ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET
SOCIETATEA MAGHIARĂ DE CULTURĂ DIN TRANSILVANIA
HUNGARIAN CULTURAL SOCIETY OF TRANSYLVANIA

RO–400183 Kolozsvár, Lázár u. 30., Kolozs m.
RO–400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj
Telefon/fax: +40 264 434110,  emke.oe@gmail.com

Címlap

2% a Györkös Mányi Albert Emlékház javára

 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:e7b392ed4e9f09fdf4c0bab843fa4dc3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtejustify\">\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n &nbsp;</p>\n<h2 class=\"rtecenter\">\n <em><span style=\"color: rgb(128, 0, 0);\">Kedves L&aacute;togat&oacute;ink!<br />\n Az ad&oacute;&uuml;gyi hivatal legut&oacute;bbi t&aacute;j&eacute;koztat&aacute;sa szerint a formanyomtatv&aacute;nyok lead&aacute;s&aacute;ban NEM V&Aacute;LTOZOTT SEMMI.</span></em></h2>\n<h3 class=\"rtecenter\">\n <span style=\"color: rgb(128, 0, 0);\">Megt&ouml;rt&eacute;nhet, hogy az ANAF felh&iacute;vja a felaj&aacute;nl&oacute;kat, hogy val&oacute;ban ők &eacute;s val&oacute;ban annak a szervezetnek szerett&eacute;k volna-e felaj&aacute;nlani ad&oacute;juk 2 sz&aacute;zal&eacute;k&aacute;t, amelyik a nyilv&aacute;ntart&aacute;sukban megjelenik.</span></h3>\n<p>\n &nbsp;</p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <strong style=\"color: rgb(128, 0, 0);\">A felaj&aacute;nl&aacute;st legk&eacute;sőbb 2018. m&aacute;jus 25-ig teheti meg.</strong><br />\n <strong style=\"color: rgb(128, 0, 0);\">Az al&aacute;bb let&ouml;lthető formanyomtatv&aacute;ny kit&ouml;lt&eacute;se csup&aacute;n 2-3 perc&eacute;t veszi ig&eacute;nybe!</strong></p>\n<hr />\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A</strong><strong>z &eacute;ves j&ouml;vedelme ut&aacute;n az &aacute;llamkassz&aacute;ba m&aacute;r befizetett ad&oacute; 2%-&aacute;t minden &eacute;vben felaj&aacute;nlhatja egy civil szervezetnek</strong>, amennyiben az erre vonatkoz&oacute; ig&eacute;ny&eacute;t beny&uacute;jtja m&aacute;jus 25-ig annak a telep&uuml;l&eacute;snek a p&eacute;nz&uuml;gyi hivatal&aacute;ba, ahova a szem&eacute;lyazonoss&aacute;gi igazolv&aacute;nya sz&oacute;l. <strong>Amennyiben nem &eacute;l ezzel a lehetős&eacute;ggel, a j&ouml;vedelemad&oacute;ja 2%-a az &aacute;llam&eacute; marad, vagy pedig munkaad&oacute;ja t&ouml;lti ki &eacute;s adja le azt az &aacute;ltala t&aacute;mogat&aacute;sra &eacute;rdemesnek &iacute;t&eacute;lt szervezet jav&aacute;ra.</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A felaj&aacute;nl&aacute;st a 230-as vagy/&eacute;s a 200-as formanyomtatv&aacute;ny kit&ouml;lt&eacute;s&eacute;vel lehet ig&eacute;nyelni, annak megfelelően, hogy az elm&uacute;lt &eacute;vben (2015-ben) hivatalos j&ouml;vedelme fizet&eacute;sből (230-as) vagy m&aacute;s forr&aacute;sokb&oacute;l (is) sz&aacute;rmazott (200-as). Ezek a nyomtatv&aacute;nyok sz&eacute;kh&aacute;zunkban is rendelkez&eacute;s&eacute;re &aacute;llnak.</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n A formanyomtatv&aacute;nyt szem&eacute;lyesen vagy egy megb&iacute;zott szem&eacute;lyen kereszt&uuml;l t&ouml;ltheti ki, &iacute;rhatja al&aacute; &eacute;s adhatja le/k&uuml;ldheti el a p&eacute;nz&uuml;gyi hivatalhoz. <strong>Ha terh&eacute;re volna a kit&ouml;lt&ouml;tt nyomtatv&aacute;ny eljuttat&aacute;sa, mi sz&iacute;vesen &aacute;tv&aacute;llaljuk ezt a feladatot, csak hozza/k&uuml;ldje be azt hozz&aacute;nk!</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color:#800000;\"><strong>A formanyomtatv&aacute;ny kit&ouml;lt&eacute;se 2-3 perc&eacute;t veszi ig&eacute;nybe. </strong></span>Megk&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k, ha csal&aacute;dtagjai, bar&aacute;tai, ismerősei figyelm&eacute;be aj&aacute;nl minket, hiszen sok kicsi sokra megy! :)</p>\n<hr />\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Teendők:</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A 230-as formanyomtatv&aacute;ny eset&eacute;ben</strong></p>\n<ul>\n<li>\n T&ouml;ltse le &eacute;s nyomtassa ki.</li>\n<li>\n <span style=\"color:#800000;\"><strong>Az I. pontn&aacute;l adja meg adatait: nev&eacute;t, szem&eacute;lyi azonos&iacute;t&oacute; sz&aacute;m&aacute;t (CNP), lakc&iacute;m&eacute;t (ir&aacute;ny&iacute;t&oacute;sz&aacute;mmal egy&uuml;tt), telefonsz&aacute;m&aacute;t, e-mail c&iacute;m&eacute;t.</strong></span></li>\n<li>\n A II. pontn&aacute;l kit&ouml;lt&ouml;tt&uuml;k az Egyes&uuml;let adataival (egyes&uuml;let neve, ad&oacute;sz&aacute;ma &eacute;s banksz&aacute;mlasz&aacute;ma). A 2%-ot a hivatal kisz&aacute;molja &eacute;s bevezeti.</li>\n<li>\n <span style=\"color:#800000;\"><strong>A lap alj&aacute;n &iacute;rja al&aacute; (semnătura contribuabil) &eacute;s &iacute;rja be a d&aacute;tumot.</strong></span></li>\n</ul>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>A 200-as formanyomtatv&aacute;ny eset&eacute;ben</strong></p>\n<ul>\n<li>\n Ugyanazok a l&eacute;p&eacute;sek, azzal a k&uuml;l&ouml;nbs&eacute;ggel, hogy a II. pontn&aacute;l be kell &iacute;rnia a j&ouml;vedelemforr&aacute;sait.</li>\n</ul>\n<hr />\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>K&eacute;rj&uuml;k, v&aacute;lassza ki </strong><strong>az &Ouml;nre &eacute;rv&eacute;nyes al&aacute;bbi opci&oacute;(ka)t.</strong></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color:#800000;\"><strong>A nyomtatv&aacute;nyokat előzőleg le kell t&ouml;lteni a sz&aacute;m&iacute;t&oacute;g&eacute;pre,&nbsp;</strong></span>b&ouml;ng&eacute;szőben nem t&ouml;lthetők ki. A let&ouml;lt&eacute;shez k&eacute;rj&uuml;k, <strong><span style=\"color:#800000;\">kattintson az eg&eacute;r jobb gombj&aacute;val az al&aacute;bbi hivatkoz&aacute;sok k&ouml;z&uuml;l a megfelelőre&nbsp;</span>(a <span style=\"color:#006400;\">Declarația 230</span>-asra&nbsp;vagy a&nbsp;<span style=\"color:#006400;\">Declarația 200</span>-asra), </strong>majd a felugr&oacute; men&uuml;ből v&aacute;lassza ki a megfelelő pontot.</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>Kiz&aacute;r&oacute;lag fizet&eacute;sből sz&aacute;rmaz&oacute; j&ouml;vedelem eset&eacute;ben:</strong><span style=\"font-size:24px;\"><a href=\"/webfm_send/1251\" target=\"_blank\"><br />\n <strong>Declarația 230</strong></a></span><br />\n (elektronikus v&aacute;ltozat, digit&aacute;lis al&aacute;&iacute;r&aacute;s birtok&aacute;ban, interneten is le lehet adni<br />\n az <a href=\"http://e-guvernare.ro\" target=\"_blank\">e-guvernare.ro</a> honlapon kereszt&uuml;l)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>T&ouml;bb forr&aacute;sb&oacute;l sz&aacute;rmaz&oacute; j&ouml;vedelem eset&eacute;ben:</strong><span style=\"font-size:24px;\"><a href=\"/webfm_send/1250\" target=\"_blank\"><br />\n <strong>Declarația 200</strong></a></span><br />\n (elektronikus v&aacute;ltozat,&nbsp;digit&aacute;lis al&aacute;&iacute;r&aacute;s birtok&aacute;ban, interneten is le lehet adni<br />\n &nbsp;az <a href=\"http://e-guvernare.ro\" target=\"_blank\">e-guvernare.ro</a> honlapon kereszt&uuml;l)</p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <span style=\"color:#800000;\"><strong>A felaj&aacute;nl&aacute;st legk&eacute;sőbb 2018. m&aacute;jus 25-ig teheti meg.</strong></span></p>\n<p class=\"rtejustify\">\n <strong>K&ouml;sz&ouml;nj&uuml;k a Gy&ouml;rk&ouml;s M&aacute;nyi Albert Eml&eacute;kh&aacute;znak ny&uacute;jtott mindenkori t&aacute;mogat&aacute;s&aacute;t!</strong></p>\n', created = 1524194239, expire = 1524280639, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:e7b392ed4e9f09fdf4c0bab843fa4dc3' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/node/2948\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/967\" style=\"width: 163px; height: 177px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/nemzeti-jelentőségű-intézmények\"><img alt=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" src=\"/webfm_send/288\" style=\"width: 80px; height: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Nemzeti jelentőségű Intézmények\" /></a> <a href=\"http://emke.ro/kárpát-medencei-közművelődési-kerekasztalról\"><img alt=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" src=\"/webfm_send/327\" style=\"height: 80px; width: 80px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/kőváry-lászló-honismereti-kör\"><img alt=\"Kőváry László Honismereti Kör\" src=\"/webfm_send/331\" style=\"width: 163px; height: 48px; border-width: 0px; border-style: solid;\" title=\"Kőváry László Honismereti Kör\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://emke.ro/szabedi_toto\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/943\" style=\"width: 163px; height: 68px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://rmdsz.ro/kulturalis-esemenynaptar\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1256\" style=\"width: 163px; height: 110px;\" /></a></p>\n', created = 1524194239, expire = 1524280639, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:7743f35355e31c01d9422c2934deac30' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.communitas.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1130\" style=\"width: 200px; height: 97px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szulofold.hu/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1129\" style=\"width: 200px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.nefmi.gov.hu/main.php\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/246\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.sapientia.ro/hu/felveteli/alapkepzes/kolozsvar/filmmuveszet-fotomuveszet-media-szak\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/717\" style=\"width: 80px; height: 40px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.borsarock.com/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/735\" style=\"width: 80px; height: 33px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.daisler.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/650\" style=\"width: 80px; height: 26px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://gastroyal.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1002\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n', created = 1524194239, expire = 1524280639, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:870d2671cffaa9b3b4a2dd57bdae8005' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://agnusradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/734\" style=\"width: 80px; height: 41px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://dunatv.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/740\" style=\"width: 80px; height: 100px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.ma\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/737\" style=\"width: 80px; height: 52px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://erdely.tv\" target=\"_blank\"><img alt=\"Erdélyi Magyar Televizió\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/334\" style=\"width: 80px; height: 40px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.erdelyinaplo.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/733\" style=\"width: 80px; height: 20px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://esemeny.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1123\" style=\"width: 80px; height: 63px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"https://eszm.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1122\" style=\"width: 80px; height: 31px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kolozsvariradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1035\" style=\"width: 80px; height: 29px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://kronika.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/254\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://www.muvelodes.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1097\" style=\"width: 80px; height: 49px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://paprikaradio.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/739\" style=\"width: 80px; height: 58px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://szabadsag.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"http://emke.ro/webfm_send/249\" style=\"width: 80px; height: 30px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://idogep.transindex.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"../../../../../../webfm_send/250\" style=\"width: 80px; height: 36px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://cluj.tvr.ro/emisiuni/observator-transilvan--erd--lyi-figyel---_4954.html\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/651\" style=\"width: 80px; height: 42px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://maszol.ro\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1000\" style=\"width: 80px; height: 80px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://igentessek.ro/\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/1036\" style=\"width: 80px; height: 56px;\" /></a></p>\n', created = 1524194239, expire = 1524280639, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:1b89ac62a4191dff62f63df388aa7116' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p class=\"rtecenter\">\n <a href=\"http://egyszervolt.hu\" target=\"_blank\"><img alt=\"\" src=\"/webfm_send/265\" style=\"width: 80px; height: 45px;\" /></a></p>\n<p class=\"rtecenter\">\n <img alt=\"\" src=\"/webfm_send/332\" style=\"width: 4px; height: 1px; border-width: 0px; border-style: solid;\" /></p>\n', created = 1524194239, expire = 1524280639, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:3d2513b4b40b0e8fea6e46a47f5b7026' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>\n RO&ndash;400183 Kolozsv&aacute;r, L&aacute;z&aacute;r u. 30., Kolozs m.<br />\n RO&ndash;400183 Cluj, str. Gheorghe Lazăr nr. 30., jud. Cluj<br />\n Telefon/fax: +40 264 434110,&nbsp; <a href=\"mailto:emke.oe@gmail.com\">emke.oe@gmail.com</a></p>\n', created = 1524194239, expire = 1524280639, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:f04256c186733cd5c49860b4136ce347' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 26.
 • user warning: Table './emkero_emke/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>&copy; 2009, EMKE, <a href=\"user\">Bel&eacute;p&eacute;s</a></p>\n', created = 1524194239, expire = 1524280639, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:7331eae57c4ba1fbb44793868d031b62' in /home/emkero/public_html/includes/cache.inc on line 109.
Támogatóink

Médiapartnerek

Erdélyi Magyar Televizió

Ajánljuk


© 2009, EMKE, Belépés