ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Amikor a régész és a közönség egymásra talál

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:ee4899a91dee2fceb6f79d7f7c92aae3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <strong>R&eacute;g&eacute;szeti előad&aacute;ssal rajtolt a Művelőd&eacute;s Estek &uacute;jabb &eacute;vadja</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A <em>Művelőd&eacute;s Estek </em>harmadik &eacute;vadja okt&oacute;ber 12-&aacute;n kezdőd&ouml;tt meg a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zban. A megh&iacute;vott előad&oacute; T. Szab&oacute; Csaba t&ouml;rt&eacute;n&eacute;sz volt, aki <em>K&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szet Erd&eacute;lyben</em> c&iacute;mmel tartott előad&aacute;st.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <img alt=\"\" height=\"296\" src=\"https://muvelodes.net/sites/default/files/nagykep/Cikkekhez/muv-estek/kozonsegregeszet/img_7828_x_net.jpg\" width=\"449\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\">T. Szab&oacute; Csaba</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szet (angolul: public archaeology) egy &uacute;j fogalom a r&eacute;g&eacute;szettudom&aacute;nyon bel&uuml;l, amely egyelőre nem honosodott meg a magyar nyelvben, b&aacute;r megnyilv&aacute;nul&aacute;sait egyre gyakrabban l&aacute;thatjuk. A k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szet l&eacute;nyeg&eacute;ben egy eszk&ouml;z a r&eacute;g&eacute;sz kez&eacute;ben, amely r&eacute;v&eacute;n hat&eacute;konyan, modern m&oacute;don tud kommunik&aacute;lni a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;ggel. Ez fők&eacute;nt a v&aacute;rosi r&eacute;g&eacute;szet elterjed&eacute;s&eacute;vel v&aacute;lt fontoss&aacute;, ugyanis gyakran megesett, hogy egy-egy &aacute;sat&aacute;st a v&aacute;ros vezetős&eacute;ge nem t&aacute;mogatott, vagy a helyi k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g &eacute;rtetlen&uuml;l, net&aacute;n botr&aacute;nyosan fogadott. Ezek a n&eacute;zetelt&eacute;r&eacute;sek t&ouml;bbnyire a r&eacute;g&eacute;szk&ouml;z&ouml;ss&eacute;g, illetve a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g k&ouml;z&ouml;tt &aacute;lland&oacute;sult t&aacute;j&eacute;kozatlans&aacute;gb&oacute;l &eacute;s kommunik&aacute;ci&oacute;hi&aacute;nyb&oacute;l fakadnak, ugyanis a h&eacute;tk&ouml;znapi emberek t&ouml;bbs&eacute;ge nem tudja &eacute;s nem &eacute;rti, hogy egy r&eacute;g&eacute;sz mik&eacute;ppen dolgozik, hogyan zajlik egy r&eacute;g&eacute;szeti &aacute;sat&aacute;s, &eacute;s milyen jelentős&eacute;ggel b&iacute;rhatnak bizonyos r&eacute;g&eacute;szeti felfedez&eacute;sek.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <img alt=\"Variációk az angol szakterminus lefordítására\" height=\"301\" src=\"https://muvelodes.net/sites/default/files/nagykep/Cikkekhez/muv-estek/kozonsegregeszet/img_7825_net.jpg\" width=\"451\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\">Vari&aacute;ci&oacute;k az angol szakterminus leford&iacute;t&aacute;s&aacute;ra</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szet &eacute;pp ezeket a hi&aacute;nyoss&aacute;gokat igyekszik p&oacute;tolni ismeretterjesztő, tudom&aacute;nyos munk&aacute;k &eacute;s tev&eacute;kenys&eacute;gek seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel, amelyek r&eacute;v&eacute;n a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;g k&ouml;zelebb juthat a r&eacute;g&eacute;szet tudom&aacute;ny&aacute;hoz, valamint az &aacute;sat&aacute;sok &eacute;s munk&aacute;latok folyamat&aacute;hoz, tov&aacute;bb&aacute; szorosabb kapcsolatot &aacute;polhat a r&eacute;g&eacute;szk&ouml;z&ouml;ss&eacute;g tagjaival. &Iacute;gy a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szet mint m&oacute;dszertan &eacute;s tudom&aacute;ny&aacute;g arra keresi a v&aacute;laszt, hogyan lehet a r&eacute;g&eacute;szek munk&aacute;j&aacute;t &eacute;s r&eacute;g&eacute;szeti &ouml;r&ouml;ks&eacute;g&uuml;nk hasznos&iacute;t&aacute;s&aacute;t a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;ggel egy&uuml;ttműk&ouml;dve fenntartani.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <img alt=\"\" height=\"304\" src=\"https://muvelodes.net/sites/default/files/nagykep/Cikkekhez/muv-estek/kozonsegregeszet/img_7822_x_net.jpg\" width=\"456\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n T. Szab&oacute; Csaba</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Gabriel Moshenska tipol&oacute;gi&aacute;ja szerint a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szet h&eacute;t t&iacute;pus&aacute;t k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ztetj&uuml;k meg&nbsp;egym&aacute;st&oacute;l: k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi r&eacute;g&eacute;szet, r&eacute;g&eacute;szet a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;g &aacute;ltal, hivatali r&eacute;g&eacute;szet, r&eacute;g&eacute;szeti pedag&oacute;gia, l&aacute;tv&aacute;nyr&eacute;g&eacute;szet, n&eacute;pszerűs&iacute;tő r&eacute;g&eacute;szet, akad&eacute;miai r&eacute;g&eacute;szet. Sajnos Erd&eacute;lyben szinte valamennyi t&eacute;ren rosszul &aacute;llunk, n&aacute;lunk m&eacute;g kev&eacute;s figyelmet kap a v&aacute;rosi r&eacute;g&eacute;szet &eacute;s a k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gr&eacute;g&eacute;szet is egyar&aacute;nt. A lemarad&aacute;sunk jelentős a n&eacute;metekhez, franci&aacute;khoz vagy az angolokhoz k&eacute;pest, ugyanis Rom&aacute;ni&aacute;ban nincs meghonosodott hagyom&aacute;nya a k&ouml;z&ouml;ss&eacute;gi r&eacute;g&eacute;szetnek. A helyi tan&aacute;csok gyakran nem tulajdon&iacute;tanak megfelelő figyelmet annak, hogy a r&eacute;g&eacute;szeket is bevonj&aacute;k a felt&aacute;r&aacute;si vagy helyre&aacute;ll&iacute;t&aacute;si folyamatokba, a munk&aacute;latokat v&eacute;gző szakemberek nem egyszer &bdquo;barb&aacute;r m&oacute;don&rdquo;, markol&oacute;val esnek neki a felbecs&uuml;lhetetlen &eacute;rt&eacute;keket tartalmaz&oacute; terepnek, r&aacute;ad&aacute;sul r&eacute;g&eacute;szeti kerett&ouml;rv&eacute;ny is csak a 2000-es &eacute;vek &oacute;ta l&eacute;tezik.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <img alt=\"\" height=\"304\" src=\"https://muvelodes.net/sites/default/files/nagykep/Cikkekhez/muv-estek/kozonsegregeszet/img_7793_x_net.jpg\" width=\"457\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\">Erd&eacute;lyi R&eacute;g&eacute;szet. &Iacute;r&aacute;sok r&eacute;g&eacute;szetről &eacute;s kultur&aacute;lis &ouml;r&ouml;ks&eacute;gv&eacute;delemről </span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Ugyanakkor pozit&iacute;v p&eacute;ld&aacute;k is akadnak n&aacute;lunk: ilyenek voltak a tavaly tavasszal lezajlott &aacute;sat&aacute;sok Kolozsv&aacute;r főter&eacute;n, ahol folyamatosan rendeztek bemutat&oacute;kat, ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sokat &eacute;s előad&aacute;sokat a felt&aacute;r&aacute;sokkal kapcsolatban a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;gnek, valamint mind a rom&aacute;n, mind a magyar m&eacute;dia rendszeresen besz&aacute;molt az &aacute;sat&aacute;sok fejlem&eacute;nyeiről. Rem&eacute;lhetőleg ezek a t&ouml;rekv&eacute;sek idővel egyre ink&aacute;bb meghonosodnak a hazai k&ouml;rnyezetben is, ez&aacute;ltal pedig k&ouml;zelebb hozz&aacute;k a r&eacute;g&eacute;szek munk&aacute;j&aacute;t a nagyk&ouml;z&ouml;ns&eacute;ghez, hogy előseg&iacute;ts&eacute;k a tudom&aacute;ny&aacute;g szorosabb kapcsolat&aacute;t a t&aacute;rsadalommal.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <img alt=\"\" height=\"307\" src=\"https://muvelodes.net/sites/default/files/nagykep/Cikkekhez/muv-estek/kozonsegregeszet/img_7855_x_net.jpg\" width=\"461\" /></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"font-size:10px;\">Cs&oacute;k Zsolt &eacute;s T. Szab&oacute; Csaba</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Az esem&eacute;ny keret&eacute;ben tov&aacute;bb&aacute; bemutatt&aacute;k az előad&oacute; <em>Erd&eacute;lyi R&eacute;g&eacute;szet. &Iacute;r&aacute;sok r&eacute;g&eacute;szetről &eacute;s kultur&aacute;lis &ouml;r&ouml;ks&eacute;gv&eacute;delemről</em> c&iacute;mű, id&eacute;n megjelent k&ouml;tet&eacute;t. A kiadv&aacute;nyt Dr. Cs&oacute;k Zsolt, a Kolozsv&aacute;ri T&ouml;rt&eacute;neti M&uacute;zeum r&eacute;g&eacute;sze ismertette.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Balla S&aacute;ndor, <a href=\"https://muvelodes.net/muvelodes-estek/amikor-a-regesz-es-a-kozonseg-egymasra-talal\" target=\"_blank\">muvelodes.net, 2017. okt&oacute;ber</a></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n Demeter Zsuzsanna felv&eacute;telei</p>\n', created = 1527113028, expire = 1527199428, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:ee4899a91dee2fceb6f79d7f7c92aae3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527113028, expire = 1527199428, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527113028, expire = 1527199428, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527113028, expire = 1527199428, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527113028, expire = 1527199428, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527113028, expire = 1527199428, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527113028, expire = 1527199428, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
muvelodes.net, 2017. október
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Régészeti előadással rajtolt a Művelődés Estek újabb évadja

A Művelődés Estek harmadik évadja október 12-án kezdődött meg a Györkös Mányi Albert Emlékházban. A meghívott előadó T. Szabó Csaba történész volt, aki Közönségrégészet Erdélyben címmel tartott előadást.

T. Szabó Csaba

A közönségrégészet (angolul: public archaeology) egy új fogalom a régészettudományon belül, amely egyelőre nem honosodott meg a magyar nyelvben, bár megnyilvánulásait egyre gyakrabban láthatjuk. A közönségrégészet lényegében egy eszköz a régész kezében, amely révén hatékonyan, modern módon tud kommunikálni a nagyközönséggel. Ez főként a városi régészet elterjedésével vált fontossá, ugyanis gyakran megesett, hogy egy-egy ásatást a város vezetősége nem támogatott, vagy a helyi közösség értetlenül, netán botrányosan fogadott. Ezek a nézeteltérések többnyire a régészközösség, illetve a nagyközönség között állandósult tájékozatlanságból és kommunikációhiányból fakadnak, ugyanis a hétköznapi emberek többsége nem tudja és nem érti, hogy egy régész miképpen dolgozik, hogyan zajlik egy régészeti ásatás, és milyen jelentőséggel bírhatnak bizonyos régészeti felfedezések.

Variációk az angol szakterminus lefordítására

Variációk az angol szakterminus lefordítására

A közönségrégészet épp ezeket a hiányosságokat igyekszik pótolni ismeretterjesztő, tudományos munkák és tevékenységek segítségével, amelyek révén a nagyközönség közelebb juthat a régészet tudományához, valamint az ásatások és munkálatok folyamatához, továbbá szorosabb kapcsolatot ápolhat a régészközösség tagjaival. Így a közönségrégészet mint módszertan és tudományág arra keresi a választ, hogyan lehet a régészek munkáját és régészeti örökségünk hasznosítását a nagyközönséggel együttműködve fenntartani.

T. Szabó Csaba

Gabriel Moshenska tipológiája szerint a közönségrégészet hét típusát különböztetjük meg egymástól: közösségi régészet, régészet a közösség által, hivatali régészet, régészeti pedagógia, látványrégészet, népszerűsítő régészet, akadémiai régészet. Sajnos Erdélyben szinte valamennyi téren rosszul állunk, nálunk még kevés figyelmet kap a városi régészet és a közönségrégészet is egyaránt. A lemaradásunk jelentős a németekhez, franciákhoz vagy az angolokhoz képest, ugyanis Romániában nincs meghonosodott hagyománya a közösségi régészetnek. A helyi tanácsok gyakran nem tulajdonítanak megfelelő figyelmet annak, hogy a régészeket is bevonják a feltárási vagy helyreállítási folyamatokba, a munkálatokat végző szakemberek nem egyszer „barbár módon”, markolóval esnek neki a felbecsülhetetlen értékeket tartalmazó terepnek, ráadásul régészeti kerettörvény is csak a 2000-es évek óta létezik.

Erdélyi Régészet. Írások régészetről és kulturális örökségvédelemről

Ugyanakkor pozitív példák is akadnak nálunk: ilyenek voltak a tavaly tavasszal lezajlott ásatások Kolozsvár főterén, ahol folyamatosan rendeztek bemutatókat, kiállításokat és előadásokat a feltárásokkal kapcsolatban a nagyközönségnek, valamint mind a román, mind a magyar média rendszeresen beszámolt az ásatások fejleményeiről. Remélhetőleg ezek a törekvések idővel egyre inkább meghonosodnak a hazai környezetben is, ezáltal pedig közelebb hozzák a régészek munkáját a nagyközönséghez, hogy elősegítsék a tudományág szorosabb kapcsolatát a társadalommal.

Csók Zsolt és T. Szabó Csaba

Az esemény keretében továbbá bemutatták az előadó Erdélyi Régészet. Írások régészetről és kulturális örökségvédelemről című, idén megjelent kötetét. A kiadványt Dr. Csók Zsolt, a Kolozsvári Történeti Múzeum régésze ismertette.

Balla Sándor, muvelodes.net, 2017. október

Demeter Zsuzsanna felvételei

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés