ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Aki „meggyógyította” a Györkös-emlékház Steinway zongoráját

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:bd9f803c3733dae7645674026cfa0849' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n <strong><span class=\"on_subtitle\">Pillanatk&eacute;p Kelemen P&eacute;ter zongorahangol&oacute;, koncerttechnikusr&oacute;l</span></strong></p>\n<div align=\"justify\" id=\"descriptionbody0\">\n \n<table align=\"left\" cellpadding=\"0\" style=\"width:50%;\">\n<tbody>\n<tr>\n<td align=\"center\">\n <img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/452\" style=\"width: 350px; height: 233px; margin: 5px; float: left; \" /></td>\n</tr>\n<tr>\n<td align=\"center\">\n <span style=\"font-size:10px;\"><span class=\"info_small\">FOT&Oacute;: ROHONYI D. V&Aacute;N &ndash; Kelemen P&eacute;ter munka k&ouml;zben</span></span></td>\n</tr>\n</tbody>\n</table>\n<div align=\"justify\" id=\"descriptionbody0\">\n <em><font color=\"#1B3735\">Amint arr&oacute;l tegnapi lapsz&aacute;munkban m&aacute;r olvashattak, hangverseny keret&eacute;ben mutatj&aacute;k be a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;z rendbetett Steinway zongor&aacute;j&aacute;t ma, j&uacute;lius 23-&aacute;n, este 7 &oacute;r&aacute;t&oacute;l. A fel&uacute;j&iacute;t&aacute;st Kelemen P&eacute;ter, a n&eacute;metorsz&aacute;gi Oldenburgban &eacute;lő, kolozsv&aacute;ri sz&uuml;let&eacute;sű zongorahangol&oacute;, koncerttechnikus v&eacute;gezte, &ouml;nk&eacute;ntes munk&aacute;ban. A ny&aacute;ri szabads&aacute;g&aacute;t t&ouml;ltő szakember h&eacute;tfőtől szombatig munk&aacute;lkodott azon, hogy a ma este fell&eacute;pő műv&eacute;szek megtarthass&aacute;k a beharangozott koncertet. A rendk&iacute;v&uuml;l &eacute;rdekesnek tűnő folyamatra mi is k&iacute;v&aacute;ncsiak voltunk, megk&eacute;rtem teh&aacute;t K&oacute;s Katalint, az Eml&eacute;kh&aacute;z vezetőj&eacute;t, tegye lehetőv&eacute;, hogy bekukkintsunk a műhelytitkokba.</font></em></div>\n<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\">\n A zongor&aacute;t 1994-ben v&aacute;s&aacute;rolta az Erd&eacute;lyi K&ouml;zművelőd&eacute;si Egyes&uuml;let, az Illy&eacute;s Alap&iacute;tv&aacute;ny seg&iacute;ts&eacute;g&eacute;vel. A hangszer Jakobovits Mariann tulajdon&aacute;ban volt, aki akkor m&aacute;r Wiesbadenben &eacute;lt, a zongora pedig a Mureşan csal&aacute;dn&aacute;l volt megőrz&eacute;s v&eacute;gett, a Pavlov utcai lak&aacute;sukban. A f&aacute;ma szerint Szvjatoszlav Richter ezt a zongor&aacute;t v&aacute;laszotta az 1960-as &eacute;vekbeli kolozsv&aacute;ri fell&eacute;p&eacute;s&eacute;hez.</div>\n<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\">\n Oda&eacute;rkeztemkor Kelemen P&eacute;ter k&ouml;r&uuml;l kinyitott szersz&aacute;mosl&aacute;da-f&eacute;l&eacute;ket tal&aacute;ltam, tele mindenf&eacute;le &eacute;rdekes szerkentyűkkel, ő maga pedig a zongora előtt &uuml;lve tev&eacute;kenykedett valamit. Ennyi minden sz&uuml;ks&eacute;ges, ahhoz, hogy &bdquo;meggy&oacute;gy&iacute;tson&rdquo; valaki egy zongor&aacute;t, k&eacute;rdem tőle. &ndash; Itt csak kimondottan a &bdquo;l&eacute;tsz&uuml;ks&eacute;glet&rdquo; l&aacute;that&oacute;. Indul&aacute;s előtt k&eacute;t &oacute;r&aacute;n kereszt&uuml;l gondolkodtam, hogy mire lehet sz&uuml;ks&eacute;gem szersz&aacute;mban, anyagban. Vannak &aacute;ltal&aacute;nos, de vannak speci&aacute;lis szersz&aacute;mok k&ouml;z&ouml;tt&uuml;k, amelyeket kimondottan erre a munk&aacute;ra hoztam &ndash; v&aacute;laszolja mosolyogva.</div>\n<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\">\n Milyen &bdquo;betegs&eacute;ge&rdquo; van a zongor&aacute;nak, &eacute;rdeklőd&ouml;m tőle a diagn&oacute;zis ir&aacute;nt. &ndash; Le van j&aacute;tsszva a kalap&aacute;csfejek filcr&eacute;tege, ebben az &aacute;llapotukban m&aacute;r nem nagyon lehet zen&eacute;lni. Teljes eg&eacute;sz&eacute;ben ki kell cser&eacute;lni őket, ny&eacute;llel egy&uuml;tt &ndash; j&ouml;n a v&aacute;lasz. Val&oacute;sz&iacute;nűleg kicsit &eacute;rtetlenkedve n&eacute;zhetek r&aacute;, mert azonnal meg is mutatja, hogy miről is besz&eacute;l. Ez egy t&uuml;relemj&aacute;t&eacute;k, &aacute;llap&iacute;tom meg hangosan. &ndash; H&aacute;t igen, olyan, mint egy hatalmas puzzle, kell tudni a helyes sorrendj&eacute;t a k&uuml;l&ouml;nb&ouml;ző l&eacute;p&eacute;seknek, mert ha nem, akkor abb&oacute;l baj lehet &ndash; magyar&aacute;zza.</div>\n<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\">\n K&ouml;zben megn&eacute;zhetem a r&eacute;gi kalap&aacute;csokat, amelyek egy dobozban elhelyezve &aacute;rv&aacute;lkodnak, ekkorra m&aacute;r laikusk&eacute;nt is megfigyelhetem a kop&aacute;s m&eacute;rt&eacute;k&eacute;t. Mennyi idő kellett, hogy ilyen lej&aacute;tszottak legyenek, k&eacute;rdem a szakembertől, persze azonnal r&aacute;j&ouml;v&ouml;k, nem val&oacute;sz&iacute;nű, hogy van r&aacute; pontos v&aacute;lasz. &ndash; Nem tudom, att&oacute;l f&uuml;gg, hogy mennyit &eacute;s milyen intenzit&aacute;ssal j&aacute;tszanak a zongor&aacute;n. Ez m&eacute;g az eredeti kalap&aacute;csszettje a hangszernek, l&aacute;tszik rajta, hogy nem volt m&eacute;g fel&uacute;j&iacute;tva.</div>\n<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\">\n Hogy mit is kell &bdquo;gy&oacute;gy&iacute;tani&rdquo; ezen a zongor&aacute;n, mi a pontos diagn&oacute;zis, azt m&aacute;r tavaly ny&aacute;ron felm&eacute;rte Kelemen P&eacute;ter, tudom meg a besz&eacute;lget&eacute;s alatt, ennek t&ouml;rt&eacute;net&eacute;ről K&oacute;s Kati mes&eacute;l r&eacute;szleteket. &ndash; Tavaly ny&aacute;ron itt j&aacute;rtak Peti&eacute;k Kolozsv&aacute;ron, a feles&eacute;g&eacute;vel, &eacute;s megl&aacute;togatt&aacute;k az eml&eacute;kh&aacute;zat is. Mindketten itt v&eacute;gezt&eacute;k a zenel&iacute;ceumot, onnan ismerj&uuml;k egym&aacute;st. Amikor megl&aacute;tta a zongor&aacute;t, term&eacute;szetesen a szakember szem&eacute;vel vizsg&aacute;lgatta r&ouml;gt&ouml;n. Eml&iacute;tett&uuml;k neki, hogy azelőtt egy &eacute;vvel m&aacute;r megn&eacute;zte egy m&aacute;sik Steinway-szakember, aki elmondta, hogy bizony jav&iacute;t&aacute;sra szorulna a zongora, &eacute;s azt is, hogy mi&eacute;rt. Kisz&aacute;m&iacute;totta, hogy a felhaszn&aacute;land&oacute; anyaggal &eacute;s a munkad&iacute;jjal egy&uuml;tt k&ouml;r&uuml;lbel&uuml;l 10 000 lejbe ker&uuml;lne a munk&aacute;lat. Mi akkor megk&ouml;sz&ouml;nt&uuml;k az inform&aacute;ci&oacute;kat, de mondtuk, hogy a jav&iacute;t&aacute;sra nem lesz lehetős&eacute;g&uuml;nk, mert sajnos lenn&eacute;nek sokkal &eacute;getőbb kiad&aacute;saink, be kellene ugyanis szereln&uuml;nk, a szint&eacute;n k&ouml;r&uuml;lbel&uuml;l ugyanennyibe ker&uuml;lő l&eacute;gkondicion&aacute;l&oacute; rendszert, &eacute;s egy&eacute;b k&ouml;lts&eacute;geink is vannak. Hogy a zongor&aacute;ra mikor tudtunk volna ennyi p&eacute;nzt &aacute;ldozni, nem tudom. P&eacute;ter aj&aacute;nlata, hogy &ouml;nk&eacute;ntes munk&aacute;ban megoldja a probl&eacute;m&aacute;nkat, v&eacute;gtelen&uuml;l megtisztelő &eacute;s &ouml;rvendetes sz&aacute;munkra &ndash; mondja K&oacute;s Kati.</div>\n<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\">\n Mi&eacute;rt v&aacute;llalkozott erre, k&eacute;rdezem a szakembertől. &ndash; &Eacute;n is zeneiskol&aacute;t v&eacute;geztem, ismerem Kati&eacute;kat, Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert tan&iacute;tott is a zenesuliban. Itt nőttem fel Kolozsv&aacute;ron, itt tanultam &ndash; sorolja az okokat, majd hozz&aacute;fűzi: term&eacute;szetes volt sz&aacute;m&aacute;ra, hogy seg&iacute;tsen.</div>\n<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\">\n K&ouml;zben azt is megtudom, hogy Kelemen P&eacute;ter oldenburgi műhely&eacute;ben basszush&uacute;rokat &aacute;ll&iacute;t elő zongor&aacute;khoz, pian&iacute;n&oacute;khoz, t&ouml;bb mint k&eacute;tsz&aacute;z c&eacute;get l&aacute;t el. Emellett hangol&aacute;sokat, &eacute;s jav&iacute;t&aacute;sokat is v&aacute;llal, &eacute;s koncerttechnikusi feladatoknak tesz eleget. Mivel ismeretlen sz&aacute;momra ez a kifejez&eacute;s, megk&eacute;rem, hogy r&eacute;szletezze, mit is jelent. &ndash; Ez egy szakkifejez&eacute;s, nem zongora&eacute;p&iacute;tőt fed, hanem olyan embert, aki kimondottan a sz&iacute;npadi munk&aacute;latokra van kik&eacute;pezve, a sz&oacute;list&aacute;k elk&eacute;pzel&eacute;seit, &ouml;tleteit, v&aacute;gyait hivatott megval&oacute;s&iacute;tani: ha p&eacute;ld&aacute;ul azt mondja egy előad&oacute;műv&eacute;sz, hogy ő, mondjuk, s&ouml;t&eacute;tk&eacute;k hangsz&iacute;nt szeretne, akkor nekem el kell k&eacute;pzelni, hogy mit kellene tennem azzal a kalap&aacute;csfej-szettel, ahhoz, hogy s&ouml;t&eacute;tk&eacute;k hangsz&iacute;nben sz&oacute;laljon meg &ndash; r&eacute;szletezi. Hogy ennek mi a m&oacute;dja, az term&eacute;szetesen műhelytitok a k&iacute;v&uuml;l&aacute;ll&oacute; sz&aacute;m&aacute;ra, annyit tudunk meg erről, hogy &bdquo;vannak kisebb-nagyobb tr&uuml;kk&ouml;k&rdquo;, amelyek persze reverzibilisek, hiszen egy k&ouml;vetkező alkalomra lehet, hogy &bdquo;narancss&aacute;rga&rdquo; hangsz&iacute;nt szeretne egy m&aacute;sik zongorista. &ndash; De olyan is van, hogy a mechanizmusban k&iacute;v&aacute;nj&aacute;k azt, hogy egy bizonyos kalap&aacute;csr&eacute;sz j&oacute;val gyorsabban mozogjon. Ilyet p&eacute;ld&aacute;ul megcsin&aacute;ltam Grigorij Szokolovnak az egyik fell&eacute;p&eacute;s&eacute;re, &eacute;ppen Bach <em>Olasz koncert</em>j&eacute;t j&aacute;tszotta. Bejel&ouml;ltem magamnak kr&eacute;t&aacute;val, hogy innentől id&aacute;ig el van &aacute;ll&iacute;tva a hangszer, a k&ouml;vetkező koncertn&eacute;l azt&aacute;n azzal kezdtem, hogy előbb kih&uacute;ztam a mechanizmust, sz&eacute;pen visszag&ouml;rb&iacute;tettem mindent oda, ahova kell, felhangoltam, &eacute;s j&ouml;hetett a k&ouml;vetkező sz&oacute;lista.</div>\n<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\">\n A fel&uacute;j&iacute;t&aacute;s ut&aacute;n j&oacute; ideig műk&ouml;dők&eacute;pes &aacute;llapotban lesz a zongora, v&aacute;laszolja k&eacute;rd&eacute;semre Kelemen P&eacute;ter, persze ez nagyr&eacute;szt att&oacute;l is f&uuml;gg, hogy mennyit &eacute;s milyen intenzit&aacute;ssal fognak j&aacute;tszani rajta, m&aacute;sr&eacute;szt pedig att&oacute;l is, hogy mikor siker&uuml;l beszerelni a kl&iacute;maberendez&eacute;st, ahhoz, hogy a hangszer &bdquo;konstans hőm&eacute;rs&eacute;kleten &eacute;s nedvess&eacute;gtartalmon &aacute;lljon, az ingadoz&aacute;s ny&aacute;r &eacute;s t&eacute;l k&ouml;z&ouml;tt, amennyiben lehets&eacute;ges, legyen minim&aacute;lis, &eacute;s akkor m&eacute;g t&ouml;bbet fog tartani. Hogyha minden ny&aacute;ron &eacute;s minden t&eacute;len megsz&iacute;vja mag&aacute;t nedvess&eacute;ggel, akkor a roml&aacute;si proced&uacute;ra felgyorsul, f&uuml;ggetlen&uuml;l att&oacute;l, hogy j&aacute;tszanak rajta vagy nem&rdquo;.</div>\n<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\">\n Hol lehet tanulni ezt a k&uuml;l&ouml;nleges mesters&eacute;get, &eacute;rdeklőd&ouml;m P&eacute;tertől. &ndash; Berlinben tanultam, G&uuml;nther Klatt-t&oacute;l. Annak idej&eacute;n a Berlini R&aacute;di&oacute;telev&iacute;zi&oacute; &eacute;s hangfelv&eacute;tel st&uacute;di&oacute;knak volt a fő koncerttechnikusa, &eacute;s &eacute;jjel-nappal kezelte ezeket a felv&eacute;telre elők&eacute;sz&iacute;tett hangszereket, term&eacute;szetesen Steinway-zongor&aacute;kr&oacute;l van sz&oacute;. 1985-ben mentem el az orsz&aacute;gb&oacute;l, &eacute;s ez &eacute;v ősz&eacute;n m&aacute;r Klatt-n&aacute;l kezdtem tanulni a szakm&aacute;t. Megtan&iacute;tott arra, hogy mit kell csin&aacute;lni a h&eacute;tk&ouml;znapi &eacute;letben egy koncerttechnikusnak, hogyan kell a sz&oacute;lista elk&eacute;pzel&eacute;seit megval&oacute;s&iacute;tani.</div>\n<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\">\n Hogy tudott időt szak&iacute;tani erre a munk&aacute;ra, k&eacute;rdezem, gyan&iacute;tva a v&aacute;laszt. &ndash; Szabads&aacute;gon vagyok. Most &eacute;ppen pihenek &eacute;s kikapcsol&oacute;dom, regener&aacute;l&oacute;dom, &eacute;s k&eacute;t h&eacute;t m&uacute;lva megint nyakig leszek a basszush&uacute;r-megrendel&eacute;sekben, &eacute;s tekerem a h&uacute;rokat &ndash; mondja nevetve.</div>\n<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\">\n Harminc&eacute;ves &eacute;retts&eacute;gi tal&aacute;lkoz&oacute;ja is lesz j&ouml;vő h&eacute;t v&eacute;g&eacute;n, der&uuml;l ki, addig pedig egy mened&eacute;kh&aacute;zban pr&oacute;b&aacute;lnak kikapcsol&oacute;dni.</div>\n<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\">\n Rendk&iacute;v&uuml;li m&oacute;don &eacute;rt&eacute;kelj&uuml;k Kelemen P&eacute;ter gesztus&aacute;t, egyez&uuml;nk meg K&oacute;s Katival, aki hozz&aacute;fűzi: &oacute;ri&aacute;si dolog ez a felaj&aacute;nl&aacute;s, nemcsak a Gy&ouml;rk&ouml;s-eml&eacute;kh&aacute;znak sz&oacute;l, hanem eg&eacute;sz Kolozsv&aacute;r zenekedvelőinek &eacute;s muzsikusainak.</div>\n<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\">\n &nbsp;</div>\n<div align=\"justify\">\n K&ouml;llő Katalin, <a href=\"http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/60931\" target=\"_blank\">Szabads&aacute;g, 2011. j&uacute;lius 23.</a></div>\n</div>\n', created = 1527114686, expire = 1527201086, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:bd9f803c3733dae7645674026cfa0849' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114686, expire = 1527201086, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114686, expire = 1527201086, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114686, expire = 1527201086, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114686, expire = 1527201086, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114686, expire = 1527201086, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114686, expire = 1527201086, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
Szabadság, 2011. július 23.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Pillanatkép Kelemen Péter zongorahangoló, koncerttechnikusról

FOTÓ: ROHONYI D. VÁN – Kelemen Péter munka közben
Amint arról tegnapi lapszámunkban már olvashattak, hangverseny keretében mutatják be a Györkös Mányi Albert Emlékház rendbetett Steinway zongoráját ma, július 23-án, este 7 órától. A felújítást Kelemen Péter, a németországi Oldenburgban élő, kolozsvári születésű zongorahangoló, koncerttechnikus végezte, önkéntes munkában. A nyári szabadságát töltő szakember hétfőtől szombatig munkálkodott azon, hogy a ma este fellépő művészek megtarthassák a beharangozott koncertet. A rendkívül érdekesnek tűnő folyamatra mi is kíváncsiak voltunk, megkértem tehát Kós Katalint, az Emlékház vezetőjét, tegye lehetővé, hogy bekukkintsunk a műhelytitkokba.
 
A zongorát 1994-ben vásárolta az Erdélyi Közművelődési Egyesület, az Illyés Alapítvány segítségével. A hangszer Jakobovits Mariann tulajdonában volt, aki akkor már Wiesbadenben élt, a zongora pedig a Mureşan családnál volt megőrzés végett, a Pavlov utcai lakásukban. A fáma szerint Szvjatoszlav Richter ezt a zongorát válaszotta az 1960-as évekbeli kolozsvári fellépéséhez.
 
Odaérkeztemkor Kelemen Péter körül kinyitott szerszámosláda-féléket találtam, tele mindenféle érdekes szerkentyűkkel, ő maga pedig a zongora előtt ülve tevékenykedett valamit. Ennyi minden szükséges, ahhoz, hogy „meggyógyítson” valaki egy zongorát, kérdem tőle. – Itt csak kimondottan a „létszükséglet” látható. Indulás előtt két órán keresztül gondolkodtam, hogy mire lehet szükségem szerszámban, anyagban. Vannak általános, de vannak speciális szerszámok közöttük, amelyeket kimondottan erre a munkára hoztam – válaszolja mosolyogva.
 
Milyen „betegsége” van a zongorának, érdeklődöm tőle a diagnózis iránt. – Le van játsszva a kalapácsfejek filcrétege, ebben az állapotukban már nem nagyon lehet zenélni. Teljes egészében ki kell cserélni őket, nyéllel együtt – jön a válasz. Valószínűleg kicsit értetlenkedve nézhetek rá, mert azonnal meg is mutatja, hogy miről is beszél. Ez egy türelemjáték, állapítom meg hangosan. – Hát igen, olyan, mint egy hatalmas puzzle, kell tudni a helyes sorrendjét a különböző lépéseknek, mert ha nem, akkor abból baj lehet – magyarázza.
 
Közben megnézhetem a régi kalapácsokat, amelyek egy dobozban elhelyezve árválkodnak, ekkorra már laikusként is megfigyelhetem a kopás mértékét. Mennyi idő kellett, hogy ilyen lejátszottak legyenek, kérdem a szakembertől, persze azonnal rájövök, nem valószínű, hogy van rá pontos válasz. – Nem tudom, attól függ, hogy mennyit és milyen intenzitással játszanak a zongorán. Ez még az eredeti kalapácsszettje a hangszernek, látszik rajta, hogy nem volt még felújítva.
 
Hogy mit is kell „gyógyítani” ezen a zongorán, mi a pontos diagnózis, azt már tavaly nyáron felmérte Kelemen Péter, tudom meg a beszélgetés alatt, ennek történetéről Kós Kati mesél részleteket. – Tavaly nyáron itt jártak Petiék Kolozsváron, a feleségével, és meglátogatták az emlékházat is. Mindketten itt végezték a zenelíceumot, onnan ismerjük egymást. Amikor meglátta a zongorát, természetesen a szakember szemével vizsgálgatta rögtön. Említettük neki, hogy azelőtt egy évvel már megnézte egy másik Steinway-szakember, aki elmondta, hogy bizony javításra szorulna a zongora, és azt is, hogy miért. Kiszámította, hogy a felhasználandó anyaggal és a munkadíjjal együtt körülbelül 10 000 lejbe kerülne a munkálat. Mi akkor megköszöntük az információkat, de mondtuk, hogy a javításra nem lesz lehetőségünk, mert sajnos lennének sokkal égetőbb kiadásaink, be kellene ugyanis szerelnünk, a szintén körülbelül ugyanennyibe kerülő légkondicionáló rendszert, és egyéb költségeink is vannak. Hogy a zongorára mikor tudtunk volna ennyi pénzt áldozni, nem tudom. Péter ajánlata, hogy önkéntes munkában megoldja a problémánkat, végtelenül megtisztelő és örvendetes számunkra – mondja Kós Kati.
 
Miért vállalkozott erre, kérdezem a szakembertől. – Én is zeneiskolát végeztem, ismerem Katiékat, Györkös Mányi Albert tanított is a zenesuliban. Itt nőttem fel Kolozsváron, itt tanultam – sorolja az okokat, majd hozzáfűzi: természetes volt számára, hogy segítsen.
 
Közben azt is megtudom, hogy Kelemen Péter oldenburgi műhelyében basszushúrokat állít elő zongorákhoz, pianínókhoz, több mint kétszáz céget lát el. Emellett hangolásokat, és javításokat is vállal, és koncerttechnikusi feladatoknak tesz eleget. Mivel ismeretlen számomra ez a kifejezés, megkérem, hogy részletezze, mit is jelent. – Ez egy szakkifejezés, nem zongoraépítőt fed, hanem olyan embert, aki kimondottan a színpadi munkálatokra van kiképezve, a szólisták elképzeléseit, ötleteit, vágyait hivatott megvalósítani: ha például azt mondja egy előadóművész, hogy ő, mondjuk, sötétkék hangszínt szeretne, akkor nekem el kell képzelni, hogy mit kellene tennem azzal a kalapácsfej-szettel, ahhoz, hogy sötétkék hangszínben szólaljon meg – részletezi. Hogy ennek mi a módja, az természetesen műhelytitok a kívülálló számára, annyit tudunk meg erről, hogy „vannak kisebb-nagyobb trükkök”, amelyek persze reverzibilisek, hiszen egy következő alkalomra lehet, hogy „narancssárga” hangszínt szeretne egy másik zongorista. – De olyan is van, hogy a mechanizmusban kívánják azt, hogy egy bizonyos kalapácsrész jóval gyorsabban mozogjon. Ilyet például megcsináltam Grigorij Szokolovnak az egyik fellépésére, éppen Bach Olasz koncertjét játszotta. Bejelöltem magamnak krétával, hogy innentől idáig el van állítva a hangszer, a következő koncertnél aztán azzal kezdtem, hogy előbb kihúztam a mechanizmust, szépen visszagörbítettem mindent oda, ahova kell, felhangoltam, és jöhetett a következő szólista.
 
A felújítás után jó ideig működőképes állapotban lesz a zongora, válaszolja kérdésemre Kelemen Péter, persze ez nagyrészt attól is függ, hogy mennyit és milyen intenzitással fognak játszani rajta, másrészt pedig attól is, hogy mikor sikerül beszerelni a klímaberendezést, ahhoz, hogy a hangszer „konstans hőmérsékleten és nedvességtartalmon álljon, az ingadozás nyár és tél között, amennyiben lehetséges, legyen minimális, és akkor még többet fog tartani. Hogyha minden nyáron és minden télen megszívja magát nedvességgel, akkor a romlási procedúra felgyorsul, függetlenül attól, hogy játszanak rajta vagy nem”.
 
Hol lehet tanulni ezt a különleges mesterséget, érdeklődöm Pétertől. – Berlinben tanultam, Günther Klatt-tól. Annak idején a Berlini Rádiótelevízió és hangfelvétel stúdióknak volt a fő koncerttechnikusa, és éjjel-nappal kezelte ezeket a felvételre előkészített hangszereket, természetesen Steinway-zongorákról van szó. 1985-ben mentem el az országból, és ez év őszén már Klatt-nál kezdtem tanulni a szakmát. Megtanított arra, hogy mit kell csinálni a hétköznapi életben egy koncerttechnikusnak, hogyan kell a szólista elképzeléseit megvalósítani.
 
Hogy tudott időt szakítani erre a munkára, kérdezem, gyanítva a választ. – Szabadságon vagyok. Most éppen pihenek és kikapcsolódom, regenerálódom, és két hét múlva megint nyakig leszek a basszushúr-megrendelésekben, és tekerem a húrokat – mondja nevetve.
 
Harmincéves érettségi találkozója is lesz jövő hét végén, derül ki, addig pedig egy menedékházban próbálnak kikapcsolódni.
 
Rendkívüli módon értékeljük Kelemen Péter gesztusát, egyezünk meg Kós Katival, aki hozzáfűzi: óriási dolog ez a felajánlás, nemcsak a Györkös-emlékháznak szól, hanem egész Kolozsvár zenekedvelőinek és muzsikusainak.
 
 
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés