ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Alapításának 130. évfordulójára

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1bdb56be136f5332113f9465a465e8f8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n Egyetlen nap h&iacute;j&aacute;n 130 &eacute;vvel ezelőtt, 1885. &aacute;prilis 12-&eacute;n itt, Kolozsv&aacute;rt, az Uni&oacute; utcai Redut (a mai N&eacute;prajzi M&uacute;zeum) nagyterm&eacute;ben gyűlt &ouml;ssze az akkori Erd&eacute;ly 200 jeles k&ouml;z&eacute;leti szereplője, s mondotta ki &uuml;nnep&eacute;lyes k&uuml;lsős&eacute;gek k&ouml;z&ouml;tt az akkor m&eacute;g Erd&eacute;lyr&eacute;szi Magyar K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let megalakul&aacute;s&aacute;t. &bdquo;&hellip;oly k&eacute;p t&aacute;rult fel a nemzeti sz&iacute;nben &eacute;s c&iacute;merekkel feld&iacute;sz&iacute;tett v&aacute;rosi vigad&oacute;ban &ndash; id&eacute;zi S&aacute;ndor J&oacute;zsef az egykor&uacute; tud&oacute;s&iacute;t&aacute;st &ndash;, minőt az Uni&oacute; kimond&aacute;sa &oacute;ta nem l&aacute;ttak e falak&rdquo;. (EMKE-eml&eacute;kk&ouml;nyv, 1910. 88.)&nbsp;&nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az eg&eacute;sz Kolozsv&aacute;rt l&aacute;zba hoz&oacute; &uuml;nneps&eacute;g k&uuml;lsős&eacute;geiben t&ouml;k&eacute;letesen beleillett a millenniumi kor Magyarorsz&aacute;g&aacute;nak l&eacute;gk&ouml;r&eacute;be. Az &uuml;nnepi k&uuml;lsős&eacute;gek m&ouml;g&ouml;tt azonban a nemzet sorsa miatti aggodalom &eacute;s felelőss&eacute;g&eacute;rzet volt a fontos: a hivatalos Magyarorsz&aacute;g &aacute;ltal mag&aacute;ra hagyott vid&eacute;k, a sz&oacute;rv&aacute;nymagyars&aacute;g megtart&aacute;s&aacute;nak, megerős&iacute;t&eacute;s&eacute;nek v&aacute;gya. Ez mozgatta meg annak a kornak a magyar t&aacute;rsadalm&aacute;t, s sorakoztatott fel t&iacute;zezreket az EMKE k&ouml;r&uuml;l, az&eacute;rt, hogy &ndash; amint az első Alapszab&aacute;lyban t&ouml;m&ouml;ren megfogalmaz&aacute;st nyert &ndash; &bdquo;műk&ouml;d&eacute;si k&ouml;r&eacute;ben a hazafis&aacute;got fejlessze a nemzeti művelőd&eacute;s &aacute;ltal&rdquo;. (Uo.)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n 130 &eacute;v hossz&uacute; idő, m&eacute;g ha le is sz&aacute;m&iacute;tjuk belőle azt a 44 &eacute;vet, ami a rom&aacute;niai kommunista rendszerben az egyes&uuml;let 1947-es betilt&aacute;sa &eacute;s a mai EMKE 1991-es &uacute;jraalakul&aacute;sa k&ouml;z&ouml;tt eltelt. Hossz&uacute; &eacute;s viszontags&aacute;gos. Az erd&eacute;lyi magyars&aacute;g 20. sz&aacute;zadi m&uacute;ltj&aacute;nak nagy t&ouml;rt&eacute;nelmi kataklizm&aacute;i szakaszolj&aacute;k. Felid&eacute;zt&uuml;k m&aacute;r h&uacute;sz &eacute;vvel ezelőtt, 1995-ben, a 110. &eacute;vfordul&oacute; &uuml;nnep&eacute;lyes keretei k&ouml;z&ouml;tt, s akit a r&eacute;szletek is &eacute;rdekeltek, az m&aacute;r r&eacute;gen k&eacute;zbe vehette a S&aacute;ndor J&oacute;zsef &aacute;ltal 1910-ben csak az első 25 &eacute;vről &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;tott, k&ouml;zel 600 oldalas, d&iacute;szes ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&uacute; Eml&eacute;kk&ouml;nyvet, vagy &uacute;jabban Gaal Gy&ouml;rgynek az eg&eacute;sz EMKE-t&ouml;rt&eacute;netet &aacute;ttekintő, adat-gazdag tanulm&aacute;ny&aacute;t az 1995-&ouml;s &eacute;vfordul&oacute;ra kiadott EMKE-eml&eacute;kf&uuml;zetben. S most, a 130. &eacute;vfordul&oacute; alkalm&aacute;b&oacute;l, m&eacute;g sok-sok r&eacute;szlettel megismerkedhet a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban tegnap ny&iacute;lott EMKE-ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;s anyaga seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A mi sz&aacute;munkra itt most legfeljebb ezek kivonatol&aacute;s&aacute;ra jutna idő. De tal&aacute;n nem lesz haszon n&eacute;lk&uuml;l val&oacute;, ha ehelyett az eml&iacute;tett forr&aacute;sokban fellelhető hatalmas t&eacute;nyanyagnak ez alkalommal egy kicsit m&ouml;g&eacute;je is gondolunk.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Volt egy EMKE &ndash; 1885-től 1918-ig, a Monarchia r&eacute;sz&eacute;t k&eacute;pező t&ouml;rt&eacute;nelmi Magyarorsz&aacute;gon, amelynek keretei k&ouml;z&ouml;tt a z orsz&aacute;g- &eacute;s nemzetr&eacute;sz sors&aacute;t a p&aacute;ngerm&aacute;n &eacute;s p&aacute;nszl&aacute;v nagyhatalmi t&ouml;rekv&eacute;sek szor&iacute;t&aacute;s&aacute;ban, s a 19. sz&aacute;zad m&aacute;sodik fel&eacute;ben m&aacute;r egyre erőteljesebben kibontakoz&oacute; rom&aacute;n nemzeti mozgalmak erőter&eacute;ben felelősen v&eacute;giggondol&oacute; elődeink arra v&aacute;llalkoztak, hogy megerős&iacute;ts&eacute;k &ndash; első sorban lelkiekben &eacute;s szellemiekben - a sz&oacute;rv&aacute;nyosod&aacute;snak m&aacute;r akkor kitett erd&eacute;lyi magyars&aacute;got.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Azt&aacute;n volt egy m&aacute;sodik EMKE, 1919-1940 k&ouml;z&ouml;tt, amelyik kisebbs&eacute;gi helyzetben, saj&aacute;t &aacute;llami h&aacute;tter&eacute;t elvesz&iacute;tve, egy kiteljesedett, s nagy nemzeti &aacute;lmokat melengető Rom&aacute;ni&aacute;ban pr&oacute;b&aacute;lta sz&iacute;v&oacute;s, de &uacute;jra meg &uacute;jra kudarccal v&eacute;gződ&ouml;tt jogi harcban megszerezni a t&ouml;rv&eacute;nyes jogot a t&eacute;nyleges műk&ouml;d&eacute;sre, mik&ouml;zben az alakul&aacute;skor kitűz&ouml;tt c&eacute;lokhoz sz&uuml;ks&eacute;ges anyagi javak nagy r&eacute;sz&eacute;től megfosztott&aacute;k, s a k&eacute;nyszerű t&eacute;tlens&eacute;g &aacute;llapot&aacute;ban sz&eacute;thullott k&ouml;r&uuml;l&ouml;tte a tags&aacute;g is.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Majd volt egy EMKE, 1940-1944 k&ouml;z&ouml;tt, &uacute;jra Magyarorsz&aacute;gon, &Eacute;szak-Erd&eacute;lyben, amely arra a r&ouml;vid időre &eacute;lvezhette ugyan a magyar &aacute;llam anyagi t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;t, de m&aacute;r a m&aacute;sodik vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute; k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyei k&ouml;z&ouml;tt kellett volna megtal&aacute;lnia a cselekv&eacute;s m&oacute;djait, eljuttatni, fők&eacute;pp a sz&oacute;rv&aacute;nymagyars&aacute;g k&ouml;r&eacute;be, a magyar sz&oacute;t, a magyar kult&uacute;r&aacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Azt&aacute;n volt m&eacute;g egy n&eacute;h&aacute;ny r&ouml;vid &eacute;v (1945-1947 k&ouml;z&ouml;tt), amelyet az Egyes&uuml;let a Magyar N&eacute;pi Sz&ouml;vets&eacute;g &aacute;rny&eacute;k&aacute;ban &eacute;s annak f&uuml;ggel&eacute;kek&eacute;nt tengett &aacute;t, hogy azt&aacute;n 1947 ősz&eacute;n, az &ouml;sszes civilszervezetekkel &eacute;s egyes&uuml;letekkel egy&uuml;tt, eltűnj&ouml;n, s m&eacute;g az eml&eacute;ke is k&aacute;rhozatoss&aacute; minős&iacute;ttess&eacute;k.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &Eacute;s v&eacute;g&uuml;l van a jelen: ez a nemsok&aacute;ra 25 esztendő: a kommunista rendszer &ouml;sszeoml&aacute;sa ut&aacute;ni &uacute;jrasz&uuml;let&eacute;s 1991. &aacute;prilis 20-&aacute;n, Brass&oacute;ban, amikor k&ouml;zel 100, m&aacute;r &ouml;ntev&eacute;kenyen megalakult rom&aacute;niai magyar k&ouml;zművelőd&eacute;si egyes&uuml;let, egy&uuml;ttes &eacute;s szervezet 200 k&uuml;ld&ouml;tte d&ouml;nt&ouml;tt &uacute;gy, hogy a hazai magyar művelőd&eacute;si munk&aacute;t egybefog&oacute; k&eacute;pviseleti szervk&eacute;nt &uacute;jraalak&iacute;tja az EMK&Eacute;-t &eacute;s megszavazta az &uacute;j k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyekhez &uacute;jraalkotott Alapszab&aacute;lyokat.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ez a 130 &eacute;v t&ouml;rt&eacute;nete &ndash; nem di&oacute;-, &eacute;s nem is mogyor&oacute;h&eacute;jban, hanem m&eacute;g ann&aacute;l is kisebbre, egy atom burk&aacute;n bel&uuml;lre szor&iacute;tva.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az 1880-as &eacute;vek elej&eacute;n az elv&aacute;r&aacute;sok igen nagyok voltak.&nbsp; &bdquo;Az erd&eacute;lyi magyar t&aacute;rsadalomnak &ndash; fogalmazta meg Felm&eacute;ri Lajos az alakul&oacute; k&ouml;zgyűl&eacute;s elők&eacute;sz&iacute;t&eacute;s&eacute;re sz&eacute;tk&uuml;ld&ouml;tt felh&iacute;v&aacute;sban &ndash; val&oacute;s&aacute;gos hősies erőfesz&iacute;t&eacute;st kell a nemzetmentő munk&aacute;ban kifejtenie: a sz&oacute;sz&eacute;k a maga tettre buzd&iacute;t&aacute;s&aacute;val, az iskola a maga tan&iacute;t&aacute;s&aacute;val &eacute;s nevelő hat&aacute;s&aacute;val, a k&ouml;zs&eacute;gek &eacute;s a megy&eacute;k &eacute;rtelmis&eacute;ge er&eacute;ly&ouml;k legjav&aacute;val ugyancsak l&aacute;ssanak munk&aacute;hoz, hogy megments&eacute;k &eacute;s megtarts&aacute;k fajunknak birtokban, n&eacute;pben &eacute;s nyelvben, ami megmenthető &eacute;s megtarthat&oacute;.&rdquo; (Id&eacute;zi S&aacute;ndor J&oacute;zsef: EMKE-eml&eacute;kk&ouml;nyv 84.) Ezzel indult el az EMKE, mint a korra jellemző, a magyar t&aacute;rsadalom felső r&eacute;tegeit megsz&oacute;l&iacute;t&oacute;, &eacute;s az ő &aacute;ldozatk&eacute;szs&eacute;g&uuml;kre, hathat&oacute;s anyagi t&aacute;mogat&aacute;sukra &eacute;p&iacute;tő szervezet. Magyar elemi iskol&aacute;kat, &oacute;vod&aacute;kat, gyermekmenhelyeket, n&eacute;pk&ouml;nyvt&aacute;rakat l&eacute;tes&iacute;teni, olvas&oacute;k&ouml;r&ouml;ket, dal&aacute;rd&aacute;kat szervezni az erd&eacute;lyi (m&aacute;r akkor) kisebbs&eacute;gi &eacute;s sz&oacute;rv&aacute;nyvid&eacute;ken, &aacute;ldozatos munk&aacute;t v&eacute;gző papoknak, tan&iacute;t&oacute;knak ny&uacute;jtani anyagi t&aacute;mogat&aacute;st. Az akkori EMKE tagjai, p&aacute;rtol&oacute;i k&ouml;z&ouml;tt nem kevesen voltak, akik iskol&aacute;k, &oacute;vod&aacute;k sz&aacute;m&aacute;ra felhaszn&aacute;lhat&oacute; ingatlanokat, az azokban l&eacute;tes&iacute;tett iskol&aacute;k fenntart&aacute;s&aacute;t biztos&iacute;t&oacute; jelentős vagyonokat adom&aacute;nyoztak. S &iacute;gy j&ouml;hetett l&eacute;tre az a 162 elemi n&eacute;piskola, 77 &oacute;voda &eacute;s gyermekotthon, az a t&ouml;bb mint 200 telep&uuml;l&eacute;sen műk&ouml;dtetett EMKE-k&ouml;nyvt&aacute;r, az a 82 dalk&ouml;r, amelyekről 1910-ben S&aacute;ndor J&oacute;zsef t&eacute;telesen &eacute;s r&eacute;szletekbe menően besz&aacute;molt.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az akkori erd&eacute;lyi magyar t&aacute;rsadalom tudta, mivel tartozik a k&ouml;znek, s legjobbjai, az első EMKE t&ouml;bb mint 2000 alap&iacute;t&oacute; &eacute;s &ouml;r&ouml;k&ouml;s tagja, jel&eacute;t is adta ennek. A Kiegyez&eacute;s ut&aacute;ni korszak Magyarorsz&aacute;g&aacute;r&oacute;l, vezető oszt&aacute;lyainak Trianonhoz vezető t&ouml;rt&eacute;nelmi vaks&aacute;g&aacute;r&oacute;l, sokat besz&eacute;l&uuml;nk &ndash; &eacute;s jogosan. De amellett id&eacute;zhetj&uuml;k &ndash; sőt a mai vezető oszt&aacute;lyokra gondolva id&eacute;zn&uuml;nk is kell - azt, hogy az EMKE nem volt - ahogyan a B&eacute;csi Magyar &Uacute;js&aacute;gban J&aacute;szi Oszk&aacute;r 1920-ban egy cikkben minős&iacute;tette - &bdquo;a gr&oacute;fok s egy&eacute;b deklam&aacute;l&oacute; naplop&oacute;k bankettező, hurr&aacute;z&oacute;, a faji gyűl&ouml;letet sz&iacute;t&oacute;, d&uacute;s szinek&uacute;r&aacute;kat ny&uacute;jt&oacute; t&aacute;pint&eacute;zete&rdquo; (S&aacute;ndor J&oacute;zsef ut&aacute;n id&eacute;zi Gaal Gy&ouml;rgy. 13.), hanem a sz&oacute;rv&aacute;nyban mag&aacute;ra hagyottan elvesző testv&eacute;rek&eacute;rt felelőss&eacute;get &eacute;rzők &eacute;s &aacute;ldozatot v&aacute;llal&oacute;k, felelőss&eacute;g&eacute;rzet&uuml;ket tettekben kimutat&oacute;k serege.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Azt&aacute;n j&ouml;ttek az első vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute;t k&ouml;vető &eacute;vtizedek, amikor az erd&eacute;lyi magyars&aacute;gb&oacute;l k&ouml;zel 200 000-en v&aacute;lasztott&aacute;k a f&ouml;ld&ouml;nfut&oacute; sorsot, amikor &eacute;pp a kisebbs&eacute;gi &eacute;s sz&oacute;rv&aacute;nyvid&eacute;k magyar hivatalnokr&eacute;tege fogyatkozott meg vagy tűnt el v&eacute;g&eacute;rv&eacute;nyesen azokr&oacute;l a t&aacute;jakr&oacute;l. Amikor az EMKE-vagyon jelentős r&eacute;sze a rom&aacute;n f&ouml;ldreform kisaj&aacute;t&iacute;t&oacute; rendelkez&eacute;seinek hat&aacute;lya al&aacute; ker&uuml;lt, amikor a kor&aacute;bbi &eacute;vtizedekben l&eacute;trehozott iskol&aacute;k &eacute;s &oacute;vod&aacute;k egy jelentős r&eacute;sz&eacute;re tette r&aacute; kez&eacute;t a rom&aacute;n &aacute;llam s v&aacute;ltoztatta &aacute;t őket rom&aacute;n iskol&aacute;kk&aacute;, amikor sz&eacute;thullt a k&ouml;nyvt&aacute;r- &eacute;s olvas&oacute;k&ouml;r-h&aacute;l&oacute;zat. Egy 1930-as sz&aacute;mbav&eacute;tel az 1918-at megelőző időkben l&eacute;tezett 195 olvas&oacute;- &eacute;s t&aacute;rsask&ouml;rből mind&ouml;ssze 106-t&oacute;l volt k&eacute;pes adatokat szerezni, a 355 k&ouml;nyvt&aacute;rb&oacute;l 234-ről, az EMKE &aacute;ltal l&eacute;tes&iacute;tett 1417 n&eacute;pk&ouml;nyvt&aacute;rb&oacute;l 179-rő. (Sulyok-Fritz: <em>Erd&eacute;lyi magyar &eacute;vk&ouml;nyv, </em>1930.)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Hogy a kisebbs&eacute;gi &eacute;s sz&oacute;rv&aacute;nymagyars&aacute;g ezeket az &eacute;vtizedeket kult&uacute;r&aacute;j&aacute;ban &eacute;s művelts&eacute;g&eacute;ben t&uacute;l&eacute;lte, az annak volt k&ouml;sz&ouml;nhető, hogy a t&ouml;rt&eacute;nelmi magyar egyh&aacute;zak e k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek k&ouml;z&ouml;tt is teljes&iacute;tett&eacute;k hivat&aacute;sukat: v&eacute;delmezt&eacute;k nem csak a templomot, de a folyamatos t&aacute;mad&aacute;snak kitett felekezeti &nbsp;iskol&aacute;t is, tov&aacute;bb tartva &eacute;letben benn&uuml;k a magyar sz&oacute;t, a magyar tud&aacute;st. N&eacute;vtelen papok &eacute;s tan&iacute;t&oacute;k &aacute;lltak oda a megmaradt k&oacute;rusok &eacute;l&eacute;re, szerveztek iskolai vagy egyh&aacute;zi &uuml;nnep&eacute;lyeket, &eacute;ltett&eacute;k vagy t&aacute;masztott&aacute;k fel &aacute;ltaluk &uacute;jra a n&eacute;pk&ouml;lt&eacute;szet, a n&eacute;pi műv&eacute;szet &eacute;rt&eacute;keit. Az EMKE tehetetlens&eacute;gre k&aacute;rhoztatotts&aacute;g&aacute;nak &eacute;vtizedeiben l&eacute;tre j&ouml;tt az Erd&eacute;lyi Fiatalok csoportja, a &bdquo;n&eacute;pszolg&aacute;lat&rdquo; eszm&eacute;j&eacute;nek &eacute;s gyakorlat&aacute;nak &eacute;ltetője, kialakult a Hitel-k&ouml;r, amelyben az akkor fiatal Venczel J&oacute;zsef 1939-ben, a kir&aacute;lyi diktat&uacute;ra idej&eacute;n dolgozta ki messze tekintő művelőd&eacute;spolitikai terv&eacute;t, k&uuml;l&ouml;n&ouml;s fontoss&aacute;got tulajdon&iacute;tva az akkor imm&aacute;r v&eacute;gre &aacute;llamilag&nbsp; j&oacute;v&aacute;hagyott Alapszab&aacute;llyal rendelkező EMK&Eacute;nek. (Venczel J&oacute;zsef: <em>Művelőd&eacute;spolitikai terv. </em>Hitel, 1939/1. &Uacute;jrak&ouml;z&ouml;lve: Venczel J&oacute;zsef: <em>Erd&eacute;lyi f&ouml;ld &ndash; erd&eacute;lyi t&aacute;rsadalom. </em>V&aacute;logatott &iacute;r&aacute;sok, Bp. 1988. 215-224.)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Hi&aacute;ba akad&aacute;lyozta a hatalom a k&eacute;t vil&aacute;gh&aacute;bor&uacute; k&ouml;z&ouml;tt minden eszk&ouml;zzel az EMKE t&eacute;nyleges műk&ouml;d&eacute;s&eacute;t, hi&aacute;ba pr&oacute;b&aacute;lta &aacute;ls&aacute;gos &bdquo;&eacute;szrev&eacute;telekkel&rdquo; m&eacute;g formailag is ellehetetlen&iacute;teni az egyes&uuml;letet, az erd&eacute;lyi magyar művelőd&eacute;s &eacute;s művelts&eacute;g, n&eacute;pi gy&ouml;kerekből t&aacute;pl&aacute;lkozva, sőt a n&eacute;pműv&eacute;szet &uacute;j &eacute;ltető forr&aacute;sait felfakasztva, tov&aacute;bb &eacute;lt &eacute;s &eacute;ltető ereje tudott lenne a megmaradni akar&oacute; kisebbs&eacute;gi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gnek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n &Eacute;s ugyanez t&ouml;rt&eacute;nt a kommunista hatalom &eacute;vtizedeiben is, amikor a k&ouml;zművelőd&eacute;st is a &bdquo;kommunista nevel&eacute;s&rdquo; k&iacute;s&eacute;rleti terep&eacute;v&eacute; pr&oacute;b&aacute;lt&aacute;k tenni, amikor kult&uacute;rotthonok sokas&aacute;ga &eacute;p&uuml;lt ugyan, &eacute;s benn&uuml;k k&ouml;nyvt&aacute;rak, műv&eacute;szegy&uuml;ttesek sz&aacute;zai műk&ouml;dtek, de a hatalom &aacute;ltal sz&aacute;mukra kiszabott c&eacute;l &bdquo;az &uacute;j ember&rdquo; kinevel&eacute;se volt, vagy k&eacute;sőbb, a &bdquo;Meg&eacute;nekl&uuml;nk Rom&aacute;nia&rdquo; keretei k&ouml;z&ouml;tt kiz&aacute;r&oacute;lag &nbsp;a rendszer &eacute;s vez&eacute;rei dicső&iacute;t&eacute;se. Azoknak az int&eacute;zm&eacute;nyeknek a műk&ouml;dtetői k&ouml;z&ouml;tt bizony voltak &ndash; &eacute;s nem kevesen -, akik &bdquo;megadt&aacute;k a cs&aacute;sz&aacute;rnak, ami a cs&aacute;sz&aacute;r&eacute;&rdquo; &eacute;s k&ouml;zben elfelejtkeztek a bibliai int&eacute;s m&aacute;sodik fel&eacute;ről. De voltak &ndash; &eacute;s m&eacute;g t&ouml;bben -, akik a k&eacute;nyszerű keretekben a val&oacute;s n&eacute;pi &eacute;s nemzeti &eacute;rt&eacute;keket tudt&aacute;k tov&aacute;bb &eacute;ltetni. S ezek az &eacute;rt&eacute;kek &ndash; &eacute;s az őket &eacute;ltető kisk&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek - nőttek ki gomba m&oacute;dra a f&ouml;ldből 1989 decembere ut&aacute;n, l&eacute;trehozva azt az EMK&Eacute;t, amely ma felid&eacute;zi az elm&uacute;lt 130 &eacute;vet.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az &bdquo;&uacute;j&rdquo; EMKE folytat&oacute;ja is volt az &ouml;r&ouml;ks&eacute;gnek, de m&aacute;s is volt ugyanakkor &ndash; hozz&aacute;igaz&iacute;totta arculat&aacute;t a t&ouml;bb mint egy &eacute;vsz&aacute;zad alatt megv&aacute;ltozott vil&aacute;ghoz. &Ouml;nmaguk erej&eacute;ből sz&uuml;letett k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi szerveződ&eacute;sek &aacute;lltak k&eacute;szen 1991-ben arra, hogy az akkori RMDSZ vezetős&eacute;g&eacute;nek egyetlen b&aacute;tor&iacute;t&oacute; szav&aacute;ra a tett mezej&eacute;re l&eacute;pjenek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Saj&aacute;tos &ndash; egyik kor&aacute;bbi EMK&Eacute;hez sem hasonl&iacute;t&oacute; - k&eacute;pződm&eacute;ny sz&uuml;letett 1991-ben: &ouml;n&aacute;ll&oacute; &eacute;s &ouml;ntev&eacute;keny (s &eacute;pp ez &aacute;ltal az &ouml;ntev&eacute;kenys&eacute;g &aacute;ltal bel&uuml;lről erős) magyar művelőd&eacute;si k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek &bdquo;cs&uacute;csszervezete&rdquo;, amely azonban &uacute;gy k&iacute;v&aacute;nta integr&aacute;lni az őt l&eacute;trehoz&oacute; k&ouml;z&ouml;ss&eacute;geket, hogy min&eacute;l t&ouml;bb seg&iacute;ts&eacute;get ny&uacute;jtson &ouml;n&aacute;ll&oacute; kiteljesed&eacute;s&uuml;kh&ouml;z.&nbsp; Nem deklar&aacute;lta mag&aacute;t &bdquo;legfelsőbb d&ouml;nt&eacute;shoz&oacute; szerv&rdquo;-nek, hanem abban igyekezett seg&iacute;teni, hogy ki-ki min&eacute;l hat&eacute;konyabban v&eacute;gezhesse a maga-felv&aacute;llalta munk&aacute;t. Ezen f&aacute;radoztak ter&uuml;leti aleln&ouml;kei, ezzel a c&eacute;llal j&ouml;ttek l&eacute;tra szakmai t&ouml;m&ouml;r&uuml;l&eacute;sei: a Rom&aacute;niai Magyar K&oacute;russz&ouml;vets&eacute;g, a T&aacute;ncsz&ouml;vets&eacute;g, a műkedvelő egy&uuml;tteseket t&ouml;m&ouml;r&iacute;tő J&aacute;dz&oacute;, a K&ouml;nyvt&aacute;ros-sz&ouml;vets&eacute;g &eacute;s a t&ouml;bbiek, amelyeknek akkor m&eacute;g sz&uuml;ks&eacute;g&uuml;k volt egy jogilag is elismert &bdquo;ernyő-szervezetre&rdquo;.&nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Azt&aacute;n az idők m&uacute;l&aacute;s&aacute;val, aki fontosnak tartotta, megszerezte az &ouml;n&aacute;ll&oacute; műk&ouml;d&eacute;shez sz&uuml;ks&eacute;ges jogi form&aacute;kat: a kiskacs&aacute;k előtipegtek az &bdquo;ernyő&rdquo; al&oacute;l, megtollasodtak, s tett&eacute;k-teszik a maguk dolg&aacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;zben az RMDSZ is ki&eacute;p&iacute;tette a maga kultur&aacute;lis ir&aacute;ny&iacute;t&oacute; szerveit: a (m&aacute;s reszortokkal t&aacute;rs&iacute;tott) művelőd&eacute;si főoszt&aacute;lyt, majd &uacute;jabban a Kisebbs&eacute;gi Auton&oacute;mia Tan&aacute;csot.&nbsp; Az EMKE azonban ettől nem v&aacute;lt f&ouml;l&ouml;slegess&eacute;: megtal&aacute;lta a m&oacute;dj&aacute;t annak, hogy tov&aacute;bbra is eg&eacute;sz k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g&uuml;nk l&eacute;pt&eacute;k&eacute;ben hordozza v&aacute;ll&aacute;n a magyar k&ouml;zművelőd&eacute;s &uuml;gy&eacute;t.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Hogy mik&eacute;ppen, arra most csak k&eacute;t dolgot emeln&eacute;k ki:</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az egyik az EMKE &ndash; &eacute;s nemr&eacute;g elveszett m&aacute;sodik eln&ouml;k&uuml;nk, K&ouml;tő J&oacute;zsef kezdem&eacute;nyez&eacute;s&eacute;re l&eacute;trej&ouml;tt &bdquo;Magyar H&aacute;z-program&rdquo;. Ez volt a hazai magyar k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gek &ouml;sszefog&aacute;s&aacute;nak egy olyan &uacute;j form&aacute;ja, amelynek eredm&eacute;nyek&eacute;nt ma M&aacute;ramarosszigettől&nbsp; Szil&aacute;gysomly&oacute;n &aacute;t, Bukarestig &eacute;s a cs&aacute;ng&oacute;-f&ouml;ldi Pusztin&aacute;ig k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi l&eacute;tes&iacute;tm&eacute;nyek l&aacute;ncolata fogja &aacute;t az orsz&aacute;got, ahol az &oacute;vod&aacute;s gyermekektől a nyugd&iacute;jasokig, a legk&uuml;l&ouml;nb&ouml;zőbb rendezv&eacute;nyekre, foglalatoss&aacute;gokra gyűlhet egybe a magyar sz&oacute;ra, magyar kult&uacute;r&aacute;ra szomjas felnőtt &eacute;s gyermek. E Magyar H&aacute;zak műk&ouml;dtetői munk&aacute;jukat hivat&aacute;snak tekintő nők &eacute;s f&eacute;rfiak, akik a 21. sz&aacute;zadi adotts&aacute;gokra szabott munk&aacute;j&aacute;val t&ouml;ltik be a megmarad&aacute;s parancs&aacute;t.&nbsp; Ők az &eacute;ltetői ezeknek a kereteknek, ők a biztos&iacute;t&eacute;kai k&ouml;z&ouml;ss&eacute;geink megmarad&aacute;s&aacute;nak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A m&aacute;sik: a hazai magyar k&ouml;zművelőd&eacute;si munka &eacute;s műv&eacute;szi teljes&iacute;tm&eacute;ny k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi megbecs&uuml;l&eacute;s&eacute;nek m&oacute;dja: a magunk k&ouml;z&ouml;tt egy kis lok&aacute;lpatri&oacute;ta t&uacute;lz&aacute;ssal &bdquo;Erd&eacute;lyi Oscar&rdquo;-nak is bec&eacute;zett EMKE-d&iacute;jak, amelyeket 1992 &oacute;ta &ndash; imm&aacute;r 24. &eacute;ve &ndash; az előző &eacute;vi munk&aacute;t sz&aacute;mba vevő k&ouml;zgyűl&eacute;seink &uuml;nnepi pillanat&aacute;ban adunk &aacute;t. Kiv&aacute;l&oacute; erd&eacute;lyi szem&eacute;lyis&eacute;gek nev&eacute;t viselik ezek a d&iacute;jak, mintegy jelz&eacute;sek&eacute;nt annak a m&eacute;rc&eacute;nek, amely a d&iacute;jazottak munk&aacute;j&aacute;t is minős&iacute;ti. A Venczel &Aacute;rp&aacute;d-alkotta szobor illetve plakett birtokosainak sz&aacute;ma m&aacute;ra meghaladta a 300-at is &ndash; eg&eacute;sz hadsereg, egy mai &eacute;rtelemben vett &bdquo;n&eacute;pszolg&aacute;lat&rdquo; k&eacute;pviselőiből.&nbsp;</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ma mindenn&eacute;l ink&aacute;bb &aacute;t&eacute;rezz&uuml;k azt, hogy megmarad&aacute;sunk z&aacute;loga kisk&ouml;z&ouml;ss&eacute;geink megtart&aacute;sa. Nem a vil&aacute;grengető &bdquo;projektek&rdquo;, t&iacute;z meg h&uacute;sz &eacute;ves &bdquo;t&aacute;vlati tervek&rdquo;, hanem a lankadatlanul v&eacute;gzett, nem egyszer &eacute;szrev&eacute;tlen&uuml;l marad&oacute; mindennapi apr&oacute;munka.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ez a mi munk&aacute;nk, &eacute;s nem is kev&eacute;s.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n K&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k azoknak, akik előtt&uuml;nk j&aacute;rtak, azoknak, akik az ut&oacute;bbi negyedsz&aacute;zadban vel&uuml;nk voltak &eacute;s vannak.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n D&aacute;vid Gyula</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <br />\n <em>Elhangzott az EMKE k&ouml;zgyűl&eacute;s&eacute;n, 2015. &aacute;prilis 11-&eacute;n, Kolozsv&aacute;ron, a Protest&aacute;ns Teol&oacute;giai Int&eacute;zet d&iacute;szterm&eacute;ben.</em></p>\n', created = 1524185851, expire = 1524272251, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1bdb56be136f5332113f9465a465e8f8' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524185851, expire = 1524272251, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524185851, expire = 1524272251, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524185851, expire = 1524272251, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524185851, expire = 1524272251, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524185851, expire = 1524272251, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524185851, expire = 1524272251, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
emke 130 ev fuggoleges2.png

Egyetlen nap híján 130 évvel ezelőtt, 1885. április 12-én itt, Kolozsvárt, az Unió utcai Redut (a mai Néprajzi Múzeum) nagytermében gyűlt össze az akkori Erdély 200 jeles közéleti szereplője, s mondotta ki ünnepélyes külsőségek között az akkor még Erdélyrészi Magyar Közművelődési Egyesület megalakulását. „…oly kép tárult fel a nemzeti színben és címerekkel feldíszített városi vigadóban – idézi Sándor József az egykorú tudósítást –, minőt az Unió kimondása óta nem láttak e falak”. (EMKE-emlékkönyv, 1910. 88.)  

Az egész Kolozsvárt lázba hozó ünnepség külsőségeiben tökéletesen beleillett a millenniumi kor Magyarországának légkörébe. Az ünnepi külsőségek mögött azonban a nemzet sorsa miatti aggodalom és felelősségérzet volt a fontos: a hivatalos Magyarország által magára hagyott vidék, a szórványmagyarság megtartásának, megerősítésének vágya. Ez mozgatta meg annak a kornak a magyar társadalmát, s sorakoztatott fel tízezreket az EMKE körül, azért, hogy – amint az első Alapszabályban tömören megfogalmazást nyert – „működési körében a hazafiságot fejlessze a nemzeti művelődés által”. (Uo.)

130 év hosszú idő, még ha le is számítjuk belőle azt a 44 évet, ami a romániai kommunista rendszerben az egyesület 1947-es betiltása és a mai EMKE 1991-es újraalakulása között eltelt. Hosszú és viszontagságos. Az erdélyi magyarság 20. századi múltjának nagy történelmi kataklizmái szakaszolják. Felidéztük már húsz évvel ezelőtt, 1995-ben, a 110. évforduló ünnepélyes keretei között, s akit a részletek is érdekeltek, az már régen kézbe vehette a Sándor József által 1910-ben csak az első 25 évről összeállított, közel 600 oldalas, díszes kiállítású Emlékkönyvet, vagy újabban Gaal Györgynek az egész EMKE-történetet áttekintő, adat-gazdag tanulmányát az 1995-ös évfordulóra kiadott EMKE-emlékfüzetben. S most, a 130. évforduló alkalmából, még sok-sok részlettel megismerkedhet a Györkös Mányi Albert Emlékházban tegnap nyílott EMKE-kiállítás anyaga segítségével.

A mi számunkra itt most legfeljebb ezek kivonatolására jutna idő. De talán nem lesz haszon nélkül való, ha ehelyett az említett forrásokban fellelhető hatalmas tényanyagnak ez alkalommal egy kicsit mögéje is gondolunk.

Volt egy EMKE – 1885-től 1918-ig, a Monarchia részét képező történelmi Magyarországon, amelynek keretei között a z ország- és nemzetrész sorsát a pángermán és pánszláv nagyhatalmi törekvések szorításában, s a 19. század második felében már egyre erőteljesebben kibontakozó román nemzeti mozgalmak erőterében felelősen végiggondoló elődeink arra vállalkoztak, hogy megerősítsék – első sorban lelkiekben és szellemiekben - a szórványosodásnak már akkor kitett erdélyi magyarságot.

Aztán volt egy második EMKE, 1919-1940 között, amelyik kisebbségi helyzetben, saját állami hátterét elveszítve, egy kiteljesedett, s nagy nemzeti álmokat melengető Romániában próbálta szívós, de újra meg újra kudarccal végződött jogi harcban megszerezni a törvényes jogot a tényleges működésre, miközben az alakuláskor kitűzött célokhoz szükséges anyagi javak nagy részétől megfosztották, s a kényszerű tétlenség állapotában széthullott körülötte a tagság is.

Majd volt egy EMKE, 1940-1944 között, újra Magyarországon, Észak-Erdélyben, amely arra a rövid időre élvezhette ugyan a magyar állam anyagi támogatását, de már a második világháború körülményei között kellett volna megtalálnia a cselekvés módjait, eljuttatni, főképp a szórványmagyarság körébe, a magyar szót, a magyar kultúrát.

Aztán volt még egy néhány rövid év (1945-1947 között), amelyet az Egyesület a Magyar Népi Szövetség árnyékában és annak függelékeként tengett át, hogy aztán 1947 őszén, az összes civilszervezetekkel és egyesületekkel együtt, eltűnjön, s még az emléke is kárhozatossá minősíttessék.

És végül van a jelen: ez a nemsokára 25 esztendő: a kommunista rendszer összeomlása utáni újraszületés 1991. április 20-án, Brassóban, amikor közel 100, már öntevékenyen megalakult romániai magyar közművelődési egyesület, együttes és szervezet 200 küldötte döntött úgy, hogy a hazai magyar művelődési munkát egybefogó képviseleti szervként újraalakítja az EMKÉ-t és megszavazta az új körülményekhez újraalkotott Alapszabályokat.

Ez a 130 év története – nem dió-, és nem is mogyoróhéjban, hanem még annál is kisebbre, egy atom burkán belülre szorítva.

Az 1880-as évek elején az elvárások igen nagyok voltak.  „Az erdélyi magyar társadalomnak – fogalmazta meg Felméri Lajos az alakuló közgyűlés előkészítésére szétküldött felhívásban – valóságos hősies erőfeszítést kell a nemzetmentő munkában kifejtenie: a szószék a maga tettre buzdításával, az iskola a maga tanításával és nevelő hatásával, a községek és a megyék értelmisége erélyök legjavával ugyancsak lássanak munkához, hogy megmentsék és megtartsák fajunknak birtokban, népben és nyelvben, ami megmenthető és megtartható.” (Idézi Sándor József: EMKE-emlékkönyv 84.) Ezzel indult el az EMKE, mint a korra jellemző, a magyar társadalom felső rétegeit megszólító, és az ő áldozatkészségükre, hathatós anyagi támogatásukra építő szervezet. Magyar elemi iskolákat, óvodákat, gyermekmenhelyeket, népkönyvtárakat létesíteni, olvasóköröket, dalárdákat szervezni az erdélyi (már akkor) kisebbségi és szórványvidéken, áldozatos munkát végző papoknak, tanítóknak nyújtani anyagi támogatást. Az akkori EMKE tagjai, pártolói között nem kevesen voltak, akik iskolák, óvodák számára felhasználható ingatlanokat, az azokban létesített iskolák fenntartását biztosító jelentős vagyonokat adományoztak. S így jöhetett létre az a 162 elemi népiskola, 77 óvoda és gyermekotthon, az a több mint 200 településen működtetett EMKE-könyvtár, az a 82 dalkör, amelyekről 1910-ben Sándor József tételesen és részletekbe menően beszámolt.

Az akkori erdélyi magyar társadalom tudta, mivel tartozik a köznek, s legjobbjai, az első EMKE több mint 2000 alapító és örökös tagja, jelét is adta ennek. A Kiegyezés utáni korszak Magyarországáról, vezető osztályainak Trianonhoz vezető történelmi vakságáról, sokat beszélünk – és jogosan. De amellett idézhetjük – sőt a mai vezető osztályokra gondolva idéznünk is kell - azt, hogy az EMKE nem volt - ahogyan a Bécsi Magyar Újságban Jászi Oszkár 1920-ban egy cikkben minősítette - „a grófok s egyéb deklamáló naplopók bankettező, hurrázó, a faji gyűlöletet szító, dús szinekúrákat nyújtó tápintézete” (Sándor József után idézi Gaal György. 13.), hanem a szórványban magára hagyottan elvesző testvérekért felelősséget érzők és áldozatot vállalók, felelősségérzetüket tettekben kimutatók serege.

Aztán jöttek az első világháborút követő évtizedek, amikor az erdélyi magyarságból közel 200 000-en választották a földönfutó sorsot, amikor épp a kisebbségi és szórványvidék magyar hivatalnokrétege fogyatkozott meg vagy tűnt el végérvényesen azokról a tájakról. Amikor az EMKE-vagyon jelentős része a román földreform kisajátító rendelkezéseinek hatálya alá került, amikor a korábbi évtizedekben létrehozott iskolák és óvodák egy jelentős részére tette rá kezét a román állam s változtatta át őket román iskolákká, amikor széthullt a könyvtár- és olvasókör-hálózat. Egy 1930-as számbavétel az 1918-at megelőző időkben létezett 195 olvasó- és társaskörből mindössze 106-tól volt képes adatokat szerezni, a 355 könyvtárból 234-ről, az EMKE által létesített 1417 népkönyvtárból 179-rő. (Sulyok-Fritz: Erdélyi magyar évkönyv, 1930.)

Hogy a kisebbségi és szórványmagyarság ezeket az évtizedeket kultúrájában és műveltségében túlélte, az annak volt köszönhető, hogy a történelmi magyar egyházak e körülmények között is teljesítették hivatásukat: védelmezték nem csak a templomot, de a folyamatos támadásnak kitett felekezeti  iskolát is, tovább tartva életben bennük a magyar szót, a magyar tudást. Névtelen papok és tanítók álltak oda a megmaradt kórusok élére, szerveztek iskolai vagy egyházi ünnepélyeket, éltették vagy támasztották fel általuk újra a népköltészet, a népi művészet értékeit. Az EMKE tehetetlenségre kárhoztatottságának évtizedeiben létre jött az Erdélyi Fiatalok csoportja, a „népszolgálat” eszméjének és gyakorlatának éltetője, kialakult a Hitel-kör, amelyben az akkor fiatal Venczel József 1939-ben, a királyi diktatúra idején dolgozta ki messze tekintő művelődéspolitikai tervét, különös fontosságot tulajdonítva az akkor immár végre államilag  jóváhagyott Alapszabállyal rendelkező EMKÉnek. (Venczel József: Művelődéspolitikai terv. Hitel, 1939/1. Újraközölve: Venczel József: Erdélyi föld – erdélyi társadalom. Válogatott írások, Bp. 1988. 215-224.)

Hiába akadályozta a hatalom a két világháború között minden eszközzel az EMKE tényleges működését, hiába próbálta álságos „észrevételekkel” még formailag is ellehetetleníteni az egyesületet, az erdélyi magyar művelődés és műveltség, népi gyökerekből táplálkozva, sőt a népművészet új éltető forrásait felfakasztva, tovább élt és éltető ereje tudott lenne a megmaradni akaró kisebbségi közösségnek.

És ugyanez történt a kommunista hatalom évtizedeiben is, amikor a közművelődést is a „kommunista nevelés” kísérleti terepévé próbálták tenni, amikor kultúrotthonok sokasága épült ugyan, és bennük könyvtárak, művészegyüttesek százai működtek, de a hatalom által számukra kiszabott cél „az új ember” kinevelése volt, vagy később, a „Megéneklünk Románia” keretei között kizárólag  a rendszer és vezérei dicsőítése. Azoknak az intézményeknek a működtetői között bizony voltak – és nem kevesen -, akik „megadták a császárnak, ami a császáré” és közben elfelejtkeztek a bibliai intés második feléről. De voltak – és még többen -, akik a kényszerű keretekben a valós népi és nemzeti értékeket tudták tovább éltetni. S ezek az értékek – és az őket éltető kisközösségek - nőttek ki gomba módra a földből 1989 decembere után, létrehozva azt az EMKÉt, amely ma felidézi az elmúlt 130 évet.

Az „új” EMKE folytatója is volt az örökségnek, de más is volt ugyanakkor – hozzáigazította arculatát a több mint egy évszázad alatt megváltozott világhoz. Önmaguk erejéből született közösségi szerveződések álltak készen 1991-ben arra, hogy az akkori RMDSZ vezetőségének egyetlen bátorító szavára a tett mezejére lépjenek.

Sajátos – egyik korábbi EMKÉhez sem hasonlító - képződmény született 1991-ben: önálló és öntevékeny (s épp ez által az öntevékenység által belülről erős) magyar művelődési közösségek „csúcsszervezete”, amely azonban úgy kívánta integrálni az őt létrehozó közösségeket, hogy minél több segítséget nyújtson önálló kiteljesedésükhöz.  Nem deklarálta magát „legfelsőbb döntéshozó szerv”-nek, hanem abban igyekezett segíteni, hogy ki-ki minél hatékonyabban végezhesse a maga-felvállalta munkát. Ezen fáradoztak területi alelnökei, ezzel a céllal jöttek létra szakmai tömörülései: a Romániai Magyar Kórusszövetség, a Táncszövetség, a műkedvelő együtteseket tömörítő Jádzó, a Könyvtáros-szövetség és a többiek, amelyeknek akkor még szükségük volt egy jogilag is elismert „ernyő-szervezetre”. 

Aztán az idők múlásával, aki fontosnak tartotta, megszerezte az önálló működéshez szükséges jogi formákat: a kiskacsák előtipegtek az „ernyő” alól, megtollasodtak, s tették-teszik a maguk dolgát.

Közben az RMDSZ is kiépítette a maga kulturális irányító szerveit: a (más reszortokkal társított) művelődési főosztályt, majd újabban a Kisebbségi Autonómia Tanácsot.  Az EMKE azonban ettől nem vált fölöslegessé: megtalálta a módját annak, hogy továbbra is egész közösségünk léptékében hordozza vállán a magyar közművelődés ügyét.

Hogy miképpen, arra most csak két dolgot emelnék ki:

Az egyik az EMKE – és nemrég elveszett második elnökünk, Kötő József kezdeményezésére létrejött „Magyar Ház-program”. Ez volt a hazai magyar közösségek összefogásának egy olyan új formája, amelynek eredményeként ma Máramarosszigettől  Szilágysomlyón át, Bukarestig és a csángó-földi Pusztináig közösségi létesítmények láncolata fogja át az országot, ahol az óvodás gyermekektől a nyugdíjasokig, a legkülönbözőbb rendezvényekre, foglalatosságokra gyűlhet egybe a magyar szóra, magyar kultúrára szomjas felnőtt és gyermek. E Magyar Házak működtetői munkájukat hivatásnak tekintő nők és férfiak, akik a 21. századi adottságokra szabott munkájával töltik be a megmaradás parancsát.  Ők az éltetői ezeknek a kereteknek, ők a biztosítékai közösségeink megmaradásának.

A másik: a hazai magyar közművelődési munka és művészi teljesítmény közösségi megbecsülésének módja: a magunk között egy kis lokálpatrióta túlzással „Erdélyi Oscar”-nak is becézett EMKE-díjak, amelyeket 1992 óta – immár 24. éve – az előző évi munkát számba vevő közgyűléseink ünnepi pillanatában adunk át. Kiváló erdélyi személyiségek nevét viselik ezek a díjak, mintegy jelzéseként annak a mércének, amely a díjazottak munkáját is minősíti. A Venczel Árpád-alkotta szobor illetve plakett birtokosainak száma mára meghaladta a 300-at is – egész hadsereg, egy mai értelemben vett „népszolgálat” képviselőiből. 

Ma mindennél inkább átérezzük azt, hogy megmaradásunk záloga kisközösségeink megtartása. Nem a világrengető „projektek”, tíz meg húsz éves „távlati tervek”, hanem a lankadatlanul végzett, nem egyszer észrevétlenül maradó mindennapi aprómunka.

Ez a mi munkánk, és nem is kevés.

Köszönjük azoknak, akik előttünk jártak, azoknak, akik az utóbbi negyedszázadban velünk voltak és vannak.


Dávid Gyula


Elhangzott az EMKE közgyűlésén, 2015. április 11-én, Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés