ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

Ady-est az Emlékházban

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:69921c8ee46c9832ddb7fc55d5656576' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n <span itemprop=\"description\"><span style=\"color: #000000;\">Kolozsv&aacute;ron 2011. november 24-&eacute;n 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l Zork&oacute;czy Zen&oacute;bia sz&iacute;n&eacute;sznő Ady Endre sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek &eacute;vfordul&oacute;ja alkalm&aacute;b&oacute;l &bdquo;Szeretn&eacute;m, ha szeretn&eacute;nek&rdquo; c&iacute;mű egy&eacute;ni műsor&aacute;t, mutatta be, melyen elhangzottak Reinitz B&eacute;la zeneszerző, Ady Endre első megzen&eacute;s&iacute;tője, művei Kov&aacute;cs R&eacute;ka zongorak&iacute;s&eacute;ret&eacute;ben. </span></span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span itemprop=\"articleBody\"><span style=\"color: #000000;\">A Maj&aacute;lis utca elej&eacute;n levő Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;zat 1994. augusztus&aacute;ban avatt&aacute;k fel. Az elm&uacute;lt 8 &eacute;v alatt rangos ki&aacute;ll&iacute;t&aacute;sok, koncertek, ismeretterjesztő előad&aacute;sok, k&ouml;nyv- &eacute;s foly&oacute;irat bemutat&oacute;k, &iacute;r&oacute;-olvas&oacute;tal&aacute;lkoz&oacute;k, kerek-asztal besz&eacute;lget&eacute;sek, helyt&ouml;rt&eacute;neti-, honismereti-, n&eacute;prajzi-, eg&eacute;szs&eacute;g&uuml;gyi-, tudom&aacute;nyos előad&aacute;sok, szakmai tan&aacute;cskoz&aacute;sok, szociol&oacute;giai estek, mesterkurzusok, gyermekprogramok, klubtev&eacute;kenys&eacute;gek sz&iacute;nhelye, ahol teret kapnak folyamatosan mind a p&aacute;ly&aacute;juk kezdet&eacute;n &aacute;ll&oacute;, mind a m&aacute;r vil&aacute;gszerte elismert zene- &eacute;s k&eacute;pzőműv&eacute;szek, &iacute;r&oacute;k, k&ouml;ltők, tud&oacute;sok, m&aacute;s ter&uuml;leten tev&eacute;kenykedő szakemberek.</span></span></p>\n<div class=\"fb-quote fb_iframe_widget rtejustify\" style=\"position: absolute; left: 38px; top: 230px;\">\n &nbsp;</div>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color: #000000;\">A kolozsv&aacute;riak megkedvelt&eacute;k ezt az Eml&eacute;kh&aacute;zat, melyben annyi minden &eacute;rdekes rendezv&eacute;ny val&oacute;sult meg. Amiben tagadhatatlan &eacute;rdeme K&oacute;s Katalinnak, az Eml&eacute;kh&aacute;z vezetőj&eacute;nek is van. B&aacute;rki fordul hozz&aacute; valamilyen j&oacute;, &eacute;rdekes mondanival&oacute;t tartalmaz&oacute; gondolattal meghallgat&aacute;sra, &eacute;s meg&eacute;rt&eacute;sre tal&aacute;l. Szerintem ennek is k&ouml;sz&ouml;nhető az a sokf&eacute;le tev&eacute;kenys&eacute;g, mely az embereket az Eml&eacute;kh&aacute;zba vonzza, ahol ragyog&oacute; k&ouml;r&uuml;lm&eacute;nyek k&ouml;z&ouml;tt olyan &eacute;rt&eacute;ket kapnak, amit m&aacute;shol ilyen n&iacute;v&oacute;n, nem.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color: #000000;\">A legut&oacute;bbi alkalommal 2011. november 24-&eacute;n cs&uuml;t&ouml;rt&ouml;k&ouml;n 18 &oacute;r&aacute;t&oacute;l Zork&oacute;czy Zen&oacute;bia sz&iacute;n&eacute;sznő Ady Endre sz&uuml;let&eacute;s&eacute;nek &eacute;vfordul&oacute;ja alkalm&aacute;b&oacute;l (&Eacute;rmindszent 1877. november 22.) &bdquo;Szeretn&eacute;m, ha szeretn&eacute;nek&rdquo; c&iacute;mű egy&eacute;ni műsor&aacute;t mutatta be igen sz&eacute;psz&aacute;m&uacute; k&ouml;z&ouml;ns&eacute;gnek.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color: #000000;\">Az előad&oacute;műv&eacute;sznek gratul&aacute;lni lehet a műsora &ouml;ssze&aacute;ll&iacute;t&aacute;s&aacute;hoz, melyből &eacute;rezni lehetett azt a tiszteletet &eacute;s al&aacute;zatos szeretetet, amivel Zork&oacute;czy Zen&oacute;bia a k&ouml;ltő &oacute;ri&aacute;s gondolatvil&aacute;g&aacute;t kezeli.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color: #000000;\">Ady Endre a h&uacute;szadik sz&aacute;zad egyik legjelentősebb magyar k&ouml;ltője. A magyar politikai &uacute;js&aacute;g&iacute;r&aacute;s egyik legnagyobb alakja. Az irodalomr&oacute;l &iacute;rt cikkei a fejlőd&eacute;st &eacute;s a halad&aacute;st szorgalmazt&aacute;k. K&ouml;lt&eacute;szet&eacute;nek t&eacute;m&aacute;i az emberi l&eacute;t minden jelentős ter&uuml;let&eacute;re kiterjednek. Hazafi &eacute;s forradalm&aacute;r, p&eacute;ldamutat&oacute; magyar &eacute;s eur&oacute;pai. A szerelemről vagy a sz&uuml;lőf&ouml;ldj&eacute;ről &iacute;rt versei &eacute;ppoly l&eacute;nyeges kifejez&eacute;sei az emberi l&eacute;tnek, mint a szabads&aacute;g, az egyenlős&eacute;g, a hit vagy a muland&oacute;s&aacute;g k&eacute;rd&eacute;seiről &iacute;rott k&ouml;ltem&eacute;nyei.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color: #000000;\">Tal&aacute;n ez&eacute;rt is tartom rendk&iacute;v&uuml;l tal&aacute;l&oacute;nak az előad&aacute;st hirdető Ady verssort: &bdquo;Szeretn&eacute;m, ha szeretn&eacute;nek,&rdquo; mely nemcsak kettős&eacute;rtelmű, de minden ember v&aacute;gya is lehet.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color: #000000;\">A v&aacute;logat&aacute;s műv&eacute;szileg kegyetlen. Az előad&oacute;műv&eacute;sz a versek egym&aacute;sut&aacute;nis&aacute;g&aacute;nak k&ouml;vetkezt&eacute;ben olyan ravaszul fogja k&eacute;zen hallgat&oacute;s&aacute;g&aacute;t, &eacute;s vezeti v&eacute;gig azon az &uacute;ton, melyet maga v&aacute;lasztott ki a soksz&iacute;nű, m&eacute;ly &eacute;rtelmű Ady vil&aacute;g&aacute;b&oacute;l. Ebben jelentős seg&iacute;ts&eacute;get jelent az előad&aacute;s&aacute;t k&iacute;s&eacute;rő Reinitz B&eacute;la zeneszerző (Budapest, 1878. november 15. &ndash; Budapest, 1943. okt&oacute;ber 26.), zenekritikus műveinek a felhaszn&aacute;l&aacute;sa. Ady Endre első megzen&eacute;s&iacute;tője, aki egy &eacute;vvel fiatalabb, mint Ady Endre.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color: #000000;\">Zongorak&iacute;s&eacute;ret&eacute;ben: Kov&aacute;cs R&eacute;ka legkisebb probl&eacute;ma n&eacute;lk&uuml;l fel tudott nőni feladat&aacute;hoz, &eacute;s a nemr&eacute;g megjav&iacute;tott Steinway zongor&aacute;t &uacute;gy sz&oacute;laltatta meg, hogy az a Reinitz dallamokat t&ouml;k&eacute;letesen adta vissza.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color: #000000;\">&Eacute;lm&eacute;ny volt hallgatni Ady gondolatait &eacute;s Reinitz dallamait ilyen előad&aacute;sban. A hosszantart&oacute; vastaps a műv&eacute;szeket tov&aacute;bb fogj&aacute;k k&iacute;s&eacute;rni azon a v&aacute;llalt &uacute;ton, melyen elindultak.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color: #000000;\">Az előad&aacute;s ut&aacute;n besz&eacute;lgettem az igen tudatos műv&eacute;sznővel, aki egy&eacute;bk&eacute;nt a Babeş&ndash;Bolyai Tudom&aacute;nyegyetem keret&eacute;ben műk&ouml;dő Kolozsv&aacute;ri Sz&iacute;nműv&eacute;szeti Főiskol&aacute;t v&eacute;gezte el. T&ouml;bb sz&iacute;nh&aacute;zban is tev&eacute;kenykedett, haz&aacute;nkban &eacute;s k&uuml;lf&ouml;ld&ouml;n.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color: #000000;\">1999-től kezdődően sz&aacute;mos &ouml;n&aacute;ll&oacute; műsorral &eacute;s monodr&aacute;m&aacute;val l&eacute;pett fel előad&oacute;k&eacute;nt, t&ouml;bbek k&ouml;zt Erd&eacute;lyben, Magyarorsz&aacute;gon, Ausztri&aacute;ban, N&eacute;metorsz&aacute;gban, Sv&aacute;jcban, Franciaorsz&aacute;gban, Belgiumban, Hollandi&aacute;ban, valamint Kanad&aacute;ban is.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color: #000000;\">Jelenleg a Laborfalvi R&oacute;za Alap&iacute;tv&aacute;ny vezetője, melynek sz&eacute;khelye Kov&aacute;szn&aacute;n tal&aacute;lhat&oacute;. Szakter&uuml;lete a kult&uacute;ra, a művelőd&eacute;s &eacute;s a hagyom&aacute;nyőrz&eacute;s. A szervezet c&eacute;lja kultur&aacute;lis vid&eacute;kfejleszt&eacute;s, interkultur&aacute;lis tev&eacute;kenys&eacute;g, valamint a kultur&aacute;lis es&eacute;lyegyenlős&eacute;g megteremt&eacute;se.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color: #000000;\">Szerintem &bdquo;megsz&aacute;llott&rdquo; ember, aki im&aacute;dja a sz&iacute;nh&aacute;zat, van egy elk&eacute;pzel&eacute;se, amit &uacute;gy n&eacute;z ki, v&eacute;gig is fog vinni.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color: #000000;\">K&iacute;s&eacute;rje őt sok taps, m&eacute;g t&ouml;bb meg&eacute;rt&eacute;s, mert j&oacute; &uuml;gy&eacute;rt harcol. Ebben nem rossz seg&iacute;tők: Reinitz B&eacute;la &ndash; Ady Endre: &Uacute;j vizeken j&aacute;rok, Kat&oacute; a mis&eacute;n, A magyar igazs&aacute;g, Kuruc dalok, Szel&iacute;d esti im&aacute;ds&aacute;g, H&eacute;ja-n&aacute;sz az avaron.</span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color: #000000;\">Csomaf&aacute;y Ferenc, <a href=\"http://www.erdon.ro/ady-est-az-emlekhazban/1849751\" target=\"_blank\">Erd&eacute;ly Online, <span class=\"PublishDate\">2011.november 27. </span></a></span></p>\n', created = 1527114534, expire = 1527200934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:69921c8ee46c9832ddb7fc55d5656576' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1527114534, expire = 1527200934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1527114534, expire = 1527200934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1527114534, expire = 1527200934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1527114534, expire = 1527200934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1527114534, expire = 1527200934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1527114534, expire = 1527200934, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Forrás: 
erdon.ro, 2011. november 27.
GyMAE Facebook like: 
GyMAE Facebook like
Aktuális banner: 
Aktuális banner
GyMAE sajtóvisszhang: 
GyMAE sajtóvisszhang

Kolozsváron 2011. november 24-én 18 órától Zorkóczy Zenóbia színésznő Ady Endre születésének évfordulója alkalmából „Szeretném, ha szeretnének” című egyéni műsorát, mutatta be, melyen elhangzottak Reinitz Béla zeneszerző, Ady Endre első megzenésítője, művei Kovács Réka zongorakíséretében.

A Majális utca elején levő Györkös Mányi Albert Emlékházat 1994. augusztusában avatták fel. Az elmúlt 8 év alatt rangos kiállítások, koncertek, ismeretterjesztő előadások, könyv- és folyóirat bemutatók, író-olvasótalálkozók, kerek-asztal beszélgetések, helytörténeti-, honismereti-, néprajzi-, egészségügyi-, tudományos előadások, szakmai tanácskozások, szociológiai estek, mesterkurzusok, gyermekprogramok, klubtevékenységek színhelye, ahol teret kapnak folyamatosan mind a pályájuk kezdetén álló, mind a már világszerte elismert zene- és képzőművészek, írók, költők, tudósok, más területen tevékenykedő szakemberek.

 

A kolozsváriak megkedvelték ezt az Emlékházat, melyben annyi minden érdekes rendezvény valósult meg. Amiben tagadhatatlan érdeme Kós Katalinnak, az Emlékház vezetőjének is van. Bárki fordul hozzá valamilyen jó, érdekes mondanivalót tartalmazó gondolattal meghallgatásra, és megértésre talál. Szerintem ennek is köszönhető az a sokféle tevékenység, mely az embereket az Emlékházba vonzza, ahol ragyogó körülmények között olyan értéket kapnak, amit máshol ilyen nívón, nem.

A legutóbbi alkalommal 2011. november 24-én csütörtökön 18 órától Zorkóczy Zenóbia színésznő Ady Endre születésének évfordulója alkalmából (Érmindszent 1877. november 22.) „Szeretném, ha szeretnének” című egyéni műsorát mutatta be igen szépszámú közönségnek.

Az előadóművésznek gratulálni lehet a műsora összeállításához, melyből érezni lehetett azt a tiszteletet és alázatos szeretetet, amivel Zorkóczy Zenóbia a költő óriás gondolatvilágát kezeli.

Ady Endre a húszadik század egyik legjelentősebb magyar költője. A magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja. Az irodalomról írt cikkei a fejlődést és a haladást szorgalmazták. Költészetének témái az emberi lét minden jelentős területére kiterjednek. Hazafi és forradalmár, példamutató magyar és európai. A szerelemről vagy a szülőföldjéről írt versei éppoly lényeges kifejezései az emberi létnek, mint a szabadság, az egyenlőség, a hit vagy a mulandóság kérdéseiről írott költeményei.

Talán ezért is tartom rendkívül találónak az előadást hirdető Ady verssort: „Szeretném, ha szeretnének,” mely nemcsak kettősértelmű, de minden ember vágya is lehet.

A válogatás művészileg kegyetlen. Az előadóművész a versek egymásutániságának következtében olyan ravaszul fogja kézen hallgatóságát, és vezeti végig azon az úton, melyet maga választott ki a sokszínű, mély értelmű Ady világából. Ebben jelentős segítséget jelent az előadását kísérő Reinitz Béla zeneszerző (Budapest, 1878. november 15. – Budapest, 1943. október 26.), zenekritikus műveinek a felhasználása. Ady Endre első megzenésítője, aki egy évvel fiatalabb, mint Ady Endre.

Zongorakíséretében: Kovács Réka legkisebb probléma nélkül fel tudott nőni feladatához, és a nemrég megjavított Steinway zongorát úgy szólaltatta meg, hogy az a Reinitz dallamokat tökéletesen adta vissza.

Élmény volt hallgatni Ady gondolatait és Reinitz dallamait ilyen előadásban. A hosszantartó vastaps a művészeket tovább fogják kísérni azon a vállalt úton, melyen elindultak.

Az előadás után beszélgettem az igen tudatos művésznővel, aki egyébként a Babeş–Bolyai Tudományegyetem keretében működő Kolozsvári Színművészeti Főiskolát végezte el. Több színházban is tevékenykedett, hazánkban és külföldön.

1999-től kezdődően számos önálló műsorral és monodrámával lépett fel előadóként, többek közt Erdélyben, Magyarországon, Ausztriában, Németországban, Svájcban, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, valamint Kanadában is.

Jelenleg a Laborfalvi Róza Alapítvány vezetője, melynek székhelye Kovásznán található. Szakterülete a kultúra, a művelődés és a hagyományőrzés. A szervezet célja kulturális vidékfejlesztés, interkulturális tevékenység, valamint a kulturális esélyegyenlőség megteremtése.

Szerintem „megszállott” ember, aki imádja a színházat, van egy elképzelése, amit úgy néz ki, végig is fog vinni.

Kísérje őt sok taps, még több megértés, mert jó ügyért harcol. Ebben nem rossz segítők: Reinitz Béla – Ady Endre: Új vizeken járok, Kató a misén, A magyar igazság, Kuruc dalok, Szelíd esti imádság, Héja-nász az avaron.

Csomafáy Ferenc, Erdély Online, 2011.november 27.

Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés