;s int&eacute;zm&eacute;ny&uuml;nket is egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;sre h&iacute;vta egy nemzetk&ouml;zi projektben.</p>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align:center\">\n <figure class=\"image\" style=\"display:inline-block\"><img alt=\"\" height=\"300\" src=\"http://muvelodes.net/sites/default/files/evfolyamok/LXVIII/03-marcius/sarospatak-kallos-zoltan.jpg\" width=\"450\" /><figcaption><span style=\"font-size:10px;\">A Kall&oacute;s Zolt&aacute;n Alap&iacute;tv&aacute;ny mezős&eacute;gi ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sa S&aacute;rospatakon 2013-ban</span></figcaption></figure></div>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az&nbsp;&eacute;vek alatt az EMKE kapcsolatrendszer&eacute;nek k&ouml;sz&ouml;nhetően S&aacute;rospatak is beljebb lopakodott Erd&eacute;ly ter&uuml;let&eacute;n. A&nbsp;marosv&aacute;s&aacute;rhelyi Lor&aacute;ntffy Zsuzsanna Kultur&aacute;lis Egyes&uuml;lettel val&oacute;s&iacute;tottunk meg t&ouml;bb k&ouml;z&ouml;s projektet. A&nbsp;Magyar H&aacute;zak &eacute;ves tal&aacute;lkoz&oacute;j&aacute;n rendszeresen ott vagyunk, Kov&aacute;szna Megye kultur&aacute;lis tervező folyamataiba is betekint&eacute;st nyert&uuml;nk.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n S&aacute;rospatakon minden &eacute;vben szervez&uuml;nk &uacute;gynevezett EMKE-programot. Ennek egyik sz&eacute;p p&eacute;ld&aacute;ja volt 2013-ban a Hagyom&aacute;ny &eacute;s korszerűs&eacute;g elnevez&eacute;sű szakmai tan&aacute;cskoz&aacute;s, amelyet Kall&oacute;s Zolt&aacute;n n&eacute;prajzkutat&oacute; is megtisztelt jelenl&eacute;t&eacute;vel. A&nbsp;mezős&eacute;gi ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s &eacute;s pedag&oacute;giai m&oacute;dszertani f&oacute;rum szint&eacute;n Erd&eacute;ly k&uuml;l&ouml;nlegess&eacute;geire h&iacute;vta fel a figyelmet. M&eacute;g nem eml&iacute;tettem a rendszeres k&eacute;pzőműv&eacute;szeti csereki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokat a kolozsv&aacute;ri Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z, a nagyb&aacute;nyai Teleki Magyar H&aacute;z &eacute;s a S&aacute;rospataki K&eacute;pt&aacute;r, valamint az int&eacute;zm&eacute;ny&uuml;nk k&ouml;z&ouml;tt. A&nbsp;Művelőd&eacute;s H&aacute;za &eacute;s K&ouml;nyvt&aacute;ra k&eacute;pviseleti munk&aacute;j&aacute;t S&aacute;rospatak V&aacute;ros &Ouml;nkorm&aacute;nyzata is elismeri &eacute;s t&aacute;mogatja. A&nbsp;v&aacute;ros polg&aacute;rmestere szem&eacute;lyesen is r&eacute;szt vesz a folyamatok tervez&eacute;s&eacute;ben &eacute;s kivitelez&eacute;s&eacute;ben.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az&nbsp;el&eacute;rt eredm&eacute;nyek m&ouml;g&ouml;tt sok-sok megtett kilom&eacute;ter, sok ezer forint p&aacute;ly&aacute;zati t&aacute;mogat&aacute;s, sok sz&eacute;kely vicc &eacute;s &bdquo;Kall&oacute;s csepp&rdquo; is van. F&aacute;rads&aacute;got m&eacute;g nem &eacute;rz&uuml;nk, terv&uuml;nk m&eacute;g nagyon sok van. Eddig csak r&eacute;szben akn&aacute;ztuk ki a t&ouml;rt&eacute;nelemben, k&eacute;pzőműv&eacute;szetben, n&eacute;pműv&eacute;szetben, gasztron&oacute;mi&aacute;ban rejlő lehetős&eacute;geket.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az&nbsp;elm&uacute;lt &eacute;vek alatt az erd&eacute;lyi Magyar H&aacute;zakban dolgoz&oacute; koll&eacute;g&aacute;kkal napi munkakapcsolatot alak&iacute;tottunk ki, konzult&aacute;lunk p&aacute;ly&aacute;zatok k&eacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;n&eacute;l, szakmai tervek megfogalmaz&aacute;s&aacute;n&aacute;l. A&nbsp;k&eacute;pviseleti munka &uacute;j bar&aacute;ts&aacute;gokat is hozott, emberarc&uacute; &eacute;s szerethető mindennapi feladatainknak e r&eacute;sze. Int&eacute;zm&eacute;ny&uuml;nk a Magyar Kult&uacute;ra Napj&aacute;n kapta meg a Minős&iacute;tett K&ouml;zművelőd&eacute;si Int&eacute;zm&eacute;ny 2014 c&iacute;met, t&ouml;bbek k&ouml;z&ouml;tt a nemzetk&ouml;zi egy&uuml;ttműk&ouml;d&eacute;s ter&uuml;let&eacute;n v&eacute;gzett tev&eacute;kenys&eacute;g&eacute;&eacute;rt is.</p>\n<div class=\"rtejustify\" style=\"text-align:center\">\n <figure class=\"image\" style=\"display:inline-block\"><img alt=\"\" height=\"300\" src=\"http://muvelodes.net/sites/default/files/evfolyamok/LXVIII/03-marcius/borcfalu-magyar-haz.jpg\" width=\"450\" /><figcaption><span style=\"font-size:10px;\">Az erd&eacute;lyi Magyar H&aacute;zak vezetőinek l&aacute;togat&aacute;sa a tarcali Borfaluban</span></figcaption></figure></div>\n<p class=\"rtejustify\">\n Rendk&iacute;v&uuml;l h&aacute;l&aacute;s vagyok a sorsnak, hogy h&aacute;rom &eacute;vtizedes művelőd&eacute;sszervezői munk&aacute;m sor&aacute;n ilyen sz&eacute;p feladattal aj&aacute;nd&eacute;kozott meg. Sokat k&ouml;sz&ouml;nhetek D&aacute;n&eacute; Tibor K&aacute;lm&aacute;nnak &eacute;s Bord&aacute;s Istv&aacute;nnak, hogy partner&uuml;k lehetek e sok szakmai sikert &eacute;s belső felt&ouml;ltőd&eacute;st ad&oacute; munk&aacute;ban. Megel&eacute;ged&eacute;ssel t&ouml;lt el, hogy az EMKE &uacute;j eln&ouml;k&eacute;vel, Sz&eacute;man P&eacute;terrel tov&aacute;bb tudjuk folytatni ezt az &eacute;rt&eacute;kes kapcsolatot. V&eacute;gezet&uuml;l &aacute;lljon itt egy &uacute;jpesti koll&eacute;ganőnk n&eacute;h&aacute;ny sora, amellyel megfogalmazta az erd&eacute;lyi k&eacute;pz&eacute;s tapasztalatait. Gondolatai ak&aacute;r az Erd&eacute;lyi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let &Eacute;szak-Magyarorsz&aacute;gi K&eacute;pviseleti Pontj&aacute;nak a mott&oacute;ja is lehetne: &bdquo;Bekopogtam, s Erd&eacute;ly kaput nyitott. Igaz&aacute;n most, első &iacute;zben. Ajt&oacute;, ablak volt eddig is, amely engedett besziv&aacute;rogni n&eacute;mi f&eacute;nyt &ndash; k&ouml;sz&ouml;nhetően az erd&eacute;lyi sz&aacute;rmaz&aacute;s&uacute; &iacute;r&oacute;knak &ndash;, de a kapu most engedett a d&ouml;nget&eacute;snek. Most, hogy belen&eacute;zhettem a magyar kult&uacute;ra kicsiny szigeteit őrző emberek szem&eacute;be, most, hogy belel&aacute;thattam gy&ouml;trelmes k&uuml;zdelmeikbe, melyet a sz&oacute;rv&aacute;ny-magyars&aacute;g megtart&aacute;s&aacute;&eacute;rt, gyarapod&aacute;s&aacute;&eacute;rt folytatnak. A&nbsp;kapu teh&aacute;t sarkig t&aacute;rult, s csak rajtunk m&uacute;lik, &aacute;tl&eacute;pj&uuml;k-e v&eacute;gre saj&aacute;t hat&aacute;rainkat.&rdquo;<br />\n &nbsp;</p>\n</div>\n</div>\n</div>\n<div class=\"field-items\">\n<div class=\"field-item even rtejustify\">\n Csatl&oacute;sn&eacute; Kom&aacute;romi Katalin, <a href=\"http://muvelodes.net/kozosseg/bekopogtam-s-erdely-kaput-nyitott\" target=\"_blank\">Művelőd&eacute;s, 2015. m&aacute;rcius</a></div>\n</div>\n', created = 1521358698, expire = 1521445098, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:72ab588c12882772125440b770e94ad6' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"/webfm_send/965\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/966\" style=\"width: 163px; height: 115px;\" /></a></p>\n', created = 1521358698, expire = 1521445098, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7c446dd40de424ad46bb4a20b91e839' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1521358698, expire = 1521445098, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1521358698, expire = 1521445098, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1521358698, expire = 1521445098, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1521358698, expire = 1521445098, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1521358698, expire = 1521445098, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Művelődés, 2015. március
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Az EMKE Magyarországon

A sárospataki A Művelődés Háza és Könyv­tára az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Észak-Magyarországi Képviseleti Pontjaként tevékenységének ötödik évfordulójához érkezett az idén. Számos tartalmas kulturális program, képzés, tapasztalatcsere, kiállítás, szakmai konferencia fémjelzi ezt a fél évtizedet. Jelen írásomban a szervezett együttműködés előzményeiről, főbb állomásairól és jövőbeni terveiről osztom meg az olvasókkal gondolataimat.

Sárospatak, 2010 márciusa. Az EMKE Észak-Magyarországi Képviseleti Pontja avatója

Az élet minden területén – de a kulturális folyamatok alakításában főképp – gyakran halljuk: „személyfüggő”. Az erdélyi egyesület és a sárospataki intézmény közös munkájának alakításában is fontos szerep jut két közművelő szakembernek, az EMKE-ét akkor vezető kolozsvári Dáné Tibor Kálmánnak és a sárospataki Népfőiskolai Egyesületet képviselő Bordás Istvánnak. Barátságuk az 1990-es években kezdődött, sok átbeszélgetett közös éjszaka, népfőiskolai szeminárium, szakmai program segítette őket egymás jobb megismerésében. Rövid idő alatt kiderült, egyformán gondolkoznak a kultúraközvetítés lehetséges módjairól, kellő aktivitásuk és bátorságuk van új kapcsolati hálók felkutatásához, a források megszerzéséhez és még a humoruk is sok hasonlóságot mutat. Ebből a szellemi-lelki szövetségből kaptam jómagam 2009-ben ízelítőt egy, a Magyar Házak vezetőinek Válaszúton tartott tréning alkalmával. Számomra e hétvége alatt kiderült: az azonos értékrend, a Sárospatakot Erdéllyel összekötő művelődéstörténeti emlékek, a formálódó szakmai innovációk intézményesült keretek között adhatnak új lendületet a hálózatba szerveződött Magyar Házak és az általam vezetett Makovecz-ház együttműködésének. Nem elhallgatandó tény, hogy a pataki kulturális intézmény korábban is kereste az erdélyi partnereket, és valósított meg közös programokat, így például: képzőművészeti kiállítást, amatőr színjátszó együttest, néptánccsoport bemutatkozását, szervezett kórustalálkozót erdélyi és helyi csoportok közreműködésével. Ezek azonban egy-egy időszerű évforduló vagy naptári év eseményeihez kötődtek, alkalomszerű rendezvények voltak, nem hosszú távú stratégia mentén szerveződtek.

Ilyen előzmények után – tekintettel Dáné Tibor Kálmán és Bordás István korábbi tapasztalataira – szakmai hármasunk az alábbi főbb célkitűzések mellett döntött:

 1. az EMKE által koordinált Magyar Ház láncolat egyes egyedeinek és a magyarországi, elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kultúraközvetítő intézményeknek bekapcsolása az együttműködésbe,
 2. szakmai partner kapcsolatok építése az erdélyi és a magyarországi kollégák között,
 3. a sárospataki intézmény EMKE képviseleti pontként történő működtetése,
 4. hazai és uniós források aktiválása a közös munka érdekében.

A februári válaszúti találkozót 2009 májusában sárospataki hosszú hétvége követte, melyre 12 erdélyi kolléga jött el. A három nap alatt igyekeztünk olyan zempléni, tokaj-hegyaljai (Rátka, Tarcal, Bodrogkeresztúr, Sárospatak) intézményeket megmutatni, amelyek működésüket, feladatkörüket tekintve sok egyezőséget mutatnak az erdélyi házakkal. A kollégák közötti kapcsolatfelvétel elindult, új tervekkel indítottuk a 2010-es évet.

Emléknap Cs. Szabó László könyvtárában Sárospatakon 2011 márciusában

Sárospatakon A Művelődés Háza és Könyvtára falán 2010 márciusa óta tábla hirdeti a megtisztelő címet: az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Észak-Magyarországi Képviseleti Pontja. Az ünnepségre a hazai kulturális tárca magas szintű tisztségviselői éppúgy eljöttek, mint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének húszfős csoportja. Az EMKE népes küldöttséggel érkezett a Bodrog parti városba. Nemcsak egyes Magyar Házak vezetői voltak részesei az ünnepi pillanatoknak, hanem a kolozsvári magyar nyelvű média is megörökítette az eseményeket. Felemelő pillanatok voltak ezek mindannyiunk számára. A levegőben érezni lehetett, hogy sok tenni akaró ember kíván a jövőben egy ügyet szolgálni: a kultúra sajátos eszközeivel építeni új kapcsolatokat magyar emberek között a szétdarabolt Kárpát-medencében. A Kincses Kolozsvár fotókiállítás, a kalotaszegi néprajzi kiállítás, a közművelődési szakmai fórum csak tovább erősítette a baráti hangulatú tartalmas beszélgetéseket, hogy a Rákóczi Pincében elköltött borkóstolót már ne is említsem.
 

Erdélyi tapasztalat, mint tananyag

Mérföldkő volt ez a márciusi találkozó. A határ mindkét oldalán újabb és újabb ötletek születtek és valósultak meg a közös gondolkodás eredményeként.

A Sárospatakon 2010 áprilisában rendezett Református Kollégiumok Kulturális Találkozóján vett részt a nagyenyedi Bethlen Gábor Református Kollégium a debreceni, a csurgói és a pápai kollégium mellett. A kapcsolatfelvételben és a szervezésben sokat segített Kerekes Hajnal, a nagyenyedi Dr. Szász Pál Egyesület elnöke. Ezt követte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének háromnapos tapasztalatcseréje Erdélyben. Kilenc EMKE-ház működésébe nyertek betekintést a kollégák Nagybányától Medgyesig. A hazai munkatársak testközelből ismerhették meg az erdélyi házak erősségeit, és tapasztalhatták meg a mindennapok nehézségeit. Sokan átértékelték az itthoni problémáikat, mindannyiunk számára világossá vált: a háromnapos látogatás több volt, mint egy közművelődési szakmai út. Emberi tartásból, toleranciából, leleményességből egyaránt leckét kaptak a hazai népművelők, kiegészülve olyan történelmi, egyház- és társadalomtörténeti adatokkal, amelyek érthetőbbé tették számukra a szórvány-magyarság 21. századi állapotát. A válaszúti Szórványkollégium és a szamosújvári Téka Alapítvány embert formáló-nevelő munkája mellett a mi rendezvényszervezői feladataink eltörpülnek – vallották a kirándulás résztvevői.

2010, tordai sóbánya. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének látogatása Erdélyben

Az összesen tíz szakmai munkatársat érintő csereprogram egyenes folyománya volt a tavaszi találkozónak. Erdélyből Vajdahunyad, Medgyes, Válaszút, Szamosújvár és Nagyszeben egy-egy munkatársa, Magyarországról Ózd, Hidasnémeti, Tiszaújváros, Tarcal és Sárospatak művelődésszervező kollégái voltak részesei a kétszer ötnapos tapasztalatszerző látogatásnak. Itt már tényleg csak generáló szerepe volt a sárospataki intézménynek. Tiszta szívből örültünk, hogy a személyes kapcsolatok mélyülnek. Sikerélményként könyveltük el, hogy az abaúji Hidasnémetiben dolgozó Ureczky Klára Tünde faluház-vezető az egész település elöljáróit Vajdahunyadra vitte „világot látni”.

Az együttműködésbe bevont partnerhálózat bővülését jelentette a 2011 márciusában Sárospatakon rendezett Cs. Szabó László Emléknap. A Budapesten született, Kolozsváron nevelkedett, majd emigrációban tevékenykedett író, esszéista – saját kérésének megfelelően – a sárospataki református temetőben nyugszik. A tiszteletére rendezett emléknapnak társszervezője volt a Kolozsvár Társaság, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye és a Sárospataki Népfőiskolai Egyesület. Cs. Szabó hagyatéka a Református Kollégium egyik ékessége. Ritka szellemi nagyságoknak adott otthont e rendezvény keretében A Művelődés Háza. Egyed Péter professzor ötlete alapján később újabb tudományos esemény bővítette a közös kulturális események palettáját, a Vajdahunyadon rendezett Sipos Pál konferencia. Sipos Pál, Kazinczy Ferenc kortársa és jó barátja volt, öt évig a sárospataki kollégium matematika tanáraként is működött, a Vajdahunyad melletti szórvány településen, Tordoson végezte be életét, mint református lelkész. Kapcsolódását a Bodrog parti városhoz Kiss Endre József könyvtárigazgató mutatta be az erdélyi konferencián.
 

Határok feletti magyar-magyar együttműködés

A Magyar Népművelők Egyesülete szervezésében 2011-ben első ízben rendezték meg Kecskeméten a Kárpát-medencei Magyar Kulturális Szervezetek Konferenciáját. Az eseményre meghívást kaptunk annak bemutatására, miként működik az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Észak-Magyarországi Képviseleti Pontja. Dáné Tibor Kálmánnal közösen villantottuk fel az együttműködés addigi eredményeit. Az elmondottakat visszaigazolták a Tiborral érkező kollégák is, Dávid Lajosék Nagybányáról, Balázs-Bécsi Gyöngyi Válaszútról. A felvidéki, vajdasági, kárpátaljai és nem utolsó sorban hazai kollégák is élénk érdeklődést mutattak a programok iránt.

2010, tordai sóbánya. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Népművelők Egyesületének látogatása Erdélyben

Ez a találkozó adta az ötletet Bordás Istvánnak, hogy az erdélyi közművelődés múltját és jelenét bemutató szakmai programot lefordítsa a felnőttképzés nyelvére. Vagyis a négy napos erdélyi szakmai barangolást – amelyet addig már jó néhányszor megtettünk – 32 órás tananyag formájába öntötte. Ez az elképzelés egybevágott a sárospataki A Művelődés Háza és Könyvtára újabb innovációjával, hiszen a kulturális központ 2011-ben lett akkreditált felnőttképzési intézmény is. Minden lehetőség – program és intézmény-akkreditáció – adott volt ahhoz, hogy ezzel a nem mindennapi programmal kilépjünk a felnőttképzési piacra. Az érdeklődés a vártnál is nagyobb volt. Négy különböző csoportban közel száz magyarországi kollégával ismertettük meg az Erdélyi közművelődés múltja és jelene (19132-3/2012 KOZMUV) című képzési programot. A csoportok résztvevői húsznál is több településről indultak útnak, hogy felfedezzék az erdélyi magyarság értékeit. Budapestről, Pápáról, Szekszárdról, Paksról, Kecskemétről éppúgy voltak kollégák, mint Pécsről, Békéscsabáról, Pásztóról vagy Egerből. A képzési tapasztalatokról folyamatosan beszámoltunk a közművelődési szakma hazai rangos tanácskozásain, de a kecskeméti IV. Kárpát-medencei Magyar Kulturális Szervezetek Konferenciáján is ismertettem a főbb eredményeket. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Észak-Magyarországi Képviseleti Pontjaként sokat dolgoztunk a képzések lebonyolításával, adminisztrációjával, melyért köszönet illeti közvetlen munkatársaimat. Az egyre bővülő hálózati együttműködés, az erdélyi és magyarországi intézmények, szervezetek közös projektjei azt bizonyítják, a képviseleti pont munkája messze túlmutat Sárospatak határain. Talán túlzás nélkül mondhatom: a hazai közművelődési szereplői között beszédtéma lett a különleges formában megvalósuló magyar-magyar együttműködés.
 

„Bekopogtam, s Erdély kaput nyitott”

A felnőttképzés területén tevékenykedő KultúrÁsz Közhasznú Egyesület Dr. Juhász Erika vezetésével is felfigyelt szerteágazó erdélyi kapcsolatrendszerünkre. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy az erdélyi szervezetet és intézményünket is együttműködésre hívta egy nemzetközi projektben.

A Kallós Zoltán Alapítvány mezőségi kiállítása Sárospatakon 2013-ban

Az évek alatt az EMKE kapcsolatrendszerének köszönhetően Sárospatak is beljebb lopakodott Erdély területén. A marosvásárhelyi Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesülettel valósítottunk meg több közös projektet. A Magyar Házak éves találkozóján rendszeresen ott vagyunk, Kovászna Megye kulturális tervező folyamataiba is betekintést nyertünk.

Sárospatakon minden évben szervezünk úgynevezett EMKE-programot. Ennek egyik szép példája volt 2013-ban a Hagyomány és korszerűség elnevezésű szakmai tanácskozás, amelyet Kallós Zoltán néprajzkutató is megtisztelt jelenlétével. A mezőségi kiállítás és pedagógiai módszertani fórum szintén Erdély különlegességeire hívta fel a figyelmet. Még nem említettem a rendszeres képzőművészeti cserekiállításokat a kolozsvári Györkös Mányi Albert Emlékház, a nagybányai Teleki Magyar Ház és a Sárospataki Képtár, valamint az intézményünk között. A Művelődés Háza és Könyvtára képviseleti munkáját Sárospatak Város Önkormányzata is elismeri és támogatja. A város polgármestere személyesen is részt vesz a folyamatok tervezésében és kivitelezésében.

Az elért eredmények mögött sok-sok megtett kilométer, sok ezer forint pályázati támogatás, sok székely vicc és „Kallós csepp” is van. Fáradságot még nem érzünk, tervünk még nagyon sok van. Eddig csak részben aknáztuk ki a történelemben, képzőművészetben, népművészetben, gasztronómiában rejlő lehetőségeket.

Az elmúlt évek alatt az erdélyi Magyar Házakban dolgozó kollégákkal napi munkakapcsolatot alakítottunk ki, konzultálunk pályázatok készítésénél, szakmai tervek megfogalmazásánál. A képviseleti munka új barátságokat is hozott, emberarcú és szerethető mindennapi feladatainknak e része. Intézményünk a Magyar Kultúra Napján kapta meg a Minősített Közművelődési Intézmény 2014 címet, többek között a nemzetközi együttműködés területén végzett tevékenységéért is.

Az erdélyi Magyar Házak vezetőinek látogatása a tarcali Borfaluban

Rendkívül hálás vagyok a sorsnak, hogy három évtizedes művelődésszervezői munkám során ilyen szép feladattal ajándékozott meg. Sokat köszönhetek Dáné Tibor Kálmánnak és Bordás Istvánnak, hogy partnerük lehetek e sok szakmai sikert és belső feltöltődést adó munkában. Megelégedéssel tölt el, hogy az EMKE új elnökével, Széman Péterrel tovább tudjuk folytatni ezt az értékes kapcsolatot. Végezetül álljon itt egy újpesti kolléganőnk néhány sora, amellyel megfogalmazta az erdélyi képzés tapasztalatait. Gondolatai akár az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Észak-Magyarországi Képviseleti Pontjának a mottója is lehetne: „Bekopogtam, s Erdély kaput nyitott. Igazán most, első ízben. Ajtó, ablak volt eddig is, amely engedett beszivárogni némi fényt – köszönhetően az erdélyi származású íróknak –, de a kapu most engedett a döngetésnek. Most, hogy belenézhettem a magyar kultúra kicsiny szigeteit őrző emberek szemébe, most, hogy beleláthattam gyötrelmes küzdelmeikbe, melyet a szórvány-magyarság megtartásáért, gyarapodásáért folytatnak. A kapu tehát sarkig tárult, s csak rajtunk múlik, átlépjük-e végre saját határainkat.”
 

Csatlósné Komáromi Katalin, Művelődés, 2015. március
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés